12 грудня 2018, 15:06

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ №161 від 06.12.2018

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №161 від 6 грудня 2018 року

 

 

 

1545  година  м. Київ, вул. Грушевського, 5, зала № 1

Головує: Голова Комітету Павелко А.В.

Присутні:

Члени Комітету: Амельченко В.В., Білоцерковець Д.О., Горбунов О.В., Дубневич Б.В., Кривенко В.М., Крулько І.І., Куліченко І.І., Левченко Ю.В., Маркевич Я.В., Мельник С.І., Мепарішвілі Х.Н., Павлов К.Ю., Пинзеник В.М., Рудик С.Я., Шевченко О.Л., Шкварилюк В.В.

Всього присутніх – 17 народних депутатів.

Відсутні:

Члени Комітету: Гєллєр Є.Б., Деркач А.Л., Дубіль В.О., Іщейкін К.Є., Матвієнко А.С., Медуниця О.В., Микитась М.В., Молоток І.Ф., Пресман О.С., Скорик М.Л., Унгурян П.Я., Шуфрич Н.І.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Боброва Т.С., Войтенко Є.А., Криволап М.К., Климчук Д.І., Клочкова Т.В.

Список запрошених та осіб, які взяли участь в обговоренні питань

відповідно до компетенції:

Кузькін Є.Ю.  директор Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України;

Бондарчук Н.Л. – директор Департаменту впровадження та моніторингу пріоритетних проектів регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження змін до розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку у 2018 році (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 926-р).

СЛУХАЛИ:

Інформацію директора Департаменту впровадження та моніторингу пріоритетних проектів регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Бондарчук Н.Л. про погодження змін до розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 926-р.

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.12.2018 р. №1/19.4/28691-18 (копію звернення роздано народним депутатам України – членам Комітету) щодо погодження змін до розподілу у 2018 році коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 926-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2018 року».

Відповідно до частини п’ятої статті 24-1 Бюджетного кодексу України розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про державний бюджет.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
(далі – Закон) у складі загальнодержавних видатків та кредитування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) затверджено видатки за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» у обсязі 6 000 млн грн, з них за загальним фондом державного бюджету – 4 000 млн грн та за спеціальним фондом – 2 000 млн грн (без розподілу між регіонами).

Поряд з тим, виходячи з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, згідно з якою на кінець бюджетного періоду Казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, залишки коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – Фонд) за спеціальним фондом за підсумками 2017 року у сумі 291,6 млн грн збережено для здійснення відповідних витрат у 2018 році.

Керуючись вимогами частини третьої статті 24-1 Бюджетного кодексу України, Мінрегіон здійснив розподіл встановленого на 2018 рік обсягу коштів Фонду між областями та містом Києвом за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підставі офіційних джерел Державної статистичної служби України з дотриманням таких критеріїв:

80 відсотків коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

20 відсотків коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по Україні).

Розподіл коштів Фонду за інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку здійснюється за наслідками оцінки та відбору таких програм і проектів, що проводиться утвореною Мінрегіоном міжвідомчою комісією (наказ від 23.03.2017р. № 49 із змінами), згідно із затвердженим на виконання положень статті 24-1 Бюджетного кодексу України постановою Уряду від 18.03.2015 р. № 196 Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – Порядок).

Довідково: у зазначеному Порядку серед іншого передбачається, що:

– у відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування інвестиційні програми і проекти;

– на реалізацію інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10% коштів державного фонду регіонального розвитку, розподіленого для регіону, за кожним з таких напрямів;

– інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації;

– програми і проекти щодо розвитку спортивної інфраструктури мають бути погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

– основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям (для проектів будівництва - наявність затвердженої проектної документації; календарний план реалізації становить від одного до трьох років; співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%; спроможність забезпечувати утримання об’єктів за рахунок місцевих бюджетів надалі);

– за результатами оцінки відповідності поданих з регіонів інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон подає Кабінетові Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів Фонду з переліком інвестиційних програм і проектів.

Розподіл коштів Фонду за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку на 2018 рік у сумі 5 996 918,8 тис. грн (з них за загальним фондом – 3 998 949,9 тис. грн, за спеціальним фондом – 1 997 968,9 тис. грн) здійснено Кабінетом Міністрів України згідно з розпорядженням від 23.05.2018 р. № 372-р (із змінами, внесеними розпорядженнями Уряду від 11.07.2018 р. № 479-р та від 14.11.2018 р. № 871-р), що відповідно було погоджено Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. При цьому у складі видатків за спеціальним фондом виокремлено інвестиційні програми і проекти на загальну суму 288 137,5 тис. грн, які мають здійснюватися за рахунок залишку коштів Фонду.

Розпорядженням Уряду від 05.12.2018 № 926-р внесено зміни до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів Фонду, згідно з якими уточнено обсяги спрямування коштів за окремими проектами, а також в межах передбачених обсягів здійснено перерозподіл коштів між загальним і спеціальним фондом за програмами і проектами Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей і міста Києва.

Щодо проведених змін у листі Мінрегіону до Комітету з питань бюджету, зокрема, зазначається, що цим розпорядженням Уряду здійснено розподіл коштів, які вивільнились за результатами проведення тендерних процедур та внаслідок проведення аналізу фактично виконаних робіт на об’єктах у зазначених регіонах.

Загалом, порівняно із затвердженим у Законі обсягом (з урахуванням залишків коштів за 2017 рік) нерозподілений залишок Фонду становить 303 752,4 тис. гривень (за загальним фондом – 600 тис. грн, за спеціальним фондом – 303 152,4 тис. грн).

Водночас слід звернути увагу, що виходячи з вимог статті 13 Бюджетного кодексу України, згідно з пунктом 11 статті 11 Закону джерелом здійснення видатків Фонду із спеціального фонду державного бюджету визначено конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за такими облігаціями), порядок розподілу яких затверджено постановою Уряду від 14.03.2018 р. № 165 «Про затвердження Порядку розподілу у 2018 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення».

Згідно з цим Порядком кошти, які надходять до спеціального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення», щотижня розподіляються Казначейством пропорційно між бюджетними програмами, зокрема, за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (КПКВК 2761070) Мінрегіону належить 42,553191% таких коштів.

Довідково: Згідно з оперативними даними Казначейства про виконання державного бюджету за січень-листопад 2018 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 128,2 тис. грн конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення. За повідомленням Мінрегіону станом на 01.12.2018 на виконання бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» за спеціальним фондом міністерству зараховано 54,5 тис. грн.

Крім того, належить наголосити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в частині використання коштів спеціального фонду бюджету визначено таке:

– платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету /частина восьма статті 13/;

– витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету /частина четверта статті 23/;

– розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету /частина друга статті 48/;

– на кінець бюджетного періоду Казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення /частина друга статті 57/.

Інформація щодо розподілу коштів Фонду у 2018 році роздана народним депутатам України – членам Комітету.

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету з питань бюджету Павелко А.В., Павлов К.Ю., а також директор Департаменту впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва Мінрегіону Бондарчук Н.Л., директор Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України Кузькін Є.Ю.

Голова підкомітету з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку Павлов К.Ю. вніс пропозицію погодити зміни до розподілу коштів Фонду відповідно до розпорядження Уряду від 5 грудня 2018 року № 926-р з урахуванням дотримання вимог Бюджетного кодексу України в частині використання коштів спеціального фонду державного бюджету.

Від Міністерства фінансів України не було висловлено заперечень щодо змін до розподілу коштів Фонду, що розглядається.

Голова Комітету Павелко А.В. поставив на голосування внесену головою підкомітету Павловим К.Ю. пропозицію. Така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні членів Комітету з питань бюджету.

УХВАЛИЛИ:

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини п’ятої статті 24-1 Бюджетного кодексу України, погодити зміни до розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку у 2018 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 926-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2018 року» (з дотриманням вимог частини восьмої статті 13, частини четвертої статті 23, частини другої статті 48, частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).

Голосували: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 1.

Голова Комітету                                                                     А.В. Павелко

Секретар Комітету                                                                 В.В. Шкварилюк