Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
30 березня 14:49
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", поданий Кабінетом Міністрів України (звіт та матеріали до нього) посилання...
29 березня 15:09
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" посилання...
15 квітня 15:06
Щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами за реєстр. № 5304 докладніше
15 квітня 12:49
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
09 квітня 10:10
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом за реєстр. № 5308 докладніше
09 квітня 10:06
Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України за реєстр. № 5197-2 докладніше
25 березня 12:52
Щодо повторного розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197) та розгляду альтернативних законопроектів (реєстр. № 5197-1 та № 5197-2) докладніше
18 березня 15:23
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197) докладніше
17 березня 17:10
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
04 березня 11:05
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

15 грудня 2020, 09:56

Щодо розгляду у другому читанні законопроекту про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 14 грудня 2020 року (протокол № 68) розглянув проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000 від 27.11.2020 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Відповідно до частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ та пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 05.11.2020 р. № 980-ІX «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік» Кабінету Міністрів доручено підготувати та у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою (тобто не пізніше 19 листопада п.р.) подати до Верховної Ради законопроект про державний бюджет на 2021 рік, підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України /далі – Бюджетні висновки/ разом з порівняльною таблицею щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків, а також з порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого законопроекту порівняно з редакцією, що подавалася Кабінетом Міністрів на перше читання.

Однак Урядом у встановлені строки не було подано такий законопроект. У зв’язку з цим, Міністерство фінансів України /далі – Мінфін/ поінформувало Комітет, що Мінфіном продовжується робота стосовно опрацювання пропозицій, наданих головними розпорядниками коштів державного бюджету до Бюджетних висновків, а також наразі триває активна робота щодо обговорення показників проекту державного бюджету на 2021 рік з експертами місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду.

Кабінет Міністрів 26 листопада 2020 р. на своєму позачерговому засіданні схвалив (згідно з інформацією на Урядовому порталі) та подав на розгляд Верховної Ради проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000), підготовлений до другого читання (лист КМУ від 26.11.2020 р. № 39674/0/2-20) та зареєстрований у Верховній Раді 27 листопада 2020 р. /далі – доопрацьований законопроект/. При цьому, у складі супровідних матеріалів до доопрацьованого законопроекту надано порівняльні таблиці щодо відмінностей його положень і відповідних показників порівняно із законопроектом, поданим на І читання.

Відповідно до частини третьої статті 158 Регламенту після подання Кабінетом Міністрів законопроекту про державний бюджет, підготовленого до другого читання, Комітет готує висновок щодо врахування у такому законопроекті Бюджетних висновків. При цьому пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Загалом щодо доопрацьованого законопроекту належить зауважити таке.

Оцінка стану врахування Урядом Бюджетних висновків у доопрацьованому законопроекті свідчить, що:

щодо частини 1 (пропозиції): з 56 пропозицій (пунктів і підпунктів) враховано 31 пропозицію (55,4%), враховано частково 19 пропозицій (33,9%) і не враховано 6 пропозицій (10,7%);

щодо частини 2 (доручення): з 129 доручень (пунктів і підпунктів) враховано 17 доручень (13,2%), враховано частково 8 доручень (6,2%) і не враховано 104 доручень (80,6%).

У доопрацьованому законопроекті, як і в проекті, поданому на І читання, враховано зміни до базового бюджетного законодавства, що передбачені у системно пов’язаному законопроекті про внесення змін до Бюджетного кодексу України за реєстр. № 4100-д, який також 5 листопада 2020 р. прийнято Верховною Радою у І читанні за основу та на даний час доопрацьований Комітетом до ІІ читання /далі – пов’язаний законопроект № 4100-д/. Отже, для дотримання збалансованості показників державного бюджету і місцевих бюджетів на 2021 рік та узгодження правових норм доопрацьований законопроект і пов’язаний законопроект № 4100-д належить розглядати взаємоузгоджено і одночасно, при цьому першим має бути прийнято пов’язаний законопроект № 4100-д.

Загальні показники проекту державного бюджету на 2021 рік у доопрацьованому законопроекті змінено порівняно з проектом, поданим на І читання, таким чином:

доходи збільшено на 20.938,5 млн грн (або на 2%), у т.ч. за загальним фондом – на 13.495,1 млн грн, спеціальним фондом – на 7.443,4 млн грн;

видатки зменшено на 2.780 млн грн (або на 0,2%), у т.ч. за загальним фондом зменшено на 11.053,6 млн грн та за спеціальним фондом збільшено на 8.273,6 млн грн;

дефіцит (фінансування) зменшено на 23.718,5 млн грн (або на 8,8%), у т.ч. за загальним фондом зменшено на 24.548,7 млн грн та за спеціальним фондом збільшено на 830,2 млн грн. Таким чином, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 5,5% прогнозного ВВП (тобто зменшено на 0,5% порівняно з проектом, поданим на І читання), але такий рівень не відповідає вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ щодо визначення граничного обсягу дефіциту державного бюджету не вище 3% ВВП. У зв’язку з цим, абзацом другим пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» доопрацьованого законопроекту пропонується зупинити на 2021 рік дію вищенаведених норм Кодексу.

У доопрацьованому законопроекті запропоновано відтермінувати з 1 липня 2021 р. до 1 грудня 2021 р. зростання мінімальної зарплати /у місячному розмірі 6500 грн/. Розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у т.ч. для основних соціальних і демографічних груп населення) у доопрацьованому законопроекті не змінено порівняно із проектом, поданим на І читання. Отже не враховано п. 2.14 ч. 2 Бюджетних висновків щодо можливого подальшого підвищення у 2021 році державних соціальних стандартів. Натомість збільшено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, до 1600 грн /у проекті, поданому на I читання, – 1000 грн/. Поряд з тим, враховано п. 1.2 ч.1 Бюджетних висновків щодо збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям до 35% відносно прожиткового мінімуму для працездатних осіб /у проекті, поданому на І читання, – 25%/.

Під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік до ІІ читання Урядом не змінювалися основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2021 рік (схвалені постановою КМУ від 29.07.2020 р. № 671), на яких розраховано бюджетні показники, при тому що за експертною оцінкою окремі прогнозні макропоказники вбачаються досить оптимістичними або завищеними.

Щодо доходів проекту державного бюджету на 2021 рік у доопрацьованому законопроекті порівняно з проектом, поданим на І читання, внесено такі зміни, зокрема:

1) відповідно до п. 1.12 ч. 1 Бюджетних висновків – за загальним фондом збільшено такі показники: податок на прибуток підприємств (на 1000 млн грн); рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (на 127 млн грн) та для видобування залізних руд (на 317 млн грн); ввізне мито (на 2400 млн грн); частина чистого прибутку державних підприємств та дивіденди на акції щодо державної частки (на 4240,4 млн грн); збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна (на 116,4 млн грн);

2) у зв’язку з відтермінуванням зростання мінімальної зарплати у розмірі 6500 грн, що має вплив на доходи бюджету, за загальним фондом збільшено податок на прибуток підприємств (на 836 млн грн) та зменшено податок та збір на доходи фізичних осіб (на 1279,5 млн грн) і ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (на 900 млн грн);

3) внаслідок підвищення ефективності адміністрування та покращення поточного виконання за підсумками січня-жовтня п.р. – за загальним фондом збільшено ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (на 6400 млн грн) і кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (на 234,9 млн грн);

4) відповідно до п. 1.6 ч. 1 Бюджетних висновків передбачено за спеціальним фондом показник плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей (код 22013000) /далі – плата за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей/ у сумі 7443,4 млн грн із спрямуванням таких надходжень на реалізацію заходів у сфері охорони здоров’я, культури, розвитку аеропортної інфраструктури, соціально-економічного розвитку окремих територій /пункт 8 статті 11 та пункти 18-22 статті 14 доопрацьованого законопроекту/.

Однак, у доопрацьованому законопроекті не враховано п. 1.4 ч. 1 Бюджетних висновків щодо збільшення на 12 млрд грн надходжень від НБУ (передбачено без змін – 33 млрд грн), при тому що останні 6 років були значні обсяги перерахувань коштів НБУ до державного бюджету (2015 р. – 61,8 млрд грн, 2016 р. – 38,2 млрд грн, 2017 р. – 44,4 млрд грн, 2018 р. – 44,6 млрд грн, 2019 р. – 64,9 млрд грн, 2020 р. – 42,7 млрд грн).

У супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту не наведено фінансово-економічних розрахунків щодо обсягів змін планових показників відповідних доходів порівняно з проектом, поданим на І читання.

Поряд з тим, у Верховній Раді знаходиться на розгляді урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень за реєстр. № 4101 від 15.09.2020 р. та альтернативні до нього законопроекти за реєстр. №№ 4101-1, 4101-2 і 4101-3, за результатами розгляду яких Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підготував доопрацьований законопроект за реєстр. № 4101-д від 11.11.2020 р. та рекомендує Верховній Раді прийняти його у І читанні за основу, проте на даний час таке питання ще не розглянуто Верховною Радою. Водночас, у показниках доходів проекту державного бюджету на 2021 рік, поданого на І читання, від реалізації законопроекту за реєстр. № 4101 було враховано 2,2 млрд грн (у т.ч. загальний фонд – 2,1 млрд грн, спеціальний фонд – 0,1 млрд грн) у зв’язку з запропонованою індексацією ставок щодо акцизного податку (крім тютюнових виробів), екологічного податку, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів і води, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. При цьому у доопрацьованому законопроекті планові показники доходів щодо вказаних платежів не змінено порівняно з проектом, поданим на І читання, відтак реалістичність цих показників у певній мірі залежать від прийняття законопроекту за реєстр. № 4101 (чи доопрацьованого законопроекту за реєстр. №4101-д), остаточної редакції прийнятих положень і практики їх застосування.

Щодо боргових показників і фінансування проекту державного бюджету на 2021 рік у доопрацьованому законопроекті порівняно з проектом, поданим на І читання, внесено такі зміни, зокрема:

1) відповідно до п. 2.3 ч. 2 Бюджетних висновків та вимог статей 18 і 40 Кодексу у статті 5 доопрацьованого законопроекту визначено граничний обсяг гарантованого державою боргу у сумі 350.489,7 млн грн /що становить 7,8% від прогнозного ВВП та на 69,2 млрд грн більше відповідного боргу станом на 31.10.2020 р./, у зв’язку з чим у пункті 3 Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту вже не передбачено зупинення дії відповідних вимог Кодексу;

2) відповідно до п. 2.4 і п. 2.5 ч. 2 Бюджетних висновків та вимог статей 17 і 40 Кодексу у статті 6 доопрацьованого законопроекту встановлено граничний обсяг надання у 2021 р. державних гарантій загалом у сумі 88.671,56 млн грн (що становить 9,2% доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2021 р.) та за основними напрямами надання таких гарантій (пункт 1 – до 40 млрд грн, пункт 2 – до 24,67 млрд грн, пункт 3 – до 24 млрд), у зв’язку з чим у пункті 3 Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту вже не передбачено зупинення дії відповідних вимог Кодексу, але залишено положення про зупинення дії абзацу другого частини першої статті 18 Кодексу (щодо обмеження граничного обсягу надання державних гарантій 3% планових доходів загального фонду державного бюджету).

Поряд з тим, пункт 1 статті 6 доопрацьованого законопроекту доповнено новими підпунктами «ґ» і «д» щодо можливості надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань: суб’єктів господарювання державного сектора економіки, 100% акцій яких належить державі та які здійснюють діяльність у сфері виробництва електричної енергії на гідроелектростанціях, за кредитами, що залучаються для фінансування інвестиційних проектів з метою створення (розбудови) маневрових (регулюючих) енергетичних потужностей /відповідно до п. 2.6 ч. 2 Бюджетних висновків/; суб’єктів господарювання, які взяли на себе зобов’язання добудови об’єктів житлового будівництва, права інвесторів за якими були порушені забудовниками, за кредитами, що залучаються для фінансування добудови таких об’єктів /нова пропозиція Уряду/.

Отже, встановлення обмежень щодо надання державних гарантій на 2021 рік унеможливить неконтрольоване зростання гарантованого державою боргу, натомість їх надання за розширеними напрямами у значних сумах (виходячи з запропонованого граничного обсягу) в результаті може призвести до здійснення у наступних бюджетних періодах суттєвих витрат державного бюджету за гарантійними зобов’язаннями;

3) з урахуванням п. 2.7 ч. 2 Бюджетних висновків змінено окремі показники фінансування загального фонду та пов’язані з ними інші боргові показники, зокрема: надходження від приватизації державного майна збільшено на 6 млрд грн; державні запозичення зменшено на 1461,7 млн грн (у т.ч. внутрішні запозичення зменшено на 51.830,7 млн грн та зовнішні запозичення збільшено на 50.369 млн грн); граничний обсяг державного боргу на кінець 2021 р. зменшено на 59.292,7 млн грн; видатки на обслуговування державного боргу зменшено на 1793,4 млн грн.

Хоча план державних запозичень до загального фонду трохи зменшено порівняно з проектом, поданим на І читання, проте він є більшим на 57,2 млрд грн відповідного плану на 2020 рік (який за даними 11 місяців п.р. суттєво не виконується – більш ніж на 30%). Відтак, суттєвими є ризики недоотримання державних запозичень у запланованих обсягах на прийнятних умовах у разі погіршення ситуації на міжнародних ринках капіталу, неотримання коштів міжнародних фінансових організацій і зменшення попиту на ОВДП.

Водночас, за ініціативою Уряду витрати на погашення державного боргу збільшено на 29.086,9 млн грн (з них переважно погашення внутрішніх запозичень – на 27.885,7 млн грн).

У супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту не наведено належних обґрунтувань і фінансово-економічних розрахунків запропонованих змін таких показників, особливо в частині значного збільшення витрат на погашення державного боргу;

4) збільшено державні зовнішні запозичення за спеціальним фондом на 830,2 млн грн у зв’язку з передбаченням у такій сумі кредиту від Уряду Великобританії на реалізацію інвестиційного проекту «Проект із закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень» (загальний обсяг кредиту – 37,4 млн фунтів стерлінгів) за бюджетною програмою 2301400. Однак у супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту не надано пояснень щодо такої нової пропозиції Уряду, насамперед обґрунтування юридичних підстав для планування відповідних бюджетних показників (йдеться про наявність кредитної угоди чи доручень про залучення цього кредиту) та фінансово-економічних розрахунків. Зважаючи на низький рівень залучення кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів та системні недоліки у плануванні та використанні зазначених коштів протягом багатьох років, можливість отримання у 2021 р. відповідних кредитних ресурсів у запропонованому збільшеному обсязі вбачається занадто оптимістичною.

При цьому у доопрацьованому законопроекті не враховано п. 2.2 ч. 2 Бюджетних висновків щодо уточнення частини другої статті 4 стосовно можливості здійснення перерозподілу витрат державного бюджету між бюджетними програмами, пов’язаними з реалізацією інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, без зміни граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу;

5) у доопрацьованому законопроекті передбачено нові статті 30 і 31, якими надається право Мінфіну за рішенням Кабінету Міністрів здійснювати понадпланові випуски ОВДП (з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу) з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації: акцій додаткової емісії Експортно-кредитного агентства у сумі не більше 1,8 млрд грн /з урахуванням пп. 2.17.9 п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/; акцій додаткової емісії акціонерного товариства, 100% акцій якого належать державі в особі Мінфіну та яке провадить діяльність у сфері впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, зокрема для забезпечення громадян України житлом /нова пропозиція Уряду/.

Поряд з тим, передбачено нову статтю 32 щодо надання Мінфіну права здійснювати правочини з державними деривативами за рахунок здійснення понадпланових державних запозичень (з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу). Аналогічне положення (що пропонувалося включити до Кодексу на постійній основі) вилучено з пов’язаного законопроекту № 4100-д при його підготовці до ІІ читання.

Такі положення не узгоджуються з вимогами Кодексу, зокрема: частиною першою статті 16 (щодо здійснення державних запозичень в межах, визначених законом про державний бюджет), частиною першою статті 18 і пунктом 2 частини першої статті 40 (щодо визначення граничного обсягу державного боргу законом про державний бюджет), пунктом 13 частини першої статті 113 (щодо визнання порушенням бюджетного законодавства прийняття рішень, що призвели до перевищення граничного обсягу державного боргу). Внаслідок реалізації таких положень може відбутися непрогнозоване зростання державного боргу і збільшення боргового навантаження на державний бюджет у наступних бюджетних періодах. Крім того, у супровідних матеріалах до законопроекту не наведено фінансового-економічного обґрунтування щодо доцільності і ефективності запровадження таких положень;

6) не враховано п. 2.12, 2.13 і 2.18 ч. 2 Бюджетних висновків щодо унормування у доопрацьованому законопроекті здійснення понадпланових випусків ОВДП для врегулювання окремих питань функціонування ринку електроенергії, натомість пункт 3 розділу «Прикінцеві положення» доповнено новими абзацами щодо зупинення на 2021 рік дії окремих норм законів «Про альтернативні джерела енергії», «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії». Разом з тим, запропонований спосіб унормування зазначених питань не відповідає вимогам частини четвертої статті 153 Регламенту (згідно з якою законопроект про державний бюджет не може містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів).

Щодо видатків проекту державного бюджету на 2021 рік у доопрацьованому законопроекті порівняно з проектом, поданим на І читання, внесено такі зміни, а саме:

1) збільшено (передбачено) видатки з урахуванням Бюджетних висновків та відповідно до нових пропозицій Уряду, зокрема:

– на трансферти місцевим бюджетам, з них:

субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код 3511210) – передбачено у сумі 6 млрд грн (у т.ч. за загальним фондом – 2661,6 млн грн, спеціальним фондом /за рахунок плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей/ –3338,4 млн грн), при тому що відповідно до пп. 1.13.27 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків таку субвенцію запропоновано визначити у сумі 7.360 млн грн за загальним фондом;

субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (код 2911060), – передбачено за загальним фондом у сумі 500 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

субвенцію на створення центрів культурних послуг (код 3811060) – передбачено за спеціальним фондом /за рахунок плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей/ у сумі 300 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.30 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

субвенцію на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (код 2511240), – передбачено за загальним фондом у сумі 274,2 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

– окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетними програмами на:

здійснення прокурорської діяльності, підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури (код 0901010) – збільшено за загальним фондом на 2034,4 млн грн /у зв’язку із збільшенням порівняно з проектом, поданим на І читання, розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури/;

створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (код 2301100) – передбачено у сумі 1.505 млн грн (у т.ч. за загальним фондом – 700 млн грн, спеціальним фондом /за рахунок плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей/ – 805 млн грн) /з урахуванням пп. 1.13.13 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» (код 3107030) – передбачено за загальним фондом у сумі 1.400 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.23 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури (код 3101290) – передбачено за спеціальним фондом /за рахунок плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей/ у сумі 1 млрд грн /з урахуванням пп. 1.13.21 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

фонд розвитку закладів загальнодержавного значення (код 3801340) у сфері культури – збільшено на 1 млрд грн (у т.ч. за загальним фондом виключено 1 млрд грн, за спеціальним фондом /за рахунок плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей/ передбачено 2 млрд грн) /з урахуванням пп. 1.13.29 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (код 2301400) – передбачено за спеціальним фондом у сумі 830,2 млн грн, про що вище зазначено /нова пропозиція Уряду/;

організацію та регулювання діяльності установ в системі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код 1209030) – збільшено за загальним фондом на 538,06 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.8 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

утилізацію твердого ракетного палива (код 6381120) – збільшено за загальним фондом на 519,78 млн грн /відповідно до пп. 1.13.32 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

фінансову підтримку сільгосптоваровиробників (код 1201150) – збільшено за загальним фондом на 500 млн грн /відповідно до пп. 1.13.6 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ (код 1401030) – збільшено за загальним фондом на 500 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.9 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (код 2301550) – збільшено за загальним фондом на 389,9 млн грн /відповідно до пп. 2.17.35 п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/ із зменшенням на таку суму видатків на лікування громадян України за кордоном (код 2301360);

реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України (код 6561160) – збільшено за загальним фондом на 310,5 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.34 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

фінансову допомогу Фонду соціального страхування для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 (код 2501240) – передбачено за загальним фондом у сумі 251,97 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

реалізацію Державної цільової економічної програми енергоефективності (код 2406060) – передбачено за загальним фондом у сумі 250 млн грн /відповідно до пп. 2.17.44 п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/, хоча згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого законопроекту на відповідні заходи планувалося передбачити 150 млн грн, а 100 млн грн – спрямувати Фонду енергоефективності (Мінфіном і Мінрегіоном підтверджено, що у додатку № 3 до доопрацьованого законопроекту міститься технічна помилка);

будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури (код 3801280) – збільшено за загальним фондом на 170 млн грн /відповідно до пп. 1.13.28 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (код 2501350), – передбачено за загальним фондом у сумі 150 млн грн /відповідно до пп. 1.13.15 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (код 2708120) – збільшено за загальним фондом на 150 млн грн /відповідно до пп. 2.17.63 п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/;

здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України (код 0111010) – збільшено за загальним фондом на 137,8 млн грн /відповідно до пп. 1.13.1 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

керівництво та управління у сфері державного майна (код 6611010) – збільшено за загальним фондом на 136,86 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.37 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (код 3401220) – збільшено за загальним фондом на 135,6 млн грн /з урахуванням до пп. 1.13.25 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення (код 2308010) – збільшено за загальним фондом на 127,25 млн грн /відповідно до пп. 2.17.36 п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/;

створення центрів креативної економіки (код 2751510) – передбачено за загальним фондом у сумі 110,17 млн грн /відповідно до пп. 1.13.7 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України (код 0111020) – збільшено за загальним фондом на 109,3 млн грн /відповідно до пп. 1.13.2 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» (код 2301300) – передбачено за загальним фондом у сумі 100 млн грн /відповідно до пп. 2.17.38 п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/;

першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням (код 2707090) – передбачено за загальним фондом у сумі 94,9 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.19 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

керівництво та управління у сфері екологічного контролю (код 2705010) – збільшено за загальним фондом на 60,09 млн грн /відповідно до пп. 1.13.18 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

забезпечення житлом вчених Національної академії наук (код 6541270) – передбачено за загальним фондом у сумі 60 млн грн /відповідно до пп. 2.17.100 п. 2.17 ч. 2 Бюджетних висновків/;

керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей (код 0418010) – збільшено за загальним фондом на 59,87 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами (код 6541260) – передбачено за загальним фондом у сумі 58,6 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету (код 6511010) – збільшено за загальним фондом на 50 млн грн;

керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення (код 6441010) – збільшено за загальним фондом на 38,4 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

керівництво та управління у сфері запобігання корупції (код 6331010) – збільшено за загальним фондом на 38,27 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді (код 2201310) – збільшено за загальним фондом на 30,7 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.12 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

управління та випробування космічних засобів (код 6381050) – збільшено за загальним фондом на 30,26 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.31 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (код 3901120) – передбачено за загальним фондом у сумі 30 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (код 2708110) – збільшено за загальним фондом на 28,8 млн грн /з урахуванням пп. 1.13.20 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/;

фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю (код 2507020) – збільшено за загальним фондом на 25 млн грн /відповідно до пп. 1.13.14 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків/.

керівництво та управління у сфері цифрової трансформації (код 2901010) – збільшено за загальним фондом на 24 млн грн /нова пропозиція Уряду/;

деякі інші заходи.

У супровідних документах до доопрацьованого законопроекту не наведено інформації щодо нормативно-правових підстав і фінансово-економічних обґрунтувань нових пропозицій Уряду щодо збільшення (передбачення) видатків порівняно з проектом, поданим на І читання;

2) відповідно до п. 1.8 ч. 1 Бюджетних висновків виключено статтю 25 проекту, поданого на І читання, збільшено за загальним фондом видатки на державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2.870,7 млн грн (з 1129,3 млн грн до 4 млрд грн), а також на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів /від 16.11.2020 р./ здійснено розподіл зазначених видатків загалом у сумі 4 млрд грн за 36 такими проектами: «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"» (код 0301500) – 40 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій"» (код 0301820) – 30 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва"» (код 0301830) – 138 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"» (код 0301840) – 50 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я"» (код 0301860) – 29,8 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"» (код 2201240) – 15 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»"» (код 2201820) – 27,9 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості " по вул. Квітки Цісик, 14"» (код 2201830) – 180 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"» (код 2201840) – 36 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"» (код 2201850) – 70 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"» (код 2301130) – 104,7 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"» (код 2301810) – 1200 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи "Інститут серця МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а"» (код 2301880) – 332,2 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей"» (код 2401420) – 100 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"» (код 2707160) – 36,9 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"» (код 2707170) – 5 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"» (код 2707800) – 40 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою"» (код 2707810) – 10 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»"» (код 2708810) – 63,5 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття»"» (код 2708820) – 87 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"» (код 3111830) – 248 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"» (код 3401340) – 75,8 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" за адресою м. Київ, Столичне Шоссе, 19"» (код 3401800) – 200 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області"» (код 3601250) – 25,3 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області"» (код 3601830) – 26,3 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові"» (код 3801810) – 4 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької"» (код 3801840) – 54,5 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції"» (код 3801880) – 45 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької"» (код 3801890) – 17,8 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України"» (код 5961070) – 17 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва"» (код 6561180) – 11,5 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання"» (код 6561820) – 23,3 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)"» (код 6561830) – 301,9 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ"» (код 6561840) – 300 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція Дитячого корпусу № 2 ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8"» (код 6561870) – 3,6 млн грн; «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5"» (код 6561880) – 50 млн грн;

3) збільшено видатки за загальним фондом на безпеку і оборону на 158,7 млн грн, а саме:

Міноборони на 121,7 млн грн, у т.ч. за бюджетними програмами «Керівництво та військове управління у сфері оборони» (код 2101010) – на 32,1 млн грн, «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (код 2101020) – на 89,6 млн грн;

МВС на 20 млн грн за бюджетною програмою «Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів» (код 1001200);

ГУР Міноборони на 17 млн грн за бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України» (код 5961070).

Згідно з рішенням РНБО від 05.11.2020 р. «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» (введеним в дію Указом Президента України від 05.11.2020 р. № 486) доручено Кабінету Міністрів передбачити під час доопрацювання законопроекту видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансове забезпечення потреб сектору безпеки і оборони передбачити в обсязі не менше 267.250,9 млн грн, у т.ч. не менше 233.111,2 млн грн – із загального фонду, 14.139,7 млн грн – із спеціального фонду, а також передбачити право Кабінету Міністрів щодо надання державних гарантій в обсязі до 20 млрд грн для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання за кредитами, що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави. У супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту вказано, що відповідно до п. 2.16 ч. 2 Бюджетних висновків і зазначеного рішення РНБО у доопрацьованому законопроекті витрати на національну безпеку і оборону передбачено в обсязі 267.287,8 млн грн (загальний фонд – 233.148,1 млн грн, спеціальний фонд – 14.139,7 млн грн, державні гарантії – 20 млрд грн), або 5,93% прогнозного ВВП;

4) зменшено видатки за загальним фондом, зокрема:

трансферт Пенсійного фонду (код 2506080) – на 8,5 млрд грн. Згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого законопроекту таке зменшення пов’язано з уточненням прогнозного розрахунку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Однак, ця пропозиція Уряду вбачається недостатньо аргументованою, зважаючи що порівняно з 2019 р. фінансовий стан Пенсійного фонду у п.р. значно погіршився та продовжує збільшуватися його залежність від ресурсів державного бюджету та позик за рахунок ЄКР (заборгованість Пенсійного фонду перед бюджетом за надання позик на покриття тимчасових касових розривів з ЄКР на 01.12.2020 р. становила 66,6 млрд грн і з початку п.р. зросла на 17,5 млрд грн), а відтак у 2021 р. ймовірно виникне необхідність збільшувати видатки державного бюджету для Пенсійного фонду;

державний фонд регіонального розвитку (код 2761070) – на 4,86 млрд грн (передбачено у сумі 4,5 млрд грн), а згідно з пп. 1.13.27 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків пропонувалося зменшити на 3,18 млрд грн (тобто на 1,68 млн грн менше);

трансферти місцевим бюджетам, а саме: освітню субвенцію (код 2211190) – на 2859,58 млн грн; додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (код 3511060) – на 2 млрд грн; субвенцію на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (код 2911050) – на 258,8 млн грн;

обслуговування державного боргу (код 3511350) – на 1793,35 млн грн;

електронне урядування (код 2901030) – на 615,15 млн грн;

фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти (код 2201140) – на 500 млн грн;

керівництво та управління у сфері митної політики (код 3506010) – на 500 млн грн;

керівництво та управління у сфері економічної безпеки (код 6491010) – на 416,6 млн грн;

керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру (код 1202010) – на 200 млн грн;

заходи з реорганізації Державної фіскальної служби (код 3503010) – на 200 млн грн;

заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою (код 3504040) – на 200 млн грн;

фінансову підтримка національних театрів (код 3801110) – на 155,46 млн грн;

розкриття туристичного потенціалу (код 3804020) – на 100 млн грн;

здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору (код 3801030) – на 50 млн грн;

видатки в частині витрат на оплату праці у бюджетній сфері (крім державного управління) за багатьма бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету у зв’язку з ініціативою Уряду у доопрацьованому законопроекті відтермінувати підвищення мінімальної зарплати у розмірі 6500 грн з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

Переважна більшість зазначених зменшень видатків не передбачена у Бюджетних висновках, а ініційована Урядом, однак у супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту не наведено відповідних обґрунтувань і розрахунків;

5) здійснено перерозподіл (передачу) видатків за деякими бюджетними програмами МВС, Мінекономіки, Міноборони, Мінстратегпрому, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, при цьому враховано пп. 1.13.16 і 1.13.17 п. 1.13 ч. 1 Бюджетних висновків щодо передачі Мінстратегпрому видатків, передбачених Мінекономіки за двома бюджетними програмами (коди 1201480 і 1201520).

Водночас, в рамках здійснення парламентського контролю відповідно до п. 1.10. ч. 1 Бюджетних висновків у доопрацьованому законопроекті передбачено нові статті 28 і 29 щодо розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за деякими бюджетними програмами за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, а щодо окремих бюджетних програм у сфері освіти – шляхом залучення народних депутатів України з двох профільних комітетів до участі у відповідній комісії МОН.

Щодо деяких питань міжбюджетних відносин на 2021 рік у доопрацьованому законопроекті додатково до вищенаведеного варто відмітити, що:

1) збільшено трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам на 1979,4 млн грн порівняно з проектом, поданим на І читання (у т.ч. за загальним фондом зменшено на 1.659 млн грн і за спеціальним фондом збільшено на 3.638,4 млн грн /у зв’язку з передбаченням двох субвенцій за рахунок плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей/, про що вище вказано), при цьому збільшено базову і реверсну дотації відповідно на 12,28 млн грн і 2,86 млн грн. Як зазначено у супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту, зменшено розрахункові доходи місцевих бюджетів на 1789,3 млн грн (що пов’язано із відтермінуванням зростання мінімальної зарплати у розмірі 6500 грн), а ресурс місцевих бюджетів (з урахуванням трансфертів з державного бюджету) загалом збільшено на 190,1 млн грн;

2) відповідно до п. 2.22 ч. 2 Бюджетних висновків у додатку № 5 до доопрацьованого законопроекту уточнено розподіл між місцевими бюджетами деяких трансфертів (базова і реверсна дотації, освітня субвенція), враховуючи чисельність населення адміністративно-територіальних одиниць, зміни їх статусу, зміни надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств у зв’язку із зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків, зміни параметрів при розрахунку освітньої субвенції);

3) не враховано п. 2.23 ч. 2 Бюджетних висновків щодо збільшення обсягу освітньої субвенції для належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників закладів і установ освіти відповідно до постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» (як і на 2020 р., дію цієї постанови зупинено до 31.12.2021 р. постановою КМУ від 23.11.2020 р. № 1149), натомість освітню субвенцію зменшено на 2.859,58 млн грн (що ймовірно пов’язано з відтермінуванням зростання мінімальної зарплати у розмірі 6500 грн);

4) не враховано п. 1.5 ч. 1 Бюджетних висновків щодо виключення статті 18 проекту, поданого на І читання, та відповідно у доопрацьованому законопроекті збережено цю статтю, згідно з якою розподіл субвенції на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів /передбачено у сумі 1,65 млрд грн/. Таке положення законопроекту не узгоджується з пунктом 6 частини першої статті 40 і частиною третьою статті 97 Кодексу (щодо розподілу міжбюджетних трансфертів у законі про державний бюджет), а також з частиною шостою статті 108 Кодексу (щодо можливості розподілу субвенцій за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом);

5) за ініціативою Уряду у розділі «Прикінцеві положення» доопрацьованого законопроекту передбачено новий пункт 7, згідно з яким 35% загального обсягу субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів автоматично за механізмом, передбаченим у пункті 43-2 розділу VI Кодексу щодо зарахування у п.р. 13,44% акцизного податку з пального до загального фонду таких бюджетів. Таке положення не відповідає вимогам статті 103-1 Кодексу щодо розподілу цієї субвенції між бюджетом м. Києва, а також між обласними бюджетами залежно від протяжності доріг місцевого значення. Крім того, у доопрацьованому законопроекті міститься внутрішня суперечність його положень і показників: розподіл цієї субвенції у додатку № 6 до доопрацьованого законопроекту здійснено відповідно до вимог статті 103-1 Кодексу без врахування положень вказаного нового пункту 7.

Загалом до доопрацьованого законопроекту не надано належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо його нових положень і показників, які не пов’язані з реалізацією Бюджетних висновків, що унеможливлює проведення ґрунтовного аналізу такого документу.

Окремі положення доопрацьованого законопроекту містять певні неточності та неузгодженості, що потребує внесення необхідних техніко-юридичних та редакційних поправок (йдеться про виклад окремих положень доопрацьованого законопроекту, найменування деяких бюджетних програм і інвестиційних проектів у його додатках тощо). Поряд з тим, для узгодження правових норм і дотримання збалансованості бюджетних показників потребують уточнення деякі положення доопрацьованого законопроекту у зв’язку з внесеннях змін до положень пов’язаного законопроекту № 4100-д при його підготовці до ІІ читання.

Комітет з питань бюджету за участю уповноважених представників Мінфіну і Рахункової палати опрацював дане питання (включаючи розгляд неврахованих або частково врахованих Урядом положень Бюджетних висновків та додаткових пропозицій до доопрацьованого законопроекту) та за підсумками розгляду ухвалив таке рішення:

І. Рекомендувати Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000 від 27.11.2020 р.) після прийняття в цілому системно пов’язаного з ним проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4100-д).

ІІ. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000 від 27.11.2020 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України:

1.            У пункті 3 статті 6 законопроекту слова «кредитами (позиками)» замінити словами «кредитами (позиками), в тому числі від банків державного сектору». /відповідно до пункту 1.1 частини 1 Бюджетних висновків/ 

2.            У пункті 8 статті 12 законопроекту слова «або відчуження» виключити. /техніко-юридичне уточнення, що відповідає пункту 1.9 частини першої Бюджетних висновків/

3.            Статтю 11 законопроекту доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9) податок на прибуток підприємств і дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що підлягають сплаті як грошове зобов’язання внаслідок усунення порушень законодавства, виявлених у 2020 році Державною аудиторською службою України в результаті ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року, акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та господарськими товариствами, акціонером (засновником, учасником) яких є зазначене товариство».

Водночас, статтю 12 законопроекту доповнити пунктом 9 такого змісту:

«9) залишок коштів, джерелом формування яких у 2020 році були надходження, визначені пунктами 14, 15 та 16 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»».

У зв’язку з цим, статтю 14 законопроекту доповнити пунктом такого змісту:

«__) здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобіганням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 та пунктом 9 статті 12 цього Закону), за рішеннями Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженими з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».

Також законопроект доповнити новою статтею такого змісту:

«Стаття __. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень пунктів 2, 6 і 17 частини другої статті 29, пункту 1-1 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктом 9 статті 11 та пунктом 9 статті 12 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі».

4.            У пункті 1 статті 14 законопроекту слова «Фондом соціального захисту інвалідів» замінити словами «Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю». /техніко-юридичне уточнення для узгодження з найменуванням кодів 2507000 і 2507040 у додатку № 3 до законопроекту/

5.            Пункт 5 статті 14 законопроекту після слів «загального користування» доповнити словами «державного значення». /техніко-юридичне уточнення для узгодження з статтею 24-2 Бюджетного кодексу України та найменуванням бюджетної програми за кодом 3111020 у додатку № 3 до законопроекту/

6.            У пункті 16 статті 14 законопроекту слова «у порядку та обсягах, що визначені рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нової бюджетної програми)» замінити словами «здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті у порядку та обсягах, визначених рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм)». /відповідно до пункту 2.24 частини 2 Бюджетних висновків та пропозицій № 1326 і № 1327 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

7.            У пункті 17 статті 14 законопроекту слова і цифри «(за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону) за бюджетною програмою, за якою здійснюється утримання установ Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами і цифрами «за бюджетною програмою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» (код 3601020) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону)». /техніко-юридичне уточнення для більш чіткого викладу відповідного положення/

8.            У пункті 20 статті 14 законопроекту слова «здійснення Міністерством культури та інформаційної політики заходів у сфері культури за рахунок Фонду розвитку закладів загальнодержавного значення» замінити словами і цифрами «здійснення заходів у сфері культури за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340)». /техніко-юридичне уточнення для більш чіткого викладу відповідного положення/ 

9.            Статтю 18 законопроекту після слів «Установити, що» доповнити словами і цифрами «як виняток з положень частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України». /техніко-юридичне уточнення для усунення неузгодженості з частиною шостою статті 108 Бюджетного кодексу України/

10.        У статті 20 законопроекту слова і цифри «місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року» замінити словами і цифрою «визначеними згідно з додатком № 5 до цього Закону». /техніко-юридичне уточнення відповідно до листа Мінфіну від 11.12.2020 р. № 05110-02-2/38409 у зв’язку з тим, що за інформацією ЦВК 25.10.2020 р. не відбулися вибори щодо деяких місцевих рад/

11.        У статті 23 законопроекту слова «обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів», розподіляється» замінити словами «як виняток з положень частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України, розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів» (код 3511270)» здійснюється». /техніко-юридичне уточнення для усунення неузгодженості з частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України та з метою більш чіткого викладу відповідного положення/

12.        У статті 25 законопроекту слова і цифри «залишки кошті за освітньою субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на кінець 2020 року, крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 2019 і 2020 роках,» замінити словами і цифрами «залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися станом на 1 січня 2021 року (крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 2019 і 2020 роках),». /техніко-юридичне уточнення для більш чіткого викладу відповідного положення/

13.        У частині першій статті 28 законопроекту слова і цифри «“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” (код 1201150)» виключити.

14.        Законопроект доповнити новою статтею такого змісту:

«Стаття ___. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

15.        Абзаци десятий, одинадцятий і дванадцятий пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту /щодо зупинення на 2021 рік дії окремих норм законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» і «Про ринок електричної енергії»/ виключити.

16.        Пункт 4 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту після слів і цифр «Закону України “Про пробацію” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93)» доповнити словами і цифрами «абзацу другого частини п’ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)». /у зв’язку з виключенням такого положення з підпункту 7 пункту 48 розділу І пов’язаного законопроекту № 4100-д (при його доопрацюванні до ІІ читання), оскільки пропонується унормувати відповідне питання на 2021 рік, а не на постійній основі/

17.        Пункт 7 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:

«7. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень статті 103-1 Бюджетного кодексу України, 40 відсотків від загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, визначеного для відповідного обласного бюджету у додатку № 6 до цього Закону, розподіляється між відповідними бюджетами територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня 2021 року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

18.        Розділ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:

«__. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України, гранична величина місцевого боргу щодо місцевих запозичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, не застосовується за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не будуть перевищувати в наступних бюджетних періодах 30 відсотків обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого цим Законом для відповідного місцевого бюджету.

Дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2021 році місцеві запозичення з урахуванням положень абзацу першого цього пункту».

19.        Розділ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:

«__. Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2021 року, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах, розглянути питання щодо збільшення видатків на забезпечення діяльності органів судової влади, реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, розвиток закладів фахової передвищої та вищої освіти, підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, а також передбачення видатків на ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти».

/відповідно до підпунктів 2.17.2, 2.17.3, 2.17.18, 2.17.37, 2.17.62 та 2.17.95 пункту 2.17 і пункту 2.24 частини 2 Бюджетних висновків і пропозицій №№ 513, 514, 516, 517, 519, 520, 522, 524, 525, 784-786, 789-794, 946-970, 1216-1219, 1527, 2446, 2447, 2448  у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.        Внести до видатків проекту державного бюджету на 2021 рік такі зміни (з внесенням відповідних змін до додатків № 3 та № 6 до законопроекту):

20.1.          збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» (код 0111090) на 1.030,5 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010); /відповідно до підпункту 1.13.3 пункту 1.13 частини 1 Бюджетних висновків та пропозиції № 479 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.2.          збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері експортного контролю» (код 1208010) на 30.000 тис. грн (з них оплата праці – на 24.590 тис. грн), зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках» (код 1201030) на 15.000 тис. грн та видатки розвитку за бюджетною програмою «Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (код 1209030) на 15.000 тис. грн; /відповідно до підпункту 2.17.5 пункту 2.17 частини 2 Бюджетних висновків та пропозиції № 611 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.3.          збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» (код 2201300) на 150.000 тис. грн та видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (код 3901120) на 100.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) на 250.000 тис. грн; /відповідно до пункту 2.24 частини 2 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 822-824 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.4.          передбачити для Міністерства освіти і науки України видатки за новою бюджетною програмою «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» у сумі 2.121.560,1 тис. грн, з них за загальним фондом видатки споживання – 1.436.429,5 тис. грн, за спеціальним фондом – 685.130,6 тис. грн (з них видатки споживання – 682.565,8 тис. грн, видатки розвитку – 2.564,8 тис. грн), зменшивши відповідні видатки за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160); /відповідно до пункту 2.24 частини 2 Бюджетних висновків та пропозицій №№ 802, 803 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.5.          збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (код 2701270) на 100.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів» (код 3511270) на 100.000 тис. грн (з них оплату праці – на 82.000 тис. грн); /відповідно до підпункту 2.17.52 пункту 2.17 частини 2 Бюджетних висновків та пропозицій № 1153-1170 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.6.          передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Функціонування Фонду енергоефективності» у сумі 100.000 тис. грн для Міністерства розвитку громад та територій України, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності» (код 2406060); /відповідно до листа Мінфіну від 30.11.2020 р. № 47010-02/3-2/36678 і листа Мінрегіону від 08.12.2020 р. № 1/29/12554-20 щодо виправлення технічної помилки у додатку № 3 до законопроекту з урахуванням обґрунтування, наведеного у пояснювальній записці до законопроекту/

20.7.          збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (код 2709060) на 10.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» (код 2707070); /відповідно до підпункту 2.17.64 пункту 2.17 частини 2 Бюджетних висновків та пропозиції № 1230 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.8.          збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» (код 2751030) на 48.969,5 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010); /відповідно до підпункту 2.17.67 пункту 2.17 частини 2 Бюджетних висновків та пропозиції № 1257 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.9.          передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» (код 2751370) у сумі 1.241 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751380) на 620,5 тис. грн та бюджетною програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (код 2751470) на 620,5 тис. грн;

20.10.     відновити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» (код 3504040) у сумі 100.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб» (код 3504030); /відповідно до листа Мінфіну від 09.12.2020 р. № 13030-01-2/37966/

20.11.     збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції» (код 3801020) на 100.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (код 3802080); /відповідно до підпункту 2.17.82 пункту 2.17 частини 2 Бюджетних висновків та пропозиції № 1431 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.12.     передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340) у сумі 300.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (код 3802080); /відповідно до підпункту 1.13.29 пункту 1.13 частини 1 Бюджетних висновків та пропозиції № 1465 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.13.     передбачити за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (код 3802080) у сумі 400.000 тис. грн, зменшивши за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340) на 300.000 тис. грн і за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг» (код 3811060) на 100.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту).

При цьому статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «__) фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону)»;

20.14.     передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти» (код 3801160) у сумі 70.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури» (код 3801280);

20.15.     за бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках» (код 3808020) визначити відповідальним виконавцем Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України (без зміни показників видатків за такою програмою);

20.16.     збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» (код 6521010) на 50.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (код 1209030); /відповідно до пункту 2.16 частини 2 Бюджетних висновків та пропозиції № 1567 у відповідній таблиці пропозицій до законопроекту/

20.17.     збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Проведення виборів народних депутатів України» (код 6731020) на 24.040,2 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

20.18.     за окремими бюджетними програмами, пов’язаними з реалізацією державних інвестиційних проектів, уточнити коди функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, а саме: за кодом 2201830 цифри «0942» замінити цифрами «0960»; за кодом 2301880 цифри «0432» замінити цифрами «0732»; за кодом 3801810 цифри «0821» замінити цифрами «0824»; за кодом 3801890 цифри «0821» замінити цифрами «0921». /техніко-юридичні уточнення для виправлення технічних помилок відповідно до листа Мінфіну від 04.12.2020 р. №06050-02-2/37454/

21.        У додатку № 4 до законопроекту:

21.1.      у найменуванні бюджетної програми «Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку» (код 2401460) слова «публічному акціонерному товариству» замінити словами «приватному акціонерному товариству»; /техніко-юридичне уточнення для приведення у відповідність найменування цього товариства до його статуту і узгодження з пунктом 3 статті 13 законопроекту/

21.2.      у найменуванні бюджетної програми «Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"» (код 2401610) слово «ПАТ» замінити словом «ПрАТ» (з внесенням відповідних змін до додатка № 8 до законопроекту). /техніко-юридичне уточнення для приведення у відповідність найменування цього товариства до його статуту і узгодження з пунктом 3 статті 13 законопроекту /

22.        У додатку № 8 до законопроекту:

22.1.      за рядком «Проект «Східна Україна: воззєднання, відновлення, зростання» (Кредитор - Європейський інвестиційний банк) у назві інвестиційного проекту слова «воззєднання, відновлення, зростання» замінити словами і цифрою «возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»; /техніко-юридичне уточнення для узгодження з найменуванням цього проекту у розпорядженні КМУ від 02.12.2020 р. № 1502-р/

22.2.      за рядком «Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону» (Кредитор – Уряд Республіки Польща) у коді програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету цифри «3507610» замінити цифрами «3506610». /техніко-юридичне уточнення для виправлення помилки у коді відповідної бюджетної програми/

23.        На підставі змін, передбачених пунктами 1-22 цих пропозицій, внести відповідні зміни до тексту законопроекту та додатків до нього.

24.        Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України після прийняття законопроекту при оформленні Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» внести до нього відповідні зміни, пов’язані із врахуванням вищезазначених пропозицій, а також необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки.