Повідомлення

Перейти до розділу
17 вересня 11:04
Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік посилання...
07 вересня 09:35
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" посилання...
06 вересня 15:59
Орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на вересень, жовтень 2018 року докладніше
22 жовтня 11:59
У Комітеті з питань бюджету відбулася зустріч з представниками Ради Європи та Наглядової Ради НТСУ щодо фінансового забезпечення суспільного мовлення в Україні докладніше
18 жовтня 18:02
Щодо підготовки до першого читання урядового законопроекту про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000) докладніше
18 жовтня 17:51
Щодо розгляду урядового законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084) докладніше
04 жовтня 15:53
У Верховній Раді України відбувся круглий стіл на тему: «Парламентський контроль у сфері публічних фінансів» докладніше
21 вересня 10:56
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
20 вересня 16:12
Про Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік у першому півріччі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році докладніше
20 вересня 16:00
Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу (реєстр. № 8599) докладніше
20 вересня 15:53
Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 9026) докладніше
08 червня 2017, 16:42

Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)" (реєстр. № 6379)

Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)» (реєстр. № 6379).

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 07 червня 2017 року (протокол № 101) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)» (реєстр. № 6379 від 14.04.2017 р.), поданий народними депутатами України Кривенком В.М., Кишкарем П.М., Білецьким А.Є. та іншими.

Законопроектом пропонується викласти в новій редакції пункт 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), доповнивши нормами про незастосування положень частини тринадцятої статті 17 Кодексу в разі розстрочення сплати заборгованості державного підприємства «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)» (далі - ХДАВП) перед державою за виконання зобов’язань за облігаціями, що випущені ХДАВП у 2009 році під державні гарантії, а також про списання суми пені та інших штрафних санкцій, нарахованих внаслідок невиконання зазначених зобов'язань ХДАВП на реструктуризовану суму заборгованості.

Частиною тринадцятою статті 17 Кодексу встановлено, що забороняється реструктуризація заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, за кредитами з бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб’єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов’язання щодо погашення такої заборгованості, на строк не більше трьох років на підставі договору, укладеного між таким суб’єктом господарювання, інвестором та органом доходів і зборів. При цьому сума пені, нарахована внаслідок невиконання позичальником таких зобов’язань на реструктуризовану суму заборгованості, списується.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. № 476-р «Про заходи щодо фінансового оздоровлення Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант» було, серед іншого, випущено облігації ХДАВП на загальну суму 1620 млн грн т.ч. 1237 млн грн для погашення кредиторської заборгованості перед банками та 383 млн для добудови літаків, і виплату купонного (відсоткового) доходу за розміщеними згідно з цим розпорядженням облігаціями усіх серій) з метою забезпечення видатків на виробничу діяльність зазначеного підприємства та формування ресурсної бази, зокрема погашення кредиторської заборгованості перед банками, у тому числі покриття наданих банками гарантій, у рамках реалізації інвестиційних проектів з будівництва літаків на період 2009-2015 років, в т.ч. із сплати власникам облігацій сум відсотків, нарахованих на облігації відповідно до умов їх випуску, в забезпечення виконання зобов'язань, за якими надаються державні гарантії.

Згідно із даними звіту про виконання державного бюджету за І квартал 2017 року станом на 01.04.2017 р. сума простроченої заборгованості ХДАВП перед державою за кредитами (у тому числі з відшкодування витрат державного бюджету) становила 2129053,8 тис. грн, а сума заборгованості за пенею, нарахованою на таку прострочену заборгованість, – 9635,5 тис. грн. Таким чином, загальний обсяг заборгованості ХДАВП перед державою становить 2138689,3 тис. грн.

Необхідно відмітити, що законопроект є системно пов’язаним і похідним від поданого тими ж авторами законопроекту «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)» (реєстр. № 6378 від 14.04.2017 р.), яким пропонується реструктуризувати заборгованість ХДАВП перед державою за виконання зобов’язань за облігаціями, що випущені ХДАВП у 2009 році під державні гарантії, на таких умовах:

ХДАВП у перші п’ять років погашає щоквартально по 0,005% від загальної суми боргу перед державою, а залишок заборгованості погашається щоквартально рівними частинами протягом 5 років;

з дня набрання чинності відповідним законом на суму заборгованості не нараховуються пеня та інші штрафні санкції, а нараховані на день набрання чинності відповідним законом пені та інші штрафні санкції списуються.

З цього приводу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ) у своєму висновку /лист від 01.06.2017 р. № 16/3-430/6379(129795)/ зазначає, що логічним було б розглядати законопроект за реєстр. № 6379 при умові позитивного рішення Парламенту щодо реструктуризації заборгованості.

Таким чином, з метою узгодження правових норм законопроект за реєстр. № 6379 належить розглядати одночасно та взаємоузгоджено з розглядом законопроекту за реєстр. № 6378, оскільки неприйняття одного з них не дозволить забезпечити врегулювання порушеного питання.

На даний час щодо законопроекту за реєстр. № 6378 ще немає рішення Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (який є відповідальним за розгляд вказаного законопроекту).

У пояснювальних записках до законопроектів за реєстр. № 6379 і № 6378 зазначено, що їх метою є створення умов для поліпшення фінансового стану суб’єкта літакобудування, звільнення його від надмірного боргового навантаження та сприяння припиненню процедури банкрутства ХДАВП, стабілізації виробництва в галузі літакобудування, забезпечення виконання Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, стимулювання виробництва вітчизняної авіаційної техніки та оборонної продукції, вирішення питань з імпортозаміщення комплектуючих виробів та систем при створенні та виробництві військово-транспортної авіаційної техніки, що пов'язано з інтересами обороноздатності та безпеки держави. Розробниками також відмічено, що прийняття вказаних законопроектів дозволить ХДАВП сплатити впродовж 10 років до державного бюджету борг у сумі 2138,7 млн грн, збалансувати інтереси держави та підприємства і при цьому не потребуватиме додаткових видатків з державного і місцевих бюджетів.

ГНЕУ вважає, що було б логічним отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо наслідків запровадження даних законодавчих пропозицій, оскільки пропонується реструктурувати заборгованість ХДАВП перед державою та враховуючи те, що за змістом відповідних положень  п. 6  статті 116 Конституції України та статті 42 Кодексу розробку та забезпечення виконання затвердженого державного бюджету віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України.

За висновком Міністерства фінансів України /лист від 19.05.2017 р. № 12010-11/80-81-2/13412/ вищевказані законопроекти не впливають на дохідну та/або видаткову частину бюджетів та виконання закону про державний бюджет у поточному році, однак зауважено, що прийняття законопроектів може призвести до втрати потенційних надходжень у сумі 9,6 млн грн (як нараховану пеню). Крім того, Мінфін звертає увагу, що відповідно до статті 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до державного бюджету у розмірі не менше 30% у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому, сума пені та інших штрафних санкцій, яка списується, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку підлягає включенню до складу інших операційних доходів, що збільшує фінансовий результат підприємства до оподаткування податком на прибуток підприємств та відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємства.

З огляду на наведене слід зазначити, що реалізація даних законодавчих ініціатив може призвести у поточному році до втрат потенційних надходжень державного бюджету у зв’язку з наявною простроченою заборгованістю цього підприємства перед державним бюджетом, а у наступних бюджетних періодах до збільшення надходжень державного бюджету від оподаткування прибутку ХДАВП та від погашення зазначеної простроченої заборгованості.

Загалом Міністерство фінансів України вважає, що законопроекти можуть бути розглянуті Верховною Радою України. Разом з тим, з метою захисту інтересів держави та забезпечення своєчасного погашення заборгованості ХДАВП перед державою Мінфін пропонує статті 1 і 2 законопроекту за реєстр. № 6378 викласти в уточненій редакції, в якій, насамперед, вказати обсяг реструктуризації відповідної заборгованості ХДАВП (2129053,8 тис. грн) та передбачити здійснення такої реструктуризації за умов, що ХДАВП погашає зазначену заборгованість щокварталу рівними частинами протягом 10 років відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану заходів з виводу підприємства з кризового стану та після затвердження Господарським судом мирової угоди в рамках справи про банкрутство.

Довідково варто звернути увагу, що у чинній редакції пункту 3-1 розділу VI Кодексу норми, аналогічні до запропонованих законопроектом, передбачені щодо державних підприємств «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та «Антонов». Виходячи з таких норм та на підставі законів України від 19.05.2011 р. № 3396-VI «Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"» (із змінами від 23.03.2017 р. № 1987-VIII) та від 20.10.2016 р. № 1701-VIII «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов"» здійснено реструктуризацію заборгованості зазначених підприємств перед державою на умовах, що вони погашають цю заборгованість щокварталу рівними частинами протягом 10 років.

ГНЕУ, поділяючи необхідність фінансового оздоровлення ХДАВП перед державою, водночас вважає, що у документах, які додаються до законопроекту за реєстр. № 6379, доцільно надати більш докладну інформацію щодо ефективності пропонованого механізму реструктуризації з огляду на те, що його законодавчо вже застосовано до державних підприємств «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та «Антонов».

Поряд з тим, відповідно до вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту необхідно надати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), про що також зауважує ГНЕУ.

На час розгляду законопроекту у Комітеті з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

Зважаючи на наведене та необхідність термінового врегулювання порушених питань, Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)» (реєстр. № 6379 від 14.04.2017 р.), поданий народними депутатами України Кривенком В.М., Кишкарем П.М., Білецьким А.Є. та іншими, розглянути у першому читанні одночасно і взаємоузгоджено з системно пов’язаним проектом Закону України про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП)» (реєстр. № 6378 від 14.04.2017 р.) і за результатами розгляду прийняти за основу та в цілому як закон з внесенням необхідних редакційних та техніко-юридичних правок.