Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

19 жовтня 2017, 11:11

Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо функціонування стратегічних об’єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі) (реєстр.№ 7140)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 18 жовтня 2017 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо функціонування стратегічних об’єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі), поданий народним депутатом України Єфімовим М.В. (реєстр.№ 7140 від 25.09.2017 р.).

Згідно із пояснювальною запискою законопроект розроблено у зв’язку із ситуацією, яка утворилася навколо комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», зокрема, наявністю заборгованості за енергоносії, яка станом на 01.09.2017 р. (на контрольованій території) становить 1920 млн.гривень.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до статті 14, додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон) в межах бюджетних призначень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати):

зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» (далі – субвенція) на 1 800 000 тис грн, у тому числі за загальним фондом – на 400 000 тис грн., за спеціальним фондом – на 1 400 000 тис грн.;

– встановити нову бюджетну програму «Фінансова підтримка на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання на території Донецької області» з обсягом видатків 1 800 000 тис грн (видатки споживання), у тому числі за загальним фондом – 400 000 тис грн., за спеціальним фондом – 1 400 000 тис грн.;

Джерелом забезпечення таких видатків за спеціальним фондом пропонується передбачити визначені пунктом 13 статті 11 Закону  надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, грошових зобов’язань з податку на прибуток, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ законопроекту Кабінету Міністрів України доручається визначити механізм проведення видатків за новою бюджетною програмою за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей, реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток та з податку на додану вартість та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань, що сплачується зазначеними підприємствами.

Слід зазначити, що Законом субвенція визначена у обсязі 5 000 000 тис грн, у тому числі за загальним фондом – 1 500 000 тис грн, за спеціальним фондом – 3 500 000 тис грн. Її розподіл між місцевими бюджетами здійснено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 р. №332.

За даними звіту Казначейства про виконання державного бюджету станом на 02.10.2017 року субвенцію перераховано до місцевих бюджетів за загальним фондом у сумі 153 877,1 тис грн (10,3% плану на рік), за спеціальним фондом – 20 154,9 тис грн або 0,6% плану на рік. Касові видатки місцевих бюджетів за субвенцією (загальний та спеціальний фонди разом) за січень-серпень 2017 року становили 147 222,9 тис грн або 2,9% плану на рік.

Належить звернути увагу, що до законопроекту не надано належних обґрунтувань щодо обсягу зменшення видатків за субвенцією, що не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, на що також звертає увагу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму експертному висновку до законопроекту /лист від 17.10.2017 р. №16/3-748/7140(235557) додається на 3 аркушах/. Також ГНЕУ зауважує, що у супровідних до законопроекту документах відсутня докладна інформація щодо можливості здійснення передбачених законопроектом додаткових видатків за рахунок зазначеного джерела (як загального, так і спеціального фондів).

Крім того, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що виходячи з вимог відповідних положень пункту 6 статті 116 Конституції України та  статті 42 Бюджетного кодексу України, за якими розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, для прийняття рішення щодо законопроекту логічно отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо можливості здійснення передбачених у законопроекті видатків.

Міністерство фінансів України згідно з своїм висновком відмічає, що реалізація його положень не потребує додаткових коштів з  державного або місцевих бюджетів. Перерозподіл видатків здійснюється в межах доходної частини бюджету. Також зазначається, що механізм проведення видатків за новою бюджетною програмою буде визначено Урядом, згідно з яким кошти, спрямовані на погашення заборгованості за спожиту електроенергію, в повному обсязі повернуться до державного бюджету у вигляді сплати підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей податкового боргу та/або грошових зобов’язань з податку на прибуток та податку на додану вартість. Загалом Мінфін підтримує прийняття законопроекту за умови уточнення його положень, насамперед, виклавши назву нової бюджетної програми у такій редакції: «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання на території Донецької області».

Необхідно відмітити, що законопроект не у повній мірі відповідає вимогам нормотворчої техніки в частині оформлення змін до Закону про державний бюджет:

1) назва законопроекту (у тексті та додатках) потребує уточнення в частині вилучення слів «щодо функціонування стратегічних об’єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі»;

2) згідно з пунктом 14 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на управління комунальним майном можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, а статтями 82 і 83 Кодексу визначено, що видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані місцевому самоврядуванню, та видатки на реалізацію прав та обов’язків місцевого самоврядування, які мають місцевий характер, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з державного бюджету. На таке також звертає увагу Міністерство фінансів і вважає, що назва бюджетної програми має бути уточнена і визначена як субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області;

3) пункт 2 прикінцевих положень законопроекту потребує редакційного уточнення, оскільки у цьому пункті Уряду пропонується визначити механізм проведення видатків за новою бюджетною програмою лише за загальним фондом державного бюджету;

4) у додатку № 1 до законопроекту /щодо змін до додатка №3 до Закону/:

– у підсумковому рядку «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)» помилково зазначено код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «2750000» заміть «2760000»;

– не зазначено рядок за кодом 2761000 «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)» з відображенням відповідних показників;

– у рядках за кодом 2761520 та за новою бюджетною програмою помилково зазначено код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

5) у додатку № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 7 до Закону/:

– помилково зазначено рядок за кодом «27000000000 міський бюджет міста Севастополя»;

– необхідно доповнити графами «погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання на території Донецької області», зазначивши у рядках за кодом 05100000000 та «Всього» за загальним фондом цифри «400 000», за спеціальним фондом цифри «1 400 000».

На час розгляду законопроекту у Комітеті з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно - правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) щодо законопроекту не надійшли.

За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо функціонування стратегічних об’єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі) за реєстр.№ 7140 від 25.09.2017 р., поданий народним депутатом України Єфімовим М.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій:

1) у назві законопроекту (у тексті та додатках) слова (щодо функціонування стратегічних об’єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі) виключити;

2) у тексті та додатку № 1 до законопроекту слова «фінансову підтримку» замінити словами «субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області» у відповідних відмінках;

3) у пункті 2 Розділу ІІ законопроекту слова «загального фонду» виключити, слова «електроенергетичної та» замінити словами «електроенергетичної, нафтогазової та»;

4) у додатку № 1 до законопроекту /щодо змін до додатка №3 до Закону/:

– у підсумковому рядку «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)» зазначити код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «2760000» замість «2750000»;

– доповнити рядком за кодом 2761000 «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)» з відображенням відповідних показників;

– у рядку за кодом 2761520 зазначити код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «0180»;

– за новою бюджетною програмою зазначити код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «2761610» та код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «0180»;

5) у додатку № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 7 до Закону/:

– рядок за кодом «27000000000» виключити;

– доповнити графами «погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання на території Донецької області», зазначивши у рядках за кодом 05100000000 та «Всього» за загальним фондом цифри «400 000», за спеціальним фондом цифри «1 400 000».

Відповідно Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 7140 при оформленні відповідного закону (до тексту та додатків до нього) належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, включаючи ті, що пов’язані із зазначеним рішенням Комітету.