24 жовтня 2017, 11:51

Стенограма до ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ №118 від 18-19.10.2017

СТЕНОГРАМА

засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

 

18 жовтня 2017 року

 

ПАВЕЛКО А.В. Доброго дня, шановні колеги! Зареєструвалося 17 народних депутатів. На засіданні присутні більше половини від складу членів комітету. Кворум є, засідання оголошую відкритим.

Прошу секретаря комітету Шкварилюка Володимира Васильовича здійснювати підрахунок результатів голосування.

Порядок денний у вас є. По порядку денному не буде запитань? Не буде.

Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання. Про погодження розподілу коштів, перерозподілу видатків Державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів Державного бюджету, розподілу трансферів з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Перше питання. Розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті за програмою 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" на 2017 рік (розпорядження Кабінету Міністрів від 20.09.2017 № 651-р). Доповідає заступник Міністра аграрної політики та продовольства Ковальова Олена Вікторівна.

Будь ласка, Олено Вікторівно.

 

КОВАЛЬОВА О.В. Доброго дня, шановний Андрію Васильовичу, шановні члени комітету, шановні народні депутати, присутні! Вашій увазі пропонується проект розпорядження Кабінету Міністрів України про розподіл коштів. Це 170 мільйонів гривень, передбачених у Державному бюджеті на розвиток тваринництва.

На виконання статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Мінагрополітики відповідним чином виносить на погодження комітету розподіл за такими напрямами:

Перше. Це погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейської служби – це 158 мільйонів гривень. І часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелі, корів і так далі, в основному це ВРХ. В остатку це буде 11 мільйонів 655 тисяч гривень.

Ми вас дуже просимо погодити, оскільки це дасть можливість, з одного боку, погасити кредиторську заборгованість за 2013, 2014 роки і тим самим підтримати наших сільськогосподарських товаровиробників, які цього року закупили молодняк ВРХ.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Олено Вікторівно.

Чи є заперечення у Міністерства фінансів? Немає.

Слово надається голові підкомітету Горбунову Олександру Володимировичу.

Будь ласка, Олександре Володимировичу.

 

ГОРБУНОВ О.В. Дякую, Андрію Васильовичу.

Шановні колеги, на підкомітеті дане питання було розглянуто і прийнято рішення рекомендувати комітету погодити відповідно до розпорядження уряду № 651-р розподіл коштів за бюджетною програмою щодо державної підтримки галузі тваринництва в сумі 170 мільйонів гривень згідно з додатками до цього розпорядження уряду.

Прошу підтримати дане рішення.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Є пропозиція підтримати дану пропозицію.

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Немає заперечень. Голосуємо.

 

ПАВЕЛКО А.В. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Одноголосно.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Рішення приймається.

Наступне. Перерозподіл видатків Державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства, і зміни до розподілу коштів за бюджетною програмою 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (розпорядження уряду № 701-р). Доповідає заступник Міністра аграрної політики та продовольства Ковальова Олена Вікторівна.

Будь ласка, Олено Вікторівно.

 

КОВАЛЬОВА О.В. Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується на затвердження перерозподіл коштів за програмою 2801580. Що ним передбачається? Ним передбачається зменшити обсяг видатків загального фонду за програмою 1580, це нерозподілений залишок в обсязі 224,3 мільйона гривень і направлення їх на програму підтримки садівництва, хмелярства, виноградників та ягідників, нагляд за ними. Це програма 1350.

Крім того, другим пунктом даної програми у зв'язку з тим, що нерозподілений залишок коштів, він за спеціальним фондом, а програма підтримки садівництва, хмелярства і ягідників все ж таки за спеціальним фондом, зробити перерозподіл між цими обома фондами з тим, щоб забезпечити виплати як по садівництву, так, власне кажучи, і тих коштів в рамках програми 1580, які спрямовуються на розвиток і на підтримку сільськогосподарської техніки. Це лише перший крок, це перерозподіл. Після того, як рішення буде схвалено, ми підготуємо розподіл коштів і спрямуємо ці кошти на підтримку розвитку садівництва, і в тому числі буде виплачена кредиторська заборгованість. Прошу підтримати.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Олено Вікторівно.

Чи є заперечення у Міністерства фінансів? Немає.

Слово надається голові підкомітету Горбунову Олександру Володимировичу.

 

ГОРБУНОВ О.В. Шановні колеги! Підкомітетом розглянуто дане питання і прийнято рішення рекомендувати комітету підтримати розпорядження уряду від 4 жовтня за номером 701-р погодити перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету та зміни розподілу за напрямками обсягу коштів за загальним та спеціальним фондами за бюджетною програмою щодо фінансової підтримки сільгоспвиробників і з дотриманням вимог щодо використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету. Прошу підтримати дане рішення.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую? Олександре Володимировичу. 

Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? 

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Одноголосно.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Рішення приймається.

 

КОВАЛЬОВА О.В. Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Наступне. Зміни до розподілу коштів, передбачених у Державному бюджеті за бюджетною програмою 2401500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на 2017 рік (постанова уряду № 739). Доповідає державний секретар Міністерства екології та природних ресурсів Дмитренко Геннадій Васильович.

Будь ласка, Геннадію Васильовичу.

 

ДМИТРЕНКО Г.В. Доброго дня, шановний Андрію Васильовичу, шановні народні депутати, присутні, запрошені. На ваш розгляд виносять питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року.

Постановою передбачено внесення змін у Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 474, а саме: доповнити розподіл коштів спеціального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою 1500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" за напрямом "Охорона і раціональне використовування водних ресурсів". Це остання сума по загальнодержавній програмі 1500, а саме: сума 19 мільйонів 624 гривні.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Геннадію Васильовичу.

Чи є заперечення у Міністерства фінансів? Немає.

Слово надається голові підкомітету Горбунову Олександру Володимировичу.

 

ГОРБУНОВ О.В. Дякую, Андрію Васильовичу.

За наслідками розгляду та керуючись вимогами статті 23-ю Закону "Про Держаний бюджет на 2017 рік" пропонується рекомендувати комітету погодити відповідно до постанови уряду від 27 вересня 2017 року № 739 зміни до розподілу коштів за спеціальним фондом Державного бюджету за бюджетною програмою на "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" згідно із Додатком до цієї постанови уряду і з врахуванням положень щодо використання коштів за спеціальним фондом Державного бюджету. Прошу підтримати дане рішення.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Олександре Володимировичу.

Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Одноголосно.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Рішення приймається.

 

ДМИТРЕНКО Г.В. Дякую за увагу.

 

ПАВЕЛКО А.В. Наступне. Розподіл у 2017 році залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, для підтримки реалізації держаної політики у сфері транспорту (постанова уряду № 326). Доповідає заступник Міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Довгань Віктор Миколайович.

Будь ласка, Вікторе Миколайовичу.

 

ДОВГАНЬ В.М. Шановний пане голово, шановні народні депутати, бюджетний комітет, ми хотіли б вам подати інформацію щодо проектів, реалізація який можлива за рахунок бюджетних коштів, джерелом надходження яких є фінансові ресурси ЄС, відповідно до Постанови Кабміну від 11 травня 2017 року № 326.

Загалом передбачено 649 мільйонів 41 тисячу гривень. Я б хотів зупинитися на декількох основних пунктах, з огляду на ваш обмежений час, це впровадження пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування. 5 пілотних областей. Виникало учора на підкомітеті питання: чому обрані, власне, Львівська, Херсонська, Івано-Франківська, Хмельницька і Харківська. Тому що вони перші і відреагували на наш запит, і найбільш активно подавали пропозиції. Відповідно вони найбільш активно працювали, і тому вони вибрані, як пілотні. Решта областей ми не забуваємо, вони будуть включені в державну програму і теж отримають підвищення рівня облаштування: "розумних" світлофорів, освітлення, переходів. Загалом це 413, майже 414 мільйонів гривень. І державна програма, це окремо, 2,4 мільярда буде на  наступний рік. 

Друге, 53 мільйони гривень, це впровадження пілотного проекту щодо створення системи комплексного контролю та спостереження на транспорті. Це у нас кібербезпека, так? Так, кібербезпека. Так, дрібні речі я вам озвучувати не буду.

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Дякуємо. Ми бачили на підкомітеті.

 

ПАВЕЛКО А.В. Вікторе Миколайовичу, дякуємо вам за доповідь.

Чи є заперечення у Міністерства фінансів? Немає.

Дякую.

Слово надається голові підкомітету Горбунову Олександру Володимировичу.

 

ГОРБУНОВ О.В. На підкомітеті дане рішення не було прийнято однозначно і було прийнято рішення визначатись на комітеті безпосередньо. І ми попросили надати підтверджуючі матеріали і повідомлення всіх областей. Матеріали частково були мені надані перед засіданням комітету, я думаю, що комітет може підтримати рішення щодо підтримки і погодження даного розпорядження уряду.

 

ПАВЕЛКО А.В. Шановні колеги! Є запитання чи інші рекомендації?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Немає, голосуємо.

 

ПАВЕЛКО А.В. Немає? Якщо немає, хто за запропоновану Олександром Володимировичем пропозицію? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Один – утримався. Рішення  прийнято.

 

ПАВЕЛКО А.В. Рішення приймається. Дякую.

Наступне. Перерозподіл видатків Державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості (розпорядження уряду 715-р).

Доповідає перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Карп Галина Василівна.

Будь ласка, Галино Василівно.

 

КАРП Г.В. Шановний Андрію Васильовичу! Шановні народні депутати! Пропонується погодити проект розпорядження щодо перерозподілу видатків розвитку в сумі 306 мільйонів гривень у межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості, а саме: зменшення обсягу за програмами реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості в сумі 236 мільйонів гривень та державна підтримка будівництва шахти 10 "Нововолинська" на суму 70 мільйонів гривень. Та збільшення обсягу за програмами "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції" на суму 300 мільйонів 462 тисячі гривень та "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" на суму 5 мільйонів 538 тисяч гривень.

Дякую. Прошу погодити.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Галино Василівно.

Чи є заперечення у Міністерства фінансів? Зараз немає? Зараз немає.

Слово надається голові підкомітету Молотку Ігорю Федоровичу.

 

МОЛОТОК І.Ф. Дякую.

З урахуванням цього на підкомітеті визначили прийняти рішення безпосередньо на засіданні комітету. Але після жвавого обговорення хотілося б зробити робочу групу, яка б створила проект беззбитковості цих підприємств на наступний 2018 рік. Якщо згодні з урахуванням, то підкомітет підтримує цю пропозицію.

 

КАРП Г.В. Так, ми погоджуємося з допомогою, яку нам дадуть народні депутати в цьому питанні.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Галино Василівно, будь ласка, разом з головою підкомітету пропонуйте цю робочу групу і запропонуйте рішення для нашого комітету.

Будь ласка, Ярослав Маркевич.

 

МАРКЕВИЧ Я.В. Коллеги! Еще раз обращаю ваше внимание, что мы возвращаемся к этому вопросу с интервалом раз в полгода. Мы опять забираем из "реструктуризации угольной промышленности", где мы должны закрывать убыточные шахты, и передаем опять деньги в "державну підтримку" на поддержку себестоимости. Каждый раз нам обещают: убыточные закроем или выведем их в плюсы, или что-нибудь обязательно сделаем и через каждые полгода приходят: "Ну, не получилось, не смогли, извините, пожалуйста, дайте нам еще денег на покрытие себестоимости".

Я прошу бюджетный комитет, прошу вас, давайте сейчас покажем пример и скажем: пожалуйста, разбирайтесь с этой проблемой, вопросом, который мы ставим уже 3 года подряд. Я предлагаю отказать, и пусть профильное ведомство предложит нам программу, мы ее быстро рассмотрим и после этого будем согласовывать, программу закрытия убыточных шахт.

 

ПАВЕЛКО А.В. Ігор Молоток.

 

МОЛОТОК І.Ф. Ярослав руку поднимает.

 

МАРКЕВИЧ Я.В. И каждый раз нас шантажируют, что, не дай Господь, мы не переведем деньги, здесь опять касками будут стучать.

 

МОЛОТОК І.Ф. Це вже політична площина і хотілось би, якщо всіх запрошували на проведення підкомітету, і там була дуже жвава дискусія, і підкомітет взагалі вирішив не підтримувати, а виносити на розгляд комітету. Але було запропоновано створити робочу групу, яка вже в цьому році напрацює план виходу, запропонований міністерством. Тобто це ми вже зробили останню спробу. Я думаю, їм потрібно дати шанс.

 

ПАВЕЛКО А.В. Костянтин Павлов.

 

ПАВЛОВ К.Ю. Уважаемые коллеги, я категорически не поддерживаю в данном случае в части того, что там касками будут или не будут стучать господина Маркевича, своего коллегу, потому что от действий или бездействий профильных министерств не должна зависеть жизнь и благосостояние 90 тысяч шахтеров, которые рассчитывают на эту поддержку, и они точно ни при чем здесь в отношении действий или бездействий профильных министерств.

Поэтому я предлагаю, как предложил глава комитета, поддержать данное перераспределение и действительно дальше заниматься вопросом, чтобы профильное министерство занималось решением этой проблемы.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Костянтин Юрійович.

Кривенко Віктор Миколайович.

 

КРИВЕНКО В.М. Шановні колеги, я дуже коротко нагадаю історію питання. В бюджеті на 2015 рік у нас було близько 15 мільярдів гривень на державну підтримку шахт і це була ключова корупційна програма десь в середньому 2 мільярди доларів, яка "вимивалась" в 2013 і в попередніх роках. У підсумку ми в 2015 році вийшли на мільярд. І ситуація дуже проста. На цей рік ми просили 2,9 мільярда гривень міністерству. Ми виходимо на 1 мільярд 400 сумарної підтримки, тобто вже 1 мільярд 300 ми зекономили.

 

КАРП Г.В. Дякую.

Ми вже фактично профінансували на 1 мільярд 400, просимо зараз 1 мільярд 700, і в нас ще є незабезпечені до кінця поточного року, і ми будемо шукати варіанти виходу.

Дякую.

 

КРИВЕНКО В.М. Точно не 2,9. Я пропоную, щоб ми домовились, що це останній раз ми погоджуємо такий перерозподіл, так як ми говорили на підкомітеті, щоб спільно з паном Молотком в цій групі доопрацювали, а зараз підтримати і рухатись далі.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Шановні колеги, є пропозиція переходити до голосування та підтримати створення робочої групи разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості та головою підкомітету Молотком Ігорем Федоровичем сформувати цю робочу групу та винести рішення.

По перерозподілу видатків є пропозиція підтримати голову підкомітету Молотка Ігоря Федоровича: перерозподіл даних видатків (розпорядження уряду № 715-р). Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Проти – 1. Утримався? Утримався – 1. Рішення приймається.

 

КАРП Г.В. Дякую за підтримку.

 

ПАВЕЛКО А.В. Наступне. Розподіл між місцевими бюджетами субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (постанова уряду № 754). Доповідає заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Парцхаладзе Лев Ревазович.

Будь ласка, Лев Ревазович.

 

ПАРЦХАЛАДЗЕ Л.Р. Дякую. Доброго дня всім.

Кабінетом Міністрів України від 4.10.2107 року прийнята постанова КМУ № 754 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 25 листопада 2015 року № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України". Відповідна постанова розроблена з метою затвердження другого пулу проектів та корегування окремих пропозицій в переліку проектів першого пулу. Відповідно до директивів Європейського інвестиційного банку проекти, що прийнятні до фінансування в рамках програми, це приблизно тисяча проектів, рекомендовано впроваджувати частинами названими "пулами", в яких було би не більше 200 проектів для ефективності їх реалізації.

Перший пул – це 69 проектів, загальною вартістю приблизно 668 мільйонів гривень. Другий пул – це 189 проектів, загальною вартістю 2 мільярда 30 мільйонів, з яких у 2017 році передбачено профінансувати приблизно на 578 мільйонів гривень. І при цьому залишок позики складає приблизно 120 мільйонів гривень. Я пропоную погодити цю постанову.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Лев Ревазович.

Чи є заперечення у Міністерства фінансів? Немає.

Слово надається голові підкомітету Павлову Костянтину Юрійовичу.

 

ПАВЛОВ К.Ю. Уважаемые коллеги, предлагается поддержать данное перераспределение, учитывая то, что, к сожалению, уже не первый раз мы выносим на согласование данное распределение, и местные бюджеты фактически выполняют свои обязательства в части софинансирования на ту сумму, которую предусматривает это постановление. Все-таки поэтому предлагается поддержать в очередной раз это распределение, учитывая то, что по состоянию на 1 октября действующего года субвенция местным бюджетам еще не давалась. Поэтому предлагается согласовать для того, чтобы все-таки начать финансирование этих региональных программ по тем пяти областям, которые предусматриваются в этом постановлении.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Костянтине Юрійовичу.

Є пропозиція погодити. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Рішення прийнято одноголосно.

 

ПАВЕЛКО А.В. Одноголосно. Дякую.

 

ПАРЦХАЛАДЗЕ Л.Р. Дякую вам.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Лев Ревазович.

Даний блок питань ми розглянули, переходимо до наступного питання. Про погодження щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів (ПДВ і мито) до загального фонду Державного бюджету на серпень-грудень 2017 року зі змінами (згідно з відповідним листом Міністерства фінансів України). Доповідає заступник Міністра фінансів Капінус Євгеній Валерійович.

 

КАПІНУС Є.В. Шановні народні депутати, хотів би зазначити, що відповідно до змін до Державного бюджету України були змінені показники по доходам, по податку на додану вартість. І в зв'язку з цим було змінено розпис по місяцях, і відповідно до Бюджетного кодексу було запропоновано, надіслано комітету для погодження відповідний розподіл видатків по місяцях.

Хотів би зазначити, що зазначене питання значну кількість разів обговорювалось і піднімалось народними депутатами щодо доцільності внесення відповідних змін і також піднімалось на засіданні Кабінету Міністрів. За дорученням Кабінету Міністрів Міністерством фінансів проведено на сьогодні зміну розпису по місяцях і запропоновано Державній фіскальній службі підготувати новий порядок розподілу. Зазначений порядок розподілу ми пропонуємо, що найближчим часом буде направлений до комітету. І в зв’язку з цим ми вважаємо за доцільне зазначене питання повернути на доопрацювання, і ми вам надсилаємо відповідний новий проект розподілу.

 

ПАВЕЛКО А.В. Будь ласка, слово надається Дубневичу Богдану Васильовичу.

 

ДУБНЕВИЧ Б.В. Дякую.

Ви знаєте, що це питання є надзвичайно болючим для всієї України, тому підкомітет з питань доходів Державного бюджету на своєму засіданні не визначився щодо зазначеного питання. Надійшло звернення від окремих народних депутатів щодо необхідності змінити уточнені щомісячні  індикативні  показники на серпень-грудень 2017 року в частині перенесення запропонованого їх збільшення у вересні-жовтні на листопад-грудень. Від комітету таке звернення направлено до Кабміну для опрацювання щодо можливості його врегулювання для інформування комітету.

Тому є пропозиція підтримати комітету таке рішення: повернути щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів (ПДВ і мито) до загального фонду Державного бюджету на серпень-грудень 2017 року зі змінами, подані листом Міністерства фінансів від 28 грудня 2017 року на доопрацювання з урахуванням проведеного обговорення.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Богдане Васильовичу.

Будь ласка, Сергій Іванович Мельник.

 

МЕЛЬНИК С.І. Я хотів тут декілька питань. Перше – це те, що коли ми вносили зміни до Закону "Про Державний бюджет", мова ішла, що ми уточнюємо тільки свою частку. Ми це попередньо говорили, що чи будуть індикативи. Нас тоді завірили, що це наша частка, тепер все-таки це не так.

Наступне питання щодо однакової помісячної розбивки обсягів збільшення. Теж просто взяли, для мене, наприклад, незрозуміло: взяти просто арифметично поділити.

І ще одне, що мене хвилює, що в своєму листі ви кажете, що перерахування коштів за результатами серпня буде здійснюватись погодження помісячних індикативних показників надходжень в розрізі регіонів за серпень зі змінами. Тобто, якщо не буде погодження, що тоді, взагалі зупинили весь процес? Розумієте, ми говоримо одне, робимо друге, а в умі тримаємо третє.

 

ПАВЕЛКО А.В. Будь ласка, Євгене.

 

КАПІНУС Є.В. Колеги, я хотів би наголосити, що Міністерство фінансів відповідно до Бюджетного кодексу здійснює розподіл, визначений Верховною Радою в Законі "Про Державний бюджет" показників помісячно.

Відповідні помісячні показники Державна фіскальна служба, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, здійснює розподіли по регіонам. Проте, якщо говорити по показниках, які були у попередні місяці, то варто зазначити, що у зв'язку із змінами Міністерство фінансів прийняло показники, які розподілені до кінця року помісячно. І відповідно до Бюджетного кодексу показники перевиконання, вони рахуються, виходячи з перевиконання по всій країні. Не по конкретному регіону, а по всій країні відповідно вираховується з тих показників, які затверджує Міністерство фінансів і доводить до виконання Державній фіскальній службі. Державна фіскальна служба, вона визначає тільки відсотки, які розподіляються між конкретними регіонами. І вже ці відсотки погоджуються з комітетом. До того часу, поки не буде відповідного погодження з комітетом, відповідні відсотки будуть не розподілені і, скажемо, розподіл коштів за відповідний період, він буде виключно після того, як буде погоджено з комітетом.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Є пропозиція підтримати озвучене Богданом Васильовичем Дубневичем рішення, а саме: повернути Міністерству фінансів дане рішення. Хто за, прошу голосувати. На доопрацювання. Хто проти? Хто утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Один утримався. Рішення прийнято.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую. Рішення прийнято.

Переходимо до наступного питання. Про законопроект про внесення змін до додатку № 3 до Закону "Про державний бюджет України на 2017 рік" (щодо забезпечення житлом військовослужбовців), номер 7125, поданий народним депутатом Кривенком Віктором Миколайовичем.

Доповідає автор законопроекту, наш колега народний депутат Кривенко Віктор Миколайович.

Будь ласка.

 

КРИВЕНКО В.М. Дякую, пане Голово.

Шановні колеги! Ви знаєте, що космічна галузь – я нею опікуюся – і три роки як не виділяється ні копійки на житло для військовослужбовців, відряджених саме до космічного агентства. При цьому у мене є довідка, скільки виділяється по всіх інших наших силових підрозділах. У нас понад 60 чоловік вийшло з Євпаторії, які не зрадили Україну, з Євпаторії, з Севастополя, які теж стоять на черзі. Космічне агентство не має фонду службового житла, загалом черга 272 чоловіки, з них 161 чоловік мають стаж більше 20 років служби. Я дякую Міністерству фінансів, яке погодило зазначений перерозподіл, він не вимагає додаткових коштів, бо є економія в рамках програм у космічному агентстві на 18,7 мільйона гривень. Це дозволить 20-22 квартири, в тому числі й тим, хто вийшов з Криму і залишився вірним Україні, до кінця року дати компенсацію, щоб люди отримали житло.

Дякую. Прошу підтримати.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Вікторе Миколайовичу.

Слово надається заступнику Міністра фінансів Марченку Сергію Михайловичу.

 

МАРЧЕНКО С.М. Шановний Андрію Васильовичу! Шановні присутні! Дійсно, ми не заперечуємо щодо розгляду зазначеного законопроекту, у нас є два основних таких застереження. Перше застереження – це чи є по цій програмі 6381130 "Виконання боргових зобов'язань…" дійсно економія, перше питання. І друге питання – чи дійсно ми зможемо до кінця року реалізувати нову бюджетну програму "Будівництво і придбання житла". Тобто якщо ці дві умови співпадають, тобто ми зможемо використати ці кошти, то ми не заперечуємо проти законопроекту.

Дякую.

 

КРИВЕНКО В.М. Це програма стара, 2011 року.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Сергію Михайловичу.

Слово надається голові підкомітету Горбунову Олександру Володимировичу.

 

ГОРБУНОВ О.В. Дякую, Андрію Васильовичу.

Шановні друзі і колеги! Значить, від підкомітету є пропозиція комітету ухвалити таке рішення – рекомендувати Верховній Раді законопроект 7125 прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету, пов'язаних із внесенням редакційних та техніко-юридичних уточнень, викладених у розданих матеріалах та пов'язаних з оформленням законопроекту відповідно до правил законотворчої техніки, та уточненням бюджетних показників відповідно до чинної редакції Закону "Про Держаний бюджет на 2017 рік".

Прошу підтримати таке рішення. Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Іван Іванович Крулько, будь ласка.

 

КРУЛЬКО І.І. Перше, ідеологічно ідея підтримується, вона правильна. Тим більше, що це не передбачає збільшення коштів видатків з Державного бюджету, в межах коштів на Космічне агентство. Але якщо іти по програмі "Будівництво і придбання житла для військовослужбовців", то може бути ситуація, коли треба буде проводити всі тендерні закупівлі, конкурси і так далі – і в результаті до кінця року, а залишилось реально 2 місяця, не встигнуть цю програму зробити, і вона не буде виконана.

То, можливо, краще було би прописати компенсацію, тобто вони б написали заяву, що більш не будуть претендувати на купівлю житла, вони перебувають у черзі, і їм були б видані кошти грошима. А далі б за ці гроші вони собі б придбали житло, яке хотіли. Тобто я вважаю, що компенсація – це тоді реально можна буде за ці два місяці встигнути. Я пропоную.

 

КРИВЕНКО В.М. Іване Івановичу, я вам дякую, але в цій програмі і передбачено: або будівництво, або придбання, або компенсація на вибір військовослужбовця.

 

КРУЛЬКО І.І. А ми проговорили, Вікторе Миколайовичу, є законом визначений порядок лише як компенсація.

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Прохання голосувати.

 

ПАВЕЛКО А.В. Прошу, по мере предоставления слова.

Будь ласка, є пропозиція, озвучена головою підкомітету, є пропозиція голосувати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Один утримався. Рішення прийнято.

 

ПАВЕЛКО А.В.  Приймається. Дякую.

Наступне питання. Про законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо функціонування стратегічних об'єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі) (№ 7140), поданий народним депутатом Єфімовим Максимом Вікторовичем. Доповідає автор законопроекту народний депутат Єфімов Максим Вікторович, будь ласка.

 

ЄФІМОВ М.В. Добрый день, уважаемые коллеги депутаты, присутствующие. Проект закона 7140 разработан в связи с крайне сложной ситуацией, которая сегодня образовалась в Донецкой области, экономические потери коснулись многих предприятий, в том числе и жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее острая проблема является ситуация с КП "Вода Донбасса", которая поставляет питьевую воду потребителям практически 100 населенных пунктов на контролируемой территории.

По различным причинам, в первую очередь, из-за многочисленных повреждений в результате боевых действий, потери магистрального водовода составляют более 40%. Длинна водовода 10 тысяч километров. Ситуацию усугубляют и экономически необоснованные тарифы установленные местными властями, повышенные затраты электроэнергии по сравнению с другими водоканалами Украины.

Мы предлагаем предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2017 год бюджетную программу, чтобы дать возможность водоканалам Донецкой области погасить долг за электроэнергию и обеспечить стабильную работу. Важно, что все средства, направленные на погашения задолженности, в полном объеме вернутся в Госбюджет в виде уплаты предприятиями электроэнергетической и угольной отраслей налоговых обязательств.

Прошу поддержать.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Максиме Вікторовичу, дуже важливе питання. 

Слово надається заступнику Міністра фінансів Марченку Сергію Михайловичу.

 

МАРЧЕНКО С.М. Шановний Андрію Васильовичу, шановні народні депутати, Міністерство фінансів не заперечує проти розгляду цього законопроекту, пропонує взяти його за основу з урахуванням уточнень, які запропоновані, і редакційних і смислових щодо того, що фінансова підтримка – це не може бути бюджетна програма, це має бути субвенція окрема. Тому в такому контексті це питання може бути розглянуте.

 

ЄФІМОВ М.В. Я прошу, щоб за основу та в цілому, але з врахуванням оцих змін, які ми проголосували.

 

ПАВЕЛКО А.В. Слово надається голові підкомітету Молотку Ігорю Федоровичу.

 

МОЛОТОК І.Ф. Цим законопроектом пропонується закрити заборгованість за електричну енергію в Донецькій області з субвенції різниці в тарифах. Якби ніякого відношення різниця в тарифах не має до цього питання, але я підтримую, що це фінансова підтримка на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання на території Донецької області. З цим згоден і пропонується підтримати таке рішення комітету: рекомендувати закон № 7140 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з врахуванням пропозицій комітету, вкладених в проекті ухвали, наданому в розданих матеріалах. Відповідно комітету разом з Головним юридичним управлінням при оформленні закону належить внести до нього необхідні редакційні та техніко-юридичні правки. Прохання підтримати.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Ігорю Федоровичу.

Є пропозиція підтримати.

Будь ласка, Іване Івановичу.

 

КРУЛЬКО І.І. Я хотів просто уточнити в Міністерства фінансів. Я так розумію, що Мінсоцполітики немає тут. Яка в нас ситуація з цією субвенцією? Коштів вистачає, проблем ніяких не буде? Щоб не було так, що потім нам прийдеться шукати джерела для того, щоб закривати питання різниці в тарифах. Немає там проблеми, до кінця року не виникнуть проблеми?

 

МАРЧЕНКО С.М. На сьогоднішній момент по цій програмі фактично використано 30 мільйонів гривень. Тобто є питання щодо того, що незабезпеченої податкової заборгованості не виникає, немає податкової заборгованості, яка погашена на 1 січня 2017 року, і на сьогоднішній момент ця програма фактично не функціональна.

 

КРУЛЬКО І.І. Якщо ця програма не функціональна, то для чого ви в державному бюджеті закладали на неї кошти?

 

МАРЧЕНКО С.М. Не ми закладали. Це спільне рішення було Верховної Ради. Попередні розрахунки, була заборгованість, потім підприємства, які мали податкову заборгованість, вони її сплатили і на сьогоднішній момент немає можливості профінансувати цю програму, тому що відсутня податкова заборгованість.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Сергію Михайловичу.

Іване Івановичу, я думаю, що треба підтримати дану пропозицію.

Пропонується підтримати озвучену головою підкомітету Молотком Ігорем Федоровичем пропозицію прийняти законопроект № 7140 за основу та в цілому як закон з врахуванням пропозицій комітету. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Утрималися – 2. Рішення прийнято. Дякую.

Наступне. Два законопроекти, які в нас дуже важливі. Є пропозиція все ж таки почати розгляд з шостого питання – про законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік, а другим питанням – про Бюджетний кодекс, так як вони працюють разом. Приймається, шановні колеги? Это предложение главы рабочей группы, которая отрабатывала.

Смотрите, я предложил первый вариант. Если вы против, вы можете проголосовать, если вы за… Я уточняю.

Я предлагаю, предложение главы рабочей группы – поменять их местами. Если вы будете очень настаивать, как голова комитета я поставлю на голосование.

 

ІЗ ЗАЛУ. Андрей Васильевич, просто если мы сейчас проголосуем в другом порядке, то тогда нет смысла рассматривать первый вопрос.

 

ПАВЕЛКО А.В. Правильно. Сначала второй. Если второй вопрос мы не принимаем, у нас Бюджетный кодекс очень связан как раз с бюджетом, если мы по бюджету в целом принимаем сегодня решение, тогда Бюджетный кодекс… Если можно, тогда все-таки поддержать мое предложение.

Кто за, прошу голосовать – поменять местами. Хто проти? Утримався? Утримався – 1. Рішення прийнято. Дякую.

Слово для доповіді надається голові робочої групи Мельнику Сергію Івановичу. Будь ласка. По законопроекту "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

 

МЕЛЬНИК С.І. Шановні колеги, я коротко проінформую, що була створена робоча група. До комітету надійшло відповідно до Регламенту до 1 жовтня 2284 пропозиції. Комітетом, робочою групою було опрацьовано всі пропозиції. Звичайно, якщо порахувати пропозиції, їх було подано на декілька державних бюджетів, ну мінімум, як на 4 державні бюджети.

Підкомітетами було розглянуто всіх головних розпорядників бюджетних коштів. Також окремим блоком було розглянуто міжбюджетні трансферти і місцеві бюджети.

Можу сказати, що на сьогоднішній день залишаються складними питаннями, по яких ми не маємо єдиної точки зору чи пропозиції щодо врегулювання, найбільше ресурсне питання – це житлово-комунальні пільги та енергоносії, ціна питання – 7,1 мільярда. Ви знаєте, як законом, так і змінами до Бюджетного кодексу пропонується передати пільги на фінансування місцевих бюджетів. В минулому році ми вже передали пільговий проїзд, це приблизно 2,2 мільярда. Також не дійшли ми згоди з питання зміни механізму, а саме – пропорцій щодо реверсної дотації. Ви знаєте, збільшується відсоток. Це ресурсне питання, також біля 4 мільярдів.

Залишається також ряд питань, це по медичній субвенції, освітній субвенції. Залишається неврегульованим питання щодо передачі на фінансування закладів І-ІІ рівнів акредитації, це технікуми. Тим більше, що вони розділені: частина - це ті, які мають свій баланс, по них пропонується вже передати; по тих, які в структурі університетів, визначитися до 1 вересня. Для нас також незрозумілим залишається, як вони 9 місяців будуть фінансуватися.

І найскладніше питання – це питання все-таки збільшення надходжень. Ми в цілому, я так коротко скажу, що ми десь вийшли по ресурсу на 9 мільярдів. Це зокрема пропозиції щодо збільшення податку ПДФО, податку на збір на доходи фізичних осіб – 1,2 мільярда, кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону "Про Національний банк" – 2 мільярди, плата за видачу переоформлення продовження терміну дії ліцензії – 6,4 мільярда, також підтвердження і остаточні розрахунки і звичайно була пропозиція – це конфісковані кошти – 2 мільярди, які ідуть в спеціальний фонд.

Враховуючи, що по цим ресурсним питанням немає остаточного підтвердження і розрахунків і Міністерство фінансів наполягає, що це потребує додаткового вивчення, таким чином наші враховані пропозиції і головних розпорядників коштів, і народних депутатів, які в цілому десь були враховані сумарно біля 9 мільярдів гривень, в нас склалась ситуація, що ці питання потребують доопрацювання і в іншому випадку нам треба як і ресурсну позицію в цій сумі, так і пропозиції щодо розподілу включити як доручення Кабінету Міністрів і визначитись на другому читанні.

Тому все-таки ми сподіваємось і моя пропозиція, що оскільки сьогодні багато є запрошених і по тих пропозиціях, які будуть оголошені, я би пропонував ще раз дати можливість, щоб ми послухали, хто сьогодні наполягає по яких пропозиціях, продовжити робочу групу, тому що, якщо не знайдемо балансу, то тоді це зовсім інша ситуація.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Сергію Івановичу.

Еще раз хочу подчеркнуть, что была проведена очень большая работа рабочей группой и я хотел бы поблагодарить Сергея Ивановича, который возглавляет эту рабочую группу. Действительно много предложений, которые были сформированы от фракций, от комитетов, от народных депутатов, были рассмотрены, но в сегодняшней ситуации мы с Минфином еще ведем диалог по тому, чтобы было подтверждение доходной части, на которой можно было принять решение по тем предложениям, которые поступили в комитет.

Я бы хотел сегодня предложить такой регламент работы. Мы сегодня видим, что у нас много представителей и министерств, и фракций, и комитетов, наших коллег и на тех вопросах, по которым они хотели бы высказаться и заострить внимание, дать им возможность высказаться. Это раз.

Второе. Продолжить работу рабочей группы, на которой бы мы сформировали окончательное балансовое предложения для принятия решений в парламенте.

Принимается, уважаемые коллеги, такой формат? Мы примем решение, когда мы завтра соберемся и примем уже окончательное решение. Это будет по результатам уже рабочей группы.

Есть предложение начать рассмотрение. Хотел бы предоставить первое слово представителю Президента в парламенте Ирине Степановне Луценко.

Будь ласка, Ірино Степанівно.

 

ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, дякую, що я перша, тому що на 17-у годину маю консультації. Скажу декілька фраз і, з вашого дозволу, піду.

Наскільки я знаю, із тих пропозицій, які вносилися мною, враховано лише 50 мільйонів на Національний університет "Львівська політехніка", тому що ми роз приділили 150 мільйонів на 3 роки. Дякую, в 2017 році вони були виділені і успішно освоєні, я розмовляла з ректором, у мене є звіт. На цей рік ви виділили 50 мільйонів, я вам дуже вдячна.

На чому б я хотіла акцентувати вашу увагу? За традицією Луценків у парламенті, ми щороку просимо виділити в бюджеті 50 мільйонів гривень на українську книгу. Я продовжую цю традицію і прошу вас звернути на це увагу, тому що не враховані ці 50 мільйонів, може, ви їх менше врахуєте, можливо, 30, але давайте звернемо увагу, що ми ввели 30-відсоткову квоту контент на телебачення, ми говоримо про декомунізацію, ми говоримо про введення української мови, більше контенту на радіо, телебаченні і так далі. Ми прийняли Закон "Про освіту". Давайте ми все-таки системно через Міністерство культури закупимо чергову кількість прекрасних книжок, які зараз продукуються нашими митцями для того, щоб дати можливість нашим українським дітям, і через Міністерство культури наповнимо наші бібліотечні фонди, щоб дати можливість все-таки дітям вивчати сучасну українську літературу.

Дуже вас прошу підтримати. Можливо, не 50 мільйонів, можливо, 30, але я би хотіла… Це перше.

Друге. Я просила збільшити за бюджетною програмою 6541100 "Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України" на 200 мільйонів гривень. Що це значить? Це лікарня, яка обслуговує повністю всіх наших науковців, всіх наших письменників, всіх наших митців. Це достатньо велика когорта людей, еліта, інтелігенція, яка підтримує наш український рівень і науки, і мистецтва. За 15 років у цю лікарню жодного ліжка навіть нового не купили, не кажучи вже про старе обладнання. Я запропонувала за рахунок чого збільшити це фінансування – за рахунок зменшення на зазначену суму видатків Національної академії наук за програмою 6541230 "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень". Це зменшення підтверджено самою академією, воно узгоджено, і я б вас дуже просила врахувати ці 2 пропозиції із тих 10, які я вносила.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Ірино Степанівно, дуже дякуємо.

Будь ласка, Сергію Івановичу.

 

МЕЛЬНИК С.І. Ці дві пропозиції ми включили як доручення, вони включені, оскільки пов'язані, це ресурсні позиції, зв'язані, тому включені в загальне доручення.

 

ЛУЦЕНКО І.С. А що Міністерство фінансів думає з цього приводу? Хотілося б почути.

 

 МАРЧЕНКО С.М. Ми працюємо, звичайно.

 

ЛУЦЕНКО І.С. Чи можна буде розраховувати на підтримку? Тим більше, що відповідно до всіх вимог я вказала за рахунок чого можна бути перерозподілити ці кошти.

 

МАРЧЕНКО С.М. Ірино Степанівно, ми, звичайно, врахуємо по максимуму, особливо там "Українська книга", але потрібно також, щоб міністерство працювало, тому що в цьому році ми робили навпаки перерозподіл з програми "Українська книга" на закупівлю там інших речей. Тому треба, щоб міністерство підключилося.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Ірино Степанівно. Дякую, Сергію Михайловичу.

Наступне питання, шановні колеги. Не члени комітету, будь ласка, представтеся. І по якому питанню.

 

ЛЮШНЯК М.В. Микола Люшняк, 166 округ, Тернопільщина.

Шановні колеги! Шановний пане головуючий! Шановні колеги народні депутати! В мене є запитання до пункту 1.17, де бюджетний комітет прийняв рішення призупинити на 2018 рік абзац другого пункту 16, (1.6; 16-1) "Про державну підтримку сільського господарства України". Що цей абзац означає? Про те, що в бюджеті 2017 року була прописана правка, що з 2018 року в одні руки державної підтримки у сфері АПК не більше 150 мільйонів гривень. Ця правка знімає ці обмеження. Невже сьогодні бюджет України на 2018 рік такий великий, щоб ми могли збільшити фінансування і дати більше 150 мільйонів в одні руки, коли галузь дійсно потребує розвитку малого, середнього бізнесу в Україні? Прошу членів бюджетного комітету переглянути цю правку і прийняти правильне рішення.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Члени комітету, Сергію Івановичу, запишіть. Мабуть, Міністерство фінансів прокоментує? (Шум у залі)

Дуже дякуємо, Миколо.

Сергію Івановичу, запишіть це питання, і ми прокоментуємо. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Це позиція пункт 1.17, так?

 

ПАВЕЛКО А.В. Будь ласка, по цьому ж питанню є представники комітету аграрного і також наші колеги.

Влад Голуб, будь ласка.

 

ГОЛУБ В.В. Дякую, шановні колеги. Я не є представником аграрного комітету, відтак важко мене, напевно, звинуватити в якомусь конфлікті інтересів. Але я просто поясню суть цієї правки. Зазначеною правкою, я хочу нагадати, що там зокрема йдеться, немає чіткої правозастосовчої термінології, от, наприклад, там ідеться і про так звані пов'язані особи з референтним значенням в понятті трансфертного ціноутворення. Хочу нагадати, що інститут дотацій для сільськогосподарських виробників, інститут трансфертного ціноутворення, де чітко зазначається у цій статті, є абсолютно два різні механізми. Тому саме і на це була направлена ця правка, щоб були єдині правозастосовчі механізми.

А прокоментувати колегу – я думаю, що на рівні підзаконних актів у виконавчої гілки влади є достатньо механізмів для того, щоб врегулювати, як насправді вже врегульовано в порядку надання дотацій для сільськогосподарських виробників.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Владиславе, також дякуємо.

Сергію Івановичу, будь ласка, також це питання на доопрацювання в робочій групі.

Далі Андрій Кіт по тому ж питанню.

 

КІТ А.Б. Андрію Васильовичу, дякую.

Шановні колеги, щоб усі правильно розуміли, бо це питання ми будемо вести і у Верховній Раді, що йде мова за те, щоб в одні руки з державного бюджету України було виділено півтора мільярда гривень. І я наголошую на цій речі, тому що ми маємо факт по цьому року. Якщо такі бажаючі є, то я з радістю буду дискутувати з вами в залі.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Андрію.

Будь ласка, по цьому питанню ми закінчили?

Будь ласка, Іване Івановичу.

 

КРУЛЬКО І.І. Я вважаю, що те, що стосується підтримки сільгоспвиробників, має бути дуже чітка норма, має бути верхня стеля обмеження, скільки може бути в одні руки. Причому також треба враховувати пов'язаних осіб, що не було так, що кілька юридичних осіб, а насправді бенефіціар один і той же. Тому тут має чітко працювати, і давайте підтримувати малий і середній бізнес, для цього ці кошти і були спрямовані.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Іване Івановичу.

Я думаю, що є пропозиція від аграрного комітету, наших колег, які відпрацювали і надали нам пропозиції. Я думаю, що їх потрібно також залучили до прийняття рішення робочою групою, тому що вони профільний комітет Верховної Ради з чіткою позицією по цьому питанню.

Будь ласка, Сергію Івановичу.

 

МЕЛЬНИК С.І. Я хотів би дійсно сказати, що все-таки є профільний комітет. Мені здається, було б добре, щоб все-таки було якесь єдине рішення, оскільки ви будете погоджувати порядок, який затверджує Кабінет Міністрів.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Сергію Івановичу.

Я думаю, що ми всі підтримуємо дану пропозицію.

Переходимо до наступного питання, блоку питань.

Будь ласка, Павло Кишкар.

 

КИШКАР П.М. Хочу подякувати членам комітету за підтримку нашої поправки щодо фінансування "Пласту". Я вважаю, що це надважлива річ, яка забезпечує, і ми минулого року профінансували 4,5 мільйона, і цього року запланували 5 на підтримку діяльності Всеукраїнської громадської організації "Пласт". Якби ми мали на початок війни 300-400 тисяч пластунів, то ніякої б війни на території України взагалі не було б.

Мої 2 короткі правки стосуються підтримки все-таки проекту газети "День", започаткованої газети "День". І 2 поправки щодо фінансування дорожньої інфраструктури  в Сумській області – це 2002, де мова йде про об'єднану громаду Шалигінську, одну з перших в Сумській області, де фактично за 26 років українська влада не спромоглася відбудувати жодного кілометру дороги. Я дуже прошу повернутися до цих правок і включити їх в розпорядження. Ми того разу на підкомітеті обговорювали можливості включення в тому, щоб дали доручення відповідне Кабінету Міністрів – розглянути ці правки.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Павле Миколайовичу.

Будь ласка, Сергію Івановичу.

 

МЕЛЬНИК С.І. Я хочу сказати, що всі пропозиції, що стосуються соцеконома, вони всі включені як доручення.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Наступне питання, шановні колеги.

Будь ласка, представтеся. Яке питання? Яка правка?

 

ВЕСЕЛОВА Н.В. Доброго дня, шановні колеги! Веселова Наталя – позафракційна.

Я прошу підтримати мої правки: 555-а, вона стосується фінансування бюджетної програми "Облаштування контрольних пунктів в'їзду, виїзду" Каланчак, Чонгар на суму 107 мільйонів 984 тисячі. Чому це важливо? Громадяни України, які виїжджають з Криму на територію, підконтрольну Україні, порівнюють ці контрольно-пропускні пункти, які облаштовані Російською Федерацією, та ті, які знаходяться на підконтрольній території, і таке порівняння не на користь держави Україна. Тому для того, щоб ми хоча б якось вигравали у гібридній інформаційній війні, пропонуємо закласти фінансування на облаштування цих контрольно-пропускних пунктів і надати ці кошти Міністерству з тимчасово окупованих територій.

Друга правка, 1126, вона стосується фінансування програми "Доступне житло", якою пропонується надання державної допомоги на придбання житла внутрішньо переміщеними особами та учасниками АТО по програмі співфінансування 50 на 50. На цю програму ми пропонуємо закласти 1 мільярд. Всього, так. Тому що треба набагато більше.

Реалізовувати цю програму буде Фонд сприяння молодіжному будівництву.

Андрію Васильовичу, я говорю про програму "Доступне житло".

 

ПАВЕЛКО А.В. Ще раз, Наталіє, будь ласка, яка це правка?

 

ВЕСЕЛОВА Н.В. Правка 1126.

 

ПАВЕЛКО А.В. 1126. Добре.

 

ВЕСЕЛОВА Н.В. Цю програму буде реалізовувати Фонд сприяння молодіжному будівництву. Якщо можна, надати два слова директору фонду, щоб він пояснив важливість цієї програми.

 

ПАВЕЛКО А.В. Будь ласка. Тільки дуже стисло.

 

КОМНАТНИЙ С.О. Доброго дня, шановні народні депутати! Комнатний Сергій – голова правління Держмолодьжитло.

До вашої уваги пропонується програма будівництва доступного житла. Хочу нагадати, навесні цього року ви, народні депутати, прийняли закон 1954, який передбачає допомогу переселенцям і учасникам АТО в придбанні житла. Урядом внесені зміни до відповідної постанови Кабінету Міністрів щодо порядку реалізації даної програми, і логічним кроком буде і фінансування даної програми. Можливо, не в розмірі 1 мільярд гривень, а хоча б 200 мільйонів.

Хочу зауважити, що органи місцевого самоврядування готові і фінансують житлові програми. На державному рівні, на жаль, фінансування немає.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякуємо вам.

З цього питання ми вже прийняли рішення: включити доручення до Кабінету Міністрів. Так що, по "Доступному житлу" є пропозиція.

Дякуємо вам за виступ.

Будь ласка, наступна пропозиція нашого колеги Володимира Володимировича Бандурова.

 

БАНДУРОВ В.В. Шановний Андрію Васильовичу, шановні члени бюджетного комітету, шановний пане міністре, шановні запрошені! До мене звернувся Ємець Ілля Миколайович з "Науково-практичного медичного центру дитячої карідохірургії і кардіології".

Це правка 833. Врахована? Я дуже дякую вам за підтримку. Тим паче, сьогодні Кабінет Міністрів прийняв таке рішення і розпорядження про передачу цієї будівлі.

Дуже дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Володимире Володимировичу.

Які ще є пропозиції в колег, представників інших комітетів?

Олег Недава, будь ласка.

 

НЕДАВА О.А. Доброго дня, колеги! Дякую всім.

Я пропоную повернути відсутню програму КПКВК "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" на 1 мільярд 429 мільйонів за рахунок загального фонду. І ці кошти потрібні. І сьогодні ви дивились це питання, і їх завжди не буде вистачати. Я думаю, що їх потрібно закласти  на наступний рік. Я розумію, що це буде в бюджетне доручення. Прошу підтримати.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую. Ярослав Маркевич зараз виступить.

 

МАРКЕВИЧ Я.В. Я проти. Навіщо?

 

НЕДАВА О.А. Що навіщо?

 

ПАВЕЛКО А.В. Сергій Іванович, будь ласка, доопрацюйте в робочій групі і запропонуйте рішення.

Наступне питання. Колеги, всі виговорились? Дякуємо. Ще раз пропозиція, завтра з вами продовжити цю роботу, сьогодні продовжити роботу робочої групи з усіма пропозиціями. Ми не закриваємо це питання, робочу групу продовжуємо. Приймається, колеги. Треба голосування? Не треба. Всі погодились? Всі. Дякую. Ми завтра визначимось після того, як відпрацюють з робочою групою. Ми вас повідомимо.

Наступне питання. Це п’яте питання – про законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу (№ 7116). Шановні колеги, ще раз підкреслюю, дане питання (№ 7116) пов’язане з бюджетом України на 2018 рік. Є також пропозиція його сьогодні доопрацювати з наданими зараз пропозиціями з робочою групою та по окончательному решению по бюджету Украины на 2018 год прийняти разом з прийняттям Бюджетного кодексу України (№ 7116). Це буде загалом рішення двох законопроектів і є пропозиція також заслухати всі пропозиції і визначитись завтра після в цілому прийняття рішення по першому читанню державного бюджету України на 2018 рік. Погоджуємось? Дякую.

Переходимо до розгляду. Доповідає заступник міністра фінансів Марченко Сергій Михайлович по Бюджетному кодексу загалом.

 

МАРЧЕНКО С.М. Шановні народні депутати, з метою регулювання питань, пов’язаних з підготовкою поданого до Верховної Ради проекту закону про бюджет, розроблено проект змін до Бюджетного кодексу, в якому проведено основні підходи щодо здійснення видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист населення, встановлення міжбюджетних трансфертів, зокрема реверсних дотацій, що передається в місцеві бюджети державним бюджетом і додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків на утримання закладів охорони здоров’я.

Відповідно до законопроекту пропонуються зміни ряду положень Бюджетного кодексу в частині унормування окремих питань формування та виконання державного і місцевих бюджетів, відносин між державним та місцевим бюджетом, перерозподіл повноважень щодо здійснення видатків між держаним та місцевими бюджетами. Серед яких основні такі параметри: щодо надходженням передбачається зараховувати до бюджетів органів місцевого самоврядування частину плати за видачу ліцензій, розширення надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів в рамках програм допомоги грантів, продовжити на 2018-2019 роки норми щодо зарахування 13,44 відсотку акцизного податку збору України на пальне на митну територію України до бюджетів органів місцевого самоврядування.

Крім того, щодо видатків  бюджетів пропонується запровадити розподіл загального обсягу видатків на вищу освіту між вищими навчальними закладами на основі формули, яка має враховувати такі параметри: кількість здобувачів вищої освіти, співвідношення вартості освітніх послуг, рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників, вступників, показники якості освітньої та наукової діяльності вищого навчального закладу.

Видатки надання первинної медичної допомоги, крім видатків на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, пропонується здійснювати з Державного бюджету. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з бюджетів органів місцевого самоврядування.

Крім того, щодо відносин між держаним та місцевим бюджетом пропонується збільшити з 50-и до 80 відсотків обсяг коштів, що передаються з місцевих бюджетів до Державного бюджету у вигляді реверсної дотації. Змінити підходи щодо розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, застосувавши у формульному розрахунку серед параметрів розрахункову наповнюваність класів та навчальні плани, а також встановити, що фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який використовується для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України  з урахуванням запропонованих параметрів.

Встановити вимоги до надання з Державного бюджету  місцевим бюджетам додаткової дотації на здійснення переданих з Державного бюджету  видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я,  їх розподіл між обласними бюджетами. Продовжити практику надання стабілізаційної дотації з Держаного бюджету місцевим бюджетам. Визначити, що опція базової дотації для місцевих бюджетів на непідконтрольних територіях затверджується в обсязі 2015 року як резерв коштів у складі базової дотації.

Щодо інших питань передбачається визначити, що показники бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, включаються до зведеного бюджету області. Унормувати окремі питання здійснення місцевих запозичень, поширити загальні правила на перерахування міжбюджетних трансфертів, вилучити положення щодо врахування… місцевих бюджетів  в обсязі міжбюджетних трансфертів.

Крім того, передбачається вилучити ряд норм щодо погодження програм перерозподілу і розподілу окремих видатків з бюджетним комітетом. Прошу підтримати.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякуємо, Сергію Михайловичу.

Наступне слово надається голові підкомітету Іщейкіну Костянтину Євгеновичу.

 

ІЩЕЙКІН К.Є. Дякую, Андрію Васильовичу.

Шановні колеги, законопроект містить ряд новацій щодо формування доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів.

Вивчаючи у комітеті поданий урядом проект закону, відмічалося, що в ньому враховано нові підходи щодо здійснення видатків на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист населення та надання міжбюджетних трансфертів, тобто такі зміни, що пропонується унормувати у законопроекті.

При цьому активно дискутувалися питання насамперед: передача на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів пільг на оплату житлово-комунальних послуг, перекладання на місцеві бюджети обов'язку з погашення заборгованості за такими пільгами, а також відсутність законодавчих підстав для такої передачі.

Необхідності врахування в освітній субвенції витрат вищих навчальних закладів I, II рівня акредитації в частині здобуття загальної середньої освіти. Визначення обсягу реверсної дотації, а також розподілу додаткових дотацій на здійснення переданих з Державного бюджету видатків. Однак, детальне постатейне обговорення змін до кодексу попереду під час опрацювання законопроекту 7116 до другого читання.

Водночас, обговоривши положення щодо нівелювання парламентського контролю в процесі виконання державного бюджету, у підкомітеті визначилися внести пропозиції щодо відновлення окремих повноважень комітету в бюджетному процесі, відмовившись від погодження комітету в резерві освітньої та медичної субвенції, порядку надання стабілізаційної дотації, переліку об'єктів Донецької та Луганської областей, бюджетів фондів загальнообов'язкового пенсійного та соціального страхування.

Поряд з тим погодилися з пропозиціями щодо продовження на 2018 рік експерименту з будівництва та ремонту автомобільних доріг.

Такі положення вбачається за доцільне врегулювати вже в першому читанні.

Зараз пропонується послухати колег, які прийшли із своїми пропозиціями, продовжити роботу у підкомітеті і винести рішення паралельно з рішенням по бюджету.

Дякую за увагу.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Костянтине Євгеновичу.

Дуже важлива пропозиція. Дякую вам.

Переходимо до обговорення.

Будь ласка, Оксана Продан.

 

ПРОДАН О.П. Дуже дякую.

Доброго дня, шановні колеги! Я дякую голові підкомітету, який працював над змінами до проекту Закону "Про Державний бюджет", і дякую голові комітету, який готував зміни до бюджету на 2018 рік. Дякую не сама, дякую від Асоціації міст України, тому що насправді дуже конструктивно працювали, і дякую всім депутатам за доопрацювання проекту.

Але хочу попросити вас підтримати прохання Асоціації міст стосовно доповнення, запропонованого підкомітетом рішення комітету в частині двох питань.

Перше питання. Я просто хочу звернути увагу, що пропонує Міністерство фінансів. Наприклад, Андрію Васильовичу, у Дніпра Міністерство фінансів пропонує за рахунок реверсу, за рахунок збільшення 50-и відсотків до 80-и забрати 428 мільйонів у наступному році, це 202 відсотка. Наприклад, Богдан Васильович Дубневич, у Львова пропонують забрати 230 відсотків, це 293 мільйона.

Я хочу персоніфікувати… В Києві не забирають, ПДФО не перерозподіляють. А от у Харкові хочуть забрати 214 мільйонів 2018 року. У Кривому Розі – 117 мільйонів, це 160 відсотків того ПДФО, яке є в цьому році. В Полтаві – 122 мільйона. Тобто будь-хто з вас, з членів комітету, можете назвати… Одеса (окремо для Олександра Семеновича і для Павла Якимовича) – 203 мільйони хочуть забрати, або 229 відсотків ПДФО цього року.

Тому дуже би просили оцей реверс все-таки залишити в розмірі 50 відсотків, а не міняти на 80. І доповнити підпункт 1 вашого рішення словами: "абзац третій пункту 19, пункти 23 і 24" – це стосовно першого пункту.

І ще одне питання, яке теж прошу підтримати. Якщо можна, я два відразу озвучу. Друге питання, яке стосується, це стосується заборгованості по ЖКГ. В чому питання? 2,5 мільярда станом на сьогодні є заборгованість бюджету за субсидії, які не заплачені підприємствам житлово-комунального господарства, а на наступний рік заплановано Міністерством фінансів, знову ж таки, ці компенсації в розмірі 7 мільярдів. Це кошти, які хочуть перекласти на органи місцевого самоврядування. Ну те, що зробити неможливо. Оці дві позиції, в разі, якщо ви їх проголосуєте в редакції Мінфіну, вони повністю вб'ють будь-яке добровільне і потім і не добровільне об'єднання громад, тому що сьогодні от навіть я поставила "пост" на початку вашого засідання, я біля вас поставила "пост" – люди коментують: навіщо тоді об'єднуватися, якщо все одно гроші забирають? І тому я вас дуже прошу: два питання – стосовно заборгованості по житлово-комунальному господарству підтримати і стосовно реверсу, тому що насправді це неможлива річ.

Дуже вам дякую. Кому цікаво по його місту, от усі дані, у кого скільки забирають, я можу озвучити. Дякую дуже.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Оксано Петрівно.

Це дуже важливе питання.

 

ПРОДАН О.П. А по другому підпункту – то треба в другому підпункті доповнити словами "абзац 7-й підпункту 11-го", це буде стосовно ЖКГ доповнення. Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Оксано Петрівно, ваше зауваження ми обов'язково додамо до розгляду підкомітету до першого читання. У нас буде дві можливості – це перше та за основу – подати та прийняти в першому читанні. А в другому читанні також опрацювати всі пропозиції та проголосувати в цілому цей закон.

Будь ласка, з цього питання коментарі від Міністерства фінансів. Сергій Михайлович Марченко.

 

МАРЧЕНКО С.М. Шановна Оксано Петрівно! З повагою ставимося до позиції Асоціації міст України. Але Міністерству фінансів болить не тільки за міста України, а й за селища, районні бюджети. У нас проблеми по всіх є. Ви розумієте? І система горизонтального вирівнювання, вона була створена не для того, щоб хтось отримував зиск від того, що десь є перекоси в системі. Ми зараз ці перекоси вирівнюємо. І ми вважаємо, що справедливим є те, коли ПДФО, які заробляють території, розподіляються рівномірно між усіма територіями. Ми в державний бюджет жодної копійки, я вам підкреслюю, з цих змін не заберемо. Але ми справедливо розподілимо і дамо саме бідним тим територіям, де на сьогоднішній момент вони не забезпечені податковими повноваженнями. Тому прошу це врахувати.

 

ПАВЕЛКО А.В. Я так понимаю, это будет система "Робин Гуд": забираем у богатых, отдаем бедным.

Оксано Петрівно, прокоментуйте.

 

ПРОДАН О.П. Я дякую дуже. Ну, по-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що навіть в цьому, знаєте, є той анекдот, коли хтось варив яйця, продавав і в нього залишалась вода. Так у вас 400 мільйонів залишається в тій воді – отак по ходу справи, і є конкретні розрахунки за вашими розрахунками. Це по-перше.

По-друге. Однозначно система "50 на 50" колись була ініційована і впроваджена діючим сьогодні Прем'єр-міністром України, коли він був одним із міських голів. І я думаю, що Прем'єр-міністр просто навіть не здогадувався про те, що ви пропонуєте таку норму, зламати насправді  цю систему з податком з доходів фізичних осіб, з надходженнями.

І знову ж таки, те, що ви кажете, що ви забираєте у багатих – віддаєте бідним… Можна я завершу, Олександре Олександровичу? Забрати у багатих і віддати бідним – насправді в бюджеті закладено 16,5 мільярда саме для того, щоб було у бідних. І те, що ви робите вилученням ПДФО, це просто ви знищуєте будь-яку ініціативу по створенню робочих місць.

Я дуже прошу членів профільного комітету підтримати позицію Асоціації міст, бо нам з вами всім йти до них і обличчям повертатися.

Дуже дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Оксано Петрівно.

Олександр Олександрович.

 

ДАНИЛЮК О.О. Дякую дуже. Я коротенько. Щоб ми потім не поверталися до цього.

Під час децентралізації ми визначилися - за що відповідає центральний бюджет, за що відповідає місцевий бюджет. Наразі в нас йде субсидіювання з центрального бюджету. Якщо ви думаєте, що з центрального бюджету – це ви не відбираєте від бідних, то я вам скажу, що ми зараз шукаємо гроші, як нам більше виділити на соціальну допомогу. Це теж гроші для бідних. Тому давайте, от ми зараз вийшли на формулу вирівнювання: самоврядування відповідає за свою частину, центральний бюджет – за свою частину. Давайте дотримуватися принципу відповідальності в першу чергу, а не називати, хто Робін Гуд.

 

ПАВЕЛКО А.В. Еще раз подчеркиваю, последний раз сегодня Оксана Петровна по этому вопросу. Пожалуйста.

 

ПРОДАН О.П. Я дуже вибачаюся. Андрію Васильовичу, сьогодні тільки останній, добре? Бо ж потім ще мені надасте слово.

 

ПАВЕЛКО А.В. Добре.

 

ПРОДАН О.П. Хочу звернути увагу Міністерства фінансів. По-перше, якщо немає зауважень стосовно заборгованості по ЖКГ, то Мінфін погодився з нашою пропозицією. Це взагалі не обговорювалося. А стосовно реверсу, надходження для бідних треба шукати в оподаткуванні лотерей, грального бізнесу, янтаря і митниці – отам є надходження. А тут, будь ласка, дайте можливості.

Дуже вам дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Оксано Петрівно, дуже емоційний виступ і дуже важливий для всіх міст нашої країни.

Крулько Іван Іванович, потім Пресман Олександр Семенович.

 

КРУЛЬКО І.І. Шановні колеги, я хотів би сказати кілька слів. По-перше, хочу відмітити роботу підкомітету, який дуже детально проаналізував запропонований урядом Бюджетний кодекс. І я погоджуюся з висновками підкомітету про те, що при підготовці законопроекту до першого читання ряд норм треба вже врахувати. І ці норми, зокрема, повинні стосуватися і реверсної дотації, яка просто вбиває будь-яку мотивацію для того, щоб сьогодні об'єднані територіальні громади, міста заробляли кошти. Тому що вони не будуть нічого заробляти, в них не буде мотивації, якщо вони будуть розуміти, що все зароблене в них відберуть. Тому, безумовно, що те, що заробляють міста, треба залишати для них, для розвитку, збільшувати бюджети розвитку. А це і є конкретні речі, які будуть працювати на конкретних людей, які живуть в наших містах і об'єднаних територіальних громадах.

Друге. Давайте ми зробимо таке правило формальне, неформальне: якщо ми вводимо якісь зміни, то нехай ті зміни не працюють від зарплати до зарплати, нехай вони попрацюють кілька років. Бо ми правила змінюємо на ходу кожного року. І в такий спосіб ми спочатку одне обіцяємо об'єднаним громадам, вони об'єднуються під ці норми, а потім в них настає 1 січня і карета перетворюється в тикву, і вони знову опиняються там, де були. Тому давайте домовимося, що норми і можливості, які є в об'єднаних громадах, ми будемо їм давати робити.

Я, наприклад, не знаю, з чим зараз їхати до громад. 29 жовтня вибори, 202 громади об’єднуються, а ми їм зараз говоримо: "Ребята, у вас буде реверсна дотація і все, що ви заробите, від вас заберуть в центральний бюджет". Це один момент. Тому я абсолютно вважаю, що ми це  маємо  питання зберегти.

Друге питання – це пільги на оплату житлово-комунальних послуг.  Я вже не кажу про те, що це взагалі не логічно туди скидати. Але коли заборгованості, які через роботу органів державної влади накопичились, ми і ті заборгованості їм передаємо за минулі роки, то це взагалі прямо суперечить статті 142 Конституції, коли витрати органів місцевого самоврядування, які виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою, а не перекладаються на місцеві бюджети. Давайте хоча би це не робити, хоча я взагалі вважаю, що не можна пільги перекладати на місцеві бюджети і це фактично їхні додаткові ресурси повністю вимиває.

І ще один момент. Нам потрібно визначитись: у нас парламентсько-президентська республіка чи урядово-безпарламентська. Якщо ми забираємо всі контрольні функції від бюджетного комітету, які стосуються контролю за витрачанням бюджетних коштів, то тоді питання в мене виникає: для чого бюджетний комітет потрібний? Я не вважаю, що це можна робити. Більше того, я думаю, що нам в першому читанні можна виносити на розгляд Бюджетний кодекс тільки з врахуванням того, що контрольні функції бюджетного комітету в повній мірі будуть забезпечені. Це не цей склад парламенту приймав, не ми це приймали. Це вже десяток років працює в Україні в Бюджетному кодексі і безумовно, що тільки завдяки контролю бюджетного комітету вдавалось багато речей врегулювати і убезпечити від того, щоб дійсно кошти державного бюджету витрачались відповідно до закону.

В мене все. Я прошу саме з такими правками підтримати Бюджетний кодекс.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Іване Івановичу.

Сергію Михайловичу, будь ласка.

 

МАРЧЕНКО С.М. Маленький коментар. Я хочу сказати, що ці зміни по реверсній дотації саме спрямовані на те, щоб об’єднані громади, вони на сьогоднішній момент найменш податкоспроможні в порівнянні з іншими громадами, отримували цей додатковий ресурс.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Сергію Михайловичу.

Пресман Олександр Семенович.

 

ПРЕСМАН О.С. Уважаемый Андрей Васильевич, остается только поблагодарить моих коллег, которые сегодня абсолютно четко объяснили позицию, которая идет  непосредственно от объединенных громад, от тех или иных городов и самое главное, будучи уже дважды избранным мажоритарщиком, вот рядом со мной присутствует голова одной из объединенных громад, успешной громады в Красноселке, который сегодня просто говорит о том, если мы сегодня пойдем по этому пути, то дальше объединенные громады просто не будут создаваться, у них не будет стимула. И даже те стимулы, которые сегодня будут заложены, я уверен, будут заложены в бюджет 2018 года, они просто на этом фоне как бы будут абсолютно для громад не интересны.

Я хотел бы со своей стороны, Андрей Васильевич, сказать, что я на ваше имя вчера направил письмо по поводу этого и хотел бы, чтобы вы очень внимательно приложили к следующему его рассмотрению. Но есть еще один вопрос. Вот мы говорим о том, что деньги будут перераспределяться в районные бюджеты. Если мы сегодня говорим о том, что сегодня у нас объединение добровольное, а завтра у нас объединение будет так называемое уже недобровольное, то я так понимаю, суть этих районных советов, она вообще потеряет смысл. Мы говорим о том, что мы идем к децентрализации и тем не менее мы говорим о реверсе, хотя бы который должен сохраниться 50х50%. Льготы, которые сегодня хотят повесить на громады, они тоже абсолютно невозможны, потому что они достаточно четко задекларированы премьер-министром и сегодня задекларированы всей вертикалью власти.

Поэтому, со своей стороны, благодарю за работу подкомитета, благодарю, безусловно, Оксану Петровну и Ивана Ивановича, которые абсолютно четко изложили позицию, которая исходит от меня.

Спасибо.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Олександре Семеновичу.

Будь ласка, Острікова Тетяна Георгіївна.

 

ОСТРІКОВА Т.Г. Дякую.

Шановний Андрію Васильовичу, я приєднуюся до колег, які виступали, щодо реверсної дотації. Це також позиція фракції "Самопоміч". Справа в тому, що якщо зробити те, що пропонує Міністерство фінансів, а я вважаю, що Міністерство фінансів просто-таки підставляє Прем'єр-міністра, який будучи головою парламенту, фактично є "батьком" тої фінансової децентралізації, яку ми зараз маємо.

Так от, якщо це ухвалити, то губиться мотивація заробляти більше. Тобто ті міста, які займалися розвитком, залучали інвестиції, розвивали підприємництво і зібрали більше грошей, вони фактично профінансують ті населені пункти, влада яких ефективно не виконувала свої обов'язки. Тому це якесь штучне вирівнювання, від якого віє радянщиною, і воно не може бути прийняте в будь-якому разі.

Більше того, я хочу окремо підкреслити про незмінність правил гри. Для того, щоб наші містяни і селяни змогли відчути наслідки фінансової децентралізації, ми повинні хоча би дати громадам можливість реалізувати ті всі проекти, які заплановані, а не постійно щороку змінювати правила гри. Це ж так само як і стабільність принципів оподаткування. Це так само один із принципів, передбачених Бюджетним кодексом, – принцип бюджетного процесу.

По перекладанню пільг. Я дуже коротко скажу, що це стаття Конституції, норма Бюджетного кодексу, гарантоване державою, має бути фінансоване з центрального Державного бюджету. Крапка. Ми що, зібралися змінювати Конституцію?

Ці мої такі емоційні зауваження направлені до тих, хто готував бюджет з Міністерства фінансів і у жодному разі не до членів комітету і підкомітету. Я дуже прошу, щоб ви його на розгляд в зал дали все ж таки з такими зауваженнями, як ви сформулювали, зокрема з моїми  поправками, щоб все ж таки воно вже пішло в зал за виключенням тих статей, запропонованих Міністерством фінансів. Буду вам за це дуже вдячна.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Тетяно Георгіївно.

Будь ласка, Олег Недава.

 

НЕДАВА О.А. Я проехался по Донецкой области, и по поводу реверсной базовой дотации хочу сказать следующее: мало того, что базовая дотация не учитывает переселенцев, которые живут в Донецкой области, так еще и, безусловно, реверсная дотация тоже не усиливает, то есть если у богатых забирать – бедным отдавать, то Донецкая область... Забирают у бедных и бедным не доходит. Потому что если посмотреть на город Славянск, который лишен вообще базовой дотации, потому что в нем ровно треть жителей – это переселенцы, они не учитываются. В то же время, если взять Мариуполь, в котором тоже живет где-то порядка 30 процентов населения – это переселенцы, они тоже не учитываются, но уже у них есть лишние деньги, но которые, если посчитать переселенцев, тоже считаться не будут.

Я, безусловно, поддерживаю и своих коллег, и обращаюсь к комитету поддержать именно эту правку по поводу снижения с 80-и до 50-и, вернуть как бы обратно. Безусловно, статья, в которой "установити, що в 2018 році бюджет не зобов'язаний щодо пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг, що виникли в попередніх бюджетних періодах та обліковуються в органах казначейства на початок року, здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів". Ее надо спалить вообще, а не то, что "видалити"! Это люди, которые местные бюджеты. Я понимаю скепсис, я понимаю, как бы, улыбки, пожалуйста, давайте проедем и посмотрим, что скажут общины. Это последняя капля. Мы обсуждали бюджет с местными общинами. Это было последняя капля, после которой мне говорили, что ты, как татарин, приносящий плохую весть, должен быть казнен! Это что касается...

Хочу поддержать бюджетный комитет и предыдущих ораторов с точки зрения, что добавить "частину 8 статті 23" по тексту, а потім "погоджений з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, відповідною Комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевою радою у порядку, встановленим Кабінетом Міністрів".

Та ще прошу додати "у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, перерозподіл видатків бюджету за напрямами об'єктам, заходам бюджетних програм у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, надання кредитів і тощо, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, погоджений з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у порядку встановленим Кабінетом Міністрів".

А скажіть, будь ласка, ви коли будете голосувати це?

(Шум у залі).

Ні, я розумію, ми все наговорюємо, наговорюємо.

(Загальна дискусія). (Шум у залі).

 

НЕДАВА О.А. А, вже проголосували. Добре. Ще стаття 89-а. Я її російською можу, українською, по-всякому можу.

Стаття 89-а, додати після слів "пільги окремим категоріям громадян на оплату електроенергії, природного газу, послуг з теплопо- водопостачання і водовідведення, квартирної оплати, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання такого твердого, рідкого, пічного побутового палива і скрапленого газу, доставка громадянам повідомлень про відновлення субсидії". Це програма, стаття 89-а, частина четверта "Соціальний захист і соціальне забезпечення".

Акценти, дуже прошу врахувати питання моїх колег з приводу відсотків 50 на 80. Це перше. По статті, щоб пільги, які не надала держава, залишились як борг за державою, і вона все повернула.

І третє. Це урахування погодження з бюджетним комітетом та Комітетом… Видатки, які торкаються виключно цих програм.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Павлов Костянтин Юрійович, будь ласка.

 

ПАВЛОВ К.Ю. Уважаемые коллеги, я не буду останавливаться дополнительно на тех моментах, которые озвучили мои уважаемые коллеги, по части реверсной дотации. Все это правильно, все это действительно. Но я хотел бы акцентировать внимание на том, что в своем выступлении коллега Оксана Петровна Продан сделала небольшой акцент, который не совсем был услышан даже представителями Министерства финансов. Поэтому, пользуясь тем, что Минфин сегодня почти в полном составе, я хотел бы акцентировать внимание на той проблеме, которая назревает до конца этого года в части льгот и субсидий.

Для примера, в городе Кривом Роге сумма лимита до конца года – 32 миллиона по льготам и субсидиям, количество зарегистрированных на сегодняшний день обязательств по Госказначейству – 140 миллионов. А сейчас еще только октябрь. И при этом то, что касается и НАК "Нефтегаз", и энергопоставляющих организаций, на сегодняшний день выкручивают руки, для того, чтобы города за население, которое не доплачивало, по городскому бюджету проблем нет, есть проблемы по государственному бюджету, по обласному бюджету по предприятиям, которые не доплачивали, чтобы города своими финансовыми ресурсами, которые направляются на их развитие, на дороги, на ремонт и все остальное, должны будут закрывать эти проблемы перед энергопоставляющими организациями. Города фактически перейдут в разряд дотационных и опять будут не с реверсной дотацией, а с непонятными дотациями, то, что касается в обратную сторону. Потому что они будут абсолютно убыточными, и не имея ни одной копейки на развитие.

Та же самая проблема будет переходящей на следующий год. Все города находятся сейчас на грани срыва отопительного сезона из-за этой же проблемы. Эта проблема на уровне областей и государственных администраций в должной степени, как это было раньше, не поднимается, не акцентируется. Поэтому этот вопрос необходимо решать сейчас. Потому что, учитывая фактически разрешение существующей власти на то, что можно отключать теплогенерационные мощности в отопительный период, можно, к сожалению, решением Кабмина о разрешении отключения теплогенерационных мощностей в отопительный период, люди могут остаться в своих квартирах как сосульки.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Костянтине Юрійовичу.

Короткий коментар від Міністерства фінансів.

 

МАРЧЕНКО С.М. Я хочу підтримати шановного народного депутата, сказати, доки Міністерство фінансів не будуть слухати, до того в нас будуть такі проблеми. Ми бачимо баланс всіх ситуацій в країні, в тому числі публічні фінанси – це наша зона відповідальності. Місцеві бюджети – це не кормушка конкретних мерів і так далі. Це питання національної безпеки. Якщо зараз не вистачає коштів, вибачте, на субсидії, це питання нас також хвилює, а при цьому ми знаємо, що на депозитах, на ЄКР є достатньо коштів для того, щоб вирішити всі ці питання. І ми вимушені шукати різні способи для того, щоб, вибачте, бути всім добрими, всім гарними. Питання є і питання треба вирішувати. І, будь ласка, прислухайтеся до Міністерства фінансів.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

 

ПАВЛОВ К.Ю. Вообще-то, это полномочия государства, а не делегирование полномочий местным бюджетам.

 

ПАВЕЛКО А.В. Щодо цього питання підводимо риску.

Зараз Тетяна Острікова, потім від профільного комітету.

 

ОСТРІКОВА Т.Г. Не можу не відреагувати на репліку Міністерства фінансів, що вони гроші на субсидії шукають в місцевих бюджетах. Гроші в місцевих бюджетах – це людські гроші, забудьте про них, чи вони на рахунках, чи вони на депозитах, вони вже розписані на конкретні інфраструктурні проекти, на потреби конкретної громади. А ви, шановні представники Міністерства фінансів, зараз проігнорували засідання податкового комітету, а там заслуховували звіт в.о.Голови ДФС по митниці, і там звучали такі факти, що тільки за місяць діяльності Одеської митниці ДФС повз Державний бюджет "пролетіло" 100 мільйонів гривень. Отам шукайте гроші!

 

ПАВЕЛКО А.В. Дуже коротко, Євгене.

 

КАПІНУС Є.В. Колеги, якщо можна, я б хотів би наголосити, по?перше, субсидії фінансуються виключно за рахунок коштів Державного бюджету і не перекладаються на місцеві бюджеті, а на засіданні комітету, який, на жаль, сьогодні не був проведений, оскільки не зібрався кворум, був представник міністерства, заступник міністра.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Євгене, за коментар.

Будь ласка, зараз надамо слово представнику профільного комітету, наших колег, Комітет житлово-комунального господарства, заступник голови – Олена Бабак.

Будь ласка, Олено.

 

БАБАК О.В. Добрий вечір, шановні колеги. Дякую за можливість сьогодні висловити позицію представників Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Ви знаєте, що до нашого комітету приходять представники всіх політичних сил, і тому я просто озвучу сьогоднішнє рішення комітету стосовно змін до Бюджетного кодексу  в частині змін до статті 100 по передачі пільг, субсидій на фінансування органів місцевого самоврядування. Всі представники комітету є мажоритарними депутатами і сказали, що жоден голосувати за бюджет не буде, навіть представники коаліції, якщо бюджет буде орієнтований на те, що фінансування пільг по житлово-комунальних послугах буде передано на місцевий рівень. Тобто це була позиція, яка була озвучена сьогодні під стенограму всіма учасниками нашого комітету. Вони сказали, що ми всі зробимо заяви на наших фракціях, навіть якщо фракції будуть голосувати за бюджет, ми, як мажоритарні депутати, відмовляємося від голосування саме по цій статті. Тому я це оголошую заяву представників комітету по фінансуванню пільг на житлово-комунальні послуги.

Але я ще тут для того, щоб озвучити позицію комітету і багатьох депутатів, які подали свої індивідуальні правки по пропозиціях в частині фінансування програм житла, в першу чергу, і програм енергоефективності. Шановні колеги, я доводжу до вашого відома, що ми проголосували з вами літом зміни до Закону "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового господарства" і передбачили, що ми будемо частково фінансувати за рахунок цієї програми кредити на житло для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Далі під це була прийнята постанова Кабінету Міністрів, і буквально нещодавно сиділи люди і бойкотували під Кабінетом Міністрів для того, щоб ця програма запрацювала, щоб цей закон запрацював.

І що ми бачимо в проекті бюджету? Нуль коштів виділяється на програму доступного житла співфінансування кредитів, не благодійної допомоги, а кредитів учасниками АТО і внутрішньо переміщеним особам. Шановні, ми маємо визнати, що в який спосіб ми маємо допомагати людям, які залишилися без житла. Це не благодійна допомога, це співфінансування, це інвестиційне фінансування. У нас є розрахунки, шановні колеги, що з мільярда гривень, які б фінансувались через бюджет, назад в бюджет у вигляді різного роду податків повернеться 655 мільйонів. Це і ЄСВ, це і ПДВ, це і ПДФО. Тобто, шановні, це співфінансування фактично, тому те, що ігнорується пропозиція комітету по включенню до бюджету фінансування програм доступного житла, це знову-таки привід для наших депутатів коаліції, я зараз кажу, хоча я представник опозиції, як ви знаєте, виступати на фракціях і заявляти про категоричність позицій комітету і включення фінансування на цей рік, на наступний рік, коштів у вигляді співфінансування програм доступного житла. Це перша позиція.

Друга позиція. Це по програмі "Теплі кредити" (енергоефективність). Шановні колеги! Ну це смішно, смішно, щоб в умовах таких тарифів, такої оплати за комунальні послуги бюджет фінансує "Теплі кредити" в розмірі 400 мільйонів, ну це просто нонсенс. Вже вичерпані 800 мільйонів цього року. Вже вони вичерпані. Вже у фонду енергоефективності немає коштів на фінансування запитів людей на кредити по енергоефективності. Вже на сьогоднішній день нуль на ці речі. Люди звертаються, а їм уже відмовляють у фінансуванні державою програми "Теплі кредити".

Фонд енергоефективності якщо запрацює, то запрацює лише в жовтні наступного року. І то там такий механізм, що відшкодування буде ще через 36 місяців. Тому ми говоримо, що ми всю державу Україна, всіх наших громадян кидаємо сам на сам з програмами утеплення і енергоефективності. Тому комітет абсолютно наполягає на включенні в бюджет більшої суми фінансування  програми "Теплі кредити" - не в розмірі 400 мільйонів, а в розмірі 1,5 мільярда гривень. Тому що це так само є бюджетоутворююча стаття, яка призводить до зменшення споживання енергетичних ресурсів і вона здійснюється на умовах співфінансування. Тобто це для економіки України мультиплікаційний ефект. Тому це є позиція комітету.

І ще одна невеличка річ, абсолютно невеличка. І дуже дивує, що ви нею навіть просто знехтували. Це 100 мільйонів гривень на облаштування контрольних пунктів в'їзду/виїзду Каланчак - Чонгар. Це Херсонська область. Це 100 мільйонів гривень. Ті, хто був на цих пунктах, знають, що це просто в занедбаному, в ганебному стані виглядають ці пункти перетину. Люди кажуть, що з боку Криму пункти обладнані належним чином, з боку Херсонської області – просто страх. Люди як в "конуру" попадають. 100 мільйонів гривень – це не ті кошти, про які ми зараз мусимо тут казати, що ми їх не виділимо на  цивілізовані пункти перетину. Тому так само комітет наполягає на включенні цих 100 мільйонів гривень на ремонт, облаштування контрольних пунктів в'їзду/виїзду Каланчак, Чонгар.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Олено.

З цього питання ми передаємо всі ці зауваження в підкомітет і Костянтин Євгенович далі опрацьовує їх.

Переходимо до наступного питання. Від Міністерства освіти Ковтунець Володимир Віталійович.

 

КОВТУНЕЦЬ В.В. Я дякую.

Шановний Андрію Васильовичу! Шановні народні депутати! Міністерство освіти просить підтримати нову редакцію 87-ї статті Бюджетного кодексу. Це результат роботи нашої спільної групи.

Міністерство освіти просить підтримати нову редакцію 87-ї статті Бюджетного кодексу. Це результат роботи нашої спільної групи робочої, яка планує реформування системи фінансування вищої освіти за якісними показниками, це дозволяє зробити наступний важливий крок нашої реформи. Але я прошу звернути увагу, що в тій редакції перша частина статті 87-ї передбачає, що вищі навчальні заклади фінансуються з державного бюджету. До 2019 року включно технікуми і коледжі, які готують молодшого спеціаліста, є вищими навчальними закладами відповідно до Закону про вищу освіту. На жаль, на ці заклади коштів в державному бюджеті немає. Це понад 6 мільярдів гривень.

Ми розуміємо, коли вони будуть віднесені за межі вищої освіти до професійної невищої освіти, їх треба буде віддавати на місцевий рівень і створювати потужні центри, регіональні центри професійної невищої освіти. Але не можна повторити помилку, яку ми допустили в 2016 році, коли місцеві бюджети не могли справитись з фінансуванням профтехосвіти. Коледжі і технікуми – значно складніша система, яка працює не на регіональний ринок праці, яка працює більшою мірою на загальнодержавний ринок праці. Ми запропонували модель, за якою поступово можна цю децентралізацію виконати, але не наступного року.

І два зауваження стосовно освітньої субвенції. За дорученням прем’єр-міністра передбачено вчителям підняти зарплату на 25 відсотків. Але якщо ми зараз вчителів по тарифній сітці піднімемо на два тарифні розряди, вчитель вищої категорії буде більше отримувати, ніж доцент університету. Це недопустима диспропорція і тому наша модель передбачає наступне: з 1 січня всіх вчителів на один тарифний розряд ще піднімаємо, з 1 вересня всіх інших педагогічних і науково-педагогічних працівників піднімаємо на один тарифний розряд і вчителям до 25 відсотків підтягуємо зарплату за рахунок збільшення надбавок за престижність вчительської праці. Ця модель вимагає не більше грошей, ніж планується зараз в субвенції, але вона буде справедливою соціально і вона не руйнує тарифну політику.

Ще останнє. По субвенції. У великих містах наповненість класів дуже висока, значно вище від граничного показника 27, за яким розраховується формула розподілу бюджетної субвенції. Тому там здійснюється для ключових предметів поділ класів на підгрупи і це вимагає додатково для субвенції саме для великих міст 1,7 мільярда гривень. Ми просимо це врахувати. Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Володимире Віталійовичу.

По цьому питанню прокоментувати надаємо слово Сергію Михайловичу.

 

МАРЧЕНКО С.М. Шановний перший заступник міністра освіти, я розумію, коли народні депутати говорять свою позицію, тому що це їх право на даному етапі розгляду проекту бюджету, комітети і так далі, але коли ви, ми з вами відпрацьовували це на уряді, ми прийняли рішення спільне, ви зараз виходите і говорите про свою позицію, яка фактично нас ставить в позицію, що ми маємо виправдовуватись, то я вам хочу сказати, що уряд прийняв рішення і ви як міністр Міністерства освіти також в уряді маєте відповідати за рішення, які прийняв уряд і відстоювати позицію уряду, а не приходити і казати, що вибачте за мене, Міністерство фінансів щось там не врахувало.

Ми з вами визначимось, тому що, вибачте мене, коли ми з ваші погодження по перерозподілу приймаємо, ми вас підтримуємо на комітеті бюджетному і кажемо, що так, ми підтримуємо. Ми можемо вступати в категоричну позицію і не підтримати жодний перерозподіл видатків по вашому міністерству, якщо ви хочете в такій позиції виступати. Тому, шановний перший заступник Міністра освіти, я вас дуже прошу дотримуватись рішення уряду, яке вже прийнято.

Дякую.

 

ДАНИЛЮК О.О. Я сьогодні переговорю з Прем'єр-міністром, будь-які, будь ласка, заяви від  імені уряду з погодженням Прем'єр-міністра.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Олександре Олександровичу.

Колеги, є пропозиція по цьому питанню виступити?

Іван Іванович Крулько, дуже коротко.

 

КРУЛЬКО І.І. Шановні колеги, я би хотів, по-перше, запросити нас всіх до того, щоб ми дійсно трошки збавили емоції. Але в чому справа? Є логіка і в тому, що сказав Перший заступник Міністра освіти на нашому і звернув увагу. Тим більше, що ці речі, наскільки мені відомо, підготовлені пропозиціями народних депутатів, є в бюджеті і в Бюджетному кодексі з'являться після першого читання. Тому я не думаю, що це щось нелогічне, воно абсолютно є нормальним. І тим більше бюджетний комітет це якраз місце для дискусій в тому числі між представниками уряду. І ми вас закликаємо це робити. Нам приємно слухати дискусію, тому що ми тоді черпаємо для себе додаткову інформацію. Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Іване Івановичу.

По цьому питанню? Будь ласка.

 

ЮРИНЕЦЬ О.В. Оксана Юринець. Я абсолютно хочу підтримати Першого заступника Міністра освіти, бо це напевно ті питання, які постійно задаються. Насправді, ті школи, які будуть сформовані у Львівській області, вони сьогодні просто знищуються. Там не готувались спеціалісти, які потрібні були лише для Львівської області – це було для всієї України.

І що стосується питання, що може буде прийнято рішення? Може бути прийнято рішення, але точно є можливість до прийняття бюджету узгодити ці питання, які сьогодні дуже боляче стоять.

 

ДАНИЛЮК О.О. Я хочу одну позицію тільки від себе сказати, ми теж підтримуємо і діалог всередині уряду і з депутатами. І я також думаю, що для депутатів має сенс задати питання до уряду, який я також представляю, чому, коли передається фінансування, наприклад, на технічну освіту, досі не передали ПТУ у власність тих, хто оплачує це? Чому цей процес гальмується? От я за те, щоб дійсно передавалось фінансування і власність. Оце логічно. Ми готові на це питання відповісти, якщо ви їх нам задасте.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Шановні колеги, цей блок питань пройшли. Будь ласка, наступне, і ми підведемо риску до "Різного" та до праці в підкомітетах та робочих груп.

Є ще пропозиції по іншим поправкам в Бюджетний кодекс?

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

ПАВЕЛКО А.В. Немає.

Є пропозиція доручити по законопроекту 7116 про внесення змін до Бюджетного кодексу України підкомітету під головуванням Костянтина Євгеновича Іщейкіна опрацювати згадані всі пропозиції та підготувати рішення і також висловити своє рішення на наступному комітеті.

Шановні колеги, є пропозиція перейти до роботи в підкомітеті та робочої групи. А зараз є питання в "Різному". Шановні народні депутати, це для стенограми, відповідно до Закону про комітети ми маємо затвердити розклад наших засідань з урахуванням календарного плану. Вам роздано орієнтовний розклад засідань на листопад-грудень 2017 року та січень 2018 року. У разі уточнення розкладу засідань депутатів буде поінформовано. Пропонується затвердити такий розклад. Немає заперечень? Немає. Тоді підтримується.

Дякую. Рішення прийнято.

Щодо всіх питань порядку денного рішення комітету прийняті.

Засідання не закриваємо, у нас ще 2.

Оголошую перерву в засіданні комітету.

 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

ПАВЕЛКО А.В. Шановні колеги та запрошені, доброго ранку.

Для протоколу. Зареєструвалося для продовження нашого вчорашнього засідання 15 народних депутатів. Кворум є. Пропонується продовжити роботу.

Вчора ми оголосили перерву в нашому засіданні для продовження розгляду та прийняття рішень щодо законопроектів за номерами 7000 та 7116.

Будь ласка, Олександр Горбунов.

 

ГОРБУНОВ О.В. Шановний Андрію Васильовичу, шановні колеги! Всім доброго ранку.

Є пропозиція додатково включити до порядку денного питання про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік Міністерству екології та природних ресурсів, згідно з розпорядженням уряду від 11 жовтня за номером 718-р. Прошу включити і підтримати.

 

ПАВЕЛКО А.В. Шановні колеги, підтримуємо нашого колегу? Підтримуємо.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Одноголосно.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую. Рішення приймається, щоб дане питання додатково включити до порядку денного.

Щодо законопроекту за номером 7000 слово надається голові робочої групи Мельнику Сергію Івановичу.

Будь ласка, Сергію Івановичу.

 

МЕЛЬНИК С.І. Шановний голово, шановні народні депутати! Як я вчора казав, робоча група провела роботу. Хотів би звернути увагу, що визначено, що в доходній частині є можливим збільшення прогнозу деяких надходжень. При цьому, як ми зазначали, існують ризики щодо виконання окремих запланованих показників доходів: надходжень від приватизації.

Більшість головних розпорядників коштів при розгляді підкомітетами також заявили про недостатність бюджетних коштів для виконання окремих покладених на них функцій. Слід зазначити, що і місцеві бюджети не в повній мірі забезпечені ресурсами для виконання делегованих державою повноважень.

Поряд з тим, в комітеті опрацьовано подані пропозиції народних депутатів, узагальнено в таблицю. До таблиці включено 2289 пропозицій. Хотів би зауважити, що більшість пропозицій не відповідають регламентним вимогам щодо дотримання збалансованості. По окремих, також можна сказати чесно, що просто формально збалансовано, оскільки ці джерела вже й так, ми вважаємо, дуже оптимістистичні. За попередньою оцінкою, для врахування поданих пропозицій загальна потреба в бюджетних коштах становить близько 1,4 трильйони гривень, або це майже два бюджети.

За результатами проведеної роботи підготовлено проект постанови щодо висновків та пропозицій. Робочою групою загалом пропонується врахувати повністю або частково 860 пропозицій та відхилити 1429 пропозицій.

Коротко, що в основному пропонується підтримати: це збільшення видатків на діагностику і лікування захворювань у медичних установах Міністерства охорони здоров'я – 208 мільйонів; створення та розповсюдження національних фільмів – 162 мільйони; випуск продукції за програмою "Українська книга" – 30 мільйонів, "Питна вода" – 200 мільйонів; для створення робочих місць, для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області – 80 мільйонів; передбачити субвенцію місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 5 мільярдів гривень з подальшим її розподілом за рішенням уряду, погодженим з бюджетним комітетом; включення окремих нових державних інвестицій, проектів з урахуванням відповідної міжвідомчої комісії. Джерелом покриття додаткових видатків пропонується збільшення коштів від Нацбанку та перерозподіл видатків за окремими програмами.

Спрямування 7,1 мільярда гривень нерозподілених понадпланових надходжень конфіскованих коштів, які надійшли в цьому році, на дострокове погашення державного боргу та відповідне зменшення його граничного обсягу на кінець 2018 року, що є реальним кроком із зменшення боргового навантаження на державний бюджет у наступних періодах.

 Водночас пропонується доручити уряду додатково опрацювати питання щодо можливості підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, виходячи з фінансових можливостей; збільшення деяких доходів за пропозиціями народних депутатів; збільшення окремих видатків за поданими пропозиціями; здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів об'єднаних територіальних громад, у яких перші місцеві вибори відбудуться в цьому році; унормування передачі вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації на фінансування безпосередньо з обласних бюджетів та бюджету Києва, а також урегулювання фінансового забезпечення навчальних закладів, що є структурними підрозділами третього-четвертого рівня акредитації без статусу юридичної особи, починаючи вже з 1 січня 2018 року, а не як запропоновано в проекті; врахування в освітній субвенції видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у вищих навчальних закладах першого-другого рівня акредитації в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти; компенсації органами місцевого самоврядування пільг громадянам на житлово-комунальні послуги, що передаються на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів; врегулювання погашення різниці в тарифах; погашення простроченої заборгованості; компенсація пільг на землю, наданих державою; врегулювання питання погашення заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками перед державним бюджетом.

Пропонується комітету підтримати таке рішення.

Перше. Схвалити запропонований робочою групою проект постанови щодо висновків та пропозицій до законопроекту, а також схвалити висновки до пропозицій у розданій таблиці.

Друге. Рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому підготовлений комітетом проект постанови щодо висновків та пропозицій до законопроекту.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую. Сергію Івановичу.

Шановні колеги! Ми вчора обговорювали, є пропозиція зараз виступити від Міністерства фінансів Сергію Михайловичу Марченку і далі рухатись.

 

МАРЧЕНКО С.М. Дякую, шановні народні депутати, за продуктивну і активну роботу. Ми дійсно відпрацювали дуже велику кількість правок, робоча група працювала дуже активно, були досить-таки важкі дискусії, в тому числі із залученням головних розпорядників, представників органів місцевого самоврядування.

Я думаю, що зазначені висновки є компромісним варіантом, який треба підтримати, і вже на етапі другого читання ми зможемо вийти на якусь конструкцію, яка знайде необхідну підтримку голосів у залі. Тому ми підтримуємо ці висновки у зазначеній редакції.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Сергію Михайловичу.

Ну, вчора ми всі обговорили, дали можливість усім висловитись – і фракціям, і комітетам, і шановним нашим колегам з інших комітетів. Зараз робоча група відпрацювала всі запропоновані питання, є пропозиція прийняти рішення, яке оголосив голова робочої групи Сергій Іванович Мельник.

Хто за те, щоб підтримати пропозицію комітету, а саме:

Перше. Схвалити запропонований робочою групою проект постанови щодо висновків та пропозицій до законопроекту, а також схвалити висновки до пропозицій у розданій таблиці;

Друге, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому підготовлений комітетом проект постанови щодо висновків та пропозицій до законопроекту. Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Я рахую. Один утримався. 18 – за. Рішення прийнято.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Утримались – 2. За – 18. Проти – 0.

Друге питання, щодо законопроекту № 7116 слово надається голові підкомітету Іщейкіну Костянтину Євгеновичу.

Будь ласка, Костянтине Євгеновичу.

 

ІЩЕЙКІН К.Є. Вітаю, Андрію Васильовичу, шановні колеги.

Зважаючи на те, що робоча група працювала фактично всю ніч, то я вам пропоную коротеньке рішення.

За результатами розгляду в першому читанні законопроект 7116 прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету, що вам роздані, та містять положення щодо продовження на 2018 рік експерименту з фінансового забезпечення автодоріг та відновлення окремих контрольних повноважень комітету в бюджетному процесі.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Костянтине Євгеновичу.

Оксана Петрівна? Будь ласка.

 

ПРОДАН О.П. Доброго ранку. Шановні колеги, я абсолютно підтримую відновлення повноважень комітету, але я прошу не забути про органи місцевого самоврядування, які ви загубили вночі. Вчора, ви пам'ятаєте, на засіданні комітету ви говорили про підтримку доповнення цієї ухвали двома моментами. По-перше, це вирівнювальним реверсом, і друге – це  житлово-комунальним господарством. Я цитувала тоді і під стенограму зараз можу зачитати. Будь ласка, доповніть вчора доведенними аргументами.

Дякую дуже.

 

ПАВЕЛКО А.В. Оксано Петрівно, дякую дуже.

Будь ласка, Сергію Михайловичу.

 

МАРЧЕНКО С.М. Ми заперечуємо проти такої позиції, тому що ми можемо дискутувати на етапі другого читання. Зараз пропоную прийняти в редакції, яку прийнято за основу і відпрацьовано в підкомітеті. І в другому читанні вже можемо дискутувати по реверсу, по пільгам і так далі.

 

ПАВЕЛКО А.В. Оксано Петрівно, ми в другому читанні допрацюємо.

 

МАРЧЕНКО С.М. Зараз просто, тоді взагалі немає сенсу цього законопроекту, ви розумієте? Давайте просто зараз забудемо про нього, і все.

 

ПАВЕЛКО А.В. Сергію Михайловичу, дякуємо вам.

Дмитро Білоцерковець.

 

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ Д.О. Все-таки пропоную підтримати Оксану Петрівну, пропоную підтримати Асоціацію міст України і додати відповідні пункти до нашої постанови.

 

ПАВЕЛКО А.В. І весь комітет підтримує дану пропозицію, але у нас в другому читанні ми до цього питання повернемося і підтримуємо дану.

Будь ласка.

 

ПРОДАН О.П. Шановний Андрію Васильовичу, я вас дуже поважаю, напевно навіть більше, під стенограму кажу при всіх. Але я буду в залі сама ходити і просити не голосувати. Я буду кожному народному депутату показувати цифру, можу зараз перерахувати кожного з вас, скільки втратить місто, від якого він балотується, куди він планує повертатися. Просто тоді повноваження не треба комітетські зараз голосувати! Голосуйте до другого читання.

Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Оксано Петрівно.

Ще раз хочу підкреслити, це ми голосуємо у першому читанні, що запропоновану головою підкомітету пропозицію пропонується підтримати, озвучену Іщейкіним Костянтином Євгеновичем. Рекомендувати Верховній Раді законопроект 7116 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався?

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Утримались – 4.

16 – за. 4 – утрималися. Проти – немає. Рішення прийнято. 

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую. Олександре Семеновичу, 16 – за, 4 – утрималися. У нас кворум.

 

(Шум у залі)

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Ну, 4. Конечно.

 

(Шум у залі)

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Александр Семенович, вы обижаете нас.

 

ПАВЕЛКО А.В. Мы считать умеем. Владимир Васильевич считает очень внимательно. У нас Юрий Левченко об этом всегда заботился. Александр Семенович, честно, можете еще раз перепроверить. Мы же доверяем нашему Секретарю?

 

ІЗ ЗАЛУ. Конечно.

 

(Шум у залі)

 

ШКВАРИЛЮК В.В. Дякую.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую.

Наступне питання. Додатково пропонується розглянути про погодження перерозподілу видатків Державного бюджету передбачених у Державному бюджеті на 2017 рік Міністерству екології та природніх ресурсів, згідно з розпорядженням уряду від 11 жовтня за № 718-р. Доповідає Дмитренко Геннадій Васильович, Державний секретар Міністерства екології та природніх ресурсів, будь ласка.

 

ДМИТРЕНКО Г.В. Доброго дня, шановний Андрію Васильовичу. Шановні народні депутати, запрошені, присутні, на ваш розгляд виноситься питання порядку денного, яке внесено додатково, це погодження постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 року за № 718, а саме про перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природніх ресурсів на 2017 рік.

Даним розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 718 передбачається дозволити врегулювати спірні питання, які виникли між японською стороною і Україною, а саме: це були "кіотські гроші", які в 2013 році використалися неефективно. Був проведений зовнішній аудит, за результатами якого встановлено неефективне використання коштів в сумі 115 мільйонів.

Був підписаний меморандум між Міністерством екології, Мінфіном і японською стороною, яким передбачалося повернення даних коштів. Ми подали свою пропозицію. Бюджет не втрачає фінансового ресурсу, тому що це екологічні кошти, які були станом на 01.01.2017 року, вони перерозподіляються між бюджетними програмами загальнодержавного значення 1530 і 1270. Таким чином, очікуваним результатом буде те, що ми розрахуємося з японською стороною, з якою будуть договірні відносини і співпраця в подальшому.

Прошу підтримати дану постанову і погодити нам.

Дякую за увагу.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Геннадію Васильовичу.

Слово надається голові підкомітету з питань видатків державного бюджету Горбунову Олександру Володимировичу.

 

ГОРБУНОВ О.В. Дякую, Андрію Васильовичу.

Шановні друзі, шановні колеги, було розглянуто сьогодні на засіданні підкомітету дане питання, і ми прийшли до висновку, що рекомендувати комітету зазначене питання погодити встановлений розпорядженням уряду від 11 жовтня за № 718-р перерозподіл видатків Державного бюджету. Прошу підтримати дане питання.

 

ПАВЕЛКО А.В. Дякую, Олександре Володимировичу.

Колеги, пропонується підтримати озвучену пропозицію. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Рішення приймається.

Дякую, Геннадію Васильовичу.

Шановні колеги, щодо всіх питань порядку денного рішення комітету прийняті. Оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім за участь і бажаю успіхів.