Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

22 січня 2020, 14:28

Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період першої і другої сесій Верховної Ради України дев’ятого скликання (серпень 2019 року – січень 2020 року)

 

Протягом першої і другої сесій відбулося 23 засідання Комітету з питань бюджету (далі – Комітет), на яких розглянуто 581 питання.

При цьому на першому засіданні Комітету здійснено необхідні установчі заходи, зокрема утворено 8 підкомітетів, затверджено їх предмети відання, обрано голів підкомітетів та визначено розподіл обов’язків між першим заступником і заступниками Голови Комітету.

За звітний період (станом на 10.01.2020 р.) на розгляд до Комітету надійшли 66 законопроектів, за якими Комітет визначено головним, і 826 законопроектів для надання висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також 85 проектів постанов. У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним, надійшли: 1 – законопроект про Державний бюджет України на 2020 рік, 15 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 45 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України (далі – Бюджетний кодекс) та 2 проекти постанови з інших питань.

Упродовж роботи першої і другої сесій Комітетом підготовлено на розгляд Верховної Ради 14 законопроектів, за якими Комітет визначений головним (при цьому щодо 6 законопроектів зазначено про недоцільність їх окремого розгляду у зв'язку з врахуванням їх положень в інших законопроектах та відповідно втратою актуальності), у т.ч.:

5 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» /за реєстр. №№ 2039, 2039-1, 2283, 2505, 2600/, з них 1 законопроект підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях /за реєстр. № 2283/, при цьому щодо 2 законопроектів /за реєстр. № 1138 і № 2044/ зазначено про недоцільність їх окремого розгляду;

5 законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу /за реєстр. №№ 1063, 1064, 1074, 2144 і 2661/, з них 2 законопроекти підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях /за реєстр. № 1064 і № 2144/, при цьому щодо 4 законопроектів /за реєстр. №№ 0864, 2104, 2231 і 2242/ зазначено про недоцільність їх окремого розгляду;

1 законопроект про Державний бюджет України на 2020 рік /за реєстр. № 2000/, який підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях за спеціальною процедурою, визначеною главою 27 Регламенту Верховної Ради України;

2 законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /за реєстр. № 2589 і № 2660/, з них 1 законопроект підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях /за реєстр. № 2589/;

1 проект постанови щодо окремих бюджетних питань /за реєстр. № 2000-П/.

Верховною Радою під час другої сесії (станом на 17.01.2020 р.) прийнято 11 законів та 1 постанову, попередній розгляд яких здійснював Комітет, а саме:

3 закони про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» /від 02.10.2019 р. № 149-IХ, від 31.10.2019 р. № 265-IХ та від 06.12.2019 р. № 360-IХ/;

5 законів про внесення змін до Бюджетного кодексу /від 12.09.2019 р. № 74-IХ і № 76-IХ, від 12.11.2019 р. № 283-IХ, від 14.11.2019 р. № 293-IХ та від 16.01.2020 р./;

1 постанову про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік /від 18.10.2019 р. № 215-IХ/;

1 закон про Державний бюджет України на 2020 рік /від 14.11.2019 р. № 294-IХ/;

2 закони про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /від 14.01.2020 р. № 436-IХ та від 16.01.2020 р./.

Головним пріоритетом у законопроектній роботі Комітету за звітний період було забезпечення прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Кабінетом Міністрів своєчасно подано законопроект про державний бюджет на 2020 рік (далі – законопроект № 2000) і 18 вересня 2019 р. на засіданні Комітету відбулося його представлення. Після представлення Урядом законопроекту № 2000 на пленарному засіданні Верховної Ради (20.09.2019 р.) у Комітеті протягом 24-30 вересня 2019 р. проведено засідання підкомітетів за участю Міністерства фінансів, Рахункової палати, відповідних органів влади і установ за такими напрямами опрацювання законопроекту: доходи державного бюджету, фінансування державного бюджету, державний борг; видатки та кредитування державного бюджету; відносини між державним і місцевими бюджетами. У процесі розгляду зазначених питань на відповідних засіданнях отримано додаткову інформацію щодо обґрунтувань і розрахунків окремих показників проекту державного бюджету. Водночас, при опрацюванні показників видатків та кредитування заслухано 31 головного розпорядника коштів державного бюджету, вивчено стан і проблеми бюджетного забезпечення у відповідних сферах діяльності. За наслідками такої роботи народними депутатами – членами Комітету сформовано ряд пропозицій, які були включені до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 2000.

З метою конструктивного та збалансованого розгляду законопроекту № 2000 у Комітеті за участю керівництва Міністерства фінансів і Рахункової палати опрацьовано пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 2000 (загалом 2176 згрупованих пропозицій народних депутатів та комітетів Верховної Ради включено у відповідну таблицю пропозицій з висновками Комітету щодо кожної з них) та висновки Рахункової палати. За результатами проведеної роботи Комітетом підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 2000-П) та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 2000. Верховною Радою 18 жовтня 2019 року прийнято зазначений проект Постанови за реєстр. № 2000-П (схвалено Бюджетні висновки Верховної Ради – постанова № 215–IХ), що вважається прийняттям законопроекту № 2000 у першому читанні.

На виконання цього рішення Уряд 04.11.2019 р. подав доопрацьований до другого читання законопроект № 2000 (зареєстровано 05.11.2019 р.). За підсумками опрацювання поданого Урядом доопрацьованого до другого читання законопроекту № 2000, включаючи стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді: передбачити розгляд у другому читанні доопрацьованого законопроекту № 2000 після прийняття в цілому пов’язаного з ним законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу (реєстр. № 2144); прийняти доопрацьований законопроект № 2000 у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, погоджених з Міністерством фінансів.

Верховна Рада 14 листопада 2019 року прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Зазначеному передувало прийняття Верховною Радою того ж дня Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», при цьому під час підготовки відповідного законопроекту за реєстр. № 2144 до розгляду у ІІ читанні Комітет опрацював 258 згрупованих пропозицій народних депутатів, а також численні звернення державних та місцевих органів влади.

Слід зазначити, що у звітний період Комітет плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, міністерств, інших державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 10.01.2020 р. – 32 листа).

Поряд з тим, Голова, інші члени Рахункової палати та її уповноважені представники запрошувалися та брали активну участь у майже всіх засіданнях Комітету і більшості засідань його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

При цьому, керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет на своїх засіданнях у вересні і грудні 2019 р. розглядав висновки Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік відповідно у першому півріччі та у січні-вересні разом з відповідною інформацією щодо виконання державного бюджету у 2019 році, підготовленою секретаріатом Комітету, що містила аналітичні матеріали за звітний період. Під час розгляду таких питань за участю Рахункової палати та Міністерства фінансів було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету протягом звітного періоду, у зв’язку з чим Комітет направляв Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету.

Окремо належить зазначити, що Законом України від 14.11.2019 р. № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» внесені зміни до Закону України «Про Рахункову палату», якими, зокрема, збільшено склад Рахункової палати з дев’яти до тринадцяти членів Рахункової палати та доручено Комітету разом з Апаратом Верховної Ради України забезпечити проведення конкурсу для допризначення чотирьох членів Рахункової палати і внести на розгляд Верховної Ради відповідні матеріали. У зв’язку з цим, у Комітеті проведено необхідну підготовчу роботу для оголошення такого конкурсу.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради Комітетом здійснено експертизу 449 законопроектів щодо впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 26 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

Щодо погодження Комітетом рішень Кабінету Міністрів та інших органів влади відповідно до законодавчих норм

Відповідно до частин шостої, восьмої, дев’ятої і п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу Комітетом протягом вересня–грудня 2019 року опрацьовано звернення головних розпорядників коштів державного бюджету щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, за наслідками чого Комітетом погоджено 37 відповідних рішень Кабінету Міністрів (з урахуванням 6 рішень, які також включають розподіл чи перерозподіл міжбюджетних трансфертів) та направлено на доопрацювання (або не прийнято рішення щодо погодження) 5 відповідних рішень Кабінету Міністрів.

Згідно з частиною п’ятою статті 24-1 Бюджетного кодексу Комітетом впродовж другої сесії погоджено 2 рішення Кабінету Міністрів щодо змін до розподілу державного фонду регіонального розвитку на 2019 рік за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку.

У звітний період на виконання статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Комітетом забезпечено погодження 1 рішення Кабінету Міністрів щодо змін до розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за відповідною бюджетною програмою Мінекономіки.

Поряд з тим, на виконання статті 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Комітетом погоджено 1 рішення Кабінету Міністрів щодо уточнення напрямів та обсягів спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Комітет у вересні-грудні 2019 року розглядав питання щодо розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам і загалом погодив 14 відповідних рішень Кабінету Міністрів (з урахуванням 6 рішень, які також включають перерозподіл видатків державного бюджету) та направив на доопрацювання (або не прийняв рішення щодо погодження) 2 відповідні рішення Кабінету Міністрів.

Комітетом, керуючись частиною четвертою статті 15 Бюджетного кодексу, погоджено 2 рішення Кабінету Міністрів щодо зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету у 2019 році, а також відповідно до частини одинадцятої статті 16 Бюджетного кодексу погоджено 1 рішення Кабінету Міністрів щодо здійснення понадпланових державних запозичень для фінансування державного бюджету у 2020 році.

У 2019 р. відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Комітет уповноважено погоджувати переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок зазначеної субвенції, які затверджені відповідною обласною, Київською міською держадміністрацією та погоджені Укравтодором. На виконання такої норми протягом вересня-грудня 2019 р. згідно із зверненнями усіх обласних та Київської міської держадміністрацій Комітет погодив 33 переліки об’єктів (з них переважна більшість – уточнені).

Забезпечуючи погодження вище перелічених рішень, Комітет з метою дотримання збалансованості показників бюджету і контролю за дотриманням бюджетного законодавства у кожному випадку здійснював аналіз відповідності таких рішень Бюджетному кодексу та/або Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», проводив аналітичну оцінку виконання відповідних бюджетних програм чи реалізації відповідних норм та заслуховував головних розпорядників коштів державного бюджету щодо реалізації планів їх діяльності або використання відповідних витрат (з урахуванням позиції Міністерства фінансів і Рахункової палати) спочатку у підкомітетах, здійснюючи попереднє ретельне опрацювання питання, затим на своїх засіданнях.

Комітет 26 листопада 2019 року провів виїзне засідання щодо розгляду питання про діяльність ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"» та надання йому фінансової підтримки з державного бюджету. За наслідками розгляду даного питання Комітет звернувся до Кабінету Міністрів щодо передбачення у 2020 році коштів державного бюджету на реалізацію державного інвестиційного проекту для будівництва спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"».

Щодо міжнародної співпраці варто зазначити, що у Комітеті 11 грудня 2019 року відбулася зустріч з представниками технічної місії Податково-Бюджетного Департаменту Міжнародного валютного фонду, на якій, зокрема, обговорювалися питання щодо наглядової ролі Парламенту у проведенні бюджетної політики з урахуванням успішно запроваджених зарубіжних практик (включаючи залучення нових інструментів посилення парламентського контролю за державними фінансами з метою підвищення їх ефективності, прозорості і публічності) та реалізації середньострокового бюджетного планування в Україні.

Поряд з тим, Голова Комітету разом з Головою Рахункової палати брав участь у зустрічі Голови Верховної Ради України з керівниками делегацій вищих органів аудиту Азербайджанської Республіки, Грузії, Республіки Білорусь та Республіки Вірменія (10.10.2019 р.) та зустрічі Першого заступника Голови Верховної Ради України з Президентом Вищого аудиторського офісу Чеської Республіки, віце-президентом EUROSAI і делегацією Вищого аудиторського офісу Чеської Республіки (20.11.2019 р.).

Щодо представництва членів Комітету у комісіях слід відмітити, що у звітний період народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (передбаченої статтею 33-1 Бюджетного кодексу); комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (передбаченої частиною третьою статті 24-1 Бюджетного кодексу); Комісії з підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (передбаченої статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).

У Комітеті за звітний період (станом на 10.01.2020 р.) опрацьовано 3246 звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції.