21 вересня 2017, 11:22

Про Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році

 

Про Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році

 

Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу України, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 20 вересня 2017 року розглянув Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році.

Рахункова палата відповідно до вимог частини другої статті 110 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) і частини третьої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» подала до Верховної Ради Висновок про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі, затверджений рішенням Рахункової палати від 22.08.2017 р. № 17-2 (далі – Висновок РП).

У Комітеті з питань бюджету (далі – Комітет) проаналізовано Висновок РП, а також останні звітні дані Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), Державної казначейської служби України (далі – Казначейство), інших державних органів щодо стану реалізації норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон) щодо виконання бюджетів у поточному році і звернуто увагу на таке.

Щодо макроекономічних показників

Згідно з даними Держстату основні показники економічного і соціального розвитку України, зокрема, є такі: реальний ВВП за І і ІІ квартали 2017 р. (порівняно з відповідним періодом 2016 р.) відповідно становив 102,5% і 102,3% /враховано при затвердженні бюджету – 103% в цілому за рік, уточнений прогноз – 101,8%/; індекс споживчих цін у серпні п.р. – 99,9%, з початку року – 108,1% /враховано при затвердженні бюджету (грудень до грудня попереднього року) – 108,1%, уточнений прогноз – 111,2%/; індекс цін виробників промислової продукції у серпні п.р. – 100,4%, з початку року – 108,4% /враховано при затвердженні бюджету (грудень до грудня попереднього року) – 108,5%, уточнений прогноз – 116,8%/.

У Висновку РП відмічено, що за І півріччя п.р. обсяги будівельних робіт, вантажообороту і обороту роздрібної торгівлі зросли, проте виробництво в промисловості та сільському господарстві зменшилося, а зростання споживчих цін створило додаткові відкладені інфляційні очікування.

За попередніми даними Національного банку обсяг міжнародних резервів станом на 01.09.2017 р. склав 18,03 млрд дол. США і збільшився у серпні п.р. на 0,24 млрд дол. США або на 1,35% (з початку року збільшився на 2,5 млрд дол. США або на 16,1%). Офіційний курс гривні щодо долара США в середньому за січень-серпень 2017 р. становив 26,52 грн/дол. США /прогнозний середньорічний обмінний курс, врахований при затвердженні бюджету, - 27,2 грн/дол. США/.

Кошти бюджетів та інших клієнтів Казначейства становили на 01.09.2017 р. 106,89 млрд грн, у т.ч.: на єдиному казначейському рахунку – 63,15 млрд грн (проти 14,26 млрд грн на 01.01.2017 р.), на рахунках Казначейства у іноземній валюті – 37,12 млрд грн, на інших рахунках – 6,62 млрд гривень.

Щодо доходів державного бюджету

За даними Казначейства станом на 1 вересня п.р. доходи державного бюджету становили 527,6 млрд грн, що на 166,4 млрд грн, або на 46,1% більше відповідного показника за минулий рік. За Висновком РП доходи державного бюджету збільшилися, насамперед, за рахунок надходження незапланованих коштів і надпрогнозованого зростання імпорту та цін, змін податкового законодавства щодо скасування окремих податкових пільг і підвищення ставок деяких податків.

До загального фонду за січень-серпень п.р. надійшло доходів в обсязі 460,4 млрд грн, що майже на 20,7 млрд грн або на 4,7% більше плану на цей період відповідно до розпису доходів державного бюджету на 2017 рік (уточненого згідно з внесеними до Закону змінами).

Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду зросли на 36% при плановому річному зростанні на 22,1% /план на 2017 р. до факту за 2016 р./.

Загалом, на перевиконання плану на січень-серпень 2017 року вплинуло значне понадпланове надходження окремих доходів, зокрема: податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів (+19,4 млрд грн); податку на прибуток підприємств (+4,8 млрд грн); податку та збору на доходи фізичних осіб (+2,45 млрд грн); рентної плати за користування надрами (+2,2 млрд грн).

Водночас, не виконано план надходжень: акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (-2,5 млрд грн); рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (-0,4 млрд грн); надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (-0,3 млрд грн); акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (-0,2 млрд грн); рентної плати за транспортування (-0,19 млрд грн).

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість на 1 вересня 2017 року здійснено в обсязі 77,9 млрд грн, що на 23,5 млрд грн або на 43,1% більше відповідного показника за минулий рік. У Висновку РП зазначено, що запроваджені у 2017 році зміни норм Податкового кодексу України в частині відшкодування ПДВ сприяли збільшенню прозорості процесу відшкодування та зменшенню корупційних ризиків при його здійсненні.

До спеціального фонду за січень-серпень п.р. надійшло доходів в обсязі 67,2 млрд грн, що становить 97,1% затвердженого із змінами річного плану, та порівняно з відповідним періодом минулого року більше майже в 3 рази. Найбільші обсяги доходів спеціального фонду становили конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, – 29,67 млрд грн, що на 18,09 млрд грн або в 2,56 раза більше первинного річного плану (11,58 млрд грн), а також на 7,1 млрд грн або на 31,5% більше уточненого річного плану (22,56 млрд грн).

Згідно з пунктом 10 статті 11, пунктами 16-21 і 24-26 статті 14 та додатками до Закону (із змінами від 13.07.2017 р. № 2137-VIII) передбачено розподіл планового обсягу вказаних конфіскованих коштів за такими напрямами: видатки для органів національної безпеки і оборони на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, а також на підприємствах космічної галузі, заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (8,98 млрд грн); субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості (4 млрд грн); фінансову підтримку сільгосптоваровиробників (2,58 млрд грн); видатки державного фонду регіонального розвитку (2,5 млрд грн); субвенцію місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (2,5 млрд грн); субвенцію місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (1 млрд грн); розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (1 млрд грн). Відповідно до зазначених норм постановою КМУ від 19.04.2017 р. № 272 (із змінами від 06.09.2017 р. № 674) затверджено порядок розподілу конфіскованих коштів, в якому передбачено розподіл Казначейством таких коштів відповідно до помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами.

Зважаючи на значне перевиконання зазначених конфіскованих коштів (на 7,1 млрд грн порівняно із уточненим річним планом), належало б законодавчо визначитися щодо цільового спрямування таких понадпланових надходжень.

Окремо слід зазначити, що відповідно до пункту 33 розділу VI Кодексу у 2017 році продовжено дію експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування за рахунок перерахування 50% перевиконання загального обсягу щомісячних надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, та розповсюджено на всі області і м. Київ.

За звітними даними Казначейства станом на 1 вересня п.р. обсяг коштів, перерахованих до спеціального фонду обласних бюджетів та бюджету м. Києва в рамках вказаного експерименту за підсумками січня-липня 2017 р., становив загалом 8 006,9 млн грн. Залишок коштів в рамках експерименту в окремих регіонах станом на 01.01.2017 р. становив загалом 928,9 млн грн. При цьому, використано коштів загалом у сумі 3.094,3 млн грн, з них за рахунок залишку коштів попереднього року – 683,9 млн грн.

Відповідно до вказаної норми Кодексу перелік об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів згідно з експериментом, затверджується відповідною обласною, Київською міською держадміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом. На виконання цієї норми Комітет станом на 19.09.2017 р. погодив 33 такі переліки об’єктів (з них 8 - уточнені чи додаткові) за зверненнями 24 обласних та Київської міської держадміністрацій.

Водночас, на підставі пункту 11 статті 11 та пункту 22 статті 14 Закону (із змінами від 13.07.2017 р. № 2137-VIII) і відповідно до розпоряджень КМУ /від 22.03.2017 р. № 250-р, від 31.05.2017 р. № 358-р, від 09.08.2017 № 546-р, від 06.09.2017 № 604-р/ від перевиконання за підсумками січня-травня п.р. загального обсягу щомісячних митних платежів визначено перерахувати до спеціального фонду державного бюджету 1 505,9 млн грн на функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

За даними Державної фіскальної служби станом на 1 серпня п.р.:

переплати до державного бюджету становили 40,7 млрд грн (проти 31,8 млрд грн на початок року);

податковий борг до державного бюджету становив 50,9 млрд грн (збільшився з початку року на 5,2 млрд грн або на 11,3%);

бюджетна заборгованість по невідшкодованих сумах ПДВ становила 11,7 млрд грн (зменшилася на 0,4 млрд грн з початку року), з них з простроченим терміном відшкодування – 0,9 млрд грн (збільшилася на 0,4 млрд грн з початку року).

Зростання податкового боргу перед державним бюджетом свідчить про подальше погіршення стану фінансової дисципліни платників податків та недієвість заходів контролюючих органів щодо адміністрування та управління податковим боргом.

Щодо фінансування державного бюджету та державного боргу

За січень-серпень 2017 року державний бюджет виконано з профіцитом, що становив 38,5 млрд грн, при цьому за загальним фондом - з профіцитом у сумі 9,1 млрд грн, хоча планувався на цей період дефіцит у сумі 57,1 млрд грн. Зазначене спричинено, насамперед, здійсненням видатків та наданням кредитів у менших обсягах відповідно до плану, ніж отримано доходів, а також невиконанням плану надходжень від приватизації державного майна.

Державні запозичення на фінансування державного бюджету за 8 місяців п.р. були здійснені в обсязі 104,4 млрд грн (54,7% затвердженого із змінами річного обсягу), з яких зовнішні запозичення19,8 млрд грн.

При цьому, за 8 місяців п.р. до спеціального фонду державного бюджету зовнішні запозичення від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів надійшли у сумі 3,1 млрд грн або 19% річного плану /16,1 млрд грн/. За Висновком РП низький рівень залучення таких запозичень свідчить про неналежне здійснення відповідальними виконавцями заходів із впровадження інвестиційних проектів.

Державні запозичення за загальним фондом надійшли в сумі 101,3 млрд грн, що становить 58% затвердженого із змінами річного плану і 42,3% уточненого річного плану, а також 53,2% уточненого плану на січень-серпень п.р. або менше на 89,1 млрд грн.

Зовнішні запозичення за загальним фондом надійшли у сумі 16,7 млрд грн (600 млн євро в рамках Третьої програми макрофінансової допомоги ЄС), або 23,6% затвердженого (із змінами) річного плану. На внутрішньому ринку до загального фонду залучено 84,6 млрд грн, що становить 81,4% річного плану. При цьому за січень-серпень 2017 р. здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) з цільовим спрямуванням відповідних бюджетних коштів загалом у сумі 48,9 млрд грн, а саме відповідно до статті 16 Закону:

– здійснено додаткову капіталізацію ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 32,3 млрд грн /постанови КМУ від 22.02.2017 р. № 89 (в якій передбачено випуск ОВДП із строком обігу 15 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 6% річних) та від 23.06.2017 р. № 443 (в якій передбачено випуск ОВДП із строком обігу 17 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 9,8% річних)/;

– збільшено статутний капітал ПАТ «Ощадбанк» на суму майже 8,9 млрд грн /постанови КМУ від 01.02.2017 р. № 55 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 3,5 млрд грн із строком обігу 10 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 6% річних) та від 06.03.2017 р. № 122 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 5,4 млрд грн із строком обігу 15 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 5% річних)/;

збільшено статутний капітал ПАТ «Укрексімбанк» на суму 7,7 млрд грн /постанови КМУ від 01.02.2017 р. № 54 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 3 млрд грн із строком обігу 10 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 6% річних) та від 06.03.2017 р. № 123 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 4,7 млрд грн із строком обігу 15 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 9% річних)/.

Від приватизації державного майна за 8 місяців п.р. до загального фонду надійшло лише 1 522,6 млн грн, що становить 8,9% затвердженого річного планового показника (17100 млн грн) та 22,1% плану на січень-серпень п.р. або менше на 5 374,4 млн грн. За інформацією Фонду державного майна найбільше коштів надійшло у серпні п.р. від продажу пакету акцій розміром 25%+1 статутного капіталу ПАТ «Київенерго» (759,6 млн грн), ПАТ «ДТЕК Західенерго» (417,2 млн грн) і ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (143,8 млн грн), а також очікується зарахування коштів до державного бюджету у вересні п.р. від продажу аналогічного пакету акцій ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (1 004,7 млн грн) та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (728,2 млн грн).

У Висновку РП зазначено, що низький рівень виконання плану надходжень від приватизації державного майна і державних запозичень у звітному періоді, зумовлюють необхідність їх заміщення іншими джерелами для забезпечення виконання в запланованих обсягах витрат державного бюджету.

Залишки бюджетних коштів за загальним фондом збільшилися з початку року на 0,6 млрд грн та станом на 31.08.2017 р. становили 9,8 млрд грн. Залишки бюджетних коштів за спеціальним фондом збільшилися на 31,7 млрд грн і становили 57,1 млрд грн.

У січні-серпні п.р. платежі з погашення державного боргу здійснені у сумі 67,8 млрд грн (52,4% затвердженого (із змінами) показника на рік), у т.ч. на погашення внутрішнього боргу – 54,88 млрд грн, зовнішнього боргу – 12,97 млрд грн.

Крім того, у розділі «Фінансування державного бюджету» починаючи із звітності Казначейства за січень-червень п.р. відображено коригування щодо внутрішніх зобов’язань у сумі 5,2 млрд грн, яке у висновку РП трактується як відображення номінальної вартості конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов’язаного з корупцією правопорушення облігацій внутрішньої державної позики, що відповідно до пункту 10 статті 11 Закону відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями. Зазначене питання потребує роз’яснень від Мінфіну на предмет повноти і правильності відображення відповідної операції у звітності щодо фінансування державного бюджету та щодо державного боргу.

За інформацією Мінфіну загальна сума державного та гарантованого державою боргу на 31 липня п.р. становила 1 971,15 млрд грн та збільшилася з початку року у гривневому еквіваленті на 41,39 млрд грн (або на 2,1%). Обсяг державного боргу збільшився з початку року на 8,86 млрд грн або на 0,5% і становив 1 659,69 млрд грн (затверджений із змінами граничний обсяг на 31.12.2017 р. – 1 823,7 млрд грн). Гарантований державою борг порівняно з початком року збільшився майже на 32,5 млрд грн або на 11,7% і становив 311,46 млрд грн (затверджений граничний обсяг на 31.12.2017 р. – 579,4 млрд грн). При цьому за оперативними даними за 8 місяців п.р. державні гарантії не надавалися. Слід зазначити, що приріст державного боргу пов’язаний в першу чергу з випуском ОВДП для докапіталізації державних банків, а приріст гарантованого державою боргу є наслідком зарахування у квітні п.р. до міжнародних резервів НБУ четвертого траншу МВФ в рамках програми «Механізм розширеного фінансування» у сумі 1 млрд дол. США.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону Мінфіну дозволено за згодою НБУ протягом 2017 року здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів. При цьому встановлено, що Мінфін за результатами такого правочину здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу та показників фінансування державного бюджету, визначених Законом. Водночас, згідно з пунктом 17 Прикінцевих положень Закону доручено Кабінету Міністрів у місячний строк з дня здійснення такого правочину подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету на 2017 рік у частині зменшення видатків на обслуговування державного боргу (з урахуванням необхідності обслуговування збільшення державного боргу для націоналізації системоутворюючого банку) та збільшення видатків на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Комітетом неодноразово у квітні-травні п.р. розглядалося питання щодо стану реалізації таких норм за участю представників Мінфіну і НБУ та рекомендувалося прискорити здійснення відповідного правочину з державним боргом. З цього приводу на пленарному засіданні Верховної Ради 19.05.2017 р. під час проведення «години запитань до Уряду» на запитання щодо «репрофайлінгу» Прем'єр-міністр України відповів, що є домовленість з НБУ і до кінця травня п.р. будуть прийняті всі необхідні рішення, а в червні Уряд ініціюватиме внесення відповідних змін до державного бюджету на 2017 рік (в яких перші 10 млрд грн буде направлено на фінансове забезпечення автомобільних доріг). За інформацією на урядовому порталі 24.05.2017 р. Кабінетом Міністрів було прийнято рішення щодо здійснення у 2017 році відповідного правочину, яким Уряд уповноважив Мінфін здійснити такий правочин і випуск ОВДП загальним обсягом до 229 млрд грн, строком обігу від 8 до 30 років та дохідністю, яка залежить від рівня інфляції. Однак, протягом тривалого часу це рішення не оприлюднювалося і на засіданні Уряду 09.08.2017 р. було скасовано, оскільки Мінфін і НБУ не дійшли спільної позиції з даного питання.

Таким чином, на даний час залишаються нереалізованими пункти 10 і 17 Закону і виникає сумнів щодо спроможності врегулювати відповідне питання до завершення поточного року.

Щодо видатків та кредитування державного бюджету

За січень-серпень п.р. видатки проведено загалом у сумі 489,1 млрд грн або 58,1% бюджетних призначень, у т.ч. за загальним фондом - у сумі 453,6 млрд грн (59,1% бюджетних призначень та 89,8% уточненого плану на 8 місяців /або на 51,3 млрд грн менше/) та за спеціальним фондом - у сумі 35,5 млрд грн (48,3% бюджетних призначень).

Необхідно зауважити, що несвоєчасне затвердження учасниками бюджетного процесу порядків використання бюджетних коштів, паспортів бюджетних програм, розподілів бюджетних призначень та зволікання щодо проведення процедур закупівель не сприяло здійсненню в звітному періоді видатків та надання кредитів державного бюджету в запланованих обсягах, що також зазначено у Висновку РП.

Зокрема, станом на 1 вересня п.р. не розпочато проведення видатків загального фонду державного бюджету за 46 бюджетними програмами, незважаючи на наявність відповідних бюджетних асигнувань на звітний період.

Крім того, недоліки у плануванні та організації проведення видатків призвели до прийняття Кабінетом Міністрів рішень про перерозподіл і передачу бюджетних призначень як між програмами, так і головними розпорядниками бюджетних коштів. Відповідно до частин шостої, восьмої та дев’ятої статті 23 Кодексу станом на 19.09.2017 р. Комітетом з питань бюджету опрацьовано та погоджено 25 звернень щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету за 60 бюджетними програмами по загальному та спеціальному фондах на загальну суму 4,5 млрд гривень.

Пенсійному фонду спрямовані видатки у сумі 73,3 млрд грн або 79,7% уточненого плану на січень-серпень 2017 р., що на 15,1% (на 13 млрд грн) менше порівняно з аналогічним періодом 2016 р. Загальний обсяг заборгованості Пенсійного фонду за позиками, наданими Казначейством за рахунок єдиного казначейського рахунку, з початку року практично не змінювався та на 01.09.2017 р. становив 48,05 млрд грн.

Видатки на обслуговування державного боргу проведено в обсязі 67,3 млрд грн, або 59,4% бюджетних призначень та 97,9% уточненого плану на січень-серпень п.р.

За 7 місяців п.р. прийнято ряд рішень Уряду про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на загальну суму 695,9 млн грн або 46,4% бюджетних призначень (1,5 млрд грн), при цьому касові видатки становили 253,2 млн грн.

За січень-серпень 2017 року повернуто кредитів до загального фонду в обсязі 3,3 млрд грн, або 67,3% затвердженого на рік показника та 97,9% плану на січень-серпень п.р. До спеціального фонду повернуто кредитів в обсязі 0,26 млрд грн, або 20,7% затвердженого на рік показника.

За 8 місяців п.р. надано кредитів на суму майже 3,6 млрд грн, або 26,5% затвердженого (із змінами) на рік показника, у т.ч. із загального фонду – на суму 0,99 млрд грн (75% затвердженого на рік показника та 95,2% плану на січень-серпень п.р.) та із спеціального фонду – на суму 2,6 млрд грн (21,3% затвердженого (із змінами) на рік показника).

Станом на 01.08.2017 р. кредиторська заборгованість за видатками загального фонду становила 2,3 млрд грн і збільшилася з початку року на 25,6%, з них прострочена кредиторська заборгованість - 1,3 млрд грн (57% від загального обсягу заборгованості) та зменшилася з початку року на 4%.

Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.08.2017 р. становила 10,2 млрд грн і зменшилася з початку року на 2,7%, з них прострочена дебіторська заборгованість – 1,5 млрд грн (14,5% від загального обсягу заборгованості) та зменшилася з початку року на 4,1%.

Відповідно до статті 23 Закону розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за 10 бюджетними програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом. Станом на 19.09.2017 р. за зверненнями відповідних головних розпорядників коштів державного бюджету Комітетом погоджено рішення Уряду щодо розподілів за 9 бюджетними програмами. При цьому, за 3 бюджетними програмами розподіл коштів здійснено не в повному обсязі: "Здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270) /не розподілено 70,2 млн грн/; "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (код 2801580) /не розподілено 224,3 млн грн/; "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" (код 3111020) /не розподілено 1 195 млн грн, що пов’язано із збільшенням на цю суму бюджетних призначень за даною програмою згідно із змінами до Закону від 13.07.2017 № 2137-VIII/. Крім того, на даний час Урядом ще не прийнято рішення щодо розподілу коштів за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" (код 2801540) у сумі 170 млн грн.

Згідно із статтею 24 Закону залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляється Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом. На запит Комітету від 20.02.2017 р. № 04-13/10-358(40449) Казначейство листом від 01.03.2017 № 8-01/140-3658 повідомило, що відповідний залишок нерозподілених коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 01.01.2017 р. становив 1 637,8 млн грн. На даний час зазначений залишок Урядом розподілений в повному обсязі /зокрема, розпорядженням КМУ від 22.03.2017 № 186-р розподілено 651,3 млн грн для підтримки регіональної політики, постановою КМУ від 12.04.2017 № 236 – 140,3 млн грн для розвитку галузі енергетики, розпорядженням КМУ від 19.04.2017 № 267-р – 136,1 млн грн для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, постановою КМУ від 11.05.2017 № 326 – 710 млн грн для підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту/.

Окремо варто зауважити, що Комітетом у п.р. за участю представників Мінфіну, Мінінфраструктури, Укравтодору та ПАТ «Ощадбанк» неодноразово розглядалося питання щодо пролонгації облігацій Укравтодору, випущених під державні гарантії, з метою збільшення на 2 млрд грн видатків на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування. При цьому постановою КМУ від 12.04.2017 р. № 330 «Деякі питання діяльності Державного агентства автомобільних доріг» (яка набрала чинності 23.05.2017 р.) погоджено пропозицію Укравтодору щодо продовження на два роки строків обігу та погашення облігацій. Постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 475 здійснено перерозподіл відповідних видатків державного бюджету та уточнений розподіл коштів за бюджетною програмою “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування” (код 3111020), що було погоджено на засіданні Комітету 12.07.2017 р.

Щодо трансфертів між державним і місцевими бюджетами

За 8 місяців п.р. трансферти з державного бюджету (дотації та субвенції) передані місцевим бюджетам у сумі 175,7 млрд грн, що становить 64,6% річного плану та 94,1% плану на січень-серпень п.р.

Базова дотація перерахована у сумі 3,9 млрд грн, або 98,6% плану на січень-серпень. Додаткові дотації, що планувались у цьому періоді, передано у повному обсязі відповідно до плану на цей період. Реверсна дотація перерахована до державного бюджету у сумі 2,6 млрд грн, або 99,3% плану на звітний період.

Субвенції загального фонду перераховані у сумі 159,8 млрд грн, або 96,7% уточненого плану на січень-серпень п.р., з них субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення передані в обсязі 86,3 млрд грн, або 98,5% уточненого плану на січень-серпень (з них субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 49,7 млрд грн, або 99,7% уточненого плану на звітний період та 81,3% бюджетних призначень).

Значну частку у загальному обсязі субвенцій загального фонду, переданих місцевим бюджетам за 8 місяців п.р., становили освітня та медична субвенції, а саме освітня субвенція передана в обсязі 34,8 млрд грн (96,6% плану на звітний період), медична субвенція – 36,2 млрд грн (98% плану на звітний період).

Статтею 20 Закону надано право Кабінету Міністрів за погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами /загальний резерв освітньої субвенції - 2 млрд грн; загальний резерв медичної субвенції – майже 1,6 млрд грн/. Однак, на даний час Урядом ще не прийнято рішень щодо розподілу таких коштів.

Субвенції спеціального фонду перераховані у сумі 2 млрд грн, що становить 26,9% плану на січень-серпень п.р.

У Законі (із змінами від 13.07.2017 р. № 2137-VIII) затверджено декілька видів трансфертів місцевим бюджетам без розподілу між місцевими бюджетами, який відповідно до частини шостої статті 108 Кодексу має бути здійснений Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету. Зокрема, на даний час залишаються нерозподіленими або не повністю розподіленими такі трансферти місцевим бюджетам:

субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості (код 2761040) /затверджено згідно із змінами до Закону від 13.07.2017 р. № 2137-VIII у сумі 4 млрд грн та не розподілено/;

стабілізаційна дотація (код 3511110) /затверджено у сумі 2 млрд грн та не розподілено/;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами (код 3511210) /затверджено (із змінами) у сумі 5 млрд грн, не розподілено майже 1,7 млрд грн/;

субвенція для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (код 2761600) /затверджено у сумі 2,1 млрд грн, не розподілено майже 1,5 млрд грн/;

субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (код 2511120) /затверджено у сумі 329,8 млн грн, не розподілено 117,7 млн грн/;

субвенція на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (код 1611020) /затверджено згідно із змінами до Закону від 13.07.2017 р. № 2137-VIII у сумі 17 млн грн та не розподілено/.

Окремо варто зазначити про слабке виконання субвенції на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (код 2761520): за 8 місяців п.р. відповідні видатки проведені у сумі 147,2 млн грн, що становить 2,9% бюджетних призначень (5 млрд грн). У Висновку РП відмічено, що за інформацією Казначейства необхідні для відкриття асигнувань за вказаною субвенцією договори про організацію взаєморозрахунків були відсутні, тому місцевим бюджетам у І півріччі п.р. не перераховані кошти.

Слід також зауважити, що відповідно до частини п’ятої статті 24-1 Кодексу розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про державний бюджет. У Законі загальний обсяг ДФРР на п.р. затверджено у сумі 3,5 млрд грн, у т.ч. за загальним фондом – 1 млрд грн, за спеціальним фондом – 2,5 млрд грн. Урядом здійснено розподіл коштів ДФРР загалом у сумі 3 369,5 млн грн згідно з розпорядженнями КМУ від 07.06.2017 р. № 439 та від 12.07.2017 р. № 461-р, які погоджено Комітетом. Отже, на даний час залишаються нерозподіленими кошти ДФРР у сумі 130,5 млн грн (або 3,7% бюджетних призначень). Станом на 01.09.2017 р. видатки за зазначеною програмою проведено у сумі 439,4 млн грн, що становить лише 12,6% бюджетних призначень.

Таким чином, наразі залишається ризик щодо можливості освоєння у повному обсязі відповідних бюджетних коштів до завершення поточного року.

Щодо змін до Закону

З початку року станом на 19.09.2017 р. прийнято 4 закони щодо змін до державного бюджету на 2017 рік, а саме:

від 21.02.2017 р. № 1860-VIII щодо уточнення назви субвенції (яким передбачено техніко-юридичне уточнення найменування бюджетної програми за кодом 2511120 у додатках № 3 і № 7 до Закону);

від 23.03.2017 р. № 1979-VІІI щодо реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини (яким передбачено збільшення державних зовнішніх запозичень та граничного обсягу державного боргу на 100 млн грн у зв’язку із залученням кредиту Ексімбанку Угорщини до спеціального фонду на реалізацію інвестиційного проекту «Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні» та відповідно передбачено видатки Укравтодору за новою бюджетною програмою (код 3111620) у такій сумі. Крім того, статтю 28 Закону доповнено дорученням Мінфіну утворити комісію, до складу якої мають входити члени Комітету, для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами);

від 06.06.2017 р. № 2079-VІІI щодо фінансового забезпечення місцевих виборів (яким, насамперед, передбачено збільшення за загальним фондом видатків ЦВК за бюджетною програмою 6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 272,3 млн грн із збільшенням на вказану суму плану доходів за кодом 24140300 «Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі»);

від 13.07.2017 р. № 2137-VІІI щодо спрямування перевиконання дохідної частини державного бюджету на збільшення видатків для вирішення найнагальніших проблемних питань оборони і безпеки держави, соціально-економічних та інших питань (яким збільшено доходи – на 39,7 млрд грн /у т.ч. за загальним фондом на 27,7 млрд грн та за спеціальним фондом на 11,9 млрд грн/ та видатки – на 40,7 млрд грн /у т.ч. за загальним фондом на 27,7 млрд грн та за спеціальним фондом на 13 млрд грн/, при цьому зменшено надання кредитів на 1 млрд грн /за спеціальним фондом/, а також збільшено майже на 107 млрд грн граничний обсяг державного боргу на 31.12.2017 р.).

За результатами розгляду такого питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення:

1. Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році взяти до відома та врахувати в роботі.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1) проаналізувати Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі, вжити заходів щодо забезпечення належного виконання державного бюджету у поточному році та опрацювати відповідні пропозиції Рахункової палати щодо можливості їх врахування;

2) вжити дієві заходи щодо скорочення податкового боргу та недопущення нарощування нової податкової заборгованості, посиливши контроль за поверненням розстрочених і відстрочених сум податкового боргу та обмеживши щорічні списання податкової заборгованості;

3) надати бачення щодо розподілу понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету від конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації конфіскованого майна за вчинення корупційного правопорушення;

4) надати детальну інформацію щодо відображення конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов’язаного з корупцією правопорушення облігацій внутрішньої державної позики /відповідно до пункту 10 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»/ у фінансовій та бюджетній звітності та впливу відповідної операції на виконання державного бюджету та стан державного боргу у поточному році;

5) надати ґрунтовні пояснення щодо скасування у серпні п.р. рішення Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. про правочин з державним боргом щодо облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, а також бачення щодо можливості реалізації пунктів 10 і 17 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» до завершення поточного бюджету періоду;

6) прискорити здійснення розподілу резерву коштів освітньої і медичної субвенцій та нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької і Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження /відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»/;

7) прискорити здійснення розподілу стабілізаційної дотації (код 3511110), субвенцій місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості (код 2761040), субвенції на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (код 1611020) та завершення розподілу субвенцій місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами (код 3511210), на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (код 2511120), для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (код 2761600) /відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України/;

8) завершити розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку (код 2761070) за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку;

9) подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію щодо врахування вищезазначених рекомендацій, включаючи пропозиції Рахункової палати, наведені у її Висновку про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі.