Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

18 січня 2018, 11:42

Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 – січень 2018 року)

Протягом сьомої сесії відбулося 20 засідань Комітету з питань бюджету (далі – Комітет), на яких розглянуто 721 питання.

За цей період (станом на 16.01.2018 р.) на розгляд до Комітету надійшли 41 законопроект, за якими Комітет визначено головним, і 597 законопроектів для надання висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також 63 проекти постанов.

У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним, 1 – законопроект про державний бюджет на 2018 рік, 10 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», 28 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України (далі – Бюджетний кодекс) та 2 проекти постанов з інших питань.

Упродовж роботи сесії Комітетом підготовлено на розгляд Верховної Ради 11 законопроектів, за яким Комітет визначений головним, у т.ч.:

3 законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» /за реєстр. №№ 7125, 7140, 7258/;

6 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу /за реєстр. №№ 6604, 6604-1, 6389, 6668, 7116, 7345/, з них 1 законопроект підготовлено у звітний період до першого і другого читань /за реєстр. № 7116)/;

1 проект постанови щодо окремих бюджетних питань /за реєстр. № 7000-П/;

1 законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік /за реєстр № 7000/.

Верховною Радою під час сьомої сесії прийнято 5 законів та 1 постанову, попередній розгляд яких здійснював Комітет, а саме:

1 закон про Державний бюджет України на 2018 рік /№ 2246-VIII від 07.12.2017/;

1 закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» /№ 2191-VIII від 09.11.2017/;

3 закони про внесення змін до Бюджетного кодексу /№№ 2150-VIII від 03.10.2017, 2233-VIII від 07.12.2017, 2241-VIII від 07.12.2017/;

1 постанова про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік /№ 2209-VIII від 14.11.2017/.

Головним пріоритетом у законопроектній роботі Комітету за звітний період було забезпечення прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Кабінетом Міністрів своєчасно подано законопроект про державний бюджет на 2018 рік (далі – законопроект № 7000) і 20 вересня 2017 р. на засіданні Комітету відбулося його представлення. Після представлення Урядом законопроекту № 7000 на пленарному засіданні Верховної Ради (22.09.2017 р.) у Комітеті протягом 25 вересня – 2 жовтня 2017 р. було проведено засідання підкомітетів за участю Міністерства фінансів, Рахункової палати, відповідних органів влади і установ за такими напрямами опрацювання законопроекту: доходи державного бюджету, фінансування державного бюджету, державний борг; видатки та кредитування державного бюджету; відносини між державним і місцевими бюджетами. У процесі розгляду зазначених питань на відповідних засіданнях отримано додаткову інформацію щодо обґрунтувань і розрахунків окремих показників проекту державного бюджету. При цьому, при опрацюванні показників видатків та кредитування було заслухано 45 головних розпорядників коштів державного бюджету, 39 органів державної влади – відповідальних виконавців бюджетних програм та представників фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, вивчено стан і проблеми бюджетного забезпечення у відповідних сферах діяльності. За наслідками такої роботи народними депутатами – членами Комітету сформовано ряд пропозицій, які були включені до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 7000.

З метою конструктивного та збалансованого розгляду законопроекту № 7000 у Комітеті за участю керівництва Міністерства фінансів і Рахункової палати опрацьовано пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 7000 (загалом опрацьовано 2289 пропозицій народних депутатів та комітетів Верховної Ради, які включено у відповідну таблицю пропозицій з висновками Комітету щодо кожної з них) та висновки Рахункової палати. За результатами проведеної роботи Комітетом було підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 7000-П) та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 7000.

Верховною Радою 14.11.2017 р. прийнято зазначений проект Постанови за реєстр. № 7000-П (схвалено Бюджетні висновки Верховної Ради – постанова № 2209-VIII), що вважається прийняттям законопроекту № 7000 у першому читанні. На виконання цього рішення Уряд 04.12.2017 р. подав доопрацьований до другого читання законопроект № 7000.

Комітет 06.12.2017 р. заслухав питання щодо доопрацьованого законопроекту № 7000, включаючи стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради, та 07.12.2017 р. ухвалив таке рішення:

1) рекомендував Верховній Раді передбачити розгляд у другому читанні доопрацьованого законопроекту № 7000 після прийняття в цілому пов’язаних з ним законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році (реєстр. № 6776-д) та про внесення змін до Бюджетного кодексу (реєстр. № 7116);

2) рекомендував Верховній Раді прийняти доопрацьований законопроект № 7000 у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, погоджених з Міністерством фінансів.

Верховна Рада 07.12.2017 р. прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Цьому передувало прийняття Верховною Радою 07.12.2017 р. Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», підготовку проекту якого (законопроект за реєстр. № 7116) до першого і другого читань забезпечив Комітет, опрацювавши 337 пропозицій народних депутатів, а також численні звернення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що упродовж сьомої сесії Комітет плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали, висновки та інформації при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів на стадії їх формування та виконання. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, галузевих міністерств та органів місцевої влади і місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 16.01.2018 р. – 37 листів).

При цьому, керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет на своєму засіданні у вересні п.р. розглядав Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі та у грудні п.р. – Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2017 рік у січні - вересні разом з відповідною інформацією щодо виконання державного бюджету у 2017 році, підготовленою секретаріатом Комітету, що містила аналітичні матеріали за звітний період. Під час розгляду таких питань за участю Рахункової палати та Міністерства фінансів було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету протягом звітного періоду, у зв’язку з чим Комітет направляв Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету.

Крім того, уповноважені представники Рахункової палати запрошувалися та брали участь у майже всіх засіданнях Комітету і багатьох засіданнях його підкомітетів.

Відповідно до вимог статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про Рахункову палату» у Комітеті проведено попередні заходи щодо повторного конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати. Зокрема, 6 жовтня 2017 року підкомітетом з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати проведено співбесіди з кандидатами на посади членів Рахункової палати, які серед іншого включали тестування на знання однієї з офіційних мов Ради Європи (англійської або французької). За підсумками проведених заходів повторного конкурсу Комітет 15 листопада 2017 року узагальнив результати відповідного конкурсу та ухвалив рішення, яке подано на розгляд Верховної Ради України /лист від 15.11.2017 р. №04-13/3-2280(260455)/ разом з висновками щодо кожного з 42 кандидатів, з яких рекомендовано Верховній Раді на посади членів Рахункової палати 23 кандидата.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради Комітетом здійснено експертизу 533 законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 29 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

Щодо погодження Комітетом рішень Уряду та інших органів влади відповідно до законодавчих норм

Згідно із статтями 23, 24-1 і 108 Бюджетного кодексу та статтями 4, 22, 23, 24 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Комітетом протягом сьомої сесії опрацьовано звернення головних розпорядників коштів державного бюджету щодо погодження передачі бюджетних призначень, розподілу/перерозподілу видатків державного бюджету та розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, за наслідками чого Комітетом погоджено 91 відповідне рішення Уряду.

Керуючись вимогами статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Комітет у листопаді і грудні 2017 року погодив надання у 2017 році державних гарантій за борговими зобов’язаннями суб’єктів господарювання – резидентів України згідно з рішеннями Уряду (загалом 21 постанова).

Поряд з тим, виходячи з вимог підпункту 4 пункту 24 розділу VI Бюджетного кодексу (щодо використання залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, що зараховані до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів із спрямуванням на відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, та соціально-економічний розвиток вказаних областей), Комітетом протягом сьомої сесії розглянуто 1 розпорядження голови Донецької та 1 розпорядження голови Луганської облдержадміністрацій, обласних військово-цивільних адміністрацій і погоджено затверджені ними переліки об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок відповідних бюджетних коштів.

Згідно з пунктом 33 розділу VI Бюджетного кодексу Кабінет Міністрів України має погоджувати з Комітетом щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету, що застосовуються в рамках дії експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві. Керуючись такою нормою, Комітет на своєму засіданні 8 листопада 2017 року (протокол № 120) погодив доопрацьовані щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів (ПДВ і мито) до загального фонду державного бюджету на серпень-грудень 2017 року, подані листом Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р.

Крім того, відповідно до зазначеного пункту Кодексу Комітет також уповноважений погоджувати переліки об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у всіх областях та місті Києві в рамках експерименту. Відповідно до такої норми Комітетом протягом сесії забезпечено погодження 12 переліків об’єктів (з них 11 – уточнені та 1 – додатковий) за зверненнями 11 обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації.

Підпунктом 1-1 пункту 14 розділу VI Бюджетного кодексу (включеним до Кодексу законом від 20.12.2017 № 1789-VIII) було встановлено, що затвердження бюджетів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування протягом місяця з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом. Керуючись такими вимогами Бюджетного кодексу, Комітетом протягом сьомої сесії погоджено зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2017 рік (протокол № 123) та два рішення Уряду щодо змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік (протокол № 127).

Статтею 11 Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачено погодження Комітетом проекту кошторису Комісії. На виконання такої вимоги Комісією було подано на погодження до Комітету доопрацьований проект кошторису на 2018 рік, щодо якого проведено ґрунтовний аналіз на відповідність положенням Бюджетного кодексу та базовому галузевому закону, неодноразово заслухано представників Комісії з даного питання та за наслідками розгляду Комітет на своєму засіданні 20 вересня 2017 року (протокол № 113) погодив проект кошторису Комісії на 2018 рік (доопрацьованого відповідно до рішення Комітету від 12 липня 2017 року).

Забезпечуючи погодження вище перелічених рішень, Комітет з метою дотримання збалансованості показників бюджету і контролю за дотриманням бюджетного законодавства у кожному випадку здійснював аналіз відповідності таких рішень Бюджетному кодексу та/або Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», проводив аналітичну оцінку виконання відповідних бюджетних програм чи реалізації відповідних норм та заслуховував головних розпорядників коштів державного бюджету щодо реалізації планів їх діяльності або використання відповідних витрат спочатку у підкомітетах, здійснюючи попереднє ретельне опрацювання питання (з урахуванням позиції Міністерства фінансів), а потім на своїх засіданнях.

У полі зору Комітету постійно перебували питання контролю за дотриманням бюджетного законодавства та ефективним використанням коштів державного бюджету головними розпорядниками, про що останні періодично звітували на засіданнях Комітету. Зокрема, належить звернути увагу на заслуховування Комітетом інформації:

- Державного агентства автомобільних доріг України щодо стану виконання у поточному році робіт з розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування, у тому числі у розрізі областей, та бачення щодо бюджетного забезпечення розвитку та утримання таких доріг у 2018 році (зокрема, за рахунок коштів державного дорожнього фонду);

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо удосконалення механізму погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення і тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

Як і на попередніх сесіях, Комітет продовжив практику проведення виїзних засідань. Протягом сьомої сесії Комітет провів 5 виїзних засідань з питань забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах бюджетної децентралізації (11 вересня у м. Лубни Полтавської області, 22 вересня у м. Біла Церква Київської області, 20 жовтня у м. Хмельницький Хмельницької області, 17 листопада у м. Суми, 08 грудня у м. Рівне Рівненської області), на яких за наслідками вивчених проблем і здійснених заходів у 2017 році члени Комітету виступили з рядом законодавчих ініціатив, зокрема, щодо сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, покращення фінансового забезпечення дорожнього господарства, реалізації державних інвестиційних проектів.

Щодо міжнародної співпраці Комітет взаємодіяв з представниками Німецького товариства міжнародного співтовариства (GIZ) і Вестмінстерської Фундації за демократію, а також з з Офісом з фінансового та економічного аналізу у ВРУ.

У Комітеті 11 жовтня 2017 року відбулася зустріч народних депутатів - членів Комітету з представниками спільної технічної місії Податково-Бюджетного та Юридичного Департаментів Міжнародного валютного фонду для обговорення питань щодо існуючої моделі міжбюджетних відносин, відповідності доходних та видаткових повноважень місцевих бюджетів та перших результатів фіскальної децентралізації.

Щодо представництва членів Комітету у комісіях.

У період сьомої сесії народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, передбаченої частиною третьою статті 24-1 Бюджетного кодексу; конкурсної комісії з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (з метою реалізації контрольної функції Комітету щодо забезпечення доцільності, економності та ефективності використання коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України); Комісії з підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (утворено, керуючись частиною другою статті 28 Закону № 1979-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»); Комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету; робочої групи з відбору заходів щодо розвитку енергетики, які можуть бути профінансовані за бюджетною програмою 1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України».

У Комітеті за звітний період (станом на 10.01.2018 р.) опрацьовано 3419 звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції.