Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

04 червня 2020, 12:16

Щодо розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3288)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 3 червня 2020 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3288 від 30.03.2020 р.), внесений народними депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та іншими.


Законопроект розроблено у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» за реєстр. № 3288 /далі – законопроект/.

Законопроектом передбачається в абзацах другому, третьому і четвертому підпункту 10 пункту 9 розділу VІ Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення» з набранням чинності таких змін з дня, наступного за днем опублікування відповідного закону, але не раніше набрання чинності Законом України від 22.11.2018 р. № 2617-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» /далі – Закон № 2617-VІІІ/.

Вказаними нормами Кодексу визначено, що у разі встановлення в діях посадової, службової особи органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування) складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, лише до такої особи може бути пред’явлено вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування упущеної майнової вигоди та моральної шкоди у встановленому порядку, а такі органи влади в установленому законодавством порядку реалізовують право зворотної вимоги (регресу) до цієї особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету (місцевим бюджетам), у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством, при цьому такі органи влади після виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету (місцевих бюджетів), у визначених випадках проводять службове розслідування щодо причетних посадових, службових осіб цих органів, якщо рішенням суду не встановлено в діях посадових, службових осіб складу злочину.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його підготовлено з метою приведення Кодексу у відповідність із Законом № 2617-VІІІ, в якому запроваджено інститут кримінального проступку, при цьому діяння, які раніше відносилися до категорії злочинів невеликої тяжкості, переведено до категорії кримінальних правопорушень.

Законом № 2617-VІІІ введено поняття «кримінальні правопорушення», до кримінальних правопорушень віднесено усі кримінально-карані діяння, які поділяються на злочини та кримінальні проступки, таким чином, змінами до законодавства про кримінальну відповідальність термін «злочин» замінено терміном «кримінальні правопорушення» у відповідних випадках.

Варто звернути увагу, що Закон № 2617-VІІІ набирає чинності з 1 липня 2020 року, хоча набрання ним чинності спочатку було передбачено з 1 січня 2020 року та відтерміновано на 6 місяців згідно із Законом України від 03.12.2019 р. № 321-IX. Як відмічено у пояснювальній записці до законопроекту, таке відтермінування пов’язано з неготовністю органів кримінальної юстиції до реалізації Закону № 2617-VІІІ, а також з необхідністю для уніфікації законодавства внесення змін до великого масиву законодавчих актів з метою узгодження термінології, запровадженої Законом № 2617-VIII, та термінології, яка застосовується в інших законодавчих актах.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу, при цьому положення законопроекту задля приведення поняття «злочин» у відповідність до термінології, яка  вживається у  положеннях  Закону  № 2617-VIII і з 01.07.2020 р. вживатиметься по всьому тексту Кримінального кодексу України, є цілком доцільними, оскільки Законом № 2617-VIII передбачено, що злочин стає одним із різновидів кримінального правопорушення, до яких поряд із злочинами відноситимуться кримінальні проступки (див. ст. 12 КК у редакції Закону № 2617-VIII).

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що законопроект не впливатиме на дохідну частину державного бюджету та не потребуватиме витрат з державного бюджету у поточному і наступних бюджетних періодах.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що законопроект несе технічні зміни щодо узгодження термінології, запровадженої Законом № 2617-VIII, та рекомендує законопроект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

На час розгляду законопроекту до Комітету не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України з Європейським Союзом (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції).

Слід звернути увагу, що законопроект є ідентичним до урядового законопроекту за реєстр. № 2487 від 21.11.2019 р., який Комітет за підсумками розгляду рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон /рішення Комітету від 19.02.2020 р., протокол № 27/. Однак відповідно до частини третьої статті 105 Регламенту Верховної Ради України зазначений урядовий законопроект відкликано та знято з розгляду 04.03.2020 р. у зв’язку із зміною Кабінету Міністрів України.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3288 від 30.03.2020 р.), внесений народними депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.