Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
05 червня 11:41
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (із змінами) посилання...
05 червня 11:22
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" посилання...
05 червня 10:59
Щодо розгляду звіту Кабінету Міністрів України про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та відповідних висновків Рахункової палати докладніше
05 червня 10:34
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
04 червня 12:54
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України за реєстр. № 3510 докладніше
04 червня 12:29
Щодо розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3509) та альтернативних до нього законопроектів за реєстр. № 3509-1 і за реєстр. № 3509-2 докладніше
04 червня 12:16
Щодо розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3288) докладніше
21 травня 09:56
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
19 травня 12:33
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 3420) докладніше
19 травня 12:31
Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3419) докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

14 листопада 2019, 10:24

Щодо підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 2144)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 13 листопада 2019 року розглянув питання щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 2144) /далі – законопроект/.

Верховною Радою України 18 жовтня 2019 року законопроект розглянуто у першому читанні та прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні /згідно з Постановою Верховної Ради України від 18.10.2019 р. № 214-ІХ/.

Законопроект є системно пов’язаним із законопроектом про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000), який відповідно до статті 158 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ Кабінет Міністрів України доопрацював до другого читання і подав до Верховної Ради України 4 листопада 2019 року /далі – пов’язаний законопроект № 2000/. Для забезпечення узгодженості правових норм і дотримання збалансованості бюджету такі законопроекти належить розглядати у другому читанні та приймати взаємоузгоджено.

Відповідно до статті 116 Регламенту у встановлені строки /не пізніше 1 листопада 2019 року/ до Комітету надійшло багато пропозицій народних депутатів України, які згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 258 пропозицій. Разом з тим, керуючись цією нормою Регламенту, до такої порівняльної таблиці не включено пропозиції народних депутатів України, які надійшли до Комітету після вказаного встановленого строку.

За підсумками опрацювання пропозицій у Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України /далі – Мінфін/ та Рахункової палати в остаточній редакції законопроекту пропонується, зокрема:

– врегулювати питання, окреслені під час розгляду законопроекту у першому читанні (у висновку Комітету щодо законопроекту), насамперед:

виключити зміни щодо зменшення обсягу державного фонду регіонального розвитку /як такі, що не узгоджуються з іншим урядовим законопроектом за реєстр. № 2202 щодо підвищення ефективності використання коштів ДФРР та Указом Президента України від 20.09.2019 р. № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції»/;

не включати до Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ положення щодо закріплення на постійній основі зарахування до спеціального фонду державного бюджету внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, із спрямуванням таких коштів на забезпечення діяльності НКРЕКП /таке питання, зважаючи на рішення Конституційного Суду України від 13.06.2019 р. №5-р, яким визнано неконституційними і такими, що втрачають чинність з 31.12.2019 р., окремі норми Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо порядку організації діяльності НКРЕКП, запропоновано унормовувати лише на 2020 рік у пов’язаному законопроекті № 2000/

виключити запропоновані Урядом нові положення щодо залишків коштів спеціального фонду бюджету /оскільки відповідні доповнення вбачаються суперечливими, насамперед в частині бюджетної методології, та загалом таке питання унормовано чинними нормами бюджетного законодавства/;

удосконалити положення щодо порядку формування, визначення і уточнення програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, що пов’язано з визначенням бюджетних програм /для забезпечення дотримання конституційних принципів встановлення цільового спрямування коштів бюджету виключно у законі про державний бюджет (рішенні про місцевий бюджет) і визначення вичерпних підстав, за яких може бути уточнена програмна класифікація/;

внести зміни до законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» щодо здійснення видатків на виплату відповідних допомог безпосередньо з державного бюджету замість місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету /з метою узгодження із передбаченими у законопроекті змінами до статей 87, 89 і 102 Кодексу та відповідними показниками проекту державного бюджету на 2020 рік у пов’язаному законопроекті № 2000/;

уточнити зміни до статей 59 і 61 Кодексу щодо деяких складових звітів про виконання державного бюджету (виходячи з практики застосування відповідних норм та опрацювання відповідних звітів у Верховній Раді і безпосередньо у Комітеті) в частині доповнення річного звіту про виконання державного бюджету пояснювальною запискою (що включатиме пояснення відхилень звітних показників від планових показників), а також уточнення форми місячної та річної звітності про використання коштів державного дорожнього фонду, Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та державного фонду розвитку водного господарства (в частині доповнення показниками джерел формування та залишків коштів на початок і кінець звітного періоду, деталізації за напрямами використання відповідних коштів);

виключити запропоновані Урядом зміни до статті 159 Регламенту щодо скасування візування Мінфіном додатків до прийнятого закону про державний бюджет /оскільки додатки до закону про державний бюджет формуються в спеціалізованій автоматизованій інформаційно-аналітичній базі даних, власником якої є Мінфін, та уповноважені представники Мінфіну залучаються на всіх етапах розгляду і прийняття у Верховній Раді відповідного законопроекту/;

– встановити, що у разі перевиконання надходжень до державного дорожнього фонду такі кошти розподіляються за відповідними напрямами спрямування автоматично в пропорціях, визначених частиною четвертою статті 24-2 Кодексу /для забезпечення законодавчого унормування розподілу понадпланових надходжень державного дорожнього фонду та однозначного вирішення такого питання при виконанні державного бюджету/;

– уточнити запропоновані зміни до статей 87, 89, 90, 91 і 103-2 та розділу VI Кодексу щодо видатків державного і місцевих бюджетів на освіту, зокрема, в частині переліків закладів освіти та щодо викладу деяких положень /з метою узгодження з нормами законів про освіту та іншими нормами Кодексу, а також для однозначного тлумачення відповідних положень/;

– передбачити зміни до статей 87 і 89 та виключити статтю 102 Кодексу щодо здійснення безпосередньо з державного бюджету видатків на виплату державної соціальної допомоги та оплату соціальних послуг, пов’язаних з утриманням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (що наразі здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) /що узгоджується з відповідними показниками проекту державного бюджету на 2020 рік у пов’язаному законопроекті № 2000, доопрацьованому Урядом до другого читання/;

– внести необхідні техніко-юридичні і редакційні правки до положень законопроекту для узгодження з іншими положеннями законопроекту та нормами Кодексу, приведення у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки.

Окремо слід звернути увагу, що при доопрацюванні законопроекту до другого читання передбачено унормувати деякі ініціативи Кабінету Міністрів щодо змін до Кодексу, запропоновані в урядових законопроектах, а саме:

за реєстр. № 2104 щодо запровадження агентської моделі управління державним боргом та гарантованим державою боргом – в уточненій редакції (на підставі пропозиції Мінфіну, наданої Комітету листом від 01.11.2019 р. № 12030-03-2/27846, з урахуванням зауважень, наведених у висновках до цього законопроекту, включаючи висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради);

за реєстр. № 2242 щодо розподілу між бюджетами рентної плати за користування надрами для видобування бурштину в уточненій редакції (з урахуванням техніко-юридичних правок, пов’язаних з усуненням суперечностей викладу та узгодженням з нормами Кодексу).

Таким чином, у разі прийняття Верховною Радою законопроекту у другому читанні та в цілому як закону вищезазначені урядові законопроекти за реєстр. № 2104 і № 2242 можуть вважатися по суті врахованими, а відтак втратять свою актуальність і не потребують окремого розгляду у Верховній Раді.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 2144) прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до законопроекту, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту.