Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання

Повідомлення

Перейти до розділу
12 грудня 15:28
Закон України від 14.11.2019 №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" посилання...
19 вересня 10:15
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (з додатками) посилання...
01 квітня 12:30
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" посилання...
31 березня 09:48
Щодо розгляду урядового законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3279) докладніше
31 березня 09:38
Щодо розгляду урядового законопроекту про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців (реєстр. № 3254) докладніше
19 березня 15:27
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2782) докладніше
18 березня 16:25
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
05 березня 17:11
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
24 лютого 08:55
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КАНДИДАТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ЧЛЕНІВ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ докладніше
20 лютого 18:10
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
20 лютого 10:20
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 2487) докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання

15 березня 2018, 15:53

Щодо розгляду урядового законопроекту про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (реєстр. № 8099)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету розглянув на своєму засіданні 14 березня 2018 року урядовий законопроект про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (реєстр. № 8099 від 06.03.2018 р.).

Даним законопроектом пропонується доповнити розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) новим пунктом 44-1, відповідно до якого у 2018 році з метою здійснення заходів із середньострокового бюджетного планування, як виняток з положень частини першої статті 21, частин першої і третьої статті 33 Кодексу та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради України, Міністерство фінансів України разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та до 15 травня 2018 року подає на розгляд Кабінету Міністрів України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, який Кабінет Міністрів України розглядає і схвалює не пізніше 1 червня 2018 року та у п’ятиденний строк подає до Верховної Ради України.

Згідно з чинними нормами (частинами першою і третьою статті 33 Кодексу і частиною першою статті 152 Регламенту Верховної Ради України) Міністерством фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляється проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що передує плановому, подається на розгляд Кабінету Міністрів України, який має не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, схвалити такий документ і у триденний строк подати його до Верховної Ради України. Довідково: з часу набрання чинності нової редакції Кодексу (з 2011 р.) зазначений документ подавався Урядом до Парламенту у більшості випадків із незначним запізненням проти встановлених строків і лише у 2016 р. відбулося значне порушення встановлених строків /проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік було подано 13.07.2016 р. до Верховної Ради України/.

Поряд з тим, згідно з абзацом дев’ятим частини першої статті 21 Кодексу прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про державний бюджет, уточняється на підставі прийнятого закону про державний бюджет та схвалюється Кабінетом Міністрів України до 1 квітня планового року (до 2017 р. діяла норма, відповідно до якої такий прогноз мав схвалюватися у місячний строк з дня опублікування закону про державний бюджет). Довідково: з часу набрання чинності нової редакції Кодексу (з 2011 р.) зазначений документ схвалювався Урядом лише один раз у 2012 році, при тому із недотриманням встановлених строків /постанова КМУ від 05.04.2012 р. № 318 «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки»/.

Варто звернути увагу, що положення законопроекту за реєстр. № 8099 є аналогічними положенням пункту 44 розділу VI Кодексу (включеного до Кодексу Законом України від 23.03.2017 р. № 1974-VIII «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування»), згідно з яким у 2017 році, як виняток із вищезазначених вимог Кодексу і Регламенту Верховної Ради України, з метою здійснення заходів із запровадження середньострокового бюджетного планування Кабінет Міністрів України мав не пізніше 15 червня 2017 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки (далі – проект ОНБП-2018-2020), а також схвалити уточнений прогноз державного бюджету на 2018 і 2019 роки.

На виконання такої вимоги Кабінет Міністрів України в установлений строк подав до Верховної Ради України проект ОНБП-2018-2020 /як додаток до проекту постанови ВРУ за реєстр. № 6591 від 15.06.2017 р./ та запропонував Верховній Раді України його схвалити. Комітет з питань бюджету за результатами розгляду проекту ОНБП-2018-2020 з урахуванням поданих до нього пропозицій народних депутатів і комітетів рекомендував Верховній Раді України такий документ взяти до відома, а також направити відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України для опрацювання та можливого врахування при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2018 рік. При цьому, до завершення шостої сесії Верховна Рада України не розглянула проект ОНБП-2018-2020. Зважаючи на це, 14.07.2017 р. було направлено Уряду висновок Комітету щодо проекту ОНБП-2018-2020 для опрацювання та врахування зауважень, застережень і рекомендацій при формуванні концептуальних підходів до запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні (зокрема, визначення форми і змісту документу про бюджетну політику на середньостроковий період, строків розробки такого документу, відповідних повноважень основних учасників бюджетного процесу та його практичного застосування) на підставі широкого обговорення даного питання із залученням експертів, науковців і фахівців у відповідній сфері (з урахуванням кращого зарубіжного досвіду, інституційної спроможності Мінфіну і головних розпорядників коштів державного бюджету) з метою подальшої підготовки узгоджених пропозицій про внесення системних змін до Кодексу щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

Водночас, слід відмітити, що Кабінетом Міністрів України 15 лютого 2018 року подано на розгляд Верховної Ради України ініціативу щодо законодавчого унормування запровадження середньострокового бюджетного планування, відповідно до якої запропоновано внести комплексні зміни до Кодексу (законопроект за реєстр. № 8044) та пов’язані з ними зміни до деяких законодавчих актів (законопроект за реєстр. № 8043). Законопроект за реєстр. № 8043 є похідним від законопроекту за реєстр. № 8044, а відтак їх належить розглядати спільно і взаємоузгоджено. Подальше проходження таких законопроектів у Верховній Раді України (зокрема, розгляд у першому читанні, опрацювання пропозицій до другого читання та розгляд у другому читанні) потребуватиме певного часу для прийняття їх остаточної узгодженої редакції.

Зазначене згідно з пояснювальною запискою до законопроекту за реєстр. № 8099 унеможливлює вчасне виконання Урядом вимог чинного Кодексу щодо підготовки бюджетних документів. Отже, для продовження практики середньострокового бюджетного планування, розпочатої у 2017 році, та з метою забезпечення безперервності процесу реалізації бюджетної реформи і послідовності бюджетної політики Урядом розроблено законопроект за реєстр. № 8099. Водночас, вказано, що при визначенні строку підготовки та схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки (далі – проект ОНБП-2019-2021) враховано необхідність проведення узгоджувальних процедур між Мінфіном та головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Виходячи з практики здійснення у 2017 році заходів із середньострокового бюджетного планування в частині підготовки, подання і розгляду проекту ОНБП-2018-2020 належить зауважити таке.

У минулому році до проекту ОНБП-2018-2020 не було подано належних супровідних матеріалів, що ускладнило можливість оцінити реалістичність і обґрунтованість показників такого документу та їх зв’язок із визначеними напрямами бюджетної політики. На запит Комітету з питань бюджету Мінфіном було надано певні пояснення до проекту ОНБП-2018-2020 та розрахунки щодо прогнозних показників доходів державного бюджету, однак надана інформація не була складовою пояснювальної записки до проекту ОНБП-2018-2020, а відтак не була доступною для широкого обговорення як в Парламенті, так і серед громадськості. Тому доцільно безпосередньо у законопроекті за реєстр. № 8099 унормувати необхідність подання на розгляд Верховної Ради України разом з проектом ОНБП-2019-2021 супровідних матеріалів, що включатимуть пояснення та фінансово-економічні розрахунки щодо основних положень і показників такого документу.

Однією з причин того, що Верховна Рада України не розглянула проект ОНБП-2018-2020, були законодавчо визначені відносно пізні строки його подання до Парламенту (15.06.2017 р.) і відповідно обмеженість часу для належного опрацювання такого документу до завершення шостої сесії, а на початку сьомої сесії відповідно до конституційних вимог було подано законопроект про державний бюджет на 2018 рік (15.09.2017 р.), після чого розгляд проекту ОНБП-2018-2020 вже втратив свою актуальність. У законопроекті за реєстр. № 8099 пропонується подання проекту ОНБП-2019-2021 у п’ятиденний строк після його схвалення Урядом (яке має бути не пізніше 01.06.2018 р.), тобто орієнтовно на 10 днів раніше, ніж подання аналогічного документу у минулому році. Зазначене дасть можливість народним депутатам України та комітетам Верховної Ради України більше часу приділити розгляду проекту ОНБП-2019-2021, однак ризик ймовірності нерозгляду такого документу Верховною Радою України до завершення восьмої сесії залишається. При цьому, з метою уникнення неоднозначного трактування строків подання проекту ОНБП-2019-2021 варто у законопроекті за реєстр. № 8099 визначити конкретну дату.

Щодо змісту проекту ОНБП-2019-2021 у законопроекті за реєстр. № 8099 необхідно звернути увагу, що проект ОНБП-2019-2021 повинен містити усі положення, визначені частиною четвертою статті 33 Кодексу для проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, оскільки цим законопроектом не передбачено будь-яких виключень щодо застосування вказаної норми Кодексу. Натомість чіткий перелік складових частин стратегічного документу, що визначає засади бюджетної політики на середньостроковий період, належить унормувати на постійній основі у Кодексі безпосередньо при опрацюванні законопроекту за реєстр № 8044 щодо комплексних змін до Кодексу. Водночас, варто звернути увагу Уряду на необхідність додаткового розгляду висновку Комітету з питань бюджету щодо проекту ОНБП-2018-2020 /направленого до КМУ листом Комітету/ для опрацювання та врахування наведених у зазначеному висновку зауважень, застережень та рекомендацій при підготовці проекту ОНБП-2019-2021, що має сприяти підвищенню його якості та конструктивному розгляду у Верховній Раді України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, в цілому вважаючи слушною аргументацію суб’єкта права законодавчої ініціативи на користь внесеного законопроекту та підтримуючи його прийняття за результатами розгляду у першому читанні за основу, одночасно вважає за доцільне зауважити, що рішення щодо нього має прийматися за результатами розгляду законопроектів за реєстр. №№ 8043 та 8044, які спрямовані на запровадження середньострокового бюджетного планування.

За підсумками розгляду законопроекту за реєстр. № 8099 Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо запровадження середньострокового бюджетного планування)» (реєстр. № 8099), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій: в абзаці четвертому пункту 1 слова «та у п’ятиденний строк після схвалення подає Верховній Раді України» замінити словами і цифрами «а також подає не пізніше 5 червня 2018 року до Верховної Ради України такий проект разом з супровідними матеріалами, що включатимуть фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки щодо його положень і показників».

Крім того, Комітет вирішив звернутися до Кабінету Міністрів України про необхідність додаткового розгляду висновку Комітету з питань бюджету щодо урядового проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки /раніше направленого до Кабінету Міністрів України листом Комітету/ для опрацювання та врахування наведених у зазначеному висновку зауважень, застережень та рекомендацій при підготовці проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки.