Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

20 липня 2020, 12:24

Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2020 року)

Протягом третьої сесії відбулося 27 засідань Комітету з питань бюджету (далі – Комітет), на яких розглянуто 913 питань.

За звітний період (станом на 14.07.2020 р.) на розгляд до Комітету надійшли 79 законопроектів, за якими Комітет визначено головним, і 810 законопроектів для надання висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також 127 проектів постанов. У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним, надійшли: 40 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 35 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України (далі – Бюджетний кодекс), 1 законопроект про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» та 3 проекти постанови з інших питань.

Упродовж роботи третьої сесії Комітетом підготовлено на розгляд Верховної Ради 29 законопроектів, за якими Комітет визначений головним (при цьому щодо 4 законопроектів зазначено про недоцільність їх окремого розгляду у зв'язку з врахуванням їх положень в інших законопроектах та відповідно втратою актуальності), у т.ч.:

18 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /за реєстр. №№ 3254, 3279,
3279-1, 3279-Д, 3419, 3507, 3509, 3509-1, 3509-2, 3659, 3664, 3697, 3708, 3712, 3712-1, 3776, 3807, 3819/,
з них 1 законопроект підготовлено до І і повторного І читання /за реєстр. № 3279/, 1 законопроект підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях /за реєстр. № 3509/, при цьому щодо 4 законопроектів /за реєстр. №№ 2725, 3138, 3155 і 3258/ зазначено про недоцільність їх окремого розгляду;

8 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу /за реєстр. №№ 2487, 2782, 3420, 3288, 3510, 3510-1, 3591, 3598/;

2 законопроекти про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13.04.2020 р. № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /за реєстр. №№ 3692 і 3692-1/;

1 проект постанови про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» /за реєстр. № 3269/.

Верховною Радою під час третьої сесії (станом на 17.07.2020 р.) прийнято 10 законів та 1 постанову, попередній розгляд яких здійснював Комітет, а саме:

7 законів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /від 30.03.2020 р. № 548-IХ, від 13.04.2020 р. № 553-IХ, від 18.06.2020 р. № 726-IХ, від 03.07.2020 р. № 746-IХ і № 751-IХ, від 13.07.2020 р. № 757-IХ і від 14.07.2020 р. № 769-IХ/;

3 закони про внесення змін до Бюджетного кодексу /від 02.06.2020 р. № 642-IХ, від 04.06.2020 р. № 677-IХ та від 16.06.2020 р. № 704-IХ/;

1 постанову про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» /від 18.06.2020 р. № 722-IХ/.

В рамках здійснення законопроектної функції передусім слід відмітити, що у березні-квітні 2020 року Комітет був залучений Урядом до розроблення та у подальшому здійснював супроводження і доопрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за реєстр. №3279, спрямованого загалом на забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних заходів із запобігання негативних наслідків, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Верховною Радою прийнято відповідний Закон України від 13 квітня 2020 року № 553-IX (у доопрацьованій Комітетом редакції).

Відповідно до статті 61 Бюджетного кодексу та частини п’ятої статті 161 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» разом з відповідним проектом постанови Верховної Ради (реєстр. № 3269 від 27.03.2020 р.). Керуючись частиною шостою статті 161 Регламенту Верховної Ради, за результатами опрацювання звіту і поданих до нього документів з урахуванням висновків та інших матеріалів Рахункової палати у Комітеті підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома та надати відповідні доручення Уряду щодо поліпшення управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2020 році та при формуванні проекту бюджету на 2021 рік. Цей проект постанови схвалено Комітетом та подано на розгляд Верховної Ради (реєстр. № 3269-Д від 04.06.2020 р.), а також Комітет направив Кабінету Міністрів у вигляді рекомендацій Комітету доручення, передбачені у зазначеному проекті постанови. Верховною Радою 18.06.2020 р. розглянуто дане питання і прийнято відповідну постанову згідно з пропозицією Комітету.

Слід зазначити, що у звітний період Комітет плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, міністерств, інших державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 15.07.2020 р. – 47 листів). При цьому у Комітеті в рамках підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати протягом третьої сесії розглядалися матеріали Рахункової палати про результати окремих аудитів ефективності використання бюджетних коштів (10 аудитів).

Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет на своєму засіданні у липні 2020 р. розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому кварталі з відповідною інформацією щодо виконання державного бюджету у 2020 році, підготовленою секретаріатом Комітету, що містила аналітичні матеріали. Під час розгляду такого питання за участю Рахункової палати та Міністерства фінансів було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету у 2020 році, у зв’язку з чим Комітет направив Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету. Варто також зазначити, що ще на початку третьої сесії (у лютому) на засіданні Комітету заслухано інформацію Мінфіну про стан виконання державного бюджету у січні п.р., за наслідками чого Комітет надав Уряду рекомендації щодо вжиття заходів для забезпечення належного виконання державного бюджету у 2020 році.

Поряд з тим, Голова, інші члени Рахункової палати та її уповноважені представники запрошувалися та брали активну участь у майже всіх засіданнях Комітету і більшості засідань його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

Протягом звітного періоду у Комітеті проведено ряд заходів конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати, оголошеного у січні 2020 року. Зокрема, керуючись вимогами частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради та враховуючи рішення Комітету від 10.02.2020 р., Комітетом разом з Апаратом Верховної Ради забезпечено з 24 лютого п.р. оприлюднення на офіційних веб-сайтах Верховної Ради та Комітету інформації про кандидатів, які подали документи для участі у конкурсі (попередньо у Комітеті проведено роботу з підготовки таких документів кандидатів в електронному вигляді). Також відповідно до пункту 7 частини другої статті 19 Закону України «Про Рахункову палату» Апаратом Верховної Ради за участю Комітету забезпечено проведення спеціальної перевірки кандидатів. Крім того, у Комітеті підкомітетом з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати протягом трьох днів (18 червня, 2 і 3 липня п.р.) проведено співбесіди з кандидатами, включаючи тестування на знання однієї з офіційних мов Ради Європи.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради Комітетом здійснено експертизу 802 законопроектів щодо впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 40 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

Щодо погодження Комітетом рішень Кабінету Міністрів та інших органів влади відповідно до законодавчих норм

Відповідно до частин шостої і восьмої статті 23 Бюджетного кодексу Комітетом протягом лютого-липня 2020 року опрацьовано звернення головних розпорядників коштів державного бюджету щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, за наслідками чого Комітетом погоджено 19 відповідних рішень Кабінету Міністрів (з урахуванням 2 рішень, які також включають розподіл чи перерозподіл міжбюджетних трансфертів) та направлено на доопрацювання 1 відповідне рішення Кабінету Міністрів.

Згідно з частиною п’ятою статті 24-1 Бюджетного кодексу Комітетом впродовж третьої сесії погоджено 2 рішення Кабінету Міністрів щодо змін до розподілу державного фонду регіонального розвитку на 2020 рік за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку.

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Комітет у лютому-липні 2020 року розглядав питання щодо розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам і загалом погодив 17 відповідних рішень Кабінету Міністрів (з урахуванням 4 рішень, які також включають перерозподіл видатків державного бюджету або розподіл коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19).

У звітний період відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Комітетом погоджено 15 рішень Кабінету Міністрів про виділення коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками, а також направлено на доопрацювання 1 відповідне рішення Кабінету Міністрів.

У липні 2020 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Комітет погодив рішення Кабінету Міністрів щодо порядку та обсягів спрямування відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

Керуючись статтею 4 Закону України «Про поводження радіоактивними відходами», Комітет розглянув питання щодо погодження розподілу коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами за бюджетними програмами на 2020 рік.

Забезпечуючи погодження вище перелічених рішень, Комітет з метою дотримання збалансованості показників бюджету і контролю за дотриманням бюджетного законодавства у кожному випадку здійснював аналіз відповідності таких рішень Бюджетному кодексу та/або Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», проводив аналітичну оцінку виконання відповідних бюджетних програм чи реалізації відповідних норм та заслуховував головних розпорядників коштів державного бюджету щодо реалізації планів їх діяльності або використання відповідних витрат (з урахуванням позиції Міністерства фінансів і Рахункової палати) спочатку у підкомітетах, здійснюючи попереднє ретельне опрацювання питання, затим на своїх засіданнях. При цьому у багатьох випадках за підсумками розгляду таких питань Комітетом надавалися Уряду відповідні рекомендації для забезпечення дотримання бюджетного законодавства та ефективного використання бюджетних коштів.

Щодо представництва членів Комітету у комісіях слід відмітити, що у звітний період народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (передбаченої статтею 33-1 Бюджетного кодексу), комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (передбаченої частиною третьою статті 24-1 Бюджетного кодексу), а також комісії для розгляду пропозицій та підготовки рекомендацій щодо розподілу субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами та за об’єктами (заходами) (передбаченої постановою КМУ від 06.02.2012 р. №106 (із змінами)), комісії для проведення перевірки поданих документів та формування пропозицій щодо погодження проектів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (передбаченої постановою КМУ від 12.02.2020 р. № 100).