17 липня 2020, 14:36

Щодо підготовки проекту державного бюджету на 2021 рік

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 15 липня 2020 р. розглянув питання щодо підготовки проекту державного бюджету на 2021 рік та зазначив про наступне.

Відповідно до вимог частини сьомої статті 33 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, повинен схвалити Бюджетну декларацію (яка набуває статусу офіційного документа та оформлюється постановою Кабінету Міністрів України) і у триденний строк подати її (разом із фінансово-економічним обґрунтуванням) до Верховної Ради України. При цьому, згідно з частинами п’ятою і шостою статті 152 Регламенту Верховна Рада України має розглянути питання щодо Бюджетної декларації не пізніше 15 липня року, що передує плановому, та може прийняти щодо неї відповідне рішення. Слід звернути увагу, що Бюджетна декларація є документом середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і є основою для складання проекту державного бюджету і прогнозів місцевих бюджетів.

Разом з тим, пунктом 2 розділу ІІ Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (спрямованим загалом на забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних заходів із запобігання негативних наслідків, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) за ініціативою Кабінету Міністрів України передбачено, що стаття 33 Кодексу у 2020 році не застосовується. Як наслідок, станом на 15 липня п.р. Урядом не подавалася до Верховної Ради України Бюджетна декларація на 2021-2023 роки.

Зважаючи на наведене та враховуючи контрольні функції Комітету (визначені статтями 14 і 27 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та частиною другою статті 109 Кодексу), Комітет за підсумками розгляду даного питання ухвалив рішення звернутися до Кабінету Міністрів України з такими рекомендаціями і пропозиціями:

1. Проект державного бюджету на 2021 рік має бути підготовлений на чинній податковій основі (відповідно до вимог Податкового кодексу України) та розрахований на реалістичному прогнозі макропоказників економічного і соціального розвитку України з урахуванням тенденцій подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Показники проекту бюджету повинні бути соціально-орієнтованими і збалансованими.

2. Ключовою складовою підготовки головного фінансового документу країни повинна бути узгоджена валютно-курсова політика, показники якої належить імплементувати у проект державного бюджету на 2021 рік.

3. Ефективні бюджетні програми 2019 і 2020 років мають бути збережені з одночасним жорстким скороченням малорезультативних витрат і тих, що можуть фінансуватися з альтернативних джерел.

4. Необхідно забезпечити проведення виваженої (жорсткої) боргової політики, насамперед в частині державних запозичень і надання державних гарантій, із задіянням дієвих механізмів управління ліквідністю державними фінансами.

5. Слід сформувати взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами на 2021 рік з урахуванням здійснених заходів щодо реформи адміністративно-територіального устрою, на основі оновленого розподілу видаткових повноважень між бюджетами різних рівнів та удосконалення трансфертної політики. При цьому важливо активізувати співпрацю з органами місцевого самоврядування на стадії підготовки проекту державного бюджету на 2021 рік, а не після його подання до Верховної Ради України.

6. Задля якісної і прозорої підготовки проекту державного бюджету на 2021 рік рекомендується на інформаційно-дискусійних площадках Міністерства фінансів України із залученням широких експертно-аналітичних і громадських кіл організувати обговорення життєво важливих соціальних та економічних питань, які передбачається вирішувати в рамках реалізації бюджетних програм і трансфертів місцевим бюджетам.

7. З метою упередження нерезультативного та/або незаконного використання фінансових ресурсів держави Уряду у процесі підготовки проекту державного бюджету на 2021 рік належить максимально врахувати результати аудитів ефективності використання бюджетних коштів за 2019-2020 роки, здійснених Рахунковою палатою.

Про вжиті заходи щодо реалізації зазначеного рішення Уряд має поінформувати Комітет, а також надати інформацію щодо ключових параметрів бюджетної політики на 2021 рік і прогнозу макроекономічних показників, на основі яких розроблятиметься проект державного бюджету на 2021 рік.