Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

31 жовтня 2019, 12:58

Щодо підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 2283)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 30 жовтня 2019 року розглянув питання щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 2283).

Урядовий проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 2283 від 17.10.2019 р.) /далі – законопроект/ 18 жовтня 2019 року розглянуто Верховною Радою України у першому читанні та прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект до другого читання, скоротивши строк подання зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи наполовину /згідно з Постановою Верховної Ради України від 18.10.2019 р. № 217-IX/.

Слід нагадати, що законопроектом пропонується внести зміни до статей 1, 4, 6, 11, 13, 14, 22, 27, 30 і 34 та пунктів 3, 18 і 19 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі – Закон), доповнити Закон новими статтями 36 і 37 і новим пунктом 24 Прикінцевих положень та внести зміни до додатків №№ 1, 2, 3, 4, 7 і 9 до Закону, тобто законопроект містить значний обсяг змін до положень і показників Закону.

Належить звернути увагу, що у порівняльній таблиці до законопроекту (який, як вище зазначено, є великим за обсягом щодо безпосередньо змін до більшості показників у додатках до Закону) через встановлений формалізовий вигляд такої таблиці технічно неможливо у ній відобразити:

у графі «Редакція, прийнята в першому читанні» - у повному обсязі зміст додатків № 3, № 4 і № 5 до законопроекту /щодо змін до додатків № 3, № 4 і № 7 до Закону/, які мають велику кількість граф і показників;

у графі «Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції» – остаточну редакцію всіх додатків до законопроекту за формами, затвердженими Законом.

Крім того, за підсумками розгляду законопроекту у другому читанні на основі підтриманих пропозицій щодо змін показників надходжень і витрат державного бюджету в остаточній редакції додатків до законопроекту необхідно відобразити підсумкові бюджетні показники разом і окремо за загальним та спеціальним фондом (насамперед, за узагальнюючими кодами доходів, узагальнюючими кодами головних розпорядників коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм), що відповідно потребує додаткового часу для оформлення остаточної редакції всіх додатків до законопроекту /з метою забезпечення збалансованості бюджетних показників і узгодження правових норм, а також для уникнення помилок і неточностей/.

Зважаючи на зазначене, пропонується Верховній Раді України одночасно з прийняттям законопроекту у другому читанні та в цілому як закону доручити Комітету разом з Міністерством фінансів України за участю Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України забезпечити оформлення і візування додатків до відповідного закону з урахуванням підтриманих пропозицій.

У зв’язку з цим, на даному етапі для забезпечення цілісного відображення всіх підтриманих пропозицій щодо змін до бюджетних показників у додатках до законопроекту пропонується їх додатково вказати у висновку Комітету.

Окремо варто відмітити, що на розгляді у Верховній Раді України знаходиться ряд законопроектів щодо змін до Закону, якими пропонується врегулювати окремі питання, які вже певним чином передбачається унормувати законопроектом, або положення яких подані як пропозиції до законопроекту на друге читання та включені до відповідної порівняльної таблиці. Зокрема, мова йде про такі законопроекти:

реєстр. № 1138 від 29.08.2019 р. щодо збільшення видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі";

реєстр. № 2044 від 03.09.2019 р. щодо зміни назви бюджетної програми фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів.

Таким чином, у разі прийняття Верховною Радою України законопроекту у другому читанні та в цілому як закону вищезазначені законопроекти втратять свою актуальність або можуть вважатися по суті розглянутими.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України:

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 2283) прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції щодо тексту законопроекту, викладеній Комітетом з питань бюджету у порівняльній таблиці до законопроекту, а також з урахуванням підтриманих пропозицій щодо змін бюджетних показників у додатках до законопроекту, які формалізовані і згруповані у листі-висновку Комітету.

2. Доручити Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України за участю Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 2283 в цілому як закону забезпечити оформлення і візування додатків до відповідного закону з урахуванням рішення Верховної Ради України.