Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання
11 грудня 2017, 19:54

Щодо законопроекту про державний бюджет на 2018 рік (реєстр. № 7000), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання

Щодо законопроекту про державний бюджет на 2018 рік (реєстр. № 7000), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 6-7 грудня 2017 року розглянув проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 7000 від 04.12.2017), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Відповідно до частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України та пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 14 листопада 2017 року № 2209-VIІІ «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік» Кабінет Міністрів України у двотижневий строк (не пізніше 28 листопада п.р.) мав подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України /далі – доопрацьований законопроект № 7000/. Разом з тим, Уряд схвалив доопрацьований законопроект на своєму засіданні 1 грудня п.р. та подав його на розгляд Парламенту (зареєстровано 4 грудня п.р.).

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань бюджету після подання Кабінетом Міністрів законопроекту про державний бюджет, підготовленого до другого читання, готує висновок щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради. При цьому пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Аналіз стану врахування Урядом Бюджетних висновків Верховної Ради України /далі – Бюджетні висновки/ у доопрацьованому законопроекті № 7000 свідчить про таке:

щодо розділу 1 (пропозиції): з 59 пропозицій (пунктів і підпунктів) враховано 47 пропозицій, враховано частково 6 пропозицій і не враховано 6 пропозицій;

щодо розділу 2 (доручення): з 79 доручень (пунктів і підпунктів) враховано 26 доручень, враховано частково 12 доручень і не враховано 41 доручення.

На даний час у Верховній Раді доопрацьовуються до другого читання законопроекти, які безпосередньо пов’язані з проектом державного бюджету на 2018 рік і також 14.11.2017 р. прийняті у І читанні, а саме: про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році (реєстр. № 6776-д) та про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7116).

Положення таких законопроектів враховані у доопрацьованому законопроекті № 7000 та показниках проекту зведеного бюджету на 2018 рік.

Отже, для дотримання збалансованості показників державного і місцевих бюджетів на 2018 рік необхідно прийняти відповідні законопроекти до затвердження проекту державного бюджету на 2018 рік, забезпечуючи при цьому взаємоузгодження їх положень.

Загалом у доопрацьованому законопроекті № 7000 загальні показники проекту державного бюджету на 2018 рік змінено Урядом (порівняно із законопроектом, поданим на І читання) таким чином:

доходи збільшено на 36.570,9 млн грн (або на 4,2%), у т.ч. за загальним фондом збільшено на 28.172,3 млн грн та за спеціальним фондом збільшено на 8.398,7 млн грн;

видатки збільшено на 40.505,5 млн грн (або на 4,3%), у т.ч. за загальним фондом збільшено на 28.172,3 млн грн та за спеціальним фондом збільшено на 12.333,3 млн грн;

надання кредитів зменшено на 30 млн грн /за спеціальним фондом/;

дефіцит (фінансування) збільшено на 3.904,6 млн грн /за спеціальним фондом/ за рахунок передбачення залишку конфіскованих коштів.

Водночас, не змінено при доопрацюванні законопроекту № 7000 до ІІ читання:

боргові показники (обсяги державних запозичень і погашення державного боргу, граничні обсяги надання державних гарантій, державного і гарантованого державою боргу;

показники повернення кредитів до державного бюджету.

Розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у т.ч. для основних соціальних і демографічних груп населення) та мінімальної заробітної плати у доопрацьованому законопроекті № 7000 також збережено на рівні, визначеному у законопроекті, поданому на І читання. При цьому, у Прикінцевих положеннях доопрацьованого законопроекту № 7000 передбачено новий пункт 17, згідно з яким доручено Кабінету Міністрів на основі моніторингу виконання державного бюджету за підсумками І кварталу розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

При цьому, під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2018 рік до ІІ читання Урядом ухвалено зміни до прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на 2018 рік /постанова КМУ від 01.12.2017 р. № 906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411»/, зокрема, за сценарієм 1 (базовим), врахованим при розрахунку бюджетних показників: уточнений прогноз номінального ВВП становить 3332,3 млрд грн (первинний прогноз на 2018 р. – 3247,7 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3% (без змін), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/109% (первинний прогноз на 2018 р. – 107%).

Щодо доходів проекту державного бюджету на 2018 рік у доопрацьованому законопроекті № 7000 зміни порівняно із законопроектом, поданим на І читання, відбулися, зокрема:

1) відповідно до Бюджетних висновків щодо:

коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України», – збільшено за загальним фондом на 1.725 млн грн, або на 3,6%;

частини чистого прибутку держпідприємств, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, – збільшено за загальним фондом на 13.450,5 млн грн, або на 64,1%;

плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій – збільшено за загальним фондом на 6.263 млн грн, або в 30,8 раза;

конфіскованих коштів – передбачено за спеціальним фондом у сумі 4.700 млн грн;

2) у зв’язку з пропозицією Уряду збільшити зарахування екологічного податку до державного бюджету з 20% до 50% з відповідним зменшенням зарахування для місцевих бюджетів з 80% до 50% /що потребує внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу у законопроекті за реєстр. № 7116 для забезпечення узгодженості правових норм/ – збільшено доходи за загальним фондом від екологічного податку на 1.219,2 млн грн, або на 92,4%;

3) у зв’язку із змінами прогнозних макропоказників на 2018 рік згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого законопроекту № 7000 збільшено доходи загалом на 11 млрд грн (без наведення належних розрахунків і деталізації в розрізі видів податків) щодо, ймовірно:

податку та збору на доходи фізичних осіб – збільшено за загальним фондом майже на 348 млн грн, або на 0,4%;

податку на прибуток підприємств – збільшено за загальним фондом на 8.500 млн грн, або на 11,8%;

ПДВ з ввезених на територію України товарів – збільшено за загальним фондом на 2.200 млн грн, або на 0,7%;

ПДВ з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – зменшено за загальним фондом на 1.600 млн грн, або на 1,9%;

ввізного мита – збільшено на 1.794 млн грн, або на 6,8%, з них за загальним фондом – на 1.446 млн грн;

вивізного мита - збільшено за загальним фондом на 151 млн грн, або на 30,2%;

4) у зв’язку з прийняттям за основу законопроекту щодо змін до Податкового кодексу за реєстр. № 6776-д (замість відповідних урядових законопроектів за реєстр. № 6776 і № 7110-1) щодо:

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України – зменшено за загальним фондом на 260,8 млн грн, або на 9,3%;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – зменшено за загальним фондом на 1.475 млн грн, або на 2%;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – зменшено за загальним фондом на 97 млн грн, або на 0,4%;

5) за деякими іншими доходами, зокрема, щодо:

єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, – збільшено на 544 млн грн, або в 2,2 раза;

власних надходжень бюджетних установ – збільшено за спеціальним фондом на 958,9 млн грн, або на 3,8%.

Щодо видатків проекту державного бюджету на 2018 рік у доопрацьованому законопроекті № 7000 за загальним фондом збільшено видатки споживання – на 19.893,4 млн грн, або на 2,5% (з них на оплату праці – на 1.496,7 млн грн, або на 1,1%) та видатки розвитку – на 8.278,9 млн грн, або на 10,9%. При цьому, за спеціальним фондом збільшено видатки споживання на 1.138,4 млн грн, або на 3,8% (з них на оплату праці – на 635,5 млн грн, або на 20,1%), та видатки розвитку – на 11.593,4 млн грн, або на 29,6%.  

Насамперед, з урахуванням Бюджетних висновків та відповідно до нових пропозицій Уряду додаткові видатки за загальним фондом передбачені, зокрема:

1) на трансферти місцевим бюджетам, з яких на:

надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг – 15.918,3 млн грн /насамперед, у зв’язку із збереженням фінансового забезпечення відповідних пільг окремим категоріям громадян за рахунок державного бюджету/;

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5.000 млн грн;

виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи – 2.002 млн грн /у зв’язку із розширенням переліку державних соціальних допомог та компенсаційних виплат відповідно до Закону України від 03.10.2017 р. № 2150-VIII/;

освітню субвенцію для оплати здобуття повної загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної власності – 892 млн грн;

медичну субвенцію для підвищення рівня забезпечення вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги – 708 млн грн;

реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 500 млн грн;

завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі – 227,9 млн грн;

забезпечення житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – 225 млн грн;

2) окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету на:

відновлення фінансового забезпечення ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій за рахунок державного бюджету 1.201,9 млн грн /що потребує внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу у законопроекті за реєстр. № 7116 для забезпечення узгодженості правових норм/;

функціонування Фонду енергоефективності – 1.200 млн грн;

державний фонд регіонального розвитку – 900 млн грн;

виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України – 787 млн грн;

придбання авіаційної техніки для МВС (включаючи ДСНС) – 600 млн грн;

виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування – 500 млн грн;

оновлення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації Міністерства освіти і науки (з урахуванням Київського національного університету імені Тараса Шевченка) – 375 млн грн;

будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України – 370 млн грн;

здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору – 315 млн грн;

здешевлення кредитів на будівництво та технічне переоснащення для державних підприємств вугільної галузі та господарських товариств вугільної галузі, 100 відсотків акцій яких належать державі, – 300 млн грн;

державну підтримку технологічних інновацій для розвитку промисловості – 300 млн грн /додаткова ініціатива Уряду/;

забезпечення будівництва Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» – 300 млн грн;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту – 294 млн грн;

реалізацію завдань Службою зовнішньої розвідки – 250 млн грн;

управління та випробування космічних засобів – 231,6 млн грн;

надання фінансової підтримки Національній суспільній телерадіокомпанії України – 213,4 млн грн;

реалізацію Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» – 200 млн грн;

надання медичних послуг медичними закладами Державного управління справами – 175 млн грн;

здійснення Урядом заходів щодо посилення захисту національних інтересів України на світовій арені та суттєвого розширення економічного співробітництва з державами світу – 170 млн грн /додаткова ініціатива Уряду/;

підготовку і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх – 168,9 млн грн;

медичне обслуговування працівників Національної академії наук – 160,5 млн грн;

здійснення Урядом підтримки реалізації комплексної реформи державного управління – 150 млн грн /додаткова ініціатива Уряду/;

розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту – 144 млн грн;

придбання медикаментів та медичного обладнання для Інституту серця – 130 млн грн, забезпечення діяльності державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» – 68,4 млн грн, придбання медикаментів для Інституту раку – 10 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв для введення в експлуатацію першого пускового блоку лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «ОХМАТДИТ» 24,3 млн грн;

надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла – 100 млн грн;

поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності – 100 млн грн /додаткова ініціатива Уряду/;

здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей – 96,7 млн грн;

будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу ДСНС – 90 млн грн /додаткова ініціатива Уряду/;

фінансова підтримка заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області – 80 млн грн;

здійснення заходів з реконструкції та будівництва об'єктів на території дендропарку «Софіївка» – 75 млн грн;

здійснення заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем – 61,5 млн грн.

Додатково враховано кошти у сумі 104,1 млн грн для реалізації таких державних інвестиційних проектів:

«Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві» – 5 млн грн для Міністерства культури;

«Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка» систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції» –3,5 млн грн для Міністерства культури;

«Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» – 3 млн грн для Міністерства освіти і науки;

«Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМНУ» – 26 млн грн для Національної академії медичних наук України;

«Реконструкція з перепрофілюванням незавершеного будівництва будинку культури в м. Острог під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія» – 60 млн грн для Міністерства освіти і науки;

«Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32» – 6,6 млн грн для Національної академії медичних наук.

У доопрацьованому законопроекті № 7000 порівняно із законопроектом, поданим на І читання, збільшено спеціальний фонд проекту державного бюджету на 2018 рік внаслідок, насамперед, включення до спецфонду:

1) надходжень конфіскованих коштів /новий пункт 11 статті 11/ у сумі 4.700 млн грн із спрямуванням на:

покращення стану автомобільних доріг Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Харків – Охтирка та Житомир – Чернівці /новий пункт 19 статті 14/ (у додатку № 3 загальний обсяг видатків на цю мету визначено у сумі 5.000 млн грн, з яких лише 2.000 млн грн – за рахунок вищевказаного джерела /про що належало б зазначити у тексті доопрацьованого законопроекту № 7000 для недопущення юридичних колізій/, а решта 3.000 млн грн – за рахунок джерел державного дорожнього фонду згідно з новою статтею 33);

реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку /новий пункт 20 статті 14/ (2 млрд грн);

створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту для МВС /новий пункт 21 статті 14/ (0,7 млрд грн);

2) залишків коштів, джерелом формування яких були конфісковані кошти /пункт 5 статті 12/, у сумі 3.904,58 млн грн із спрямуванням на:

виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення /новий пункт 22 статті 14/ (386 млн грн);

виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення /новий пункт 23 статті 14/ (104,4 млн грн);

реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави /новий пункт 24 статті 14/ (3.114,18 млн грн, у т.ч. для: Нацгвардії – 250 млн грн, Нацполіції – 126,18 млн грн, Міноборони – 2.700 млн грн, Держспецзв’язку – 38 млн грн);

заходи з інженерно-технічного облаштування кордону /новий пункт 25 статті 14/ (300 млн грн);

3) надходжень від погашення податкового боргу, в т.ч. реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), який сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей, з податку на прибуток підприємств /новий пункт 8 статті 11/ (1.000 млн грн) та із сплати дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, частини чистого прибутку держпідприємств, що вилучається до бюджету /новий пункт 9 статті 11/ (400 млн грн), із спрямуванням на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі /новий пункт 17 статті 14/ (1.400 млн грн);

4) єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України /новий пункт 10 статті 11/ (994 млн грн), із спрямуванням на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм /новий пункт 18 статті 14/ (994 млн грн);

5) залишку коштів, джерелом формування яких були надходження до 10% суми перевиконання загального обсягу митних платежів, визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету /новий пункт 6 статті 12/, із спрямуванням на забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі (у т.ч. оплату праці посадових осіб і працівників) /новий пункт 26 статті 14/ без передбачення у проекті державного бюджету на 2018 рік відповідних показників /довідково: станом на 01.12.2017 р. за підсумками січня-липня п.р. перераховано до спеціального фонду державного бюджету на цю мету 2.030,4 млн грн/.

Належить звернути увагу, що у доопрацьованому законопроекті № 7000 не враховано пропозицію Бюджетних висновків щодо спрямування залишку нерозподілених у 2017 р. коштів, джерелом формування яких були конфісковані кошти, у сумі 7,1 млрд грн на дострокове погашення державного боргу із зменшенням на цю суму граничного обсягу такого боргу. Натомість передбачено нову статтю 34, якою пропонується спрямувати вказаний нерозподілений залишок коштів на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів, забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення населення у сільській місцевості якісною питною водою в достатній кількості в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів. Таке положення не відповідає вимогам частини другої статті 95 Конституції України (згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків) і нормам Бюджетного кодексу (насамперед, статтям 23 і 40 щодо встановлення бюджетних призначень законом про державний бюджет) та передбачає неконтрольоване з боку Парламенту управління відповідними коштами.

Загалом необхідно зауважити, що запропоноване законопроектом збільшення джерел спеціального фонду державного бюджету не узгоджується із здійсненими заходами щодо оптимізації спеціального фонду бюджетів. Водночас, варто звернути увагу, що проведення видатків за спеціальним фондом державного бюджету буде залежати від стану виконання відповідних надходжень, зважаючи на визначені частиною третьою статті 13, частиною четвертою статті 23, частиною другою статті 48 Бюджетного кодексу особливості здійснення видатків за спеціальним фондом бюджету (а саме взяття бюджетних зобов’язань і проведення видатків за спеціальним фондом бюджету здійснюються виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету).

Щодо деяких питань міжбюджетних відносин варто відмітити, що відповідно до Бюджетних висновків у доопрацьованому законопроекті № 7000 порівняно із законопроектом, поданим на І читання:

встановлено додатково показники міжбюджетних трансфертів (базової і реверсної дотацій, медичної та освітньої субвенцій) для 277 об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за  результатами перших місцевих виборів у 2017 році /загалом таких бюджетів 299/;

реверсну дотацію визначено на основі чинного механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності відповідних місцевих бюджетів згідно із статтями 98 та 99 Бюджетного кодексу (зменшено відсоток перерахування коштів з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету з 80% до 50% суми, що перевищує значення індексу 1,1 податкоспроможності відповідного місцевого бюджету) та зменшено її обсяг на 3.250,1 млн грн, або на 37,5%;

водночас зменшено обсяг стабілізаційної дотації на 1.500 млн грн, або на 88,2%;

при розрахунку базової дотації додатково до чисельності населення враховано кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1 жовтня 2017 року (за даними Міністерства соціальної політики);

медичну субвенцію збільшено на 5.229,3 млн грн для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року за рахунок відповідного зменшення видатків за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» (код 2308020) із доповненням новою статтею 30, згідно з якою надати право Кабінету Міністрів здійснювати перерозподіл таких видатків для спрямування з 1 липня 2018 року медичної субвенції у частині видатків на надання первинної медичної допомоги бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги;

крім того, Прикінцеві положення законопроекту доповнено пунктом 15, згідно з яким доручається Кабінету Міністрів за підсумками трьох кварталів 2018 р. внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо змін до державного бюджету на 2018 рік в частині списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі.

До доопрацьованого законопроекту № 7000 не надано належних фінансово-економічних обґрунтувань (включаючи відповідні розрахунки) щодо його нових положень і показників, які не пов’язані з реалізацією Бюджетних висновків, а також порівняльних таблиць щодо відхилень положень і показників доопрацьованого законопроекту № 7000 (включаючи додатки до нього) відносно законопроекту, поданого на І читання, що унеможливлює у стислі строки проведення поглибленого аналізу такого документу.

Необхідно зауважити, що доопрацьований законопроект містить певні неточності та неузгодженості щодо окремих положень і показників, що потребує внесення необхідних техніко-юридичних та редакційних правок.

Крім того, слід зазначити, що з часу подання Урядом доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 7000 (з 04.12.2017 р.) до Комітету з питань бюджету надійшли додаткові пропозиції народних депутатів України до цього законопроекту. При цьому, згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Комітет з питань бюджету разом з уповноваженими представниками Мінфіну належно опрацював дане питання, включаючи розгляд зазначених пропозицій до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 7000, а також невраховані або частково враховані Урядом Бюджетні висновки.

За підсумками розгляду питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення:

І. Рекомендувати Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000 від 04.12.2017 р.) після прийняття в цілому пов’язаних з ним законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році (реєстр. № 6776-д) та про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7116).

ІІ. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000 від 04.12.2017 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням погоджених з Міністерством фінансів України пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, що викладені у листі-висновку Комітету.