Повідомлення

Перейти до розділу
30 березня 14:49
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", поданий Кабінетом Міністрів України (звіт та матеріали до нього) посилання...
29 березня 15:09
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" посилання...
15 квітня 15:06
Щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами за реєстр. № 5304 докладніше
15 квітня 12:49
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
09 квітня 10:10
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом за реєстр. № 5308 докладніше
09 квітня 10:06
Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України за реєстр. № 5197-2 докладніше
25 березня 12:52
Щодо повторного розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197) та розгляду альтернативних законопроектів (реєстр. № 5197-1 та № 5197-2) докладніше
18 березня 15:23
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197) докладніше
17 березня 17:10
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
04 березня 11:05
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Звіти про роботу Комітету

17 липня 2018, 11:45

Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2018 року)


Протягом восьмої сесії (по 11 липня 2018 року включно) відбулося 19 засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет), на яких розглянуто 682 питання. При цьому з урахуванням запланованого на 13.07.2018 р. виїзного засідання Комітету до м. Херсона загальна кількість засідань Комітету за звітний період становитиме 20, розглянутих питань – 687.

За цей період (станом на 10.07.2018 р.) на розгляд до Комітету надійшли 69 законопроектів, за якими Комітет визначено головним, і 605 законопроектів для надання висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також 85 проектів постанов.

У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним, 26 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», 35 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу, 2 – законопроекти з інших питань та 6 проектів постанов з інших питань.

Упродовж роботи сесії Комітетом розглянуто 10 законопроектів, за якими Комітет визначений головним, і підготовлено відповідні висновки для розгляду таких законопроектів Верховною Радою, у т.ч.:

2 законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» /за реєстр. №№ 8362, 8496/;

5 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів /за реєстр. №№ 7419, 8043, 8044, 8099, 8175/;

3 проекти постанов щодо окремих питань /за реєстр. №№ 8216, 8357, 8433/. Відповідно до статті 61 Бюджетного кодексу та частини п’ятої статті 161 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» разом з відповідним проектом постанови Верховної Ради (реєстр. № 8216 від 30.03.2018 р.). Керуючись частиною шостою статті 161 Регламенту Верховної Ради, за результатами опрацювання звіту і поданих до нього документів з урахуванням висновків та інших матеріалів Рахункової палати у Комітеті підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома та надати відповідні доручення Уряду щодо поліпшення управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2018 році та при формуванні проекту бюджету на 2019 рік. Цей проект постанови схвалено Комітетом та подано на розгляд Верховної Ради (проект постанови за реєстр. № 8216-Д від 08.06.2018 р.).

Відповідно до частини третьої статті 33 Бюджетного кодексу та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки (далі – проект ОНБП-2019-2021) у вигляді проекту постанови Верховної Ради за реєстр. № 8357 від 16.05.2018 р. До Комітету з дотриманням регламентних вимог (станом на 01.06.2018 р.) надійшли висновки і пропозиції щодо проекту ОНБП-2019-2021 загалом від 17 народних депутатів, 1 фракції та 6 комітетів. Проаналізувавши положення проекту ОНБП-2019-2021 з урахуванням поданих висновків і пропозицій, Комітетом звернуто увагу, насамперед, на таке:

Кабінетом Міністрів порушено термін подання проекту ОНБП-2019-2021 майже на півтора місяця та не надано пояснень з цього приводу;

у проекті ОНБП-2019-2021 не визначено розмір мінімальної зарплати, хоча наявність такого параметру вимагається частиною четвертою статті 33 Бюджетного кодексу;

проект ОНБП-2019-2021 носить загальний характер, оскільки взагалі не містить напрями і пріоритети бюджетної політики щодо розвитку тієї чи іншої галузі (сфери) та не передбачає завдань з фінансового забезпечення заходів щодо здійснюваних Урядом структурних реформ;

до проекту ОНБП-2019-2021 не надано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки);

вбачається ймовірним перегляд передбачених у проекті ОНБП-2019-2021 основних макропоказників, а тому виникає питання щодо їх реалістичності і можливості врахування при формуванні бюджетних показників на 2019 рік;

у проекті ОНБП-2019-2021 застосування середньострокового бюджетного прогнозування виглядає формальним.

Враховуючи наведене, за підсумками розгляду даного питання 6 червня п.р. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді: повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект ОНБП-2019-2021; доручити Комітету у дводенний строк направити до Кабінету Міністрів висновки і пропозиції народних депутатів та комітетів Верховної Ради щодо проекту ОНБП-2019-2021; Кабінету Міністрів у двотижневий строк доопрацювати проект ОНБП-2019-2021 з урахуванням вищезазначених висновків і пропозицій та подати на розгляд Верховної Ради відповідний проект разом з порівняльною таблицею щодо врахування таких висновків і пропозицій. Відповідний проект постанови подано Комітетом на розгляд Верховної Ради (реєстр. № 8357/П від 08.06.2018 р.). При цьому, Комітет вирішив у разі неприйняття Верховною Радою рішення щодо даного питання, направити не пізніше 13 липня п.р. висновки і пропозиції народних депутатів та комітетів Верховної Ради щодо проекту ОНБП-2019-2021 до Кабінету Міністрів для опрацювання та можливого врахування при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2019 рік.

Слід зазначити, що упродовж восьмої сесії Комітет плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали, висновки та інформаційні листи при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів на стадії їх формування та виконання. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, міністерств, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 10.07.2018 р. – 58 листів).

Варто відмітити, що за результатами проведених Комітетом у 2017 році заходів повторного конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати Верховна Рада 15 березня 2018 року призначила новий склад Рахункової палати, який було представлено на засіданні Комітету 21 березня п.р. При цьому було наголошено на активізації співробітництва між Комітетом і Рахунковою палатою та більш тісній їх взаємодії.

Зокрема, члени та інші уповноважені представники Рахункової палати запрошувалися та брали участь у майже всіх засіданнях Комітету і багатьох засіданнях його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова палата подала до Верховної Ради Звіт Рахункової палати за 2017 рік /лист Голови Рахункової палати від 24.04.2018 р. № 20-756/. Керуючись статтею 240 Регламенту Верховної Ради України, за результатами опрацювання цього звіту у Комітеті підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради «Про звіт Рахункової палати за 2017 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома (реєстр. № 8455 від 08.06.2018 р.). При цьому Комітетом надано рекомендації Рахунковій палаті щодо покращення її діяльності.

Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет на своєму засіданні 20 червня п.р. розглянув висновки Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік у першому кварталі разом з інформацією щодо виконання державного бюджету у 2018 році (підготовленою секретаріатом Комітету, що містила відповідні аналітичні матеріали). Під час розгляду такого питання за участю Рахункової палати та Мінфіну було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету протягом звітного періоду, у зв’язку з чим Комітет направив Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету.

Крім того, відповідно до статті 17 Закону України «Про Рахункову палату» за поданням Рахункової палати Комітет на своєму засіданні 11 липня п.р. розглянув питання щодо граничної чисельності апарату Рахункової палати та рекомендував Верховній Раді затвердити граничну чисельність апарату Рахункової палати шляхом прийняття відповідного проекту постанови Верховної Ради «Про граничну чисельність апарату Рахункової палати», підготовленого народними депутатами– членами Комітету.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради Комітетом здійснено експертизу 549 законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано відповідні висновки профільним комітетам Верховної Ради. При цьому до 39 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

Відповідно до частин шостої і восьмої статті 23 Бюджетного кодексу Комітетом протягом лютого-липня п.р. опрацьовано звернення головних розпорядників коштів державного бюджету щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, за наслідками чого Комітетом погоджено 31 відповідне рішення Уряду.

Згідно з частиною п’ятою статті 24-1 Бюджетного кодексу Комітетом на засіданнях 6 червня і 11 липня п.р. погоджено розподіл державного фонду регіонального розвитку на 2018 рік за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, затверджений відповідно двома рішеннями Уряду.

На виконання статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Комітетом забезпечено погодження 3 рішення Уряду щодо розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за відповідними бюджетними програмами Мінагрополітики та Мінприроди.

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Комітет у березні-липні п.р. розглядав питання щодо розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам і загалом погодив 18 відповідних рішень Уряду.

У зв’язку з продовженням на 2018 рік дії експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг у всіх областях і місті Києві згідно з пунктом 33 розділу VI Бюджетного кодексу та з огляду на повноваження Комітету, визначені цим пунктом, Комітетом забезпечено погодження:

щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік, поданих Мінфіном /на засіданні 4 квітня п.р./;

35 переліків об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів в рамках експерименту (з них 14 – уточнені або додаткові), за зверненнями 20 облдержадміністрацій та Київської міської держадміністрації /протягом лютого-липня п.р./.

Зважаючи на створення з 2018 року Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та керуючись нормами Бюджетного кодексу і статті 4 Закону України «Про поводження радіоактивними відходами», Комітет на своєму засіданні 7 лютого п.р. заслухав питання про фінансове забезпечення реалізації державної політики щодо діяльності в зоні відчуження, системи поводження з радіоактивними матеріалами та відродження чорнобильських територій, за наслідками чого погоджено розподіл коштів такого фонду за бюджетними програмами на 2018 рік та надано відповідні рекомендації Кабінету Міністрів.

На виконання статті 11 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Комісією було подано на погодження до Комітету проект кошторису на 2019 рік, щодо якого у Комітеті проведено ґрунтовний аналіз на відповідність положенням Бюджетного кодексу та базовому галузевому закону, неодноразово заслухано представників Комісії з даного питання і за наслідками розгляду на засіданні Комітету 11 липня п.р. погоджено відповідний проект з урахуванням необхідності дотримання вимог бюджетного законодавства.

Забезпечуючи погодження вище перелічених рішень, Комітет з метою дотримання збалансованості показників бюджету і контролю за дотриманням бюджетного законодавства у кожному випадку здійснював аналіз відповідності таких рішень Бюджетному кодексу та/або Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», проводив аналітичну оцінку виконання відповідних бюджетних програм чи реалізації відповідних норм та заслуховував головних розпорядників бюджетних коштів щодо реалізації планів їх діяльності або використання відповідних витрат спочатку у підкомітетах, здійснюючи попереднє ретельне опрацювання питання (з урахуванням позиції Мінфіну), а потім на своїх засіданнях. При цьому питання щодо ефективного і своєчасного використання бюджетних коштів та дотримання бюджетного законодавства постійно перебували на контролі Комітету, про що свідчать заслуховування у Комітеті та його підкомітетах за участю представників Рахункової палати і Мінфіну інформації окремих головних розпорядників коштів державного бюджету щодо стану реалізації відповідних бюджетних програм (зокрема, Укравтодору, Мінкультури, Міненерговугілля, Мінрегіону), а також інформації Мінфіну про стан державного боргу.

Поряд з тим, на засіданні Комітету 28 лютого п.р. було заслухано інформацію Мінфіну щодо урядового звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів у 2017 році в частині здійснених Урядом заходів з реалізації фінансової політики. Виходячи з предметів відання Комітету, звіт Уряду розглядався Комітетом, насамперед, в контексті забезпечення бюджетного процесу (зокрема, щодо затвердження та виконання державного бюджету).

Як і на попередніх сесіях, Комітет продовжив практику проведення виїзних засідань. Протягом восьмої сесії станом на 11.07.2018 р. Комітет провів 4 виїзні засідання (без урахування запланованого на 13.07.2018 р. виїзного засідання Комітету до міста Херсон), заслухавши та обговоривши актуальні питання забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах бюджетної децентралізації у містах Тернопіль (16.03.2018 р.), Житомир (23.03.2018 р.), Вінниця (20.04.2018 р.) та Луцьк (08.06.2018 р.). За наслідками вивчених проблем і здійснених заходів Комітет щоразу звертався до Кабінету Міністрів з рекомендаціями розглянути можливості щодо врегулювання порушених відповідними облдержадміністраціями проблемних питань щодо бюджетного забезпечення повноважень місцевих органів влади та розвитку регіону і вдосконалення бюджетного законодавства за наданими пропозиціями. При цьому члени Комітету виступали з ініціативами щодо сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, покращення фінансового забезпечення дорожнього господарства, реалізації державних інвестиційних проектів тощо.

Крім того, 30 березня п.р. у місті Івано-Франківську за спільною ініціативою чотирьох комітетів (Комітету з питань транспорту, Комітету з питань бюджету, Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, Комітету з питань економічної політики) відбулося виїзне засідання, головною темою якого стало питання розвитку транспортної інфраструктури Карпатського регіону. За наслідками такого засідання Комітетом з питань транспорту, до предметів відання якого належать питання дорожньої інфраструктури та транспорту, опрацьовано пропозиції з питань порядку денного і направлено відповідне звернення до Кабінету Міністрів.

Щодо міжнародної співпраці Комітет плідно взаємодіяв з представниками Німецького товариства міжнародного співтовариства (GIZ) і Вестмінстерської Фундації за демократію.

Насамперед, в рамках міжнародного співробітництва з Вестмінстерською фундацією за демократію з 26 лютого по 2 березня п.р. відбулася робоча поїздка до Великобританії з питань фінансового нагляду за участі народних депутатів - членів Комітету та працівників його секретаріату. Основною темою візиту було ознайомлення з контрольними повноваженнями Парламенту Великобританії за використанням державних коштів, в рамках якої відбулися зустрічі з представниками Комітету з питань нагляду за державними фінансами, Комітету з питань фінансів, Відділу з питань аналізу законопроектів, Парламентської бібліотеки та іншими структурними підрозділами Палати громад Парламенту Великобританії, а також представниками Національної аудиторської палати і Міністерства фінансів Великобританії.

Поряд з тим, у Комітеті відбулися зустрічі:

28 лютого п.р. із спеціальним посланником Німеччини з питань реформ в Україні щодо подальших кроків з реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також запровадження механізму незалежного контролю за надходженнями та використанням коштів місцевих бюджетів;

5 квітня п.р. з експертом з фінансового аудиту Національного аудиторського офісу Великобританії щодо напрямів розвитку Рахункової палати та її взаємодії з Парламентом і Комітетом;

26 червня п.р. зустріч з делегацією Вестмінстерської фундації за демократію щодо діяльності Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді.

Крім того, 16 квітня п.р. у Комітеті була проведена зустріч з делегацією Комітету з питань державного бюджету, фінансових установ та інвестицій Палати регіональних представників Республіки Індонезія, на якій обговорювалися, зокрема, питання щодо державних запозичень, державного боргу і державних гарантій, кредитування з державного бюджету, міжбюджетних відносин, інвестиційних проектів, а також щодо ролі Парламенту у бюджетному процесі.

Щодо представництва членів Комітету у комісіях. У період восьмої сесії народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (передбаченої частиною четвертою статті 32 Бюджетного кодексу); комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (передбаченої частиною третьою статті 24-1 Бюджетного кодексу); конкурсної комісії з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (з метою реалізації контрольної функції Комітету щодо забезпечення доцільності, економності та ефективності використання коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України); Комісії з підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (передбаченої статтею 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»); Комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету; робочої групи з відбору заходів щодо розвитку енергетики, які можуть бути профінансовані за бюджетною програмою 1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України».

У Комітеті за звітний період (станом на 05.07.2018 р.) опрацьовано 2110 звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції.