Повідомлення

Перейти до розділу
30 грудня 09:43
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" посилання...
05 червня 11:41
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (із змінами) посилання...
05 червня 11:22
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" посилання...
17 грудня 16:41
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
16 грудня 12:59
Про додатковий розгляд проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000 від 27.11.2020 р.) докладніше
15 грудня 09:56
Щодо розгляду у другому читанні законопроекту про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000) докладніше
15 грудня 09:44
Щодо підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4100д) докладніше
09 грудня 12:14
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
04 грудня 12:05
Про Висновок Рахункової палати про аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у січні-вересні та інформацію Міністерства фінансів України щодо поточного стану виконання державного бюджету у 2020 році. докладніше
03 грудня 12:05
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 4431) докладніше
26 листопада 14:25
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини
докладніше
10 липня 2008, 17:54

Зміни до Бюджетного кодексу України

9 липня 2008 року на своєму засіданні Комітет Верховної Ради України з питань бюджету розглянув проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№2709 від 02.07.2008).

Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України спрямований на комплексне вирішення питань вдосконалення бюджетного законодавства, які з часу прийняття Бюджетного кодексу  щорічно постають  у бюджетному процесі та врегульовуються, як правило, законом про державний бюджет на відповідний рік, або іншими нормативно-правовими актами. Законопроект закладає правову основу до подальшого розвитку бюджетного планування, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, застосування сучасних методів управління боргом, удосконалення системи контролю у бюджетному процесі та за дотриманням бюджетного законодавства.

Проект закону розроблено, виходячи з практики застосування Бюджетного кодексу України протягом періоду його дії та зарубіжного досвіду, а також з урахуванням окремих пропозицій народних депутатів України в законопроектах з цих питань, пропозицій органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зміни, запропоновані у проекті закону, охоплюють всі  розділи і глави Бюджетного кодексу, що спричинило його виклад у новій редакції.

До  основних положень законопроекту належить:

- введення нових та уточнення діючих термінів, що має сприяти уніфікації термінології та однаковому їх тлумаченню;

- уточнення переліку та функцій головних розпорядників бюджетних коштів;

- конкретизовано положення щодо умов та особливостей здійснення операцій з державним та місцевим боргом, залучення державних та місцевих запозичень;

- надання можливості здійснювати зовнішні запозичення міським радам з чисельністю населення понад п’ятсот тисяч мешканців (у діючій редакції 800 тисяч);

- зміну умови надання місцевих гарантій - за рішенням відповідної ради, якщо воно приймається не менш яке трьома четвертями від загальної кількості депутатів відповідної ради;

 - закріплення статусу Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період, оптимізація її змісту та уточнення терміну її прийняття (до 1 березня року, що передує плановому). У зв’язку з цим, пропонується перенести час проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на більш ранній час (у місячний термін з дня прийняття Бюджетної декларації, замість 1 червня)

- прийняття закону про державний бюджет на відповідний рік за процедурою двох читань;

- уточнення норм щодо виконання бюджету у разі несвоєчасного його затвердження;

- унормування застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: складання прогнозу бюджету на наступні три бюджетні періоди як на рівні розпорядників бюджетних коштів, так і на рівні державного та місцевого бюджетів, визначення складових програмно-цільового методу у бюджетному процесі, проведення оцінки ефективності бюджетних програм на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, можливість застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів;

- уточнення особливостей виконання державного і місцевих бюджетів у разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України та рішення про місцевий бюджет;

- запровадження посад державних бухгалтерів у системі головного розпорядника бюджетних коштів і покладення на них повноважень щодо ведення бухгалтерського обліку та складання зведеної звітності, а також здійснення відповідного контролю;

- розширення складу доходів бюджетів місцевого самоврядування, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (плата за окремі види ліцензій, збір за спеціальне водокористування водних ресурсів загальнодержавного значення, плата за державну реєстрацію);

- включення до складу так званих «власних доходів» місцевих бюджетів плати за землю у повному обсязі (90 % зараховується до бюджетів місцевого самоврядування та по 5 % до відповідного обласного та районного бюджету), адміністративних штрафів, нерухомість;

- включення до складу видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, видатків на позашкільну освіту, на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів, центрів соціальних служб для молоді, на утримання зоопарків, на місцеві програми розвитку комунальної сфери, видатків на утримання професійно-технічної освіти; на виплату щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- включення до складу бюджету розвитку частини податку на прибуток приватних підприємств (у розмірі 10 відсотків) та капітальних видатків з визначенням напрямів їх спрямування;

- визначення умов,  за якими місцевим бюджетам передбачається субвенція з державного бюджету на виконання інвестиційних погром (проектів);

- вимога щодо застосування державних соціальних стандартів і нормативів при визначенні для місцевих бюджетів загального обсягу фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при обчисленні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- встановлення особливостей формування бюджетів об’єднань сіл, селищ і міст, які будуть утворюватися у майбутньому, і будуть мати взаємовідносини безпосередньо з державним бюджетом;

- систематизація норм щодо повноважень та відповідальності органів, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначення видів бюджетних правопорушень залежно від стадії бюджетного процесу, заходів впливу та процедур їх застосування у разі вчинення бюджетних правопорушень учасниками бюджетного процесу.

Проект закону передбачає внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України „Про Національний банк України”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про систему оподаткування”, „Про Кабінет Міністрів України”, «Про комітети Верховної Ради України».

Законопроект має вплив на доходи та видатки бюджетів і  такі зміни є збалансованими, що належним чином обґрунтоване авторами.

Враховуючи, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться 16 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, пропонується доручити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підготувати законопроект до другого читання з урахуванням пропозицій, викладених у цих законопроектах.

За підсумками розгляду цього питання ухвалено рішення: рекомендувати Верховній Раді України Проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, поданий народними депутатами України Деркачем М.І., Жебрівським П.І., Кирильчуком Є.І. (реєстр. № 2709), прийняти за основу.