Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

15 липня 2019, 14:12

Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 року)

 

Протягом десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (далі – сесія) відбулося 13 засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет), на яких розглянуто 545 питань.

За цей період (станом на 05.07.2019 р.) на розгляд до Комітету надійшли 35 законопроектів, за якими Комітет визначено головним, і 386 законопроектів для надання висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також 71 проект постанов. У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним, 12 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 22 законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу та 1 проект постанови з окремих питань.

У період сесії Комітетом розглянуто 6 законопроектів, за якими Комітет визначений головним, і підготовлено відповідні висновки для розгляду таких законопроектів Верховною Радою, у т.ч.:

2 законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» /за реєстр. № 10003 і № 10307/;

2 законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу України /за реєстр. №№ 3240, 10231/, з них у повторному другому читанні – законопроект за реєстр. № 3240;

1 проект закону про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю /за реєстр. № 9086/;

1 проект постанови про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» /за реєстр. № 10195/.

Відповідно до статті 61 Бюджетного кодексу та частини п’ятої статті 161 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» разом з відповідним проектом постанови Верховної Ради (реєстр. № 10195 від 28.03.2019 р.). Керуючись частиною шостою статті 161 Регламенту Верховної Ради, за результатами опрацювання звіту і поданих до нього документів з урахуванням висновків та інших матеріалів Рахункової палати у Комітеті підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома та надати відповідні доручення Уряду щодо поліпшення управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2019 році та при формуванні проекту бюджету на 2020 рік. Цей проект постанови схвалено Комітетом та подано на розгляд Верховної Ради (проект постанови за реєстр. № 10195-Д від 16.05.2019 р.), а також Комітет направив Кабінету Міністрів доручення, передбачені у зазначеному проекті постанови, у вигляді рекомендацій Комітету.

Відповідно до вимог частини сьомої статті 33 Бюджетного кодексу та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів не пізніше 1 червня 2019 року мав схвалити Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки та у триденний строк подати її (разом із фінансово-економічним обґрунтуванням) до Верховної Ради. При цьому, згідно з частинами п’ятою і шостою статті 152 Регламенту Верховної Ради Верховна Рада не пізніше 15 липня 2019 року мала розглянути питання щодо Бюджетної декларації та могла прийняти щодо неї відповідне рішення. У зв’язку з недотриманням встановлених строків, від Комітету 7 червня 2019 року направлено звернення до Кабінету Міністрів з проханням терміново подати до Верховної Ради Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки з огляду на те, що подальше зволікання Урядом з поданням такого документу унеможливлює його розгляд Верховною Радою у встановлені регламентні строки. У відповідь за дорученням Уряду Міністерство фінансів поінформувало Комітет лише про подання на розгляд Кабінету Міністрів цієї Бюджетної декларації.

Слід зазначити, що у звітний період Комітет плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, міністерств, інших державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 05.07.2019 р. – 51 лист).

Зокрема, Голова, інші члени Рахункової палати та її уповноважені представники запрошувалися та брали участь у майже всіх засіданнях Комітету і багатьох засіданнях його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова палата подала до Верховної Ради Звіт Рахункової палати за 2018 рік /лист від 23.04.2019 р. № 19-1264/. Керуючись статтею 240 Регламенту Верховної Ради України, за результатами опрацювання цього звіту у Комітеті підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради «Про звіт Рахункової палати за 2018 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома (реєстр. № 10337 від 28.05.2019 р.). При цьому Комітетом надано рекомендації Рахунковій палаті щодо підвищення ефективності її діяльності. Зазначений звіт було заслухано 29 травня 2019 року на пленарному засіданні Верховної Ради, при цьому за інформацією Рахункової палати такий захід з часу її створення відбувся вдруге.

Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет на своєму засіданні 19 червня 2019 року розглянув висновки Рахункової палати про результати виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому кварталі разом з інформацією щодо виконання державного бюджету у 2019 році (підготовленою секретаріатом Комітету, що містила відповідні аналітичні матеріали). Під час розгляду такого питання за участю Рахункової палати та Мінфіну було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету протягом звітного періоду, у зв’язку з чим Комітет направив Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради протягом сесії Комітетом здійснено експертизу 371 законопроекту щодо їх впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано відповідні висновки профільним комітетам Верховної Ради. При цьому до 20 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

Щодо погодження Комітетом рішень Кабінету Міністрів та інших органів влади відповідно до законодавчих норм

Відповідно до частин шостої і восьмої статті 23 Бюджетного кодексу Комітетом протягом сесії опрацьовано звернення головних розпорядників коштів державного бюджету щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, за наслідками чого Комітетом погоджено 44 відповідні рішення Кабінету Міністрів.

У звітний період на виконання статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Комітетом забезпечено погодження рішень Кабінету Міністрів щодо змін до розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за відповідними бюджетними програмами Мінагрополітики та Мінприроди.

Поряд з тим, на виконання статті 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Комітетом погоджено 1 рішення Кабінету Міністрів щодо порядку та обсягів спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.

Згідно з частиною п’ятою статті 24-1 Бюджетного кодексу Комітетом протягом сесії погоджено розподіл державного фонду регіонального розвитку на 2019 рік за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, затверджений рішеннями Кабінету Міністрів.

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Комітет у лютому–липні 2019 року розглядав питання щодо розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам і загалом погодив 24 відповідні рішення Кабінету Міністрів.

У 2019 р. відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Комітет уповноважено погоджувати переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок зазначеної субвенції, які затверджені відповідною обласною, Київською міською держадміністрацією та погоджені Укравтодором. На виконання такої норми протягом сесії згідно із зверненнями усіх обласних та Київської міської держадміністрацій Комітет погодив 55 переліків об’єктів (з них уточнених – 16, за рахунок залишків субвенції на початок року – 15).

Крім того, у зв’язку з наявністю на кінець 2018 року залишку коштів у спеціальних фондах більшості обласних бюджетів і бюджеті м. Києва від реалізації експерименту (який згідно з пунктом 33 розділу VI Бюджетного кодексу діяв з 01.09.2015 р. до 01.01.2019 р.) та зважаючи на необхідність забезпечення цільового спрямування залишку таких коштів, протягом сесії Комітет за зверненнями облдержадміністрацій та Київської міськдержадміністрації розглянув 18 переліків об’єктів, пов’язаних з реалізацією заходів з розвитку автомобільних доріг у відповідному регіоні та фінансове забезпечення яких здійснюватиметься за рахунок залишку коштів від експерименту.

На виконання частини третьої статті 11 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Комісією подано Комітету проект кошторису на 2020 рік, який Комітетом ґрунтовно проаналізовано на відповідність положенням Бюджетного кодексу і базовому галузевому закону та погоджено з одночасним наданням рекомендацій Кабінету Міністрів.

Забезпечуючи погодження вище перелічених питань, Комітет з метою дотримання збалансованості показників бюджету і контролю за дотриманням бюджетного законодавства у кожному випадку здійснював аналіз відповідності таких рішень Бюджетному кодексу та/або Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», проводив аналітичну оцінку виконання відповідних бюджетних програм чи реалізації відповідних норм та заслуховував головних розпорядників бюджетних коштів щодо реалізації планів їх діяльності або використання відповідних витрат спочатку у підкомітетах, здійснюючи попереднє ретельне опрацювання питання (з урахуванням позицій Мінфіну і Рахункової палати), а потім на своїх засіданнях.

Поряд з тим, на засіданні Комітету 27 лютого 2019 року було заслухано інформацію Мінфіну щодо урядового звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів у 2018 році в частині здійснених Урядом заходів з реалізації фінансової політики. Виходячи з предметів відання Комітету, звіт Уряду розглядався Комітетом, насамперед, в контексті реалізації бюджетної політики та забезпечення бюджетного процесу (зокрема, щодо затвердження та виконання державного бюджету).

Щодо міжнародної співпраці Комітет взаємодіяв з представниками Німецького товариства міжнародного співтовариства (GIZ) і Вестмінстерської Фундації за демократію, а також з Офісом з фінансового та економічного аналізу у ВРУ, створеним за підтримки цих організацій. При цьому у Комітеті відбулися зустрічі:

6 березня п.р. з експертом Вестмінстерської фундації за демократію в рамках оціночної місії щодо діяльності підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати та загалом Комітету з питань бюджету в контексті взаємодії з Рахункової палатою;

24 квітня /на засіданні Комітету/ і 17 травня п.р. з представниками Ради Європи та Наглядової Ради НТСУ щодо моделей фінансового забезпечення суспільного мовлення в Україні;

15 травня п.р. з представниками делегації об’єднання легкої промисловості Китайської Народної Республіки щодо можливостей співпраці та інвестицій у текстильній промисловості.

Поряд з тим, за сприяння Голови Рахункової палати 20 червня п.р. Голова і члени Комітету провели зустріч з Президентом Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та делегацією Державної аудиторської установи Об’єднаних Арабських Еміратів, на якій обговорювалися, зокрема, питання щодо діяльності Рахункової палати, її участі в INTOSAI, незалежності та розвитку (включаючи необхідність імплементації міжнародних стандартів).

Щодо представництва членів Комітету у комісіях слід відмітити, що у період сесії народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (передбаченої статтею 33-1 Бюджетного кодексу); комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (передбаченої частиною третьою статті 24-1 Бюджетного кодексу); Комісії з підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (передбаченої статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»); Комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.

У Комітеті за звітний період (станом на 05.07.2019 р.) опрацьовано 1569 звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції.