23 грудня 2020, 14:54

Стенограма до ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ №71 від 18.12.2020

СТЕНОГРАМА

засідання Комітету Верховної Ради України

 з питань бюджету

 

18 грудня 2020 року

 

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Доброго дня, шановні народні депутати та запрошені. Володимиру Володимировичу, підтвердьте, будь ласка, наявність кворуму.

 

ЦАБАЛЬ В.В. Кворум є. Присутні більше половини членів комітету.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую. Кворум є. Засідання оголошую відкритим.

Прошу секретаря комітету Цабаля Володимира Володимировича здійснювати підрахунок результатів голосування щодо рішень комітету.

Тепер, шановні колеги, щодо порядку денного сьогоднішнього засідання. Проект порядку денного у вас є. Чи є пропозиції? Прошу підтримати запропонований проект порядку денного. Прошу голосувати.

 

ЦАБАЛЬ В.В. Хто за? Проти? Утримались? Один утримався, решта -  за. Рішення прийнято.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую. Переходимо до розгляду питань.

Перше питання. Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передачі бюджетних призначень, передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету, розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам:

Перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, включаючи субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (розпорядження Уряду № 1570-р).

Доповідає заступник Міністра освіти і науки Даниленко Світлана Василівна.

 

ДАНИЛЕНКО С.В. Шановний Юрію Юрійовичу, шановні народні депутати, просимо погодити  перерозподіл видатків державного бюджету пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів № 1570-р. Розпорядження передбачає спрямувати місцевим бюджетам 490 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів у 2021 році на умовах співфінансування, зокрема за рахунок розподілу резерву освітньої субвенції в обсязі 161,9 мільйонів гривень і перерозподілу залишків за окремими бюджетними програмами МОН, що не будуть використані до кінця року в сумі 328,1 мільйона гривень. Розподіл бюджетних коштів на придбання шкільних автобусів здійснено між обласними бюджетами пропорційно кількості учнів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня 2020 року.

Просимо вас погодити зазначений перерозподіл видатків бюджету. Дякую.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Чи є заперечення у Міністерства фінансів?

 

УЛЮТІН Д.В. Немає заперечень.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Чи є зауваження Рахункової палати?

 

НЕВІДОМИЙ В.І. Відсутні.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Є питання до доповідача?

Слово надається голові підкомітету Саламасі Оресту Ігоровичу.

 

САЛАМАХА О.І. Дякую, Юрію Юрійовичу.

Пропонується підтримати таке рішення комітету: погодити здійснення перерозподілу видатків, передбачених Міністерству освіти і науки, включаючи субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, для збільшення освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів згідно з пунктом 2 та додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів № 1570-р. Прошу підтримати.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Переходимо до прийняття рішення. Ставиться на голосування озвучена головою підкомітету пропозиція погодити перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, включаючи субвенції місцевим бюджетам відповідно до розпорядження Уряду № 1570-р. Прошу голосувати.

 

ЦАБАЛЬ В.В. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно – за. Рішення прийнято.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую.

Друге питання. Передача Міністерству охорони здоров’я бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України (постанова Уряду № 1249).

Доповідає державний секретар Міністерства охорони здоров’я Солодка Інна Василівна.

 

СОЛОДКА І.В. Дякую.

Шановний Юрію Юрійовичу, шановні народні депутати, постановою Кабінету Міністрів від 16 грудня про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначено передачу бюджетних призначень на суму 3 мільйони 427 тисяч 400 гривень - видатки споживання, в тому числі оплата праці, передбачених у 2020 році фінансово-господарському департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів. Цей перерозподіл необхідний для забезпечення гарантованих виплат фахівцям з питань реформ та недопущення виникнення небюджетної кредиторської заборгованості.

Прошу підтримати зазначене рішення. Дякую за увагу.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Чи є заперечення у Міністерства фінансів?

 

УЛЮТІН Д. Немає заперечень.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Чи є зауваження у Рахункової палати?

 

НЕВІДОМИЙ В.І. Немає.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Є питання до доповідача?

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Слово надається голові підкомітету Забуранній Лесі Валентинівні.

 

ЗАБУРАННА Л.В. Дякую. За результатами опрацювання зазначеного питання пропонується рекомендувати комітету погодити встановлену постановою Уряду від 16 грудня за № 1249 передачу бюджетних призначень.

Прошу підтримати.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Переходимо до прийняття рішення. Ставиться на голосування озвучена головою підкомітету Забуранною Лесею Валентинівною пропозиція. Прошу голосувати.

 

ЦАБАЛЬ В.В. Хто за? Проти? Утримались? Один  утримався. Решта - за. Рішення прийнято.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Друге питання. Про погодження виділення Міністерству охорони здоров'я коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням та розподілу відповідної субвенції між місцевими бюджетами (постанова Уряду № 1251).

Доповідає державний секретар Міністерства охорони здоров'я Солодка Інна Василівна. Прошу.

 

СОЛОДКА І.В. Дякую. Міністерство охорони здоров'я просить погодити виділення бюджетних коштів та розподіл субвенції, затвердженої цією постановою. За зазначеною бюджетною програмою станом на сьогодні, враховуючи результати процедур закупівель, наявна економія бюджетних коштів, у зв'язку з чим Міністерством охорони здоров'я було прийнято рішення ініціювати перерозподіл відповідних коштів на загальну суму 1 мільярд 49 мільйонів 650 тисяч гривень з метою ефективного їх використання для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме це системи рентгенівські діагностичні стаціонарні загального призначення та апарати ультразвукової діагностики. Все це обладнання буде розподілятися відповідно до примірного табелю матеріально-технічного оснащення відділень екстреної медичної допомоги, що в свою чергу забезпечить надання якісної та безперервної медичної допомоги цими закладами охорони здоров'я. Фінансове забезпечення відповідних заходів за рахунок інших державних джерел є неможливим.

Прошу підтримати. Дякую за увагу.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Чи є заперечення у Міністерства фінансів?

 

УЛЮТІН Д.В. У нас немає заперечень, проте ми хотіли б звернути увагу на ризики використання даних коштів до кінця року у зв'язку з обмеженістю саме строків проведення цих видатків.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую.

Чи є зауваження у Рахункової палати?

 

НЕВІДОМИЙ В.І. (Без мікрофону) Тут у межах повноважень пропонується рішення, але я хочу сказати, що за звітний період …. … видатки по програмі, яка скорочується, на 89 відсотків менше від плану. Тому як вони будуть використовуватись в іншій програмі, це питання. Є ризики їх невикористання.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую.

Слово надається голові підкомітету Саламасі Оресту Ігоровичу.

 

САЛАМАХА О.І. Дякую, Юрію Юрійовичу. Пропонується підтримати таке рішення комітету: погодити збільшення обсягу коштів Фонду COVID-19 за рахунок скорочення окремих видатків та виділення Міністерству охорони здоров’я коштів з такого фонду на забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням і розподілу відповідної субвенції між місцевими бюджетами згідно з постановою Уряду № 1251. Прошу підтримати.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Прошу.

 

ГЕВКО В.Л. Шановні колеги, хочу ще раз наголосити на цьому питанні для всіх народних депутатів. Це є дуже важливе питання, ці кошти дійсно, так як Рахункова палата вже озвучила, є ризик невикористання цих коштів дуже великий, по цій програмі немає зараз у ваших областей навіть лишнього пів дня, так як ми рахували, щоб використати ці кошти. Тому кошти є неперехідні, і, будь ласка, якщо ви зацікавлені в тому, щоб ваші області отримали це обладнання, проконтролюйте, будь ласка, своїх губернаторів в цей період, щоб ця програма була реалізована.

Дякую.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую.

Ставиться на голосування озвучена головою підкомітету пропозиція. Прошу голосувати.

 

ЦАБАЛЬ В.В. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно – за. Рішення прийнято.

 

АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую.

Щодо питань порядку денного рішення комітету прийняті. Оголошую засідання комітету закритим.