Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

19 березня 2020, 15:27

Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2782)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 18 березня 2020 року (протокол № 30) розглянув проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2782 від 17.01.2020 р.), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та Колісник А.С.

Згідно з пояснювальною запискою законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи за реєстр. № 2782 /далі – законопроект/ розроблено з метою приведення понятійного апарату Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ у відповідність до чинної системи органів державної влади, а саме змін у системі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну митну та державну податкову політику, у зв’язку з розмежуванням функцій Державної фіскальної служби України /далі – ДФС/ та створенням Державної митної служби України /далі – Держмитслужба/ і Державної податкової служби України /далі – ДПС/.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу, відповідно до яких слова «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку передбачається замінити словами «податкові органи» /зміни до частин дев’ятої, десятої, одинадцятої і тринадцятої статті 17, частини другої статті 50 і частини другої статті 64 Кодексу/ та «митні органи» /зміни до пункту 38 частини другої статті 29 Кодексу/ у відповідному відмінку.

Законопроект є похідним від прийнятого Верховною Радою України Закону України від 14.01.2020 р. № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», яким серед іншого у низці законодавчих актів України здійснено заміну терміну «органи доходів і зборів» термінами «митні органи» чи «податкові органи» залежно від контексту.

Законодавчому врегулюванню даного питання передували ряд рішень Уряду. Насамперед, йдеться про Постанову Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1200 (із змінами) «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України», якою утворено ДПС та Держмитслужбу, реорганізувавши ДФС шляхом поділу, а також установлено, що:

– ДПС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– Держмислужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства;

– ДПС та Держмислужба є правонаступниками майна, прав та обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності;

– ДФС продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення ДПС, Держмитслужби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України;

– підрозділи податкової міліції у складі ДФС продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення вищезгаданого центрального органу виконавчої влади.

При цьому положення про ДПС та про Держмитслужбу затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227 (із змінами) «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України».

Довідково варто звернути увагу, що у положеннях Кодексу, до яких передбачені законопроектом зміни, спочатку (у первинній редакції) застосовувалися терміни «податкові органи» («органи державної податкової служби») і «митні органи» у відповідному відмінку і числі, які були замінені терміном «органи доходів і зборів» згідно із Законом України від 16.05.2013 р. № 242-VII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із створенням органів доходів і зборів». На той час зазначене було пов’язано з

утворенням Міністерства доходів і зборів України шляхом реорганізації ДПС та Держмитслужби (згідно з указами Президента України від 24.12.2012 р. № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» і від 18.03.2013 р. № 141 «Про Міністерство доходів і зборів України»), а пізніше утворенням ДФС, реорганізувавши таке Міністерство шляхом перетворення (згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 160 «Про утворення Державної фіскальної служби» і № 236 «Про Державну фіскальну службу України»).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту зазначає, що розглянувши законопроект, не заперечує щодо запропонованих змін, враховуючи, зокрема, й те, що аналогічні зміни до низки законодавчих актів вже внесено Законом України від 14.01.2020 р. № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

Міністерство фінансів України у своєму висновку до законопроекту зазначає, що реалізація законопроекту не впливає на показники бюджетів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету, та не має зауважень щодо розгляду законопроекту.

На час розгляду законопроекту до Комітету не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України з Європейським Союзом (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції).

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2782 від 17.01.2020 р.), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та Колісник А.С., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.