Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Предмети відання Комітету
26 березня 2018, 16:11

Предмети відання

Відповідно додатку до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» Комітет Верховної Ради України з питань бюджету здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні функції у відповідних сферах відання з таких питань:

-    державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини;

-    Державний бюджет України (включно з питаннями доходів, видатків бюджету, контролю за виконанням бюджету);

-    бюджетний процес;

-    державний внутрішній і зовнішній борг;

-    проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

-    діяльність державних фінансових органів;

-    діяльність Рахункової палати.

 
 Предмети відання підкомітетів Комітету з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання

Підкомітети Комітету з питань бюджету попередньо розглядають питання, віднесені до предметів відання Комітету з питань бюджету, та готують їх для подальшого розгляду на засіданнях Комітету з питань бюджету за такими напрямами:

1) підкомітет з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України:

комплексне опрацювання проекту Основних напрямів бюджетної політики, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Регламенту Верховної Ради України (в частині спеціальних процедур щодо державного бюджету) та пропозицій з удосконалення бюджетного процесу, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

2) підкомітет з питань доходів державного бюджету:

опрацювання питань доходів державного бюджету в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

3) підкомітет з питань державного боргу та фінансування державного бюджету:

опрацювання питань фінансування державного бюджету, державного боргу і державних гарантій в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету /відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України/;

 

4) підкомітет з питань видатків державного бюджету:

опрацювання питань видатків і кредитування державного бюджету в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та передачі бюджетних призначень /відповідно до частин шостої, восьмої і дев’ятої статті 23 Бюджетного кодексу України/;

5) підкомітет з питань видатків бюджетів щодо паливно-енергетичного комплексу та енергоефективності:

підкомітет з питань видатків бюджетів щодо паливно-енергетичного комплексу та енергоефективості попередньо розглядає питання, віднесені до предметів відання Комітету з питань бюджету, та готує їх для подальшого розгляду на засіданнях Комітету з питань бюджету за такими напрямами:

опрацювання питань видатків бюджетів щодо паливно-енергетичного комплексу та енергоефективості в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків державного бюджету, розподілу коштів з державного бюджету та розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток паливно-енергетичного комплексу та щодо енергоефективності;

6) підкомітет з питань місцевих бюджетів:

опрацювання питань місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з державним бюджетом у процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій /відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України/;

7) підкомітет з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку:

опрацювання питань державного фонду регіонального розвитку у процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

8) підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати:

опрацювання питань державного фінансового контролю у процесі розгляду законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, законів України «Про Рахункову палату» і «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

опрацювання питань щодо призначень на посади і звільнень з посад Голови і членів Рахункової палати та попередній розгляд щорічного звіту Рахункової палати про результати її діяльності;

попередній узагальнений розгляд звітів про виконання бюджету і висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо затвердження бюджетів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування /відповідно до підпункту 1-1 пункту 14 розділу VI  Бюджетного кодексу України/;

9) підкомітет з питань оцінки законопроектів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству:

опрацювання всіх зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів (крім тих, за якими Комітет з питань бюджету визначено головним) щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

10) підкомітет з питань державних інвестиційних проектів та аналізу ефективності управління підприємствами державного сектору економіки:

опрацювання питань щодо відбору державних інвестиційних проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, та виконання таких інвестиційних проектів;

опрацювання питань видатків державного бюджету на розвиток базових галузей економіки в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та передачі бюджетних призначень на розвиток базових галузей економіки /відповідно до частин шостої і восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України/.

11) підкомітет з питань з питань використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами:

опрацювання питань видатків державного бюджету за бюджетними програмами, у межах яких виконуються роботи та здійснюються заходи у сфері поводження з радіоактивними відходами, в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків державного бюджету, розподілу коштів з державного бюджету за бюджетними програмами, у межах яких виконуються роботи та здійснюються заходи у сфері поводження з радіоактивними відходами.

 

Затверджено на засіданні Комітету з питань бюджету 10.12.2014 р. (протокол № 1) із змінами від 09.12.2015 р. (протокол № 39), від 21.09.2016 р. (протокол № 69), від 07.02.2017 р. (протокол № 88), від 13.07.2017 р. (протокол № 107)