08 грудня 2017, 14:45

Про Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у січні-вересні та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році

 Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу України, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 20 вересня 2017 року розглянув Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у січні-вересні та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році.

Рахункова палата відповідно до вимог частини другої статті 110 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) і частини третьої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» подала до Верховної Ради Висновок про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у січні-вересні, затверджений рішенням Рахункової палати від 15.11.2017 № 23-5 (далі – Висновок РП).

У Комітеті ВРУ з питань бюджету (далі – Комітет) проаналізовано Висновок РП, а також останні звітні дані Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), Державної казначейської служби України (далі – Казначейство), інших державних органів щодо стану реалізації норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон) та виконання бюджетів у поточному році і звернуто увагу на таке.

Щодо макроекономічних показників

Згідно з даними Держстату основні показники економічного і соціального розвитку України, зокрема, є такі: реальний ВВП за І, ІІ і ІІІ квартали 2017 р. (порівняно з відповідним періодом 2016 р.) відповідно становив 102,5%, 102,3% і 102,1% /враховано при затвердженні бюджету – 103% в цілому за рік, уточнений прогноз – 101,8%/; індекс споживчих цін у жовтні п.р. – 101,2%, з початку року – 111,5% /враховано при затвердженні бюджету (грудень до грудня попереднього року) – 108,1%, уточнений прогноз – 111,2%/; індекс цін виробників промислової продукції у жовтні п.р. – 102,3%, з початку року – 112,6% /враховано при затвердженні бюджету (грудень до грудня попереднього року) – 108,5%, уточнений прогноз – 116,8%/.

За Висновком РП державний бюджет виконувався в умовах уповільнення темпів зростання економіки, скорочення її кредитування та прискорення інфляційних процесів.

За даними Національного банку обсяг міжнародних резервів станом на 01.11.2017 р. склав 18,74 млрд дол. США і збільшився у жовтні п.р. на 0,1 млрд дол. США або на 0,5% (з початку року збільшився на 3,2 млрд дол. США або на 20,6%). Офіційний курс гривні щодо долара США в середньому за січень-жовтень 2017 р. становив 26,49 грн/дол. США /прогнозний середньорічний обмінний курс, врахований при затвердженні бюджету, – 27,2 грн/дол. США/.

Кошти бюджетів та інших клієнтів Казначейства на 01.12.2017 р. становили 123,7 млрд грн, у т.ч.: на єдиному казначейському рахунку – 54,1 млрд грн (проти 14,26 млрд грн на 01.01.2017 р.), на рахунках Казначейства у іноземній валюті – 62,6 млрд грн, на інших рахунках – 7 млрд гривень.

Щодо доходів державного бюджету

За даними Казначейства станом на 1 листопада п.р. доходи державного бюджету становили 647,5 млрд грн, що на 183,9 млрд грн, або на 39,7% більше відповідного показника за минулий рік. За Висновком РП доходи державного бюджету збільшилися, насамперед, за рахунок нарощування імпорту і росту цін, перерахування коштів Національним банком, разових надходжень конфіскованих коштів, а також змін податкового законодавства щодо скасування окремих податкових пільг і підвищення ставок деяких податків.

До загального фонду за січень-жовтень п.р. надійшло доходів в обсязі 568,1 млрд грн, що на 17,7 млрд грн або на 3,2% більше плану на цей період відповідно до розпису доходів державного бюджету на 2017 рік (уточненого згідно з внесеними до Закону змінами). Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду зросли на 31,6% при плановому річному зростанні на 22,1% /план на 2017 р. до факту за 2016 р./.

У Висновку РП зазначено, що план доходів загального фонду перевиконано, насамперед, за рахунок надпрогнозованого зростання макроекономічних показників, врахованих при затвердженні державного бюджету й уточнених у звітному періоді (зокрема, імпорту, прибутку прибуткових підприємств та фонду оплати праці).

Загалом, на перевиконання плану на січень-жовтень 2017 року вплинуло значне понадпланове надходження окремих доходів, насамперед: податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів (+22,7 млрд грн); податку на прибуток підприємств (+5,3 млрд грн); зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (+1,25 млрд грн).

Водночас, не виконано план надходжень деяких платежів, зокрема: акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
(-3,4 млрд грн); рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (-0,5 млрд грн); надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (-0,4 млрд грн); рентної плати за транспортування (-0,2 млрд грн).

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість за 10 місяців п.р. здійснено в обсязі 97,3 млрд грн, що на 25 млрд грн або на 34,5% більше відповідного показника минулого року. При цьому станом на 01.11.2017 р. бюджетна заборгованість по невідшкодованих сумах ПДВ становила 14,1 млрд грн (збільшилася на 1,9 млн грн з початку року), з них з простроченим терміном відшкодування – 0,6 млрд грн (збільшилася на 125,4 млн грн з початку року). У Висновку РП зазначено, що запроваджені у 2017 році зміни норм Податкового кодексу України щодо відшкодування ПДВ без висновків контролюючих органів у хронологічному порядку відповідно до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування не забезпечили зменшення бюджетної заборгованості з відшкодування.

За оперативною інформацією Казначейства станом на 1 грудня п.р. до загального фонду державного бюджету надійшло 638,5 млрд грн доходів, що становить 100,6% плану на січень-листопад, затвердженого розписом  і уточненого згідно з внесеними до Закону змінами, або на 4,1 млрд грн більше такого плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду зросли на 26%.

До спеціального фонду за січень-жовтень п.р. надійшло доходів в обсязі 79,4 млрд грн, що становить 114,6% затвердженого із змінами річного плану, та порівняно з відповідним періодом минулого року більше майже в 2,5 рази.

Найбільші обсяги доходів спеціального фонду становили конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, – 29,67 млрд грн, що на 18,09 млрд грн або в 2,56 раза більше первинного річного плану (11,58 млрд грн), а також на 7,1 млрд грн або на 31,5% більше уточненого річного плану (22,56 млрд грн). За підсумками виконання державного бюджету за січень-серпень 2017 року Комітет рекомендував Уряду надати бачення щодо розподілу понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету від таких конфіскованих коштів, однак Мінфіном не надано конкретних пропозицій з цього питання.

Окремо слід зазначити, що відповідно до пункту 33 розділу VI Кодексу у 2017 році продовжено дію експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування за рахунок перерахування 50% перевиконання загального обсягу щомісячних надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, та розповсюджено на всі області і м. Київ.

За звітними даними Казначейства станом на 1 грудня п.р. обсяг коштів, перерахованих до спеціального фонду обласних бюджетів та бюджету м. Києва в рамках вказаного експерименту за підсумками січня-жовтня 2017 р., становив загалом 10170,2 млн грн. Залишок коштів в рамках експерименту в окремих регіонах станом на 01.01.2017 р. становив загалом 928,9 млн грн. При цьому, використано коштів загалом у сумі 6935 млн грн, з них за рахунок залишку коштів попереднього року – 635 млн грн.

Відповідно до вказаної норми Кодексу перелік об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів згідно з експериментом, затверджується відповідною обласною, Київською міською держадміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом. На виконання цієї норми Комітет станом на 01.12.2017 р. погодив 40 таких переліків об’єктів (з них 15 - уточнені чи додаткові) за зверненнями 24 обласних та Київської міської держадміністрацій.

Водночас, на підставі пункту 11 статті 11 та пункту 22 статті 14 Закону (із змінами від 13.07.2017 р. № 2137-VIII) і відповідно до розпоряджень КМУ /від 22.03.2017 р. № 250-р, від 31.05.2017 р. № 358-р, від 09.08.2017 р. № 546-р, від 06.09.2017 р. № 604-р, від 27.09.2017 р. № 674-р, від 04.10.2017 р. № 694-р/ від перевиконання за підсумками січня-липня п.р. загального обсягу щомісячних митних платежів перераховано до спеціального фонду державного бюджету 2030,4 млн грн на функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

Таким чином, станом на 1 грудня п.р. внаслідок реалізації зазначених норм Кодексу і Закону загальний обсяг доходів загального фонду державного бюджету зменшився на 12,2 млрд грн у зв’язку з перерахування таких коштів відповідно до спеціального фонду місцевих бюджетів та спеціального фонду державного бюджету.

За даними Державної фіскальної служби станом на 1 листопада п.р. переплати до державного бюджету становили 37,4 млрд грн (проти 31,8 млрд грн на початок року), а податковий борг до державного бюджету становив майже 53 млрд грн (збільшився з початку року на 7,3 млрд грн або на 16%). У Висновку РП відмічено, що зростання податкової заборгованості негативно вплинуло на повноту і своєчасність надходження коштів до державного бюджету та водночас є невикористаним резервом надходження доходів у наступних податкових періодах.

Щодо фінансування державного бюджету та державного боргу

За січень-жовтень 2017 року державний бюджет виконано з профіцитом, що становив 1,4 млрд грн, при цьому за загальним фондом – з дефіцитом у сумі 26,3 млрд грн, хоча планувався на цей період дефіцит у сумі 102,4 млрд грн. Зазначене спричинено, насамперед, здійсненням видатків та наданням кредитів у менших обсягах відповідно до плану, ніж отримано доходів, а також невиконанням плану надходжень від приватизації державного майна і державних запозичень.

Державні запозичення за 10 місяців п.р. були здійснені в обсязі 412,9 млрд грн (216,3% затвердженого річного плану або 81,7% уточненого річного плану).

Державні запозичення за загальним фондом надійшли в сумі 409,2 млрд грн, що в 2,3 рази більше затвердженого річного плану або становить 83,6% уточненого річного плану (86,2% плану на січень-жовтень п.р. або менше на 65,8 млрд грн), з яких відповідно до норм Закону понадпланові державні запозичення із цільовим спрямуванням відповідних бюджетних коштів становили 312,6 млрд грн, а саме:

219,56 млрд грн – здійснення правочину з державним боргом (так званого «репрофайлінгу») шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) , що є у власності Національного банку, на нові ОВДП відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону та постанови КМУ від 04.10.2017 р. № 748 «Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом»;

48,89 млрд грн здійснення випуску ОВДП відповідно до статті 16 Закону для:

додаткової капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 32,3 млрд грн /постанови КМУ від 22.02.2017 р. № 89 (в якій передбачено випуск ОВДП із строком обігу 15 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 6% річних) та від 23.06.2017 р. № 443 (в якій передбачено випуск ОВДП із строком обігу 17 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 9,8% річних)/;

– збільшення статутного капіталу ПАТ «Ощадбанк» на суму майже 8,9 млрд грн /постанови КМУ від 01.02.2017 р. № 55 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 3,5 млрд грн із строком обігу 10 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 6% річних) та від 06.03.2017 р. № 122 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 5,4 млрд грн із строком обігу 15 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 5% річних)/;

збільшення статутного капіталу ПАТ «Укрексімбанк» на суму 7,7 млрд грн /постанови КМУ від 01.02.2017 р. № 54 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 3 млрд грн із строком обігу 10 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 6% річних) та від 06.03.2017 р. № 123 (в якій передбачено випуск ОВДП в розмірі 4,7 млрд грн із строком обігу 15 р. та відсоткову ставку доходу на рівні 9% річних)/;

44,17 млрд грн (або 1,682 млрд дол. США) – здійснення випуску облігацій зовнішньої державної позики (далі – ОЗДП) 2017 року для здійснення обміну та/або викупу ОЗДП 2015 року першої та другої серій відповідно до Постанови КМУ від 18.09.2017 № 696 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2017 році».

Таким чином, без урахування таких понадпланових державних запозичень державні запозичення на фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету, за інформацією Мінфіну, залучено в обсязі 96,6 млрд грн (що становить лише 55,3% затвердженого річного плану або менше на 78,2 млрд грн), у т.ч.: внутрішні запозичення – 44,8 млрд грн; зовнішні запозичення – 51,8 млрд грн (з них: 16,7 млрд грн /600 млн євро/ – другий транш в рамках третього пакету Макрофінансової допомоги ЄС; 34,7 млрд грн /1,318 млрд дол. США/ – випуск ОЗДП; 0,4 млрд грн - позика МБРР).

При цьому за 10 місяців п.р. до спеціального фонду державного бюджету зовнішні запозичення від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів надійшли у сумі 3,7 млрд грн або 23% річного плану /16,1 млрд грн/. За Висновком РП низький рівень залучення таких запозичень зумовлений низькою вибіркою коштів внаслідок незадовільної діяльності відповідальних виконавців таких інвестиційних проектів.

Від приватизації державного майна за 10 місяців п.р. до загального фонду надійшло лише 3,36 млрд грн, що становить 19,6% затвердженого річного плану (17,1 млрд грн) та 31,4% плану на січень-жовтень п.р. або менше на 7,3 млрд грн. За інформацією Фонду державного майна найбільше коштів надійшло у серпні і вересні п.р. від продажу п’яти пакетів акцій розміром 25%+1 статутного капіталу енергетичних компаній загалом у сумі 3053,5 млн грн, а саме ПАТ «Київенерго» (759,6 млн грн), «ДТЕК Західенерго» (417,2 млн грн), «ДТЕК Донецькобленерго» (143,8 млн грн), «ДТЕК Дніпрообленерго» (1004,7 млн грн) та «ДТЕК Дніпроенерго» (728,2 млн грн).

У Висновку РП зазначено, що Кабінет Міністрів і Мінфін не забезпечили у січні – вересні п.р. запланованих надходжень для фінансування державного бюджету (недонадходження до загального фонду від державних запозичень і приватизації державного майна в 5,1 раза перевищили перевиконання плану доходів та повернення кредитів), що збільшує ризики невиконання державного бюджету за видатками та наданням кредитів за підсумками року.

Залишки бюджетних коштів за загальним фондом збільшилися з початку року на 10,4 млрд грн та станом на 31.10.2017 р. становили 19,5 млрд грн. Залишки бюджетних коштів за спеціальним фондом збільшилися на 31,7 млрд грн і становили 57,1 млрд грн.

Разом з тим, у звіті про фінансовий стан (баланс) державного бюджету станом на 01.10.2017 р. відображено за кодом 160 «Інші зобов’язання органів Казначейства» майже 22,6 млрд грн, що свідчить про незабезпеченість на цю суму залишків коштів державного бюджету ресурсами єдиного казначейського рахунку /відповідно до наказу Казначейства від 13.02.2012 р. № 53/ і на що також звернуто увагу у Висновку РП.

У січні-жовтні п.р. платежі з погашення державного боргу здійснені у сумі 333,3 млрд грн (в 2,6 раза більше затвердженого показника на рік), у т.ч. на погашення внутрішнього боргу – 277,5 млрд грн (в 2,8 раза більше) і зовнішнього боргу – 55,8 млрд грн (в 1,8 раза більше). Таке значне понадпланове погашення пояснюється здійсненням вищезгаданих «репрофайлінгу» (у сумі 219,56 млрд грн) і обміну та/або викупу ОЗДП 2015 року (у сумі 44,17 млрд грн). Крім того, у розділі «Фінансування державного бюджету» починаючи із звітності Казначейства за січень-червень п.р. за кодами «Погашення» і «Коригування» щодо внутрішніх зобов’язань відображено показник у сумі 5,24 млрд грн, яке за інформацією Мінфіну є відображенням конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов’язаного з корупцією правопорушення ОВДП номінальною вартістю 199,917 млн дол. США, що відповідно до пункту 10 статті 11 Закону відносено на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями.

Окремо слід звернути увагу, що Національний банк та Мінфін 6 жовтня п.р. завершили здійснення вищезгаданого «репрофайлінгу». Пунктом 17 Прикінцевих положень Закону доручено Кабінету Міністрів у місячний строк з дня здійснення такого правочину подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету на 2017 рік у частині зменшення видатків на обслуговування державного боргу (з урахуванням необхідності обслуговування збільшення державного боргу для націоналізації системоутворюючого банку) та збільшення видатків на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування. Станом на 06.12.2017 р. Урядом не виконано таке доручення і не надано жодних пояснень з цього питання. До відома: бюджетні призначення на обслуговування державного боргу на 2017 рік спочатку було збільшено на 1930 млн грн (згідно із законом від 13.07.2017 р. № 2137-VІІI), а потім зменшено на 85 млн грн (шляхом перерозподілу видатків згідно із розпорядженням КМУ від 27.09.2017 р. № 689-р) та на 2473 млн грн (згідно із законом від 09.11.2017 р. № 2191-VІІI).

За інформацією Мінфіну загальна сума державного та гарантованого державою боргу на 31 жовтня п.р. становила 2046,78 млрд грн та збільшилася з початку року у гривневому еквіваленті на 117,02 млрд грн (або на 6,1%). Обсяг державного боргу збільшився з початку року на 87,9 млрд грн, або на 5,3%, і становив 1738,73 млрд грн (затверджений із змінами граничний обсяг на 31.12.2017 р. – 1 823,7 млрд грн). Гарантований державою борг порівняно з початком року збільшився майже на 29,12 млрд грн, або на 10,4%, і становив 308,05 млрд грн (затверджений граничний обсяг на 31.12.2017 р. – 579,4 млрд грн). Слід зазначити, що приріст державного боргу пов’язаний з перевищенням надходжень від державних запозичень (включаючи випуск ОВДП для докапіталізації державних банків) над витратами на погашення державного боргу за 10 місяців п.р., а приріст гарантованого державою боргу є наслідком зарахування у квітні п.р. до міжнародних резервів НБУ четвертого траншу МВФ в рамках програми «Механізм розширеного фінансування» у сумі 1 млрд дол. США.

При цьому за 10 місяців п.р. державні гарантії не надавалися. Разом з тим, варто звернути увагу, що відповідно до статті 6 Закону за зверненням Міноборони Комітет 15 листопада п.р. погодив надання у 2017 р. державних гарантій загалом у сумі 4649,75 млн грн для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави відповідно до постанов КМУ від 04.10.2017 р. № 745 /1662,7 млн грн - ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова»/, № 746 /894,89 млн грн - ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»/, № 747 /614,16 млн грн - ДП «Київський бронетанковий завод»/ і № 758 /1478 млн грн - ДГЗП «Спецтехноекспорт»/.

Щодо видатків та кредитування державного бюджету

За січень-жовтень п.р. видатки проведено загалом у сумі 646,2 млрд грн або 76,8% бюджетних призначень, у т.ч. за загальним фондом - у сумі 597,5 млрд грн (77,8% бюджетних призначень та 91,1% уточненого плану на 10 місяців /або на 58,5 млрд грн менше/) та за спеціальним фондом - у сумі 48,8 млрд грн (66,4% бюджетних призначень та 51,2% уточненого плану на 2017 рік /або на 46,5 млрд грн менше/).

Невикористання коштів державного бюджету в запланованих обсягах спричинено, зокрема, несвоєчасним затвердженням порядків використання бюджетних коштів, паспортів бюджетних програм, розподілів бюджетних коштів і зволіканням щодо проведення процедур закупівель та свідчить про неналежну організацію проведення видатків учасниками бюджетного процесу, що також зазначено у Висновку РП.

Зокрема, за загальним фондом за цей період загалом відкрито асигнувань у сумі 645,8 млрд грн та направлено відкритих асигнувань для здійснення видатків у сумі 612,1 млрд грн, що більше проведених видатків відповідно на 48,4 млрд грн і 14,6 млрд грн. При цьому, станом на 1 листопада п.р. не розпочато проведення видатків загального фонду державного бюджету за 38 бюджетними програмами, незважаючи на наявність відповідних бюджетних асигнувань на звітний період.

Крім того, недоліки у плануванні та організації проведення видатків призвели до прийняття Кабінетом Міністрів рішень про перерозподіл і передачу бюджетних призначень як між програмами, так і головними розпорядниками бюджетних коштів. Відповідно до частин шостої, восьмої та дев’ятої статті 23 Кодексу станом на 01.12.2017 р. Комітетом опрацьовано та погоджено 41 звернення щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету за 100 бюджетними програмами по загальному та спеціальному фондах на загальну суму 6,8 млрд грн.

За економічною структурою видатки загального фонду державного бюджету за 10 місяців п.р. становили:

поточні видатки – 589,3 млрд грн (98,6% загального обсягу видатків), або 78,7% річного уточненого плану, з них найбільші обсяги на:

- поточні трансферти місцевим бюджетам – 211,2 млрд грн (35,4% загального обсягу видатків), або 83,6% річного уточненого плану;

- соціальне забезпечення – 110,2 млрд грн (18,5% загального обсягу видатків), або 69,9% річного уточненого плану;

- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 102,9 млрд грн (17,2% загального обсягу видатків), або 79,2% річного уточненого плану;

- обслуговування державного боргу - 100,5 млрд грн (16,8% загального обсягу видатків), або 88,8% річного уточненого плану;

капітальні видатки – 8,2 млрд грн (1,4% загального обсягу видатків), або 43,9% річного уточненого плану.

Пенсійному фонду спрямовані видатки у сумі 98,2 млрд грн, що становить 82,7% уточненого плану на січень-жовтень 2017 р. (менше на 20,6 млрд грн) та 88,3% таких видатків за аналогічний період 2016 р. (менше на 13 млрд грн). За інформацією Мінфіну зазначене зменшення видатків обумовлено суттєвим зростанням у п.р. власних надходжень соціальних фондів через збільшення надходжень від ЄСВ та відповідно здатністю Пенсійного фонду самостійно фінансувати свої заплановані видатки на звітний період. До відома: бюджетні призначення для Пенсійного фонду на 2017 рік зменшено на 7,62 млрд грн (згідно із законом від 09.11.2017 р. № 2191-VІІI). Разом з тим, загальний обсяг заборгованості Пенсійного фонду за позиками, наданими у минулих роках за рахунок єдиного казначейського рахунку, з початку року практично не змінювався та на 01.12.2017 р. становив 48,05 млрд грн.

За 10 місяців п.р. прийнято ряд рішень Уряду про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на загальну суму 1065,4 млн грн або 71% бюджетних призначень (1,5 млрд грн), при цьому касові видатки становили 473,6 млн грн.

За січень-жовтень 2017 року повернуто кредитів до загального фонду в обсязі 4,3 млрд грн, або 86,2% затвердженого на рік показника та 105,8% плану на січень-жовтень п.р. До спеціального фонду повернуто кредитів в обсязі 0,3 млрд грн, або 26,7% затвердженого на рік показника.

За 10 місяців п.р. надано кредитів на суму 4,4 млрд грн, або 32,3% затвердженого (із змінами) на рік показника, у т.ч. із загального фонду – на суму 1,2 млрд грн (91,9% затвердженого на рік показника та 92,3% плану на січень-жовтень п.р.) та із спеціального фонду – на суму 3,2 млрд грн (26% затвердженого (із змінами) на рік показника).

Станом на 01.10.2017 р. кредиторська заборгованість за видатками загального фонду становила майже 2,2 млрд грн і збільшилася з початку року на 18,2%, з них прострочена кредиторська заборгованість - 1,3 млрд грн (58,8% від загального обсягу заборгованості) та зменшилася з початку року на 6,7%.

Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.10.2017 р. становила 11,6 млрд грн і збільшилася з початку року на 10,7%, з них прострочена дебіторська заборгованість – 1,6 млрд грн (13,9% від загального обсягу заборгованості) та збільшилася з початку року на 4,8%.

Відповідно до статті 23 Закону розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за 10 бюджетними програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом. Станом на 01.12.2017 р. за зверненнями відповідних головних розпорядників коштів державного бюджету Комітетом погоджено 23 рішення Уряду щодо розподілів усіх 10 бюджетних програмам.

Окремо варто відмітити, що Комітетом у п.р. за участю представників Мінфіну, Мінінфраструктури, Укравтодору та ПАТ «Ощадбанк» неодноразово розглядалося питання щодо пролонгації облігацій Укравтодору, випущених під державні гарантії, з метою збільшення на 2 млрд грн видатків на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування. При цьому постановою КМУ від 12.04.2017 р. № 330 «Деякі питання діяльності Державного агентства автомобільних доріг» (яка набрала чинності 23.05.2017 р.) погоджено пропозицію Укравтодору щодо продовження на два роки строків обігу та погашення облігацій. Постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 475 здійснено перерозподіл відповідних видатків державного бюджету та уточнений розподіл коштів за бюджетною програмою “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування” (код 3111020), що було погоджено на засіданні Комітету 12.07.2017 р.

Згідно із статтею 24 Закону залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляється Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом. На запит Комітету від 20.02.2017 р. № 04-13/10-358(40449) Казначейство листом від 01.03.2017 № 8-01/140-3658 повідомило, що відповідний залишок нерозподілених коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 01.01.2017 р. становив 1 637,8 млн грн. Зазначений залишок Урядом розподілений в повному обсязі /зокрема, розпорядженням КМУ від 22.03.2017 № 186-р розподілено 651,3 млн грн для підтримки регіональної політики, постановою КМУ від 12.04.2017 № 236 – 140,3 млн грн для розвитку галузі енергетики, розпорядженням КМУ від 19.04.2017 № 267-р – 136,1 млн грн для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, постановою КМУ від 11.05.2017 № 326 – 710 млн грн для підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту/ і відповідні рішення Уряду погоджено Комітетом.

На виконання статті 30 Закону Розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. № 581-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2017 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління» розподілено видатки, передбачені за бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 0421060), у сумі 290 млн грн /бюджетні призначення – 300 млн грн/ між 20 головними розпорядниками коштів державного бюджету і таке рішення Уряду було погоджено Комітетом 06.09.2017 р.

Щодо трансфертів між державним і місцевими бюджетами

За 10 місяців п.р. трансферти з державного бюджету (дотації та субвенції) передані місцевим бюджетам у сумі 218,5 млрд грн, що становить 80,3% річного плану та 93,8% плану на січень-жовтень п.р.

Базова дотація перерахована у сумі 4,8 млрд грн, або 98,5% плану на січень-жовтень. Додаткові дотації, що планувались у цьому періоді, передано у повному обсязі відповідно до плану на цей період. Реверсна дотація перерахована до державного бюджету у сумі 3,2 млрд грн, або 99,3% плану на звітний період.

Субвенції загального фонду перераховані у сумі 197,3 млрд грн, або 96,5% уточненого плану на січень-жовтень п.р., з них субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення передані в обсязі 104,4 млрд грн, або 97,6% уточненого плану на січень-жовтень (з них субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 58,8 млрд грн, або 98,7% уточненого плану на звітний період та 96,1% бюджетних призначень). У Висновку РП звернуто увагу, що за 9 місяців п.р. обсяги такої субвенції були у 2 раза більшими порівняно з аналогічним періодом минулого року за рахунок збільшення у 1,6 раза кількості домогосподарств, яким призначено субсидії, та зважаючи на високий рівень виконання річного плану збільшуються ризики незабезпечення до кінця п.р. відповідних виплат у повному обсязі.

Значну частку у загальному обсязі субвенцій загального фонду, переданих місцевим бюджетам за 10 місяців п.р., становили освітня та медична субвенції, а саме освітня субвенція передана в обсязі 42,6 млрд грн (96,5% плану на звітний період), медична субвенція – 45,8 млрд грн (98,5% плану на звітний період).

Статтею 20 Закону надано право Кабінету Міністрів за погодженням з Комітетом здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами. Загальний резерв освітньої субвенції становив 2 млрд грн, його було зменшено Урядом на 204,8 млн грн шляхом перерозподілу на інші видатки МОН /розпорядження КМУ від 27.09.2017 р. № 666-р і від 18.10.2017 № 793-р/  і станом на 01.12.2017 р. нерозподілений обсяг цієї субвенції складає 1,8 млрд грн. Загальний резерв медичної субвенції становив майже 1,6 млрд грн, який вже розподілений Урядом між місцевими бюджетами /розпорядження КМУ від 27.09.2017 р. № 690-р і від 15.11.2017 р. № 823-р/. Разом з тим, законом від 09.11.2017 р. № 2191-VІІI збільшено резерв медичної субвенції на 300 млн грн, що потребує відповідного розподілу між місцевими бюджетами.

Субвенції спеціального фонду перераховані у сумі 3,8 млрд грн, що становить 38,1% плану на січень-жовтень п.р.

У Законі (із змінами згідно із законами від 13.07.2017 р. № 2137-VІІI та від 09.11.2017 р. № 2191-VІІI) затверджено декілька видів трансфертів місцевим бюджетам без розподілу між місцевими бюджетами, який відповідно до частини шостої статті 108 Кодексу має бути здійснений Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом. Зокрема, на даний час залишаються нерозподіленими або не повністю розподіленими такі трансферти місцевим бюджетам:

субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості (код 2761040) /затверджено згідно із законом від 13.07.2017 р. № 2137-VIII у сумі 4 млрд грн та не розподілено/;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами (код 3511210) /затверджено (із змінами) у сумі 6,1 млрд грн, не розподілено майже 1,2 млрд грн/;

субвенція для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (код 2761600) /затверджено у сумі 2,1 млрд грн, не розподілено 0,9 млрд грн/.

Окремо варто зазначити про низьке виконання субвенції на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (код 2761520): за 10 місяців п.р. відповідні видатки проведені у сумі 123,2 млн грн, що становить 3,8% бюджетних призначень із змінами (3,2 млрд грн). У Висновку РП відмічено, що за інформацією Казначейства та Мінрегіону необхідні для відкриття асигнувань за вказаною субвенцією договори про організацію взаєморозрахунків були відсутні, тому місцевим бюджетам не перераховані кошти.

Слід також зауважити, що відповідно до частини п’ятої статті 24-1 Кодексу розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про державний бюджет. У Законі загальний обсяг ДФРР на п.р. затверджено у сумі 3,5 млрд грн, у т.ч. за загальним фондом – 1 млрд грн, за спеціальним фондом – 2,5 млрд грн. Урядом здійснено розподіл коштів ДФРР загалом у сумі 3,47 млрд грн (або 99,1% бюджетних призначень) згідно з розпорядженнями КМУ від 07.06.2017 р. № 439-р, від 12.07.2017 р. № 461-р та від 25.10.2017 р. № 760-р, які погоджено Комітетом. Отже, на даний час залишаються нерозподіленими кошти ДФРР у сумі 31,7 млн грн. Станом на 01.11.2017 р. видатки за зазначеною програмою проведено у сумі 1,2 млрд грн, що становить лише 34,8% бюджетних призначень.

Таким чином, наразі залишається ризик щодо можливості освоєння у повному обсязі відповідних бюджетних коштів до завершення поточного року.

Щодо змін до Закону

З початку року станом на 01.12.2017 р. прийнято 5 законів щодо змін до державного бюджету на 2017 рік, а саме:

від 21.02.2017 р. № 1860-VIII щодо уточнення назви субвенції (яким передбачено техніко-юридичне уточнення найменування бюджетної програми за кодом 2511120 у додатках № 3 і № 7 до Закону);

від 23.03.2017 р. № 1979-VІІI щодо реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини (яким передбачено збільшення державних зовнішніх запозичень та граничного обсягу державного боргу на 100 млн грн у зв’язку із залученням кредиту Ексімбанку Угорщини до спеціального фонду на реалізацію інвестиційного проекту «Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні» та відповідно передбачено видатки Укравтодору за новою бюджетною програмою (код 3111620) у такій сумі. Крім того, статтю 28 Закону доповнено дорученням Мінфіну утворити комісію, до складу якої мають входити члени Комітету, для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами);

від 06.06.2017 р. № 2079-VІІI щодо фінансового забезпечення місцевих виборів (яким, насамперед, передбачено збільшення за загальним фондом видатків ЦВК за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) на суму 272,3 млн грн із збільшенням на вказану суму плану доходів за кодом 24140300 «Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі»);

від 13.07.2017 р. № 2137-VІІI щодо спрямування перевиконання дохідної частини державного бюджету на збільшення видатків для вирішення найнагальніших проблемних питань оборони і безпеки держави, соціально-економічних та інших питань (яким збільшено доходи – на 39,7 млрд грн /у т.ч. за загальним фондом на 27,7 млрд грн та за спеціальним фондом на 11,9 млрд грн/ та видатки – на 40,7 млрд грн /у т.ч. за загальним фондом на 27,7 млрд грн та за спеціальним фондом на 13 млрд грн/, при цьому зменшено надання кредитів на 1 млрд грн /за спеціальним фондом/, а також збільшено майже на 107 млрд грн граничний обсяг державного боргу на 31.12.2017 р.);

від 09.11.2017 р. № 2191-VІІI щодо вирішення найнагальніших, насамперед соціальних, питань (яким за загальним фондом здійснено перерозподіл окремих бюджетних призначень /зокрема, для збільшення субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг на 7,6 млрд грн і на здійснення заходів щодо соціально-економічний розвиток окремих територій на 1,15 млрд грн, медичної субвенції на 0,3 млрд грн/ та збільшено доходи і видатки на 0,3 млрд грн /для збільшення державної підтримки вугледобувних підприємств/).

За результатами розгляду такого питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення:

1. Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у січні-вересні та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році взяти до відома та врахувати в роботі.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1) проаналізувати Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у січні-вересні та опрацювати відповідні пропозиції Рахункової палати щодо можливості їх врахування;

2) вжити заходи для забезпечення додаткових надходжень державного бюджету, включаючи зменшення податкової заборгованості, з метою належного виконання державного бюджету у 2017 році;

3) терміново здійснити розподіл субвенції місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості (код 2761040) і резерву коштів освітньої субвенції (код 2211190), а також завершити розподіл субвенцій місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами (код 3511210), на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (код 2761600), залишку резерву медичної субвенції (код 2311410) та коштів державного фонду регіонального розвитку (код 2761070);

4) звернути увагу головних розпорядників коштів державного бюджету на необхідності забезпечення при виконанні бюджетних програм до завершення поточного року врегулювати питання погашення кредиторської і дебіторської бюджетної заборгованості та дотримання фінансової дисципліни;

5) надати інформацію щодо стану виконання пункту 17 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

6) подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію щодо врахування вищезазначених рекомендацій, включаючи пропозиції Рахункової палати, наведені у її Висновку про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у січні-вересні.