Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Законопроекти, щодо яких Комітет є головним
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Законопроекти, щодо яких Комітет є головним

17 листопада 2020, 10:11

Щодо підготовки до другого читання законопроекту за реєстр. № 4119 (доопр.)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 16 листопада 2020 року розглянув питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу») за реєстр. № 4119 (доопрац.).

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу») за реєстр. № 4119 (доопрацьований) від 27.10.2020 р., поданий народними депутатами України Арахамією Д.Г., Шипайлом О.І., Трухіним О.М. та іншими /далі – законопроект/, 04 листопада 2020 року Верховною Радою України прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких зауважень і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні /згідно з Постановою Верховної Ради України від 04.11.2020 р. № 964-ІХ/.

Законопроектом передбачається внести зміни до статей 1, 6, 11 і 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /далі – Закон/, доповнити Закон новими статтями 11-1 і 14-1 та внести зміни до додатків № 1 і № 3 до Закону. Згідно з пояснювальною запискою законопроект має на меті: забезпечити реалізацію вимог пункту 7 частини четвертої та частини сьомої статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»; врегулювати заборгованість перед бюджетом ПАТ «Укрнафта» минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій; забезпечити додаткові джерела фінансового забезпечення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, а також видатків на реструктуризацію вугільної галузі; врегулювати розрахунки по зеленій енергетиці.

Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 11 листопада 2020 року/ до Комітету надійшли пропозиції щодо законопроекту, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 203 пропозицій. Разом з тим, деякі з поданих пропозицій безпосередньо не стосуються предмету правового регулювання законопроекту, хоча відповідно до частини першої цієї статті пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу.

За підсумками опрацювання пропозицій у Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України та Рахункової палати враховано 21 пропозицію (з них 6 – враховано частково, 3 – в іншій редакції) і відхилено 182 пропозиції. Як наслідок, в остаточній редакції законопроекту запропоновано врахувати:

пропозиції, зазначені у рішенні Комітету від 02.11.2020 р. щодо підготовки законопроекту до розгляду у першому читанні, а саме:

– уточнити показники видатків державного бюджету у пункті 1 розділу І законопроекту /щодо змін до статті 1 Закону/ та рядку «Всього:» додатку № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ відповідно до прийнятого Верховною Радою України 03.11.2020 р. закону про внесення змін до Закону (йдеться про прийнятий законопроект за реєстр. № 3040а), яким серед іншого збільшено видатки спеціального фонду державного бюджету на 540 млн грн (для приведення у відповідність до чинної редакції Закону з метою узгодження правових норм і забезпечення збалансованості бюджетних показників);

– у пункті 2 розділу І законопроекту /щодо змін до статті 6 Закону/: слова і цифри «Статтю 6», «пунктом» та «1-1» замінити відповідно словами і цифрами «Пункт 1 статті 6», «підпунктом» та «ґ», а слова «за рішенням Кабінету Міністрів України» виключити (для врахування зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України і рішення Комітету щодо забезпечення парламентського контролю шляхом погодження надання відповідних державних гарантій з Комітетом з питань бюджету/;

деякі інші пропозиції, зокрема, щодо:

– виключення статті 29 Закону /для узгодження правових норм у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 28.08.2020 р. № 10-р, яким, зокрема частини перша і третя статті 29 Закону визнані такими, що не відповідають Конституції України/;

– доповнення Закону новою статтею 34, згідно з якою на період дії карантину за рахунок бюджетних призначень, встановлених на 2020 рік за бюджетною програмою 2501450 «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ „Артек? і ДЦ „Молода Гвардія?», таким закладам надається фінансова підтримка на забезпечення поточної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– доповнення розділу «Прикінцеві положення» Закону новим пунктом 20, згідно з яким установити, що на кінець 2020 року залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення;

– змін видатків загального фонду державного бюджету в частині їх збільшення за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 680.365 тис. грн (з них на оплату праці – на 621.449,4 тис. грн) із зменшенням видатків за бюджетною програмою «Резервний фонд» (код 3511030) на 632.280,2 тис. грн та видатків МВС за деякими іншими бюджетними програмами загалом на 48.084,8 тис. грн;

– внесення необхідних редакційних та техніко-юридичних поправок, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості положень законопроекту з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті у разі прийняття Верховною Радою України до його розгляду інших законопроектів щодо змін до Закону (для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету).

Слід звернути увагу, що у порівняльній таблиці до законопроекту через встановлений формалізований вигляд такої таблиці технічно неможливо у ній відобразити: у графі «Редакція, прийнята в першому читанні» – у повному обсязі зміст додатка № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону/, який має велику кількість граф і показників; у графі «Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції» – остаточну редакцію додатків № 1 і № 2 до законопроекту /щодо змін до додатків № 1 і № 3 до Закону/ за формами, затвердженими Законом.

Окремо варто відмітити, що на розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект про внесення змін до Прикінцевих положень Закону (реєстр. № 4280 від 29.10.2020 р.), яким пропонується врегулювати питання, які передбачається унормувати в остаточній редакції законопроекту. Таким чином, у разі прийняття Верховною Радою України законопроекту у другому читанні та в цілому як закону законопроект за реєстр. № 4280 втратить свою актуальність або може вважатися по суті розглянутим.

За результатами розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу») за реєстр. № 4119 (доопрац.) прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом з питань бюджету у порівняльній таблиці до законопроекту, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних поправок за результатами прийняття зазначеного законопроекту та у разі прийняття інших законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» до розгляду зазначеного законопроекту.

Відповідно у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 4119 (доопрац.) в цілому як закон Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні відповідного закону належить внести до нього необхідні редакційні і техніко-юридичні поправки, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо зазначеного законопроекту.