Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

14 січня 2020, 12:02

Щодо підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва /реєстр. № 2589/

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 14 січня 2020 року розглянув питання щодо підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва» (реєстр. № 2589) /далі – законопроект/.

Законопроект подано Президентом України як невідкладний і 20 грудня 2019 року розглянуто Верховною Радою у першому читанні та прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких зауважень і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні /згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.12.2019 р. № 419-ІХ/.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 1, 12 і 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /далі – Закон/ та додатків № 2 і № 3 до Закону (з набранням чинності таких змін з 1 січня 2020 року), а саме передбачається: включити до джерел фінансування спеціального фонду державного бюджету кошти від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із спрямуванням на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; відповідно загалом та за спеціальним фондом державного бюджету збільшити надходження, видатки і граничний обсяг дефіциту на 2 млрд грн, визначити у такій сумі показник «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів» (код 601100) і бюджетні призначення Міністерству фінансів України /далі – Мінфін/ за новою бюджетною програмою «Фонд розвитку підприємництва» (код 3501540).

Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 27 грудня 2019 року/ до Комітету надійшли пропозиції народних депутатів України, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 10 пропозицій. Серед цих пропозицій є, насамперед, пропозиції щодо техніко-юридичних та редакційних уточнень (наведені у висновку Комітету щодо попереднього розгляду законопроекту) для приведення до вимог нормопроектувальної техніки, узгодження з іншими положеннями законопроекту і нормами Бюджетного кодексу України щодо бюджетної методології, а також пропозиції щодо доручень Кабінету Міністрів України здійснити своєчасне нормативно-правове забезпечення реалізації положень законопроекту.

За підсумками опрацювання у Комітеті за участю представників Мінфіну, Офісу Президента України та Рахункової палати в остаточній редакції законопроекту пропонується, зокрема:

1) внести необхідні техніко-юридичні та редакційні уточнення (наведені у висновку Комітету щодо попереднього розгляду законопроекту), а саме:

у назві законопроекту (в тексті та додатках до нього), а також у найменуванні бюджетної програми за кодом 3501540 у додатку № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ слово «Фонду» замінити словами «забезпечення функціонування Фонду» (для узгодження з викладом відповідного напряму в абзаці другому підпункту 3 пункту 1 законопроекту /щодо нового пункту 29 статті 14 Закону/);

в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 законопроекту /щодо нового пункту 6 статті 12 Закону/ слово «кошти» замінити словом «надходження», а також доповнити словами «що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики» (для узгодження з визначенням термінів «надходження бюджету» і «фінансування бюджету», наведеним у пунктах 37 і 51 частини першої статті 2 Кодексу, а також для чіткої правової визначеності відповідних надходжень);

у додатку № 1 до законопроекту /щодо змін до додатка № 2 до Закону/ слово «Найменування» замінити словами «Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету» (для узгодження з викладом відповідного терміну у додатку № 2 до Закону);

у додатку № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону/: у заголовку слово «в» замінити словом «на»; після слів «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного» та «Код функціональної класифікації видатків та кредитування» доповнити словом «бюджету»;

2) у пункті 2 законопроекту передбачити набрання чинності відповідним законом з дня, наступного за днем його опублікування (а не з 1 січня 2020 року, як передбачено законопроектом, оскільки така дата вже минула) (для приведення у відповідність до вимог частини п'ятої статті 94 Конституції України);

3) доповнити Прикінцеві положення законопроекту новим пунктом щодо доручення Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності відповідним законом затвердити порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (з метою своєчасного нормативно-правового забезпечення реалізації положень законопроекту після його прийняття).

Загалом враховано 8 пропозицій (з них 1 – в іншій редакції і 2 – частково) і відхилено 2 пропозиції.

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва» (реєстр. № 2589) прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом з питань бюджету у порівняльній таблиці до законопроекту, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту.