Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

05 грудня 2019, 16:18

Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (за реєстр. № 2505)

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні від 4 грудня 2018 року (протокол №15) розглянув проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", за реєстр. № 2505 від 28.11.2019 р., поданий Президентом України.

Відповідно до частини другої статті 93 Конституції України Президент України законопроект за реєстр. №2505 визначив як невідкладний для позачергового розгляду.

Реалізація положень законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, має на меті забезпечення своєчасної реалізації державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та ефективного використання коштів державного бюджету. При цьому, додаткова потреба у коштах державного бюджету на реалізацію цього проекту обґрунтовується не врахуванням реальної потреби, передбаченої директивними термінами завершення будівництва, а також високими вимогами до якості сировини і матеріалів, обладнання та устаткування, які застосовуються під час будівництва та оснащення сучасного лікувально-діагностичного комплексу й підлягають імпорту за передоплатою.

Для реалізації поставленої мети законопроектом шляхом внесення змін до додатка № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік» до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» пропонується за загальним фондом збільшити Міністерству охорони здоров’я України обсяг бюджетних призначень (видатки розвитку) за бюджетною програмою 2301810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"» на 200 млн. грн. за рахунок зменшення на таку суму обсягу бюджетних призначень Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою 0411220 «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» (із урахуванням запропонованої законодавчої пропозиції, у разі її прийняття, обсяг бюджетних призначень, передбачений у державному бюджеті на 2019 рік за бюджетною програмою 0411220 буде скасовано).

Законодавча пропозиція не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів, оскільки пропонується здійснити в межах загального обсягу видатків загального фонду державного бюджету перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України.

Отже, положення законопроекту підготовлено збалансовано щодо показників видатків державного бюджету.

Щодо положень даного законопроекту також слід зазначити наступне:

1) Загальний обсяг державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів у державному бюджеті на 2019 рік затверджено у обсязі 2 339 432,6 тис. гривень, а з урахуванням запропонованої законодавчої пропозиції такий обсяг буде збільшено на 200 000 тис. гривень.

2) Бюджетні призначення на реалізацію державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"» у державному бюджеті на поточний рік за загальним фондом визначено у сумі 600 млн. гривень.

Слід нагадати, що згідно із частиною четвертою статті 331 Бюджетного кодексу України в межах обсягу державних капітальних вкладень відбір державних інвестиційних проектів здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів та Порядок відбору державних інвестиційних проектів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р №571 (зі змінами) «Деякі питання управління державними інвестиціями».

Поряд з цим, відповідно до вимог частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України після прийняття закону про Державний бюджет України за результатами здійснюваного Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів бюджетні призначення, визначені у законі про державний бюджет щодо таких проектів, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть передаватися від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету.

Так, за результатами моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів у поточному році та на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 31 жовтня 2019 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1044-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році» визначено здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень в межах їх загального обсягу між окремими державними інвестиційними проектами, та зокрема, передбачено збільшити на реалізацію державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально - діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"» обсяг видатків на 70 млн. гривень. При цьому, слід зауважити, що Міністерством охорони здоров’я України для здійснення заходів з реалізації цього проекту у поточному році була заявлена додаткова потреба у обсязі 400 млн. гривень.

Довідково варто відмітити, що за даними звітності Казначейства України про виконання державного бюджету за січень-жовтень 2019 року по загальному фонду за бюджетною програмою 2301810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"» видатки фактично проведено у обсязі 298 115,2 тис. грн., що становить 49,7% річного плану (визначено у обсязі – 600 000 тис. грн.) та 99,4% плану на звітний період.

3) При затвердженні державного бюджету на 2019 рік за загальним фондом обсяг бюджетних призначень Міністерству освіти і науки України за бюджетною програмою 2201070 «Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» було визначено у обсязі 1 000 млн. грн., в подальшому Законом України від 31.10.2019 №265-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»» для виконання заходів цього Фонду бюджетні призначення було визначено Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою 0411220 «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» у обсязі 200 млн. грн. (зменшено на 800 млн. грн.).

Слід нагадати, що зазначений Фонд було засновано Указом Президента України від 6 листопада 2018 року № 357/2018 (зі змінами) «Про Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту». На даний час, нормативно не врегульовано питання діяльності Фонду та відсутній відповідний порядок використання бюджетних коштів, за даними звітності Казначейства України про виконання державного бюджету за січень-жовтень 2019 року видатки за вказаною бюджетною програмою не здійснювалися та існує ймовірність, що такі кошти не будуть використані до кінця поточного року. Таку ж інформацію наведено у пояснювальній записці до законопроекту.

4) Законодавча пропозиція відповідає вимогам пункту 7 частини першої статті 52 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого підставою для внесення змін до закону про Державний бюджет України є досягнення оптимізації структури витрат державного бюджету в межах загального обсягу видатків та надання кредитів, затвердженого законом про Державний бюджет України, для забезпечення ефективного його виконання.

5) У супровідних матеріалах до законопроекту відсутні фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо збільшення видатків державного бюджету на відповідну мету у запропонованих обсягах, хоча відповідні вимоги визначено частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України та частиною третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. Про це також зазначено у експертному висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

На прохання Комітету з питань бюджету Офісом Президента України додатково були надані відповідні фінансово-економічні обґрунтування до зазначеного законопроекту.

Крім того, законопроект потребуватиме внесення редакційних та техніко-юридичних уточнень для забезпечення його оформлення відповідно до встановлених вимог.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України загалом не заперечує можливості прийняття внесеного законопроекту, водночас, вважає доцільним зауважити, що оскільки за змістом відповідних положень пункту 6 статті 116 Конституції України та статті 42 Бюджетного кодексу України розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, то було б логічним для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту отримати відповідний експертний висновок Уряду, зокрема, щодо реальної можливості у поточному бюджетному періоді спрямувати й використати за призначенням передбачені проектом відповідні бюджетні кошти.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до законопроекту зазначило, що передбачені ним зміни є збалансованими та не заперечує щодо його розгляду.

На час розгляду законопроекту до Комітету з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України з Європейським Союзом (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За наслідками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", за реєстр. № 2505 від 28.11.2019 р., поданий Президентом України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.