Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

19 жовтня 2017, 11:15

Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» щодо забезпечення житлом військовослужбовців (реєстр. № 7125)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 18 жовтня 2017 року розглянув проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо забезпечення житлом військовослужбовців) (реєстр. № 7125 від 19.09.2017), поданий народним депутатом України Кривенком В.М.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту є фінансове забезпечення виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, Міністерства внутрішніх справ та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 № 2166 (зі змінами), зокрема забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей Державного космічного агентства України. Згідно із положеннями вказаної Комплексної програми у 2017 році за рахунок державного бюджету обсяг коштів на забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей Державного космічного агентства України визначено у сумі 18 700 тис. гривень.

Запропонованим законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» пропонується визначити за загальним фондом бюджетні призначення за новою бюджетною програмою 6381100 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України» в обсязі 18 700 тис. грн. (видатки розвитку), зменшивши на вказану суму бюджетні призначення (видатки розвитку) за бюджетною програмою 6381130 «Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту «Створення Національної супутникової системи зв'язку»».

Законопроект не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів, оскільки пропонується здійснити в межах загального обсягу видатків загального фонду державного бюджету перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами Державного космічного агентства.

Отже, законопроект підготовлено збалансовано щодо показників видатків державного бюджету.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» бюджетні призначення за бюджетною програмою 6381130 передбачені в обсязі 1 497 262 тис. грн. (видатки розвитку), які відповідно до звітної інформації Казначейства України про виконання державного бюджету за січень-вересень 2017 року фактично проведено в обсязі 1 422 711,1 тис. грн., що становить 95 % до річного плану. Отже, залишок невикористаних коштів за цією бюджетною програмою становить 74550,9 тис. гривень.

Згідно з інформацією, наведеною у пояснювальній записці до законопроекту, бюджетні призначення за бюджетною програмою 6381130, зокрема, передбачені для погашення та обслуговування кредиту, залученого під державну гарантію для реалізації проекту «Створення Національної супутникової системи зв'язку» відповідно до умов договору, укладеного 15 грудня 2009 року між державним підприємством «Укркосмос» і Канадською експортною агенцією. При цьому, зазначено, що зважаючи на незначне зростання протягом року поточного курсу гривні по відношенню до долара США, за бюджетною програмою 6381130 виникла економія бюджетних коштів у вказаній вище сумі - 74550,9 тис. гривень.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до законопроекту за реєстр. № 7125 зазначає, що запропоновані законопроектом зміни до державного бюджету є збалансовані, та не заперечує щодо розгляду законопроекту з урахуванням пріоритетності завдань (цілей), поставлених перед Державним космічним агентством України. При цьому, Міністерство фінансів України зауважило, що Державне космічне агентство України неодноразово зверталось до Мінфіну з пропозицією щодо виділення додаткових коштів, зокрема на реалізацію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки, у зв?язку з чим розгляд питання перерозподілу видатків Державного космічного агентства має враховувати пріоритетність завдань (цілей), поставлених перед агентством.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту надає окремі зауваження і пропозиції до законопроекту та зазначає, що відповідно до положень пункту 6 статті 116 Конституції України і статті 42 Бюджетного кодексу України розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, і логічним було б отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо можливостей та наслідків реалізації пропозицій проекту. При цьому, зауважується про можливість вирішення порушеної у проекті закону проблеми шляхом застосування положень частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України.

Крім того, слід відмітити, що при підготовці законопроекту не дотримано вимог законотворчої техніки стосовно оформлення законопроектів щодо внесення змін до закону про державний бюджет та бюджетної методології, встановленої бюджетним законодавством.

На час розгляду законопроекту до Комітету з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За наслідками розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо забезпечення житлом військовослужбовців) (реєстр. № 7125 від 19.09.2017), поданого народним депутатом України Кривенком В.М., Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету щодо редакційних та техніко-юридичних уточнень, пов’язаних із оформленням законопроекту відповідно до правил законотворчої техніки.