Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

15 листопада 2019, 11:12

Щодо підготовки до другого читання доопрацьованого Урядом законопроекту про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 05.11.2019 р.)

 

Комітет з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 13 листопада 2019 року розглянув проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 2000 від 05.11.2019 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Відповідно до частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ та пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 18 жовтня 2019 року № 215-ІX «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінету Міністрів доручено підготувати та у двотижневий строк з дня набрання чинності цієї Постанови (але не пізніше 3 листопада п.р.) подати до Верховної Ради законопроект про державний бюджет на 2020 рік, підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України /далі – Бюджетні висновки/ разом з порівняльною таблицею щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків, а також з порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого законопроекту порівняно з редакцією, що подавалася Кабінетом Міністрів на перше читання (подання порівняльної таблиці і пояснень щодо відмінностей є новацією регламентних процедур, яка застосовується з 2019 р. відповідно до оновленої редакції частини першої статті 158 Регламенту з урахуванням змін, внесених законом від 06.12.2019 р. № 2646-VIII).

Кабінет Міністрів 3 листопада 2019 р. на своєму позачерговому засіданні схвалив /згідно з інформацією на Урядовому порталі/ та 4 листопада 2019 р. /лист КМУ від 04.11.2019 р. № 25259/0/2-19/ подав на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 2000), підготовлений до другого читання та зареєстрований 5 листопада 2019 р. у Верховній Раді /далі – доопрацьований законопроект № 2000/. При цьому, керуючись частиною першою статті 38 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/, у складі супровідних матеріалів до доопрацьованого законопроекту № 2000 надано розрахунки обсягів окремих міжбюджетних трансфертів, змінених порівняно із законопроектом, поданим на І читання. Разом з тим, порівняльні таблиці щодо відмінностей положень і показників доопрацьованого законопроекту № 2000 надіслані пізніше /лист КМУ від 06.11.2019 р. № 25694/0/2-19, зареєстрований у Верховній Раді 8 листопада 2019 р./.

Відповідно до частини третьої статті 158 Регламенту після подання Кабінетом Міністрів законопроекту про державний бюджет, підготовленого до другого читання, Комітет готує висновок щодо врахування у такому законопроекті Бюджетних висновків. При цьому пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Відтак, щодо доопрацьованого законопроекту № 2000 належить зауважити таке.

Оцінка стану врахування Урядом Бюджетних висновків у доопрацьованому законопроекті № 2000 свідчить про наступне:

щодо частини 1 (пропозиції): з 73 пропозицій (пунктів і підпунктів) враховано 30 пропозицій, враховано частково 12 пропозицій і не враховано 31 пропозицій;

щодо частини 2 (доручення): з 83 доручень (пунктів і підпунктів) враховано 15 доручень, враховано частково 12 доручень і не враховано 56 доручень.

Слід зазначити, що у доопрацьованому законопроекті № 2000 враховано зміни до базового бюджетного законодавства, що запропоновані Урядом у системно пов’язаному законопроекті про внесення змін до Бюджетного кодексу України за реєстр. № 2144, який також 18 жовтня 2019 р. прийнятий Верховною Радою у І читанні за основу та на даний час доопрацьований Комітетом до ІІ читання /далі – пов’язаний законопроект № 2144/. Отже, для дотримання збалансованості показників державного бюджету і місцевих бюджетів на 2020 рік та узгодження правових норм доопрацьований законопроект № 2000 і пов’язаний законопроект № 2144 належить розглядати взаємоузгоджено і одночасно, при цьому першим має бути прийнято пов’язаний законопроект № 2144.

При доопрацюванні проекту державного бюджету на 2020 рік до ІІ читання Урядом змінено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2020 рік /постанова КМУ від 23.10.2019 р. № 883/, зокрема, за сценарієм 1 (врахованим при розрахунку доопрацьованих бюджетних показників): уточнений прогноз номінального ВВП становить 4510,8 млрд грн (попередній прогноз – 4551,7 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3,7% (попередній прогноз – 3,3%), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/ – 105,5% (попередній прогноз – 106%), реальний приріст зарплати – 10,1% (попередній прогноз – 8,7%). Крім того, як зазначено у супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту № 2000, для розрахунку доопрацьованих бюджетних показників враховано уточнений середньорічний прогнозний курс валюти – 27 грн/дол. США (попередній прогноз – 28,2 грн/дол. США) та прогнозний курс на кінець 2020 року – 27,5 грн/дол. США (попередній прогноз – 29,4 грн/дол. США).

Загалом у доопрацьованому законопроекті № 2000 загальні показники проекту державного бюджету на 2020 рік змінено Урядом (порівняно із законопроектом, поданим на І читання) таким чином:

доходи збільшено на 14.181,7 млн грн (або на 1,3%), у т.ч. за загальним фондом – на 11.923,7 млн грн та за спеціальним фондом – на 2.257,9 млн грн;

видатки збільшено на 10.096,5 млн грн (або на 0,9%), у т.ч. за загальним фондом – на 7.822,8 млн грн та за спеціальним фондом – на 2.273,7 млн грн;

повернення кредитів зменшено на 3.389 млн грн (або на 31,5%) /за загальним фондом/;

надання кредитів зменшено на 158,6 млн грн (або на 1%) /за загальним фондом/;

дефіцит (фінансування) зменшено на 854,8 млн грн (або на 0,9%), у т.ч. за загальним фондом зменшено на 870,6 млн грн та за спеціальним фондом збільшено на 15,8 млн грн. Таким чином, граничний обсяг дефіциту державного бюджету відносно уточненого прогнозного ВВП залишиться на рівні, запропонованому на І читання (2,1%), та відповідатиме вимогам частини першої статті 14 Кодексу (згідно з якими дефіцит державного бюджету не може перевищувати 3% прогнозного номінального обсягу ВВП).

Розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у тому числі для основних соціальних і демографічних груп населення) та мінімальної заробітної плати у доопрацьованому законопроекті № 2000 не змінені порівняно із законопроектом, поданим на І читання, отже не враховано п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків щодо підвищення державних соціальних стандартів. Поряд з тим, Урядом не запропоновано збільшення розмірів допомоги при народженні дитини, хоча у п. 2.18 ч. 2 Бюджетних висновків доручено опрацювати питання встановлення нових розмірів такої допомоги. При цьому, Урядом запропоновано рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям відносно прожиткового мінімуму для дітей з 01.01.2020 р. до 01.07.2020 р. зберегти на рівні 85% (як у 2019 р.), а з 01.07.2020 р. встановити на рівні 130% /у законопроекті, поданому на І читання, зазначений показник передбачено на рівні 100% з 01.01.2020 р./, а також виключити обмеження щодо встановлення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не більше 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Щодо доходів проекту державного бюджету на 2020 рік у доопрацьованому законопроекті № 2000 порівняно з законопроектом, поданим на І читання, відбулися такі зміни, зокрема:

1) відповідно до пп. 1.20.3 і пп. 1.20.4 ч. 1 Бюджетних висновків –збільшено за загальним фондом показники частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств та дивідендів, що вилучаються до державного бюджету (на 8.849,4 млн грн), та надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (на 2.830 млн грн);

2) відповідно до пп. 1.20.1 ч. 1 та п. 2.1 ч. 2 Бюджетних висновків у зв’язку з врахуванням уточнених основних прогнозних макропоказників на 2020 рік у розрахунках доопрацьованих показників збільшено за загальним фондом показники податку та збору на доходи фізичних осіб (на 4.694 млн грн), податку на прибуток підприємств (на 4,3 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (на 3,3 млрд грн);

3) у зв’язку з врахуванням уточнених основних прогнозних макропоказників на 2020 рік у розрахунках доопрацьованих показників (насамперед, через уточнення середньорічного прогнозного курсу гривні) –зменшено, зокрема, показники ПДВ з ввезених на митну територію України товарів (на 7,4 млрд грн), рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (на 3.278,4 млн грн), доходів від операцій з кредитування та надання гарантій (935,6 млн грн), ввізного та вивізного мита (на 689 млн грн), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (на 441 млн грн), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (на 154 млн грн), рентної плати за транспортування нафти та аміаку територією України (на 60,7 млн грн). Таким чином, значно зменшено показники митних платежів (загалом на 8,5 млрд грн), але таке зменшення могло б бути мінімізовано та взагалі можливо було б збільшити показники доходів за умов вжиття дієвих заходів щодо покращення адміністрування податків і зборів (насамперед щодо погашення податкового боргу платників податків перед бюджетом, всебічного застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, недопущення проявів корупції у контролюючих органах, зниження рівня тіньової економіки, включаючи руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, запобігання та протидію контрабанді, запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ та відмиванню коштів через офшорні зони), що передбачено у п. 2.3 ч. 2 Бюджетних висновків;

4) відповідно до п. 2.1 і п. 2.2 ч. 2 Бюджетних висновків щодо врахування прийнятих змін до бюджетного та іншого законодавства, а саме на виконання законів України: від 11.09.2019 р. № 54-IX щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю і від 12.09.2019 р. № 74-IX щодо джерел формування державного дорожнього фонду – передбачено надходження від накладання адміністративних та адміністративно-господарських штрафів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм автомобільними перевізниками (за кодом 21080000) у сумі 30 млн грн (відповідно по 15 млн грн за загальним фондом та спеціальним фондом у складі джерел формування державного дорожнього фонду); від 12.09.2019 р. № 76-IX щодо державної підтримки кінематографії – передбачено за спеціальним фондом надходження, визначені пунктами 13-6 – 13-8 частини третьої статті 29 Кодексу (за кодом 21080000), у сумі 3 млн грн із зменшенням на таку ж суму власних надходжень бюджетних установ у зв’язку з виключенням з їх складу відповідних коштів;

5) відповідно до положень урядових законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради: за реєстр. №№ 2240, 2241 і 2242 щодо урегулювання питання видобутку бурштину, упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину і розподілу такої рентної плати – передбачено за загальним фондом показник рентної плати за користування надрами для видобування бурштину (код 13031000) у сумі 532,1 млн грн; за реєстр. № 2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор – передбачено за спеціальним фондом показник плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор (код 22013000) у сумі 3 млрд грн. Разом з тим, такі законопроекти ще не розглянуті Верховною Радою і щодо них не прийнято жодного рішення, а відтак на даний час зазначені показників доходів є нереалістичними та безпосередньо залежать від прийняття вказаних законопроектів. Отже, для дотримання збалансованості бюджетних показників на 2020 рік належало б прийняти відповідні законопроекти до затвердження проекту державного бюджету на 2020 рік.

Однак, у доопрацьованому законопроекті № 2000 не враховано п. 1.3 ч. 1 Бюджетних висновків щодо збільшення надходжень від НБУ на 3,5 млрд грн, при тому що плановий показник на 2020 рік (40,7 млрд грн) є найнижчим за останні роки, а у 2019 р. надійшло до державного бюджету 64,9 млрд грн (або на 17,3 млрд грн більше плану).

Поряд з тим, Урядом не враховано п. 2.5 ч. 2 Бюджетних висновків щодо внесення законодавчих ініціатив з метою збільшення доходів бюджету (додаткові ресурси – 12-20 млрд грн), а саме щодо: податку на доходи фізичних осіб (за рахунок приведення ставки податку у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах (5%) до рівня базової ставки податку (18%)); акцизного податку, екологічного податку, рентної плати (за рахунок індексації ставок); акцизного податку (за рахунок запровадження податку на метанол із ставкою у розмірі 245 євро за 1 тонну 100%-го метанолу); ПДВ (за рахунок скасування звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України вітроенергетичних установок, сонячних панелей, трансформаторів, електронних блоків для вітряних та сонячних електростанцій); ввізного мита (за рахунок інвентаризації ставок, встановлених Митним тарифом, в частині їх приведення у відповідність з максимальними ставками, що застосовуються у ЄС); податків і зборів (за рахунок скасування застосування Україною у торгівлі з країнами СНД кумулятивного принципу до сировини/матеріалів походженням з Росії шляхом денонсації у торгівлі з Росією Правил визначення країни походження товарів у СНД); єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України (за рахунок запровадження такого збору з транспортних засобів, зареєстрованих за межами України, загальною масою до 3,5 тонни).

У доопрацьованому законопроекті № 2000 з урахуванням п. 1.21 ч. 1, пп. 2.25.2 і пп. 2.25.3 ч. 2 Бюджетних висновків та уточненого прогнозного курсу гривні на кінець 2020 р. суттєво змінено показники фінансування та інші пов’язані з боргом показники, зокрема: збільшено надходження від приватизації державного майна (на 7 млрд грн), а також зменшено державні запозичення (на 18.643,6 млн грн), погашення державного боргу (на 10.773 млн грн), граничний обсяг державного боргу на кінець 2020 р. (на 82.539 млн грн), граничний обсяг гарантованого державою боргу на кінець 2020 р. (на 17.195,3 млн грн), видатки на обслуговування державного боргу (на 3.732,3 млн грн), повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (на 3.389 млн грн), витрат на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії (на 158,6 млн грн). Разом з тим, передбачено збільшити граничний обсяг надання державних гарантій на 391,7 млн грн до 29.274,1 млн грн, що становить 3% доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік (тобто не перевищує визначену частиною першою статті 18 Кодексу межу), однак збільшення обсягу державних гарантій не передбачено у Бюджетних висновках, а у супровідних документах до доопрацьованого законопроекту № 2000 не надано пояснень такого збільшення.

Щодо видатків проекту державного бюджету на 2020 рік у доопрацьованому законопроекті № 2000, насамперед, за рахунок збільшення доходів проекту державного бюджету та перерозподілу окремих видатків проекту державного бюджету з урахуванням Бюджетних висновків та відповідно до нових пропозицій Уряду додаткові видатки передбачені, зокрема:

1) на трансферти місцевим бюджетам, з яких:

субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (код 2511180), збільшено на 364,1 млн грн /відповідно до пп. 2.20.22 ч. 2 Бюджетних висновків/;

передбачено субвенції на:

– реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» на забезпечення шкіл необхідним обладнанням (код 2211260) у сумі 3.500 млн грн, що згідно з пояснювальною запискою призначається для забезпечення шкіл необхідним обладнанням /нова ініціатива Уряду/;

– покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (код 2211270) у сумі 3.753,2 млн грн (але не вказано, яких категорій педагогічних працівників це стосується), при цьому не збільшено освітню субвенцію. Отже, зазначене вбачається недостатнім для належного фінансового забезпечення реалізації постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», для вирішення якого п. 2.29 ч. 2 Бюджетних висновків доручено Уряду передбачити збільшення відповідних видатків проекту державного бюджету на 2020 рік (включаючи освітню субвенцію), загальна сума яких за експертною оцінкою становить 45 млрд грн;

– здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій у сумі 2 млрд грн (за рахунок зменшення на таку суму обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку), хоча у п. 1.22.24 ч. 1 Бюджетних висновків запропоновано передбачити відповідну субвенцію у сумі 7 млрд грн без зменшення коштів ДФРР. При цьому порівняно з 2019 р. на 2020 р. змінено назву такої субвенції /виключено слово «окремих»/ та головного розпорядника коштів за цією субвенцією /Мінрегіон, а не Мінфін/. Водночас, у пункті 9 Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту № 2000 передбачено здійснення Кабінетом Міністрів розподілу такої субвенції між місцевими бюджетами у встановленому ним порядку, що суперечить частині шостій статті 108 Кодексу (згідно з якою розподіл субвенції має здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом);

– проведення капітального ремонту Міжнародного аеропорту «Ізмаїл» (код 3121110) у сумі 70 млн грн /відповідно до пп. 1.22.23 ч. 1 Бюджетних висновків/;

– завершення виплат грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (код 1511070), у сумі 7,6 млн грн /відповідно до пп. 2.20.9 ч. 2 Бюджетних висновків/;

2) окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету на:

– охорону здоров’я:

централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для лікування окремих захворювань (код 2301400) – збільшено на 3,2 млрд грн /відповідно до пп. 1.22.17 ч. 1 Бюджетних висновків/;

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (код 2301210) – передбачено у сумі 1 млрд грн /нова ініціатива Уряду/;

лікування громадян України за кордоном (код 2301360) – збільшено на 400 млн грн /відповідно до пп. 1.22.16 ч. 1 Бюджетних висновків/;

– соціальне забезпечення:

виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (код 2501030) (зокрема, на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку) – збільшено на 2.880,5 млн грн /з урахуванням включення до цієї бюджетної програми видатків на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сумі 1.237,7 млн грн (які у законопроекті, поданому на І читання, планувалися у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за кодом 2511110) у зв’язку з ініціюванням здійснення відповідних видатків безпосередньо з державного бюджету з одночасним врегулюванням даного питання у пов’язаному законопроекті № 2144/ /з урахуванням п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/;

заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя (код 1501040) – збільшено на 129,9 млн грн;

– гуманітарний розвиток:

«Зшивання країни – проєкт мобільності молоді» (код 3801300) – передбачено у сумі 500 млн грн /відповідно до пп. 1.22.35 ч. 1 Бюджетних висновків/;

підтримку проведення наукових досліджень закладами вищої освіти, які за результатами проведення державної атестації матимуть найкращу атестаційну оцінку, (код 2201390) – збільшено на 300 млн грн /відповідно до пп. 2.20.12 ч. 2 Бюджетних висновків/;

державну підтримку кінематографії (код 3806030) збільшено на 250 млн грн /згідно з пп. 1.22.34 ч. 1 Бюджетних висновків запропоновано додатково спрямувати 500 млн грн/;

розкриття туристичного потенціалу України (код 3801310) – передбачено у сумі 240 млн грн /відповідно до пп. 1.22.36 ч. 1 Бюджетних висновків/;

створення Музею сучасного мистецтва України (за кодом 3801280) – передбачено у сумі 54 млн грн /відповідно до пп. 1.22.37 ч. 1 Бюджетних висновків/;

забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі (код 3801560) – збільшено на 45 млн грн /відповідно до пп. 1.22.32 ч. 1 Бюджетних висновків/;

– здійснення окремих заходів органами державної влади:

обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України /на проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору/ (код 0111020) – збільшено на 50 млн грн /відповідно до пп. 1.22.2 ч. 1 Бюджетних висновків/;

проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру (код 1202620) – збільшено на 291,9 млн грн;

керівництво та управління у сфері запобігання корупції (код 6331010) –збільшено на 160,7 млн грн /нова ініціатива Уряду/;

керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код 1209010) – збільшено на 101,4 млн грн /відповідно до пп. 2.20.5 ч. 2 Бюджетних висновків/;

заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків (код 1209610) – збільшено на 47 млн грн /з урахуванням пп. 2.20.5 ч. 2 Бюджетних висновків/;

функціонування Національної комісії зі стандартів державної мови (код 2207000) – перебачено у сумі 33,6 млн грн /визначено відповідальним виконавцем бюджетних програм у складі МОН/, а також функціонування Уповноваженого із захисту державної мови (код 5970000) – передбачено у сумі 17,5 млн грн /визначено головним розпорядником коштів державного бюджету/ /відповідно до пп. 2.20.10 ч. 2 Бюджетних висновків/;

керівництво та управління у сфері цифрової трансформації (код 2901010) – збільшено на 26 млн грн /з урахуванням пп. 2.23 ч. 2 Бюджетних висновків/;

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (код 5991010) – збільшено на 9,1 млн грн;

– розвиток транспортної інфраструктури та інші заходи економічного спрямування:

проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» (код 3107030) – передбачено у сумі 1.000 млн грн /відповідно до пп. 1.22.22 ч. 1 Бюджетних висновків/;

будівництво та реконструкцію мостів (код 3111240) – передбачено у сумі 500 млн грн /з урахуванням пп. 2.20.25 ч. 2 Бюджетних висновків/;

заходи із ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств (код 2401070) – збільшено на 622,8 млн грн;

здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля (код 2401270), – збільшено на 250 млн грн /відповідно до пп. 1.22.18 ч. 1 Бюджетних висновків/;

– нові ініціативи Уряду (щодо яких не надано інформації стосовно нормативно-правових підстав передбачення відповідних коштів та належних пояснень і фінансово-економічних обґрунтувань порядку їх використання), а саме передбачено видатки за новими бюджетними програмами:

Мінекономіки: «Створення та функціонування Фонду національного багатства (в тому числі поповнення статутного капіталу)» (код 1201370) – 250 млн грн; «Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів» (код 1201300) – 240 млн грн; «Виконання судових рішень, що набрали законної сили» (код 1201320) – 1,8 млн грн;

Мінсоцполітики: «Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг» (код 2501490) – 100 млн грн; «Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення» (код 2501510) – 150 млн грн;

Мінрегіону: «Надання господарським товариствам та іншим організаціям, створеним у процесі приватизації (корпоратизації), компенсації за передачу гуртожитків у власність територіальних громад» (код 2751180) – 160,9 млн грн.

За рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів здійснено розподіл державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на загальну суму 1.839,4 млн грн (хоча п. 1.10 ч. 1 Бюджетних висновків передбачено здійснити розподіл таких коштів з урахуванням збільшення їх обсягу з 2,3 до 4 млрд грн), у т.ч. за 21 таким проектом: «Реалізація державного інвестиційного проекту «Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)» (код 0301480) – 33,1 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету» (код 2201220) – 68 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва» (код 2201240) – 10 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» (код 2201840) – 46,7 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» (код 2201850) – 55,4 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» (код 2301130) – 106,1 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (код 2301810) – 500 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей» (код 2401420) – 140 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» (код 2407160) – 33,6 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області» (код 2407170) – 45 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» (код 2407800) – 55 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження» (код 2408140) – 56,1 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса – Миколаїв – Херсон» (код 3111260) – 90 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» (код 3111800) – 300 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі «Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)», у Запорізькій області» (код 3601250) – 33 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області» (код 3601830) – 17,5 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет», за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а» (код 3801290) – 24,5 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка» систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції» (код 3801880) – 49,1 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України» (код 5961070) – 10 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)» (код 6561830) – 90 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ» (код 6561840) – 76,3 млн грн.

У доопрацьованому законопроекті № 2000 з урахуванням рішення РНБО від 02.11.2019 р. про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та п. 1.11 ч. 1 і п. 2.19 ч. 2 Бюджетних висновків видатки загального фонду за бюджетною програмою «Нерозподілені видатки на національну безпеку і оборону» (код 6501060) у сумі 28 млрд грн виключено та такі кошти розподілено між суб’єктами сектору безпеки і оборони. Загальний ресурс на національну безпеку і оборону (без урахування державних гарантій у сумі 10 млрд грн) визначено в обсязі 235,8 млрд грн (на 24,7 млрд грн, або на 11,7% більше проти затверджених із змінами показників на 2019 рік), або 5,45% прогнозного ВВП. Головним розпорядникам коштів державного бюджету (відповідальним виконавцям бюджетних програм) сектору безпеки і оборони передбачено видатки у таких обсягах: апарату Міноборони (116,1 млрд грн), Державній спеціальній службі транспорту (1,3 млрд грн), ГУР Міноборони (3,6 млрд грн), апарату МВС (13,9 млрд грн); Національній гвардії (13,3 млрд грн), Національній поліції (33,6 млрд грн); Адміністрації Державної прикордонної служби (12,8 млрд грн); Державній службі з надзвичайних ситуацій (15,4 млрд грн); Державній міграційній службі (4 млрд грн); СБУ (12,2 млрд грн); Державній службі спецзв’язку та захисту інформації (2,9 млрд грн); Службі зовнішньої розвідки (2,4 млрд грн); Управлінню державної охорони (1,6 млрд грн); апарату РНБО (0,2 млрд грн); Мінекономіки /на розвиток оборонно-промислового комплексу/ (2,5 млрд грн). Разом з тим, виходячи із звернень до Комітету, не у повній мірі вирішені питання збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та інших працівників (з наближенням до рівня грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ) та задоволення потреб Державної прикордонної служби та СБУ для належного виконання покладених на такі служби завдань.

Кошти на надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам у доопрацьованому законопроекті № 2000 агреговано за однією програмою (код 1201150) в обсязі 4 млрд грн, проте у супровідних матеріалах до цього законопроекту немає пояснень щодо порядку використання таких коштів (зокрема, щодо напрямів надання такої підтримки), при цьому виключено видатки у сумі 4,4 млрд грн на здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з п. 2.24 ч. 2 Бюджетних висновків доручено Уряду здійснити заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, забезпечивши скорочення чисельності працівників таких органів до 10% виходячи з необхідності усунення дублювання повноважень між держаними органами та спрощення управлінських процедур із застосуванням цифрових трансформацій, та відповідно переглянути видатки державного бюджету на забезпечення діяльності ЦОВВ. Однак, таке доручення не виконано у повному обсязі – системно не переглянуто видатки на забезпечення діяльності ЦОВВ (передбачено зменшення видатків на забезпечення діяльності лише окремих державних органів, зокрема: Державного управління справами, Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, апаратів Мінекономіки, Мінсоцполітики, Мінрегіону, Мінфіну і Мін’юсту /в частині видатків на керівництво та управління/).

Водночас, у доопрацьованому законопроекті № 2000 розподіл витрат проекту державного бюджету на 2020 рік здійснено з урахуванням змін, внесених у вересні-жовтні п.р. до постанови КМУ від 10.09.2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», зокрема в частині уточнення схеми спрямування і координації діяльності ЦОВВ Кабінетом Міністрів через відповідних членів Кабінету Міністрів.

При цьому у доопрацьованому законопроекті № 2000 визначено відповідальним виконавцем бюджетних програм (у складі Мінфіну) Державну фіскальну службу та передбачено витрати на заходи з реорганізації ДФС (код 3503010) у сумі 473,2 млн грн шляхом зменшення на таку суму видатків Державній податковій службі (код 3507010). Постановою КМУ від 18.12.2018 р. № 1200 /зі змінами/ «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» встановлено утворити такі служби, реорганізувавши ДФС шляхом її поділу. Відтак, з урахуванням вимог частини десятої статті 51 Кодексу видатки, пов’язані із забезпеченням діяльності ДФС до завершення процедури реорганізації, належало б здійснювати в межах видатків, передбачених новоутвореній ДПС.

Разом з тим, у складі видатків Мінфіну передбачені видатки відповідальним виконавцям бюджетних програм – Офісу фінансового контролю /на даний час функціонує Державна аудиторська служба/, Бюро фінансових розслідувань та Агентству з управління державним боргом, однак наразі питання утворення таких органів ще законодавчо не врегульовано.

Необхідно також зауважити, що Урядом не враховано запропоноване у Бюджетних висновках збільшення видатків державного бюджету загалом на суму 10,8 млрд грн, зокрема, на:

осучаснення інфраструктури закладів вищої освіти (запропоновано додатково спрямувати 447,5 млн грн згідно з пп. 1.22.12 і пп. 1.22.13 ч. 1 Бюджетних висновків);

розвиток спорту серед осіб з інвалідністю (запропоновано додатково спрямувати 196,7 млн грн згідно з пп. 1.22.30 ч. 1 Бюджетних висновків);

розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (запропоновано додатково спрямувати 431,3 млн грн згідно з пп. 1.22.31 ч. 1 Бюджетних висновків);

наукову і науково-технічну діяльність у сфері агропромислового комплексу (запропоновано додатково спрямувати 200 млн грн згідно з пп. 1.22.46 ч. 1 Бюджетних висновків);

ряд субвенцій місцевим бюджетам, зокрема, згідно з пп. 1.22.15, 1.22.39-1.22.42 ч. 1 Бюджетних висновків на: створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів (у сумі 300 млн грн), будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (у сумі 200 млн грн), створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (у сумі 150 млн грн), компенсацію оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (у сумі 677,4 млн грн), будівництво сучасного біатлонного комплексу (у сумі 100 млн грн).

Варто зауважити, що у додатку № 4 до доопрацьованого законопроекту № 2000 не визначено джерело проведення витрат за спеціальним фондом за бюджетною програмою «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751430). Відтак, необхідно у цьому додатку за спеціальним фондом включити показник «Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751440) у сумі 39,1 млн грн з відповідним зменшенням показника «Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня» (код 2751360), тобто визначивши його у сумі 28 млн грн.

Щодо деяких питань міжбюджетних відносин та регіонального розвитку у доопрацьованому законопроекті № 2000 порівняно із законопроектом, поданим на І читання, додатково до вищенаведеного варто відмітити, що:

відповідно до п. 2.26 ч. 2 Бюджетних висновків встановлено додатково показники міжбюджетних трансфертів (базової і реверсної дотацій, медичної та освітньої субвенцій) для 8 об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів у 2019 році, визнаних спроможними розпорядженням КМУ від 16.10.2019 р. № 963-р (при цьому залишилося неврегульованим питання щодо встановлення відносин між державним бюджетом та бюджетами 16 ОТГ, у яких 30.06.2019 р. відбулися відповідні вибори), а також уточнено показники окремих місцевих бюджетів з урахуванням приєднання до визнаних спроможними територіальних громад міст, селищ, сіл суміжних сільських і селищних територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (до 5 міст обласного значення та до 7 міських ОТГ). У зв’язку з чим зросли обсяги базової та реверсної дотацій на 10,5 млн грн та на 1,9 млн грн відповідно. Враховуючи зазначене, у 2020 році взаємовідносини з державним бюджетом матимуть 1.453 місцеві бюджети (у т.ч. 24 обласні бюджети, 108 бюджетів міст обласного значення та бюджет м. Києва, 448 районних бюджетів та 872 бюджети ОТГ);

зменшено медичну субвенцію на 8,4 млн грн та передано такі кошти на здійснення цільових видатків з виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям безпосередньо з державного бюджету за бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (код 2301040);

не враховано пп. 2.20.23 ч. 2 Бюджетних висновків щодо збільшення коштів державного фонду регіонального розвитку (включаючи передбачення коштів на розвиток Карпатського регіону) на виконання Указів Президента України від 20.09.2019 р. № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» та від 22.07.2019 р. № 543 «Про розвиток регіону українських Карпат» (навпаки обсяг ДФРР зменшено з 9,5 до 7,5 млрд грн);

не враховано пп. 2.30 ч. 2 Бюджетних висновків щодо компенсації бюджетам місцевого самоврядування втрат доходів у зв’язку із завершенням у 2019 році дії норми Кодексу щодо зарахування до таких бюджетів 13,44% акцизного податку з пального (орієнтовні втрати – 7,7 млрд грн).

Щодо спеціального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік у доопрацьованому законопроекті № 2000 передбачені нові положення, яких не було у законопроекті, поданому на І читання, та Бюджетних висновках, при цьому всупереч вимогам частини першої статті 158 Регламенту не надано відповідних пояснень, а саме спрямування:

1) сум перевиконання ПДВ з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету протягом ІІ півріччя (за умови кумулятивного перевиконання з початку року помісячного розпису такого ПДВ, але не більше суми кумулятивного перевиконання помісячного розпису загального фонду державного бюджету в цілому), на: фінансування проектів розвитку транспортної інфраструктури (у порядку, обсягах та згідно з переліком об’єктів, що встановлені рішенням Кабінету Міністрів, яке може передбачати визначення нових бюджетних програм) (90% таких сум) та забезпечення функціонування і реформування Державної митної служби, її територіальних органів (10% таких сум) /нові пункт 6 статті 11 та пункти 15 і 16 статті 14/. Таке положення в частині видатків для ДМС не повною мірою відповідає принципу єдності бюджетної системи щодо забезпечення єдиної правової бази, єдиного регулювання бюджетних відносин та єдності порядку виконання бюджетів /пункт 1 частини першої статті 7 Кодексу/, Кодексом визначені загальні умови фінансового забезпечення органів влади та немає виключень щодо бюджетного забезпечення окремих з них, при цьому відповідно до засад бюджетної методології, зокрема, в частині розподілу бюджету на загальний та спеціальний фонди, особливостей формування та використання коштів спеціального фонду бюджету, загальноприйнятою практикою є здійснення за загальним фондом державного бюджету видатків, які пов’язані з виконанням функцій держави, мають постійний і обов’язковий характер, крім того, запропонована залежність деяких видатків на функціонування контролюючих органів від стану надходження митних платежів є певним видом комерціалізації цих органів, що може привести до створення корупційних схем;

2) плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор (у сумі 3 млрд грн) на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (у сумі 2 млрд грн) та модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (у сумі 1 млрд грн) /нові пункт 7 статті 11 і пункт 17 статті 14 та відповідні показники у додатках №№ 1, 3 і 6/. Водночас, згідно з новою статтею 24 у разі перевиконання надходжень даної плати за ліцензії понад обсяги, визначені додатком № 1, такі кошти мають спрямовуватися на реалізацію вищенаведених напрямів, а також на забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, лікування громадян України за кордоном, з розподілом за напрямами (заходами) за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом. Насамперед, виникає ризик щодо практичної реалізації таких положень, оскільки наразі законодавчо не врегульовано справляння даної плати за ліцензії (про що вище зазначено);

3) 70% надходжень від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення), понад обсяги, визначені додатком № 1 (визначено за кодом 2401000 в обсязі 34,8 млн грн) на здійснення заходів для виконання завдань і функцій Національної поліції в обсягах та порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів /нові пункт 8 статті 11 та пункт 18 статті 14/;

4) частини чистого прибутку або дивідендів, нарахованих на акції, НАК «Нафтогаз України» (у порядку та обсягах, що визначені рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, яке може передбачати визначення нових бюджетних програм) на поповнення статутного капіталу АТ «Магістральні газопроводи України» для придбання у АТ «Укртрансгаз» частки у статутному капіталі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» у розмірі 100% статутного капіталу після визначення у встановленому порядку вартості 100% частки ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та виконання умов договору купівлі-продажу (щодо умов передачі) такої частки /нова стаття 25/. По-перше, таке положення не відповідає нормі статті 86 Господарського кодексу України (згідно з якою забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, якщо інше не передбачено законом). По-друге, таке положення не містить чіткої юридичної визначеності щодо порядку зарахування такого платежу від НАК «Нафтогаз України» до загального і спеціального фондів державного бюджету, зважаючи що у додатку № 1 до доопрацьованого законопроекту № 2000 показник частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств та дивідендів, що вилучаються до державного бюджету (код 21010000), визначено лише за загальним фондом у сумі 41.295,1 млн грн, а відтак практичне застосування такого положення може призвести до втрат доходів загального фонду державного бюджету та його розбалансування.

Переважна більшість вищезазначених нових положень щодо спеціального фонду не врахована у показниках доходів і видатків проекту державного бюджету на 2020 рік та передбачає розподіл відповідних коштів у порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів, що не відповідає частині другій статті 95 Конституції України (згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків) та нормам Кодексу, зокрема, статтям 23 і 40 (щодо встановлення бюджетних призначень законом про державний бюджет).

Крім того, Урядом не враховано п. 1.12 і п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків щодо виключення статей 27 і 28 законопроекту, поданого на І читання, та відповідно у доопрацьованому законопроекті № 2000 збережені статті 20 і 21, згідно з якими розподіл коштів за 2 бюджетними програмами, які реалізуються за рахунок зовнішніх цільових запозичень, здійснюється Кабінетом Міністрів, а саме: розподіл субвенції на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами /передбачено у сумі 1275 млн грн за кодом 2761600, кредитор – Європейський інвестиційний банк/; розподіл бюджетних призначень для реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» /передбачено у сумі 600 млн грн за кодом 3511650, кредитор – Міжнародний банк реконструкції та розвитку/. Такі положення законопроекту не відповідають вимогам Кодексу. Згідно з пунктами 5 і 6 частини першої статті 40 Кодексу та частиною третьою статті 97 Кодексу розподіл вказаних субвенції і бюджетних призначень мав би бути передбачений відповідно у додатках № 7 і № 3 до законопроекту, якщо ж на даному етапі це неможливо, зазначений розподіл повинен здійснюватися відповідно до частини шостої статті 108 і частини шостої статті 23 Кодексу (за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом).

Окремі положення доопрацьованого законопроекту № 2000 містять певні неточності та неузгодженості, що потребує внесення необхідних техніко-юридичних та редакційних правок, зокрема, потрібно:

в абзаці третьому статті 10 після слів «частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України» доповнити словами «щодо державного бюджету» /такі слова були у цьому положенні законопроекту, поданого на І читання, та є необхідними для його однозначного тлумачення (оскільки у згаданій нормі Кодексу йдеться про державний та місцеві бюджети)/;

усунути неузгодженості у пункті 7 статті 11, пункті 17 статті 14 та статті 24 щодо розподілу надходжень плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор за відповідними напрямами використання, а також щодо відповідності таких напрямів назвам бюджетних програм.

Поряд з тим, для узгодження правових норм з пов’язаним законопроектом № 2144 у доопрацьованому законопроекті № 2000 належить доповнити статті 11 і 14 положеннями щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»), із спрямуванням на забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг /у зв’язку з виключенням з розділу І пов’язаного законопроекту № 2144 пп. 2 п. 15 і пп. 2 п. 16, якими пропонувалося закріпити такі положення на постійній основі/.

Загалом до доопрацьованого законопроекту № 2000 не надано належних фінансово-економічних обґрунтувань (включаючи відповідні розрахунки) щодо його нових положень і показників, які не пов’язані з реалізацією Бюджетних висновків, що унеможливлює проведення ґрунтовного аналізу такого документу.

Комітет за участю уповноважених представників Мінфіну і Рахункової палати опрацював дане питання (включаючи розгляд неврахованих або частково врахованих Урядом положень Бюджетних висновків та додаткових пропозицій до доопрацьованого законопроекту № 2000) та за підсумками розгляду ухвалив таке рішення:

І. Рекомендувати Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 05.11.2019 р.) після прийняття в цілому системно пов’язаного з ним проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 2144).

ІІ. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 05.11.2019 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту (які погоджені з Міністерством фінансів України), викладених у листі-висновку Комітету.