Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
05 червня 11:41
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (із змінами) посилання...
05 червня 11:22
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" посилання...
03 липня 17:23
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3776) докладніше
02 липня 14:19
Щодо розгляду законопроектів про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за реєстр. №3712 та №3712-1 докладніше
02 липня 14:17
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи за реєстр. № 3614 докладніше
02 липня 12:43
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3664) докладніше
02 липня 11:55
Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати (реєстр. № 3708) докладніше
01 липня 17:30
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3659) докладніше
01 липня 17:27
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (реєстр. № 3598) докладніше
01 липня 17:05
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

05 червня 2020, 10:59

Щодо розгляду звіту Кабінету Міністрів України про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та відповідних висновків Рахункової палати

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 3 червня 2020 року розглянув звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», включаючи поданий Урядом проект постанови Верховної Ради України «Про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 3269 від 27.03.2020 р.), а також висновки Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Згідно із звітом у 2019 році державний бюджет виконано за доходами у сумі 998.344,9 млн гривень, видатками - 1.075.122,1 млн гривень, обсягом повернення кредитів - 7.303,4 млн гривень, обсягом надання кредитів - 11.519,9 млн гривень, з дефіцитом у сумі 80.993,7 млн гривень.

Керуючись частиною шостою статті 161 Регламенту Верховної Ради України, у процесі опрацювання даного звіту і поданих до нього документів з урахуванням висновків та інших матеріалів Рахункової палати за результатами здійснених нею заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у Комітеті з питань бюджету підготовлено проект постанови Верховної Ради України «Про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

За результатами розгляду такого питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» взяти до відома та надати відповідні доручення Кабінету Міністрів України згідно з проектом постанови Верховної Ради України, підготовленим народними депутатами України – членами Комітету з питань бюджету (зареєстровано за № 3269-Д). При цьому Комітет з питань бюджету вирішив направити Кабінету Міністрів України такі доручення у вигляді рекомендації Комітету, а саме:

1) проаналізувати висновки Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», вжити заходів щодо недопущення порушень бюджетного законодавства у поточному і наступних бюджетних періодах та реалізації відповідних пропозицій Рахункової палати;

2) забезпечити дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо формування проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди на реалістичному прогнозі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та обґрунтованих розрахунках надходжень і витрат державного бюджету з метою покращення якості бюджетного планування та збереження сталості затверджених бюджетних показників;

3) доручити Міністерству фінансів України, Державній податковій службі України і Державній митній службі України вжити необхідних заходів щодо забезпечення виконання планових показників доходів державного бюджету, у тому числі шляхом покращення стану справляння та адміністрування податків і зборів;

4) удосконалити методики розрахунку планових показників доходів державного бюджету для забезпечення їх реалістичності, насамперед щодо акцизного податку в частині приведення його розрахунку у відповідність з чинним законодавством;

5) запровадити цілісну автоматизовану систему контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (зокрема, тютюнових виробів та алкогольних напоїв);

6) проаналізувати причини щорічного зростання податкового боргу, підвищити дієвість податкового контролю за суб’єктами господарювання, які мають податковий борг, та вжити заходів щодо його скорочення і недопущення нарощування нової податкової заборгованості;

7) вжити заходів щодо зменшення обсягу необґрунтованих переплат податків і зборів до державного бюджету;

8) доручити Міністерству фінансів України забезпечити контроль за своєчасним і в повному обсязі поданням Державною митною службою України звітів, передбачених частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України, уніфікувавши форми відповідних звітів Державної податкової служби України і Державної митної служби України;

9) забезпечити при складанні проекту державного бюджету реалістичне планування головними розпорядниками коштів державного бюджету власних надходжень бюджетних установ виходячи, зокрема, з відповідних фактичних показників за попередні роки, а також здійснювати ефективне використання таких коштів (включаючи наявні залишки цих коштів), керуючись положеннями частини четвертої статті 13 і частини дев’ятої статті 51 Бюджетного кодексу України, з метою зменшення навантаження на загальний фонд державного бюджету;

10) здійснити чітке розмежування адміністративних послуг та інших платних послуг, що надаються державним органами, і відповідно адміністративних зборів та власних надходжень бюджетних установ, переглянути переліки адміністративних послуг з метою їх актуалізації відповідно до покладених на державні органи завдань та встановити єдиний порядок формування вартості послуг, які надаються державними органами на платній основі;

11) забезпечити виконання плану надходжень від приватизації державного майна та реалістичне планування відповідних надходжень на наступні бюджетні періоди;

12) забезпечити ефективне управління державним боргом, здійснивши заходи щодо мінімізації ризиків посилення боргового навантаження на державний бюджет, насамперед шляхом зменшення вартості державних запозичень і частки боргу, номінованого в іноземній валюті, та збільшення частки довгострокових боргових зобов’язань;

13) подати прогнозні розрахунки виплат у 2021 році за державними деривативами, випущеними внаслідок проведення у 2015-2016 роках правочинів з державним та гарантованим державою боргом, на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 912 «Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання»;

14) вжити заходів щодо поліпшення стану залучення та використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, включаючи здійснення постійного моніторингу і належної координації такого процесу, посилення відповідальності виконавців зазначених проектів за несвоєчасну їх підготовку та реалізацію, а також забезпечити узгодженість показників в інформації, передбаченій пунктом 15-2 частини другої статті 61 Бюджетного кодексу України, з відповідними показниками в інших розділах річного звіту;

15) забезпечити ефективне управління коштами державного бюджету, здійснюючи заходи щодо поліпшення ліквідності єдиного казначейського рахунку, більш рівномірне використання коштів державного бюджету протягом року, недопускаючи навантаження на останні місяці року;

16) забезпечити достовірне відображення у бюджетній звітності операцій із залучення коштів єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасового дефіциту ресурсу загального фонду державного бюджету, співставність відповідних планових і фактичних показників та за необхідності внести зміни до законодавства;

17) активізувати роботу з погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, з обов’язковим застосуванням визначених статтею 17 Бюджетного кодексу України механізмів погашення (списання) такої заборгованості;

18) здійснити заходи з мінімізації впливу на показники державного бюджету фіскальних ризиків, пов’язаних із відхиленням фактичних показників у сфері пенсійного забезпечення від планових, зокрема шляхом передбачення у бюджеті Пенсійного фонду України необхідних коштів з урахуванням можливостей державного бюджету та врегулювання питання погашення заборгованості за позиками, наданими цьому фонду у попередніх бюджетних періодах за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

19) доручити Міністерству фінансів України за участю головних розпорядників коштів державного бюджету забезпечити проведення постійного моніторингу стану кредиторської і дебіторської бюджетної заборгованості (у тому числі простроченої) за видатками державного бюджету, а також вживати заходів щодо погашення такої заборгованості, насамперед простроченої;

20) проаналізувати практику застосування постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», при цьому за умови значного збільшення обсягів дебіторської бюджетної заборгованості за видатками державного бюджету встановити причини такого збільшення та у разі необхідності внести зміни до цієї постанови;

21) доручити головним розпорядникам коштів державного бюджету посилити контроль за роботою розпорядників коштів нижчого рівня при укладанні договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на умовах попередньої оплати, забезпечуючи ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів і недопущення збільшення дебіторської бюджетної заборгованості на кінець бюджетного періоду;

22) доручити Міністерству охорони здоров’я України забезпечити своєчасне здійснення закупівель за видатками на централізовані заходи та постачання відповідних товарів (робіт і послуг) до регіонів у відповідному бюджетному періоді, а також вжити заходи щодо зменшення дебіторської бюджетної заборгованості за відповідною бюджетною програмою та недопущення утворення нової такої заборгованості;

23) приймати рішення про здійснення перерозподілу витрат державного бюджету та/або передачі бюджетних призначень з дотриманням вимог бюджетного законодавства та лише за наявності об’єктивних підстав і економічної доцільності, забезпечуючи подання до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету звернення щодо погодження відповідного рішення разом з деталізованими та достовірними фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями;

24) продовжити роботу з оцінки ефективності, результативності та економічної доцільності витрат державного бюджету, зокрема шляхом проведення оглядів витрат державного бюджету та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечивши практичне впровадження результатів здійснення таких заходів при формуванні бюджетної політики та плануванні витрат державного бюджету на середньостроковий період, а також розглянути можливість упорядкування форми відповідної звітної інформації, передбаченої пунктом 15 частини другої статті 61 Бюджетного кодексу України;

25) доручити головним розпорядникам коштів державного бюджету переглянути результативні показники бюджетних програм, забезпечуючи оптимізацію їх кількості та застосування тих, що повною мірою характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми;

26) звернути увагу головних розпорядників коштів державного бюджету на обов’язковість підготовки у встановлені терміни нормативно-правового забезпечення для проведення витрат державного бюджету, насамперед порядків використання коштів державного бюджету та паспортів бюджетних програм, а також на необхідність своєчасного проведення процедур публічних закупівель відповідно до бюджетних асигнувань;

27) забезпечити дотримання вимог законодавства щодо здійснення за рахунок резервного фонду державного бюджету непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту державного бюджету, а також вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» щодо визначення у рішенні про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету умов повернення таких коштів у разі їх надання на умовах повернення;

28) забезпечити належний рівень використання коштів, що надходять в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та зараховуються до спеціального фонду державного бюджету (включаючи залишки таких коштів за минулі роки), з метою своєчасної реалізації відповідних програм та виконання передбачених ними заходів;

29) вжити заходів щодо забезпечення поліпшення ефективності відбору державних інвестиційних проектів, забезпечуючи раціональний розподіл державних капітальних вкладень, ефективне та результативне використання таких коштів та дотримання строків реалізації цих проектів;

30) забезпечити відображення усіх джерел формування державного дорожнього фонду (включаючи відповідні державні запозичення) і його витрат у місячній та річній звітності про надходження та використання коштів цього фонду, а також визначитися щодо доцільності включення до звітності щодо державного дорожнього фонду і державного фонду розвитку водного господарства показників про отримання та використання власних надходжень бюджетних установ для виконання заходів за напрямами використання коштів зазначених фондів, визначеними відповідно статтями 24-2 і 24-4 Бюджетного кодексу України, та у разі необхідності для забезпечення однозначного трактування правових норм внести пропозиції щодо змін до цих статей Кодексу;

31) забезпечити дотримання вимог частини п’ятої статті 24-1 Бюджетного кодексу України щодо строку затвердження розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, а також подання разом із звітом про використання коштів цього фонду відповідної аналітичної інформації в розрізі регіонів з наведенням, зокрема, показників видатків за галузевою ознакою і напрямами (заходами) та показників досягнення запланованого соціально-економічного ефекту;

32) внести пропозиції щодо законодавчого унормування питання надання запроваджених Кабінетом Міністрів України у 2018-2019 роках одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

33) здійснити розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до абзацу шостого частини четвертої

статті 24-2 Бюджетного кодексу України у зв’язку з перевиконанням відповідних надходжень до державного дорожнього фонду у 2019 році;

34) звернути увагу відповідних центральних органів виконавчої влади на необхідність своєчасного нормативно-правового забезпечення умов надання і розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (якщо у законі про Державний бюджет України такий розподіл не здійснено між місцевими бюджетами) для освоєння таких коштів та реалізації запланованих за рахунок них заходів у повному обсязі протягом бюджетного періоду;

35) посилити контроль за ефективним використанням субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, забезпечуючи, зокрема, належний методологічний супровід надання субвенцій, постійний моніторинг цільового і своєчасного використання таких коштів з місцевих бюджетів, дотримання виконавської дисципліни розпорядниками таких коштів та мінімізацію накопичення залишків таких коштів на рахунках місцевих бюджетів;

36) проаналізувати причини утворення на кінець 2019 року у місцевих бюджетах простроченої кредиторської заборгованості за поточними видатками окремих закладів освіти та вжити заходів з усунення таких причин і недопущення утворення надалі такої заборгованості за видатками, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції;

37) внести пропозиції щодо врегулювання питання погашення заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка;

38) у тримісячний строк подати Комітету з питань бюджету інформацію щодо врахування вищезазначених рекомендацій, включаючи пропозиції Рахункової палати, наведені у її Висновках про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

У листі-висновку Комітету з питань бюджету щодо звіту наведена детальна аналітична інформація про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».