Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
16 вересня 11:23
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за реєстр. №6000 від 15.09.2021 року посилання...
27 серпня 15:12
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки /схвалена Кабінетом Міністрів України та подана з відповідними матеріалами/ та Постанова ВРУ «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки» докладніше
29 березня 15:09
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" посилання...
27 вересня 16:00
У Комітеті ВРУ з питань бюджету відбулася зустріч із представниками Єврокомісії та SIGMA докладніше
24 вересня 12:40
Голова бюджетного комітету парламенту: “Ми звернулися до міжнародних інституцій, щоб вони допомогли створити Бюджетний офіс при бюджетному комітеті” посилання...
23 вересня 09:52
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (реєстр. № 6052) та альтернативних до нього законопроектів (реєстр. № 6052-1, № 6052-2, № 6052-3, № 6052-4, № 6052-5) докладніше
23 вересня 09:35
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
22 вересня 10:00
Щодо законопроекту про державний бюджет на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 15.09.2021 р.) докладніше
09 вересня 17:24
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719) докладніше
09 вересня 11:42
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації, за реєстр. № 5853 докладніше
09 вересня 10:51
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

01 липня 2021, 09:55

Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5154)

     Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 30 червня 2021 року (протокол № 94) розглянув питання щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5154 від 25.02.2021 р.), поданий Президентом України /далі – законопроект № 5154/.

Законопроект № 5154 15 червня 2021 року Верховною Радою України прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект № 5154 з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні (згідно з Постановою Верховної Ради України від 15.06.2021 р. № 1541-ІХ).

Законопроектом № 5154 пропонується частину другу статті 29 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ доповнити новим пунктом 1-3 щодо включення збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що сплачується (перераховується) згідно з підрозділом 9-4 «Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб» розділу XX Податкового кодексу України /далі – одноразовий збір/, до складу доходів загального фонду державного бюджету, передбачивши набрання чинності відповідним законом (йдеться про законопроект № 5154 у разі його прийняття) з дня, наступного за днем його опублікування. Законопроект № 5154 є похідним від законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5153) /далі – базовий законопроект № 5153/, яким унормовуються питання щодо справляння одноразового збору і який Верховною Радою України прийнято в цілому як закон 15.06.2021 р. Отже, наразі вже є підстави для внесення змін до Кодексу, передбачених законопроектом № 5154.

Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 22 червня 2021 року/ до Комітету надійшли пропозиції щодо законопроекту № 5154, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 18 пропозицій.

За підсумками опрацювання пропозицій у Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України та Рахункової палати в остаточній редакції законопроекту № 5154 пропонується врахувати техніко-юридичні пропозиції, зазначені у висновку Комітету щодо підготовки законопроекту № 5154 до розгляду у першому читанні згідно з рішенням Комітету від 28.04.2021 р. (протокол № 86), а саме щодо уточнення:

назви законопроекту № 5154 в частині доповнення після слова «запровадження» словами «одноразового (спеціального)» /для узгодження з назвою базового законопроекту № 5153, прийнятого 15.06.2021 р./;

– формулювання одноразового збору шляхом доповнення абзацу другого розділу І законопроекту № 5154 /щодо нового пункту 1-3 частини 2 статті 29 Кодексу/ після слів і цифр «розділу ХХ» словами «Перехідні положення»;

внесення необхідних редакційних та техніко-юридичних поправок.

Разом з тим, пропонується відхилити окремі пропозиції, зокрема щодо:

зарахування одноразового збору до спеціального фонду державного бюджету із спрямуванням на програми соціального захисту осіб з інвалідністю /оскільки одноразовий збір матиме тимчасовий період застосування, проблематично спрогнозувати його обсяги надходжень, здійснення відповідних соціальних видатків буде залежати від фактичних надходжень одноразового збору виходячи з вимог бюджетного законодавства щодо витрат спеціального фонду бюджету, крім того, зарахування одноразового збору до спеціального фонду державного бюджету передбачено в альтернативному законопроекті за реєстр. № 5154-1, який Верховною Радою України за результатами розгляду у першому читанні 15.06.2021 р. не прийнято/;

зарахування 40% одноразового збору до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування /оскільки одноразовий збір матиме тимчасовий період застосування, проблематично спрогнозувати його обсяги надходжень і відповідно забезпечити рівномірний і справедливий розподіл одноразового збору між територіальними громадами, а також у базовому законопроекті № 5153, прийнятому 15.06.2021 р., не визначено механізму сплати такого збору до відповідних бюджетів/;

сплати одноразового збору протягом року, починаючи з 01.07.2021 р. /оскільки така пропозиція належить до питань адміністрування одноразового збору і є предметом регулювання податкового законодавства, а також не узгоджується з положеннями базового законопроекту № 5153, прийнятого 15.06.2021 р., в якому передбачено відповідне добровільне декларування з 01.09.2021 р./;

унормування питання про включення одноразового збору до доходів державного бюджету у розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу /оскільки така пропозиція не узгоджується із статтею 29 Кодексу, в якій безпосередньо визначається перелік усіх доходів державного бюджету/;

надання Кабінету Міністрів України доручення у річному звіті про виконання закону про державний бюджет за 2022 рік поінформувати щодо досягнення запланованої мети та завдань, встановлених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особам належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» /оскільки така пропозиція стосується реалізації положень базового законопроекту № 5153, прийнятого 15.06.2021 р., і відповідно є предметом регулювання саме податкового законодавства, крім того, не узгоджується з статтею 61 Кодексу щодо складу річного звіту про виконання закону про державний бюджет/.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5154) прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом з питань бюджету у порівняльній таблиці до законопроекту, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту.