Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
01 грудня 15:10
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за реєстр. №6000 посилання...
27 серпня 15:12
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки /схвалена Кабінетом Міністрів України та подана з відповідними матеріалами/ та Постанова ВРУ «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки» докладніше
29 березня 15:09
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" посилання...
02 грудня 16:51
Щодо розгляду у другому читанні доопрацьованого Урядом законопроекту про державний бюджет на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 01.12.2021 р.) докладніше
02 грудня 10:58
Про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 6297) докладніше
02 грудня 10:54
Щодо підготовки до другого читання законопроекту про про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери) (реєстр. № 6298) докладніше
02 грудня 10:51
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
18 листопада 14:16
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)» (реєстр. № 6297) та альтернативних до нього законопроектів за реєстр. № 6297-1 і № 6297-2 докладніше
18 листопада 10:15
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери (реєстр. № 6298) та альтернативних до нього законопроектів (реєстр. № 6298-1 і № 6298-2) докладніше
18 листопада 10:04
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
10 листопада 11:07
Відбулась установча зустріч Голови Комітету ВРУ з питань бюджету Юрія Арістова із представниками Світового банку в Україні докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

19 жовтня 2021, 10:54

Щодо розгляду питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (реєстр. № 5853)

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 19 жовтня 2021 року розглянув питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (реєстр. № 5853).

Проект Закону України про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (реєстр. № 5853 від 17.08.2021 р), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Мотовиловцем А.В. та іншими /далі – законопроект № 5853/, прийнято 9 вересня 2021 року Верховною Радою України за основу з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ доопрацювати законопроект № 5853 з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні /згідно з Постановою Верховної Ради України від 09.10.2021 р. № 1743-ІХ/.

Законопроектом № 5853 пропонується замінити абзаци перший-четвертий частини третьої статті 33 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ одним абзацом, в якому визначити, що Національний банк України /далі – Нацбанк/ щороку, до 1 березня, надає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію, необхідну для складання Бюджетної декларації, про орієнтовний прогноз частини прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, при цьому така інформація подаватиметься Нацбанком виключно в порядку інформування. Водночас законопроектом № 5853 передбачається набрання чинності відповідним законом (йдеться про законопроект № 5853 у разі його прийняття) з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України» (йдеться про поданий тими ж розробниками законопроект за реєстр. № 5850 від 17.08.2021 р. /далі –законопроект № 5850/).

У чинній нормі частини третьої статті 33 Кодексу встановлено, що Нацбанк подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період; до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період (у т.ч. обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року); до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.

Законопроект № 5853 є системно пов'язаним і похідним від законопроекту № 5850, який також 9 вересня 2021 року Верховною Радою України прийнято за основу. Станом на 18 жовтня 2021 року законопроект № 5850 підготовлено Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики для розгляду Верховною Радою України у другому читанні.

Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 16 вересня 2021 року/ до Комітету надійшли пропозиції щодо законопроекту № 5853, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 17 пропозицій.

За підсумками опрацювання пропозицій у Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України /далі – Мінфін/ та Рахункової палати в остаточній редакції законопроекту № 5853 пропонується врахувати пропозиції, пов’язані з зауваженнями, наведеними у висновку Комітету від 08.09.2021 р. (включаючи зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України /далі – ГНЕУ/ і Мінфіну до законопроекту № 5853), та деякі інші пропозиції, зокрема:

виключити речення щодо подання Нацбанком інформації виключно в порядку інформування /зважаючи на зауваження ГНЕУ і Мінфіну/;

конкретизувати, що відповідна інформація Нацбанку подається на середньостроковий період /для приведення у відповідність до вимог статті 33 Кодексу, оскільки Бюджетна декларація складається на середньостроковий період/;

доповнити положенням про подання Нацбанком інформації про орієнтовні прогнозні показники валютно-курсової політики (у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року) /така інформація є необхідною для складання Бюджетної декларації і проекту державного бюджету, зокрема відповідні показники використовуються у розрахунках деяких видів доходів і витрат державного бюджету та загалом боргових показників/;

уточнити остаточну назву законопроекту № 5853 та внести необхідні техніко-юридичні і редакційні поправки для приведення до вимог нормопроектувальної техніки та узгодження з вимогами бюджетного законодавства.

Разом з тим, пропонується відхилити пропозиції, якими, насамперед, передбачається виключити положення законопроекту № 5853, оскільки такі пропозиції нівелюють його предмет регулювання.

Загалом пропонується врахувати 9 пропозицій (з них 5 – врахувати частково) і відхилити 8 пропозицій та рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 5853 прийняти у другому читанні і в цілому як закон з урахуванням підтриманих пропозицій у запропонованій остаточній редакції, викладеній у порівняльній таблиці до законопроекту № 5853, та внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок (порівняльна таблиця до законопроекту № 5853 додається, а також додається довідкова порівняльна таблиця до законопроекту № 5853 щодо порівняння з чинними нормами Кодексу).

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (реєстр. № 5853), розглянути у другому читанні після прийняття в цілому проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України» (реєстр. № 5850) та за результатами такого розгляду прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом з питань бюджету у порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту.