Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
18 вересня 09:01
Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати докладніше
05 червня 11:41
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (із змінами) посилання...
05 червня 11:22
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" посилання...
18 вересня 09:01
Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати докладніше
18 вересня 09:01
Про оголошення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати докладніше
17 вересня 20:03
Щодо представлення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік» (реєстр. № 4000 від 14.09.2020 р.) докладніше
17 вересня 12:31
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу») (реєстр. № 3004а) докладніше
17 вересня 10:34
Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3960) докладніше
17 вересня 10:30
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
03 вересня 15:17
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
03 вересня 10:19
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3991) докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

25 серпня 2020, 15:20

Щодо підготовки до повторного першого читання проекту Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3659)


Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 25 серпня 2020 року розглянув питання про підготовку до повторного першого читання проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3659) та відмітив таке.

1. Верховною Радою України 13 липня 2020 року розглянуто у першому читанні проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за реєстр. № 3659 від 15.06.2020 р., внесений Кабінетом Міністрів України /далі – законопроект № 3659/, та за підсумками розгляду прийнято рішення направити законопроект до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ для підготовки на повторне перше читання /згідно з Постановою Верховної Ради України від 13.07.2020 р. № 755-ІХ/.

У зв’язку з пропозицією Президента України, поданою відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, та згідно з частиною другою статті 11 Регламенту Верховної Ради України Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 19.08.2020 р. № 270 передбачено скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання на 25 серпня 2020 р. з розглядом на ній ряду питань, серед яких законопроект № 3659.

Щодо особливостей процедури підготовки законопроекту до повторного першого читання Регламентом Верховної Ради України визначено, зокрема, що:

до повторного першого читання законопроекту пропозиції до законопроекту вносяться в 10-денний строк після дня попереднього першого читання цього законопроекту, при цьому пропозиції вносяться лише щодо його основних положень, принципів, критеріїв /частини перша і третя статті 109/;

альтернативні законопроекти до повторного першого читання можуть бути внесені в 10-денний строк з дня направлення на повторне перше читання законопроекту, щодо якого він є альтернативним /частина третя статті 100/;

законопроект на повторне перше читання подається у визначений Верховною Радою України строк, але не пізніше 30 днів після дня його попереднього розгляду, у новій редакції, підготовленій головним комітетом та/або суб'єктом права законодавчої ініціативи, з висновками головного та інших комітетів /частина перша статті 115/.

У встановлений строк щодо законопроекту № 3659 до Комітету надійшли пропозиції окремих народних депутатів України, а альтернативних законопроектів не внесено. При цьому, деякі з поданих пропозицій щодо законопроекту № 3659 не стосуються суті його положень та містять положення щодо регулювання інших питань.

Крім того, нещодавно надійшло звернення від Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики /лист від 17.08.2020 р. № 04-12/7-2020/13486 (155394)/ з пропозицією-зауваженням щодо необхідності унормування ряду адміністративних процедур механізму надання державних гарантій на портфельній основі, однак таке звернення надійшло значно пізніше встановленого строку і містить лише зауваження без конкретних пропозицій щодо законодавчого унормування відповідних питань.

2. У Комітеті разом з Міністерством фінансів України /далі – Мінфін/ опрацьовано внесені пропозиції та підготовлено законопроект № 3659 у новій редакції /далі – доопрацьований законопроект № 3659/.

Порівняно із законопроектом № 3659 при підготовці доопрацьованого законопроекту № 3659 передбачено:

1) доповнити Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /далі – Закон/ новою статтею 6-1 (замість доповнення пункту 1 статті 6 Закону новим підпунктом «д», як запропоновано у законопроекті №3659), в якій комплексно унормовується питання щодо можливості надання у 2020 році державних гарантій на портфельній основі, зважаючи на їх особливості, зокрема, пропонується установити, що:

– державні гарантії на портфельній основі можуть надаватися в обсязі до 5 млрд грн за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікро-, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом;

– порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюється Кабінетом Міністрів України;

– правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформлюється шляхом укладання договору між Мінфіном та банком-кредитором і має визначати: обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань;

– прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом.

Таким чином, враховано окремі зауваження і пропозиції, викладені у рішенні Комітету щодо розгляду у першому читанні урядового законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу за реєстр. № 3598 (який є системно пов’язаним із законопроектом № 3659 і 13.07.2020 р. також направлено на повторне перше читання) /лист-висновок Комітету від 22.06.2020 р. № 04-20/10-2020/82748 (116264)/, включаючи висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України /далі – ГНЕУ/ до цього законопроекту /лист-висновок від 12.06.2020 р. № 16/3-2020/74616 (107522)/. Насамперед, на даний час питання щодо можливості надання державних гарантій на портфельній основі пропонується унормувати тільки у 2020 році (тобто тимчасово) і відповідно лише у Законі, як виняток з положень статті 17 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ (тобто без внесення відповідних змін до Кодексу), а пізніше залежно від ефективності запровадження зазначеного нового механізму і практики застосування відповідних норм вбачається доцільним розглядати питання щодо законодавчого врегулювання такого механізму на постійній основі у Кодексі. Як наслідок, у новій статті 6-1 Закону, запропонованій доопрацьованим законопроектом № 3659, включено положення системно пов’язаного законопроекту № 3598 щодо деталізації механізму надання державних гарантій на портфельній основі, а також щодо зазначених гарантій передбачено унормувати відповідальність банка-кредитора і гаранта, розмір та вид забезпечення, що надається суб’єктами господарювання;

2) виключити запропоновані законопроектом № 3659 зміни до статті 6 Закону про доповнення пункту 1 статті 6 Закону новим підпунктом «ґ» щодо можливості надання державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва третьої черги Дністровської гідроакумулюючої електричної станції, інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції, з можливістю за рішенням Кабінету Міністрів України звільнення такого товариства від зобов’язання надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання.

Отже, враховано зауваження окремих народних депутатів України щодо недоцільності включення такого положення до законопроекту № 3659, висловлені під час його розгляду у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України 13 липня п.р.;

3) доповнити новими положеннями щодо:

– доповнення Закону новою статтею 16-1 про надання права Мінфіну здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного товариства, 100% акцій якого належать державі в особі Мінфіну та яке створено з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного Законом, а також інформуванням Комітету у тижневий строк;

внесення змін до додатка № 3 до Закону в частині змін видатків загального фонду державного бюджету (у вигляді додатка до доопрацьованого законопроекту № 3659), а саме передбачення Мінфіну видатків розвитку за новою бюджетною програмою «Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом» (код 3501560) у сумі 10 млн грн та на цю суму зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350) з уточненням відповідних підсумкових показників видатків державного бюджету.

Врегулювання таких питань у доопрацьованому законопроекті № 3659 запропоновано деякими народними депутатами України – членами Комітету за ініціативою Мінфіну в рамках реалізації програмних завдань Президента України і Уряду щодо забезпечення доступного іпотечного кредитування з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (зокрема, у серпні п.р. Президент України заявив, що одне з основних завдань нинішньої владної команди – щоб іпотека в Україні була під 10% річних і менше);

4) уточнити назву в частині конкретизації предмету зазначеної законодавчої ініціативи та внесення техніко-юридичних правок, а саме у назві доопрацьованого законопроекту № 3659 виключити слово і цифру «статті 6» та доповнити словами «щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом». Отже, враховано зауваження ГНЕУ, викладене у висновку до законопроекту № 3659.

3. Окремо слід звернути увагу, що на позачерговій сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 25 серпня 2020 р. першим питанням передбачено розгляд у першому читанні законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підвищення мінімальної зарплати за реєстр. № 3963, №3963-1 і №3963-2, при цьому у законопроектах за реєстр. № 3963 і №3963-2 пропонуються зміни до додатка № 3 до цього Закону, якими серед іншого також зменшуються видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350). Відтак, у разі прийняття Верховною Радою України законопроекту за реєстр. № 3963 (або альтернативного законопроекту за реєстр. № 3963-1 чи № 3963-2) необхідно внести техніко-юридичні правки до додатка до доопрацьованого законопроекту № 3659 щодо уточнення відповідних показників видатків державного бюджету для забезпечення його збалансованості та узгодження правових норм.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення:

1. Схвалити проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом за реєстр. № 3659 (доопрацьований) у новій редакції, підготовленій Комітетом з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України, та подати зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом за реєстр. № 3659 (доопрацьований) у новій редакції, підготовленій Комітетом з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України, за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням техніко-юридичних поправок щодо уточнення бюджетних показників у додатку до зазначеного законопроекту у разі прийняття Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту інших законопроектів щодо змін до цього Закону (зокрема, законопроекту за реєстр. № 3963) для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету.

Відповідно у разі прийняття зазначеного законопроекту Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні відповідного закону належить внести до нього необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо зазначеного законопроекту.