Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання

Повідомлення

Перейти до розділу
05 червня 11:41
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (із змінами) посилання...
05 червня 11:22
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" посилання...
03 липня 17:23
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3776) докладніше
02 липня 14:19
Щодо розгляду законопроектів про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за реєстр. №3712 та №3712-1 докладніше
02 липня 14:17
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи за реєстр. № 3614 докладніше
02 липня 12:43
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3664) докладніше
02 липня 11:55
Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати (реєстр. № 3708) докладніше
01 липня 17:30
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3659) докладніше
01 липня 17:27
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (реєстр. № 3598) докладніше
01 липня 17:05
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання

22 березня 2018, 12:19

Щодо розгляду урядового законопроекту про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (реєстр. № 8175)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 21 березня 2018 року розглянув урядовий законопроект про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (реєстр. № 8175 від 21.03.2018 р.).

Даним законопроектом пропонується доповнити розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) новим пунктом 44-1, відповідно до якого у 2018 році з метою здійснення заходів із середньострокового бюджетного планування, як виняток з положень частини першої статті 21, частин першої і третьої статті 33 Кодексу та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради України, Міністерство фінансів України разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та до 15 травня 2018 року подає на розгляд Кабінету Міністрів України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, який Кабінет Міністрів України розглядає і схвалює не пізніше 1 червня 2018 року, а також подає не пізніше 5 червня 2018 року до Верховної Ради України зазначений проект разом з супровідними матеріалами, що включатимуть фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки щодо його положень і показників.

Згідно з чинними нормами (частинами першою і третьою статті 33 Кодексу і частиною першою статті 152 Регламенту Верховної Ради України) Міністерством фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляється проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що передує плановому, подається на розгляд Кабінету Міністрів України, який має не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, схвалити такий документ і у триденний строк подати його до Верховної Ради України. Довідково: з часу набрання чинності нової редакції Кодексу (з 2011 р.) зазначений документ подавався Урядом до Парламенту у більшості випадків із незначним запізненням проти встановлених строків і лише у 2016 р. відбулося значне порушення встановлених строків /проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік було подано 13.07.2016 р. до Верховної Ради України/.

Поряд з тим, згідно з абзацом дев’ятим частини першої статті 21 Кодексу прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про державний бюджет, уточняється на підставі прийнятого закону про державний бюджет та схвалюється Кабінетом Міністрів України до 1 квітня планового року (до 2017 р. діяла норма, відповідно до якої такий прогноз мав схвалюватися у місячний строк з дня опублікування закону про державний бюджет). Довідково: з часу набрання чинності нової редакції Кодексу (з 2011 р.) зазначений документ схвалювався Урядом лише один раз у 2012 році, при тому із недотриманням встановлених строків /постанова КМУ від 05.04.2012 р. № 318 «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки»/.

Варто звернути увагу, що положення законопроекту за реєстр. № 8175 є аналогічними положенням пункту 44 розділу VI Кодексу (включеного до Кодексу Законом України від 23.03.2017 р. № 1974-VIII «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування»), згідно з яким у 2017 році, як виняток із вищезазначених вимог Кодексу і Регламенту Верховної Ради України, з метою здійснення заходів із запровадження середньострокового бюджетного планування Кабінет Міністрів України мав не пізніше 15 червня 2017 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки (далі – проект ОНБП-2018-2020), а також схвалити уточнений прогноз державного бюджету на 2018 і 2019 роки.

На виконання такої вимоги Кабінет Міністрів України в установлений строк подав до Верховної Ради України проект ОНБП-2018-2020 /як додаток до проекту постанови ВРУ за реєстр. № 6591 від 15.06.2017 р./ та запропонував Верховній Раді України його схвалити. Комітет з питань бюджету за результатами розгляду проекту ОНБП-2018-2020 з урахуванням поданих до нього пропозицій народних депутатів і комітетів рекомендував Верховній Раді України такий документ взяти до відома, а також направити відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України для опрацювання та можливого врахування при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2018 рік. При цьому, до завершення шостої сесії Верховна Рада України не розглянула проект ОНБП-2018-2020. Зважаючи на це, 14.07.2017 р. було направлено Уряду висновок Комітету щодо проекту ОНБП-2018-2020 для опрацювання та врахування зауважень, застережень і рекомендацій при формуванні концептуальних підходів до запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні (зокрема, визначення форми і змісту документу про бюджетну політику на середньостроковий період, строків розробки такого документу, відповідних повноважень основних учасників бюджетного процесу та його практичного застосування) на підставі широкого обговорення даного питання із залученням експертів, науковців і фахівців у відповідній сфері (з урахуванням кращого зарубіжного досвіду, інституційної спроможності Мінфіну і головних розпорядників коштів державного бюджету) з метою подальшої підготовки узгоджених пропозицій про внесення системних змін до Кодексу щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

Водночас, слід відмітити, що Кабінетом Міністрів України 15 лютого 2018 року подано на розгляд Верховної Ради України ініціативу щодо законодавчого унормування запровадження середньострокового бюджетного планування, відповідно до якої запропоновано внести комплексні зміни до Кодексу (законопроект за реєстр. № 8044) та пов’язані з ними зміни до деяких законодавчих актів (законопроект за реєстр. № 8043). Законопроект за реєстр. № 8043 є похідним від законопроекту за реєстр. № 8044, а відтак їх належить розглядати спільно і взаємоузгоджено. Подальше проходження таких законопроектів у Верховній Раді України (зокрема, розгляд у першому читанні, опрацювання пропозицій до другого читання та розгляд у другому читанні) потребуватиме багато часу для прийняття їх остаточної узгодженої редакції.

Отже, для продовження практики середньострокового бюджетного планування, розпочатої у 2017 році, та з метою забезпечення безперервності процесу реалізації бюджетної реформи і послідовності бюджетної політики Урядом розроблено законопроект за реєстр. № 8175.

Даний законопроект є подібним за своїм змістом до урядового законопроекту про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (реєстр. № 8099 від 06.03.2018 р.). Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 14 березня 2018 року розглянув законопроект за реєстр. № 8099 та рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому як закон із пропозиціями Комітету /що викладені у листі-висновку Комітету щодо законопроекту за реєстр. № 8099 до Верховної Ради України/. Однак 20 березня 2018 року законопроект за реєстр. № 8099 за підсумками його розгляду Верховною Радою не прийнято.

На відміну від законопроекту за реєстр. № 8099 у даному законопроекті враховано у повному обсязі вищезгадані пропозиції Комітету, а саме:

унормовується необхідність подання Урядом на розгляд Верховної Ради України разом з проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки супровідних матеріалів, що включатимуть фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки щодо його положень і показників;

конкретизується дата подання такого проекту до Верховної Ради України – не пізніше 5 червня 2018 року.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України урядовий законопроект за реєстр. № 8175 за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.