11 грудня 2017, 10:15

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ №122 від 17 листопада, 6 грудня 2017

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №122 від 17 листопада, 6 грудня 2017 року

 

 

 

      17 листопада 2017 року 17-00 година

м.Суми, концерн «NICMAS», пр-т Курський, 6,

      6 грудня 2017 року 15-00 година

м. Київ, вул. Банкова, 6-8, кімн. 510

 

Головує: Голова Комітету Павелко А.В.

Присутні:

Члени Комітету: Амельченко В.В., Білоцерковець Д.О., Гєллєр Є.Б., Горбунов О.В., Деркач А.Л., Дубневич Б.В., Іщейкін К.Є., Кривенко В.М., Крулько І.І., Куліченко І.І., Маркевич Я.В., Матвієнко А.С., Медуниця О.В., Мельник С.І., Мепарішвілі Х.Н., Молоток І.Ф., Павлов К.Ю., Пинзеник В.М., Пресман О.С., Рудик С.Я., Скорик М.Л., Унгурян П.Я., Шевченко О.В., Шкварилюк В.В.

Всього присутніх – 25 народних депутатів.

Відсутні:

Члени Комітету: Дубіль В.О., Левченко Ю.В., Микитась М.В., Шуфрич Н.І.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Боброва Т.С., Больбат О.О., Качан Т.В., Кочергіна Н.В., Кочубей О.П., Криволап М.К., Луценко Н.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., Шпак В.П., Климчук Д.І., Клочкова Т.В., Діденко Л.С.

Керівники та посадовці центральних органів виконавчої влади

Галущак А.Е.

Державний секретар Міністерства інфраструктури України

Немчінов О.М.

Державний секретар Міністерства молоді та спорту України

Пістун Т.Т.

директор Департаменту економіки і фінансової політики Міністерства охорони здоровя України

Керівники та посадовці місцевих органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування Сумської області

Клочко М.О.

Голова Сумської обласної державної адміністрації

Токар В.М.

Марченко О.О.

Голова Сумської обласної ради

перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації

Подопригора М.А.

заступник голови Сумської обласної державної адміністрації

Річкаль А.Я.

перший заступник голови Сумської обласної ради

Головко Т.І.

заступник голови Сумської обласної ради

Лисенко О.М.

Сумський міський голова

Батраченко О.Г.

директор Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Лантушенко Д.С.

начальник управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

Бутенко С.П.

начальник управління охорони здоровя Сумської обласної державної адміністрації

Дудченко В.В.

начальник управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

Романюк І.П.

начальник служби автомобільних доріг у Сумській області

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про бюджетне забезпечення основних завдань і функцій, що здійснюються місцевими органами влади Сумської області: проблеми та шляхи вирішення.

2. Про державну підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і збереження їх мережі в Сумській області.

3. Проблеми та перспективи розвитку у сфері транспорту та дорожньої інфраструктури Сумської області.

4. Основні напрямки з розвитку системи охорони здоров’я у Сумській області.

5. Про налагодження плідної співпраці між органами державного управління, великими державними компаніями та підприємствами Сумської області з метою динамічного розвитку економіки та розв’язання проблем, які постали перед машинобудівним комплексом регіону.

До початку розгляду питань порядку денного із вступним словом виступили:

Павелко Андрій Васильович – народний депутат України, Голова Комітету з питань бюджету, Медуниця Олег В’ячеславович – народний депутат України, Клочко Микола Олексійович – Голова Сумської обласної державної адміністрації, Токар Володимир Миколайович – Голова Сумської обласної ради.

Після завершення виступів у вступному слові Голова Комітету Павелко А.В. вніс пропозицію заслухати доповіді з усіх питань порядку денного і затим провести загальне обговорення порушених питань, яку підтримали всі присутні члени Комітету.

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію директора Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації Батраченко О.Г. про бюджетне забезпечення основних завдань і функцій, що здійснюються місцевими органами влади Сумської області: проблеми та шляхи вирішення.

Відмітили:

Передача органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації дозволила місцевим бюджетам Сумської області збільшити протягом 2015-2016 років власний фінансовий ресурс (+ 47,1 відс.) і трансферти з державного бюджету (+ 23,9 відс.). У 2017 році порівняно з 2015 роком власні фінансові ресурси орієнтовно зростуть у 2 рази. Основні бюджетоутворюючі джерела доходів місцевих бюджетів – податок з доходів фізичних осіб та плата за землю збільшуються протягом 2015-2017 років у 2 та 1,6 рази відповідно. Тенденція до зростання власних доходів місцевих бюджетів прогнозується і на 2018 рік.

Водночас, незважаючи на позитивну динаміку з виконання місцевих бюджетів, виокремлено ряд проблемних питань, що потребують врегулювання на рівні центральних органів виконавчої влади, серед них такі:

– незадовільне забезпечення у поточному році коштами закладів охорони здоров’я, з яких на виплату заробітної плати працівникам медичної галузі додатково необхідно 58,3 млн гривень, на екстрену медичну допомогу – 53,6 млн гривень, для придбання медичних препаратів хворим на цукровий та нецукровий діабет і хронічну ниркову недостатність – 27,3 млн гривень (такі видатки здійснюються за рахунок медичної субвенції);

– недостатність ресурсу в обсязі 22,8 млн гривень на здійснення у 2017 році переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, насамперед, навчальних закладів професійно-технічної освіти;

– некоректність пропозицій щодо розподілу у 2018 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (зокрема, без врахування потреб обласних бюджетів, на фінансове забезпечення яких також передаються відповідні заклади);

– неврегульованість на законодавчому рівні питання утримання з обласного бюджету ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, що серед іншого пов’язана із утворенням на їх основі структурних підрозділів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

– невизначеність щодо джерела фінансового забезпечення з 1 січня 2018 року оплати послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації державної власності, обсяг видатків на здійснення якої за попередніми розрахунками складе 22,2 % від прогнозного обсягу власних доходів загального фонду обласного бюджету.

Разом з тим, було акцентовано увагу на питаннях запровадження в області нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних забезпечити поєднання інтересів виробництва і навчального процесу, а відтак високу якість підготовки фахівців, що планується реалізувати у рамках пілотного проекту «Центр дуальної освіти машинобудівного коледжу Сумського державного університету» на основі соціального партнерства підприємств та навчального закладу, кінцевим результатом якого має стати повернення студента в якості висококваліфікованого фахівця на те ж підприємство. Загальна вартість такого проекту становить 14 млн гривень, які передбачається залучити на умовах співфінансування з державного бюджету, місцевих бюджетів області та інвесторів.

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації Лантушенка Д.С. про державну підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і збереження їх мережі в Сумській області.

Відмітили:

Ефективність здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей досягається серед іншого шляхом забезпечення діяльності та збереження мережі закладів оздоровлення та відпочинку і належного рівня фінансового забезпечення оздоровчо-відпочинкових послуг з бюджетів усіх рівнів, а також небюджетних коштів, у тому числі спрямування коштів як на підготовку, так і на проведення оздоровчо-відпочинкових кампаній.

На даний час у сфері оздоровлення і відпочинку дітей залишаються невирішеними та неузгодженими ряд питань. Зокрема:

– відсутність Державної програми оздоровлення і відпочинку дітей, системи державної підтримки закладів оздоровлення та відпочинку.

Відповідно до статей 3 (частина друга), 6, 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» одними із напрямків державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей та функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, покращення їх матеріально – технічної бази.

При цьому, з моменту прийняття такого закону з державного бюджету відповідні кошти в регіони не виділялися. Державна підтримка обмежується двома державними закладами ДЦ «Молода гвардія» та ДЦ «Артек» (з 2015 року заклад переведено територіально до урочища Пуща Озерна Київської області), хоча жодного разу не було враховано реальну потребу регіонів в оздоровленні дітей у зазначених закладах. А стан їх матеріально-технічної бази не завжди відповідає рівню державного закладу.

Доцільно було б розглянути питання запровадження механізму державної підтримки всіх регіонів України за рахунок коштів державного бюджету. Як один із варіантів, можливим для розгляду, може слугувати приклад Сумської області. Так, починаючи з 2008 року, в області запроваджено механізм розподілу більшої частини коштів обласного бюджету, виділених на придбання послуг з відпочинку та оздоровлення, шляхом виділення цільової субвенції містам та районам, а з 2016 року і ОТГ області. Кошти розподіляються пропорційно кількості дітей шкільного віку, що проживає на відповідній території, а починаючи з поточного року ще і пропорційно сумі коштів місцевих бюджетів, виділених на придбання відповідних послуг за повну та часткову вартість. Аналогічний механізм міг би стати ефективним і на рівні державного бюджету, а головне – сприяв би реальному збереженню та підтримці мережі закладів оздоровлення та відпочинку, адже дозволяв би використовувати кошти на придбання послуг місцевих таборів;

– відсутність фінансової підтримки оздоровчо-відпочинкової кампанії за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що призвело до негативних наслідків. Зокрема, в Сумській області з 2015 року перестало функціонувати 3 заклади з 25, значно підвищилася вартість путівки, особливо це стосується закладів приватної форми власності; комунальні заклади функціонують лише в 1 зміну максимум на 70 дітей, а кошти на їх утримання потрібно виділяти постійно, що робить подібні заклади нерентабельними.

Загалом визнається важливою необхідність, актуальність та обґрунтованість розробки та прийняття Державної програми оздоровлення та відпочинку дітей, як основного концептуального документу, що визначав би ряд задач та запроваджував би механізми підвищення рівня реалізації напрямку оздоровлення та відпочинку дітей та приведення його у повну відповідність державним стандартам у цій сфері.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника Служби автомобільних доріг у Сумській області Романюка І.П. та начальника управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації Дудченка В.В. про проблеми та перспективи розвитку у сфері транспорту та дорожньої інфраструктури Сумської області.

Відмітили:

Розглядаючи перспективи розвитку дорожньої інфраструктури області, варто звернути увагу на питання фінансового забезпечення інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільної дороги транспортного сполучення Київ – Суми – Харків (у межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог».

Інвестиційний проект погоджений Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів. Термін його реалізації – 2017-2020 роки, загальна вартість проекту становить 7159,4 млн гривень, у тому числі вартість робіт з ремонту автомобільних доріг у межах Сумської області становить 3753,4 млн гривень, Чернігівської області – 3406,0 млн гривень.

У межах Сумської області планується виконання ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення:

Н-07 «Київ – Суми – Юнаківка» на суму 2151,6 млн гривень;

Н-12 «Суми – Полтава» та Р-46 «Харків – Охтирка» на суму 2573,4 млн гривень.

Усього у 2017 році планується розробити проектну документацію на загальну суму 5,7 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – на суму 2,9 млн гривень, за рахунок коштів місцевих бюджетів – на суму 2,8 млн гривень.

З метою приведення автомобільних доріг загального користування державного значення Н-07 «Київ – Суми – Юнаківка», Н-12 «Суми – Полтава» та Р-46 «Харків – Охтирка» до сучасних технічних вимог необхідно передбачити на 2018 рік кошти у сумі 1170,5 млн гривень.

Водночас зазначалося про дієвість у 2017 році експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, що дало можливість додатково виконати ремонт 44 кілометрів окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення області, та доцільність його продовження для всіх регіонів на 2018 рік і наступні роки.

Станом на 01.11.2017 у рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування надійшло до обласного бюджету 294 млн гривень. За рахунок таких коштів у 2017 році проведені ремонтні роботи на автомобільних дорогах Т-19-07 «Шостка – Кролевець» (34 кілометри), Р-44 «Суми – Путивль – Глухів» (4 кілометри), С190605 «Угроїди – Тур'я – Мар'їне» (6 кілометрів) та на 2 мостових переходах на автомобільній дорозі Шостка – Кролевець.

Окремо було поінформовано, що аеропорт «Суми» – важлива частина транспортної системи Сумської області. Діє з 1939 року та протягом цього часу використовується для обслуговування населення та підприємств регіону в сфері пасажирських перевезень, обслуговування сільськогосподарських угідь, перевезення пошти. У 2002 році державне підприємство «Аеропорт Суми» передано з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, уповноваженим розпорядником майна є управління майном Сумської обласної ради.

Рішенням Сумської обласної ради статутний капітал обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми» поповнено на 4250 тис. гривень, протягом 2017 року виділені кошти з обласного бюджету для придбання стандартного тестового зразку, необхідного для проведення перевірок рентгено-телевізійного інтроскопу, і металодетектору на загальну суму 200 тис. гривень, а також 86,1 тис. гривень на проведення ремонту огорожі контрольованої зони аеропорту.

Водночас проаналізовано стан виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, в рамках реалізації якої на розвиток ОКП «Аеропорт Суми» передбачається державна фінансова підтримка та планується провести ряд заходів щодо реконструкції злітної смуги, перебудови приміщення газової котельні під гараж для спеціального автотранспорту, будівництва пункту зберігання авіаційного палива, реконструкції аеровокзального комплексу, обсяг коштів на забезпечення яких у 2018 році мав би становити 203 млн гривень. При цьому було поінформовано, що протягом останніх двох років на території аеропорту збудовано вантажний термінал, проведена робота щодо зміни статусу міжнародного пункту пропуску з «пасажирський» на «вантажно-пасажирський».

 

4. СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації Бутенка С.П. про основні напрямки з розвитку системи охорони здоров’я у Сумській області.

Відмітили:

Стан здоров'я населення, моніторинг діяльності закладів визначив пріоритети роботи Сумської обласної державної адміністрації – це розвиток установ третинного рівня.

1. Надання якісних медичних послуг та створення сучасних умов для перебування хворих у КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня».

У 2017 році затверджено обласну програму перспективного розвитку закладів охорони здоров’я третинного рівня Сумської області на 2017-2021 роки, стратегічним напрямком якої є розвиток базової лікарні з надання високоспеціалізованої медичної допомоги – обласної клінічної лікарні для дорослих, що має на меті:

– створення єдиного медичного містечка з концентрацією 4 обласних лікувально-профілактичних закладів (обласна клінічна лікарня для дорослих та дітей, кардіологічний диспансер, обласний клінічний госпіталь ветеранів війни);

– покращення якості, доступності та своєчасності надання медичної допомоги населенню області (дорослому та дитячому) відповідно до сучасних стандартів;

– виділення приміщень для стаціонарних відділень обласного клінічного психоневрологічного диспансеру імені О.В. Співака та розширення площ обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Реалізація заходів Програми потребує поряд із використанням коштів обласного бюджету підтримки держави, а саме для будівництва хірургічного корпусу Сумської обласної клінічної лікарні необхідно виділення коштів державного бюджету в сумі 650 млн гривень, із них у 2018 році – 150 млн гривень.

2. Надання допомоги онкохворим за допомогою сучасного медичного обладнання.

В обласному онкодиспансері гострою проблемою на сьогодні є надання променевої терапії онкохворим, для чого використовуються 4 гамма-терапевтичні апарати, термін експлуатації яких перевищив нормативний у
1,5-2 рази. На даний час наявні апарати знаходяться у вкрай незадовільному стані.

Враховуючи сучасні технології променевої терапії, доцільним є придбання сучасного лінійного прискорювача, орієнтовна вартість якого на цей час становить близько 70 млн гривень. Для його розміщення необхідно будівництво приміщення з відповідними технічними характеристиками орієнтовною вартістю (враховуючи досвід сусідніх регіонів) близько 20 млн гривень.

У 2017 році Сумською обласною державною адміністрацією проведена робота по акумуляції коштів з місцевих бюджетів області на придбання лінійного прискорювача на загальну суму 30 млн гривень. Для завершення даного проекту дефіцит коштів складає 60 млн гривень.

5. СЛУХАЛИ:

Інформацію першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Марченка О.О. та Генерального директора Федерації роботодавців України Іллічова Р.В. про налагодження плідної співпраці між органами державного управління, великими державними компаніями та підприємствами Сумської області з метою динамічного розвитку економіки та розв’язання проблем, які постали перед машинобудівним комплексом регіону.

Відмітили:

Одним із основних завдань місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації є наповнення бюджетів усіх рівнів. Основним засобом виконання цього завдання є розвиток промисловості як провідної галузі економіки області.

За рахунок економічної діяльності промислових підприємств у докризовий період зведений бюджет Сумської області отримував понад 70% надходжень. Саме промисловістю, а в її складі, найбільшим чином, машинобудуванням, створювалась валова додана вартість.

Переважна більшість підприємств переробної промисловості регіону орієнтувались на ринки країн СНД. Сумська обласна державна адміністрація неодноразово звертала увагу на ризики надмірної експортної орієнтації підприємств Сумщини та ініціювала залучення ряду підприємств області до виконання робіт на внутрішньому ринку.

Як приклад, можна привести спробу ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання» участі у тендерах, що проводило ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укртрансгаз». У двох проведених ПАТ «Укртрансгаз» тендерах ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» було визначено переможцем, проте НАК «Нафтогаз Україна» скасувало результати проведених тендерів без обґрунтування.

У той же час підприємства машинобудування Сумської області мають усі можливості задовольняти потреби підприємств паливно-енергетичного комплексу України в обладнанні для видобування та транспортування нафти і природного газу, а також поставляти обладнання для будівництва та модернізації атомних, теплових та гідроелектростанцій тощо.

З огляду на вищевикладене, пропонується розглянути можливість законодавчого врегулювання питання, а саме:

1) розробити проект закону про промисловість України, передбачивши в ньому серед іншого визначення ключових понять: «національний виробник», «національний вміст», «технологічний уклад (переділ) виробництва», «високотехнологічна продукція», «інноваційний продукт»;

2) внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі», передбачивши особливості закупівлі продукції, робіт, послуг високотехнологічного або спеціалізованого характеру, які виготовляються (надаються) національними виробниками:

– державним підприємствам (компаніям) при плануванні робіт із будівництва і модернізації технічно-складних об’єктів (обладнання) на території України забезпечувати закупівлю продукції, робіт, послуг у національних виробників не менше 30% від загальної вартості;

– державним підприємствам (компаніям) при замовленні робіт із будівництва і модернізації технічно-складних об’єктів (обладнання) забезпечувати сервісне обслуговування об’єктів будівництва упродовж усього періоду їх життєвого циклу виключно за рахунок виробничих потужностей національних виробників;

– державним підприємствам (компаніям) при виконанні робіт із будівництва і модернізації технічно-складних об’єктів (обладнання) заборонити випадки штучного дроблення предмета закупівлі;

3) впровадити механізм рівного доступу національних виробників до участі в тендерних процедурах, які проводяться державними підприємствами (компаніями);

4) внести пропозиції щодо удосконалення механізмів професійної підготовки інженерно-технічних і робітничих кадрів відповідно до потреб національної промисловості, у тому числі за рахунок державного замовлення.

Загалом підготовлені Сумською облдержадміністрацією матеріали з питань, що розглядалися, та пропозиції щодо вирішення проблемних питань роздано народним депутатам – членам Комітету.

За наслідками заслуханих доповідей щодо питань порядку денного відбулося загальне їх обговорення. У обговоренні взяли участь народні депутати України члени Комітету з питань бюджету Павелко А.В., Амельченко В.В., Деркач А.Л., Дубневич Б.В., Іщейкін К.Є., Медуниця О.В., Мельник С.І., Мепарішвілі Х.Н., Молоток І.Ф., Рудик С.Я., Державний секретар Міністерства інфраструктури України Галущак А.Е., Державний секретар Міністерства молоді та спорту України Немчінов О.М., директор Департаменту економіки і фінансової політики Міністерства охорони здоров’я України Пістун Т.Т., голова Сумської обласної державної адміністрації Клочко М.О., голова Сумської обласної ради Токар В.М., перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Марченко О.О.

За наслідками обговорення Голова Комітету Павелко А.В. запропонував направити до Кабінету Міністрів України порушені Сумською обласною державною адміністрацією проблемні питання щодо бюджетного забезпечення повноважень місцевих органів влади та розвитку регіону та рекомендувати розглянути можливості з їх врегулювання.

Така пропозиція була підтримана присутніми на засіданні членами Комітету з питань бюджету одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути можливості щодо врегулювання порушених Сумською обласною державною адміністрацією проблемних питань з бюджетного забезпечення повноважень місцевих органів влади та розвитку регіону згідно з наданими пропозиціями.

/Копія листа до Кабінету Міністрів України з відповідними додатками додається/.

Голосували: «за» - одноголосно.

Голова Комітету                                                                     А.В. Павелко
Секретар Комітету                                                                 В.В. Шкварилюк