21 березня 2022, 15:56

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ №119 від 15.03.2022

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №119 від 15 березня 2022 року

 

 

 

12  год. 45 хв.  м. Київ, вул. Банкова, 6-8, кімн. 510

Головує: Голова Комітету Арістов Ю.Ю.

Присутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Гевко В.Л., Лопушанський А.Я., Трухін О.М., Батенко Т.І., Борт В.П., Герман Д.В., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Задорожній М.М., Заремський М.В., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Лаба М.М., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Пушкаренко А.М., Саламаха О.І., Тістик Р.Я., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 23 народні депутати.

Відсутні:

Члени Комітету: Копанчук О.Є., Цабаль В.В., Гнатенко В.С., Дунаєв С.В., Забуранна Л.В., Каптєлов Р.В., Кіссе А.І., Пузійчук А.В., Пуртова А.А., Северин С.С., Урбанський А.І.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Фещук С.Л., Расчислова Л.В., Климчук Д.І., Клочкова Т.В., Сторожук О.В.

Запрошені:

Улютін Д.В. – перший заступник Міністра фінансів України (в режимі відеоконференції);

Пацкан В.В. – Голова Рахункової палати.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Цабаля В.В., Голова Комітету Арістов Ю.Ю. для здійснення підрахунку голосів під час голосування щодо рішень Комітету визначив члена Комітету Молотка І.Ф.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Закону України про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України (реєстр. № 7166 від 14.03.2022 р.), поданий народним депутатом України Кузбитом Ю.М.

2. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 7167 від 14.03.2022 р.), поданий народним депутатом України Кузбитом Ю.М.

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету з питань бюджету Лопушанського А.Я. про проект Закону України про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України (реєстр. № 7166 від 14.03.2022 р.), поданий народним депутатом України Кузбитом Ю.М.

Відмітили:

І. До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ надійшов на розгляд законопроект про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України за реєстр. № 7166 /далі – законопроект № 7166/.

Законопроектом № 7166 пропонується внести зміни до:

– розділу VI Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ в частині внесення змін до пунктів 22, 22-1, 22-2 і 52 та доповнення цього розділу новими пунктами 22-3 і 22-4, згідно з якими, насамперед, передбачається у 2022 році, на період дії воєнного стану або здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації:

незастосування додатково окремих норм Кодексу, зокрема: частини сьомої статті 13 Кодексу (щодо особливостей передачі коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету); частини десятої статті 16 Кодексу (щодо Стратегії управління державним боргом); статті 23 і частини шостої статті 108 Кодексу (щодо обов’язковості погодження з Комітетом рішень Кабінету Міністрів України про передачу бюджетних призначень, розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами), а також норм закону про державний бюджет в частині обов’язковості погодження з Комітетом рішень Кабінету Міністрів України; частини п’ятої статті 28 Кодексу (щодо оприлюднення інформації про виконання державного бюджету і місцевих бюджетів та публічного представлення такої інформації); статей 33 і 75-1 Кодексу та пов’язаних з ними норм Кодексу (щодо Бюджетної декларації та прогнозів місцевих бюджетів); статей 59, 60, 61 і 80 Кодексу (у частині дотримання термінів подання місячної, квартальної і річної звітності про виконання державного бюджету та місцевих бюджетів);

надання права Кабінету Міністрів України приймати рішення щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного бюджету;

незастосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, встановлених пунктами 2–4 частини першої статті 117 Кодексу (йдеться про зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань), до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів сектору національної безпеки і оборони, а також залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

надання права органам місцевого самоврядування або військовим адміністраціям приймати рішення про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану;

ненарахування пені та інших штрафних санкцій у разі виникнення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом (позикою), залученим державою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету;

– розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 15.02.2022 р. № 2042-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» /який 21.02.2022 р. направлено на підпис Президенту України/ щодо відтермінування з 1 квітня 2022 року до 1 січня 2023 року запровадження нового механізму автоматичного зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

– розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в частині доповнення новим пунктом 5-2, яким передбачається установити, що у період дії воєнного стану та протягом року після його завершення або скасування: норми цього Закону та інші норми законодавства, що випливають із цього Закону, не застосовуються; уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допустимою; надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу.

У пояснювальній записці до законопроекту № 7166 вказано, що:

законопроект № 7166 розроблено з метою реалізації Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (затвердженого Законом України від 24.02.2022 р. № 2102-IX), а також ефективного та оперативного прийняття управлінських рішень для фінансового забезпечення першочергових потреб держави щодо відсічі збройної агресії, забезпечення національної безпеки та соціального захисту громадян України;

в умовах воєнного стану порядок та способи виконання повноважень учасників бюджетного процесу потребують удосконалення з огляду на необхідність оперативного забезпечення прийняття та реалізації управлінських рішень;

в таких умовах важко дотримати визначені законодавством норми, зокрема, щодо складання Бюджетної декларації та прогнозів місцевих бюджетів, розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни, які є передумовою середньострокового бюджетного планування, щодо строків звітування про виконання бюджетів, оприлюднення інформації про виконання бюджетів і її публічного представлення;

наявні форс-мажорні обставини унеможливлюють виконання позичальниками своїх зобов’язань за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії;

щодо державної допомоги суб’єктам господарювання та звітування про неї наразі важко оцінити результати витрачання коштів у зв’язку із необхідністю збору і аналізу інформації, можливою необхідністю зміни цільового використання бюджетних коштів, наявністю таємних витрат, які не можуть бути розголошеними.

ІІ. Щодо процедури розгляду законопроекту № 7166, опрацювання експертних висновків до нього.

Спочатку відповідно до статей 93 і 96 Регламенту Верховної Ради України необхідно розглянути питання щодо включення законопроекту № 7166 до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України, позитивне вирішення якого буде підставою для розгляду Верховною Радою України законопроекту № 7166 у першому читанні.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України /далі – ГНЕУ/ у своєму висновку до законопроекту № 7166 (лист від 14.03.2022 р. № 16/03-2022/55496 (850065)), розглянувши його у вкрай стислий термін, у цілому не заперечуючи щодо пропонованих змін, зважаючи на поточну ситуацію в Україні, одночасно висловило ряд зауважень до законопроекту № 7166.

Мінфін у своєму висновку до законопроекту № 7166 (лист від 14.03.2022 р № 04320-06-2/6123) зазначає, що його підтримує.

Вищезгадані експертні висновки (листи) щодо законопроекту № 7166 надано народним депутатам України – членам Комітету.

На час розгляду у Комітеті даного питання не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України до Європейського Союзу (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) щодо законопроекту № 7166.

ІІІ. У Комітеті в рамках відведеного дуже стислого часу та в надзвичайних умовах попередньо опрацьовано законопроект № 7166, проаналізовано експертні висновки до нього та звернуто увагу на таке.

1. У пояснювальній записці до законопроекту № 7166 в частині фінансово-економічного обґрунтування вказано, що прийняття законопроекту № 7166 не потребує додаткового фінансового забезпечення з державного чи місцевого бюджетів.

Мінфін зазначає, що прийняття законопроекту № 7166 не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів, при цьому може мати вплив на показники державного і місцевих бюджетів у поточному бюджетному періоді.

Однак до законопроекту № 7166 не надано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до норм частини першої статті 27 Кодексу і частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

2. ГНЕУ вбачає дискусійними положення законопроекту № 7166 щодо незастосування норм частини сьомої статті 13 і частини першої статті 61 Кодексу. Такий підхід, на думку ГНЕУ, певною мірою звужує можливості здійснення парламентського контролю за виконанням бюджету, який, як вбачається, у тій чи іншій мірі та формі має бути присутній, навіть в умовах воєнного стану.

Разом з тим, у законопроекті № 7166 йдеться про незастосування частини першої статті 61 Кодексу лише у частині дотримання терміну подання річного звіту про виконання закону про державний бюджет. Наприклад, згідно з чинною нормою відповідний річний звіт за 2021 рік має бути подано не пізніше 1 квітня 2022 року, але це нереально забезпечити наразі, в умовах воєнного часу.

3. Законопроект № 7166 потребує внесення техніко-юридичних і редакційних уточнень для узгодження з чинним законодавством та приведення до вимог нормопроектувальної техніки.

Зокрема, ГНЕУ звертає увагу на некоректність використання у законопроекті № 7166 слів «завершення або скасування» щодо воєнного стану, зважаючи, що у статті 7 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» йдеться про припинення та скасування воєнного стану.

ГНЕУ також зауважено, що відповідно до вимог законодавчої техніки закон про внесення змін не може містити перехідних положень.

4. Положення законопроекту № 7166 є ідентичними більшості пропозицій Мінфіну, наданих Комітету (лист від 09.03.2022 р. № 04310-01-2/5928), з проханням їх врахувати під час розгляду законопроекту про внесення зміни до пункту 4-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (реєстр. № 6384 від 03.12.2021 р.), поданого Кабінетом Міністрів України /далі – законопроект № 6384/.

Комітет опрацював законопроект № 6384 та на своєму засіданні 11 березня 2022 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні законопроект № 6384 прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, підготовлених Мінфіном (лист-висновок Комітету від 11.03.2022 р. № 04-13/3-2022/55011 (849606)).

У зв’язку з цим, зважаючи на ймовірність розгляду законопроектів № 7166 і № 6384 на одному пленарному засіданні Верховної Ради України та необхідність узгодженості правових норм (у т.ч. недопущення їх дублювання чи задвоєння), виникла потреба переглянути рішення Комітету щодо законопроекту № 6384 в частині неврахування пропозицій Комітету, підготовлених Мінфіном.

IV. Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України члени Комітету Арістов Ю.Ю., Лопушанський А.Я., перший заступник Міністра фінансів України Улютін Д.В. та Голова Рахункової палати Пацкан В.В.

Зокрема, спочатку Голова Комітету Арістов Ю.Ю. звернув увагу, що народним депутатам України – членам Комітету відомі положення законопроекту № 7166: вони є тотожними більшості пропозицій Мінфіну, врахованих Комітетом при розгляді законопроекту № 6384 на попередньому засіданні Комітету.

Заступник Голови Комітету Лопушанський А.Я. поінформував щодо основних положень законопроекту № 7166 та експертних висновків до нього, а також запропонував прийняти рішення Комітету згідно з проектом ухвали (який надано народним депутатам України – членам Комітету та додається), зокрема:

1) рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 7166 включити до порядку денного сьомої сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з необхідними редакційними та техніко-юридичними правками;

2) уточнити рішення Комітету щодо законопроектів № 6384 і № 6384-1, прийняте на засіданні Комітету від 11 березня 2022 року, виклавши його в такій редакції: «рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні законопроектів № 6384 і № 6384-1 прийняти законопроект № 6384 за основу і в цілому як закон».

Перший заступник Міністра фінансів України Улютін Д.В. пояснив важливість положень законопроекту № 7166 та зазначив про його підтримку. Голова Рахункової палати Пацкан В.В. також повідомив про підтримку законопроекту № 7166.

Підсумовуючи розгляд даного питання, Голова Комітету Арістов Ю.Ю., зважаючи на необхідність оперативного врегулювання відповідних питань в умовах воєнного стану, запропонував визначитися шляхом голосування щодо прийняття рішення Комітету згідно з наданим проектом ухвали. За результатами голосування таке рішення Комітету підтримано одноголосно присутніми на засіданні народними депутатами України – членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України (реєстр. № 7166 від 14.03.2022 р.), поданий народним депутатом України Кузбитом Ю.М., включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з необхідними редакційними та техніко-юридичними правками.

2. Уточнити рішення Комітету з питань бюджету щодо законопроектів за реєстр. № 6384 і № 6384-1, прийняте на засіданні Комітету від 11.03.2022 р. (протокол № 118), виклавши його в такій редакції: «Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про внесення зміни до пункту 4-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (реєстр. № 6384 від 03.12.2021 р.), поданого Кабінетом Міністрів України, та альтернативного законопроекту за реєстр. № 6384-1 від 17.12.2021 р., поданого народним депутатом України Масловим Д.В., прийняти законопроект за реєстр. № 6384 за основу і в цілому як закон».

Голосували: «за» – одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету з питань бюджету Гевка В.Л. про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», поданий народним депутатом України Кузбитом Ю.М. (реєстр. № 7167 від 14.03.2022 р.).

Відмітили:

І. До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ надійшов на розгляд проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за реєстр. № 7167 від 14.03.2022 р. /далі – законопроект № 7167/.

Загалом законопроектом № 7167 пропонуються зміни до статей 1, 5 і 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» /далі – Закон/, доповнення Закону новою статтею 38 та зміни до додатків № 2, № 3 і № 8 до Закону, згідно з якими передусім збільшуються на 67.565,14 млн грн фінансування і видатки державного бюджету, граничний обсяг дефіциту державного бюджету на 2022 рік (разом та за спеціальним фондом) та граничний обсяг державного боргу на 31.12.2022 р.

Зокрема, законопроектом № 7167 передбачається збільшити видатки спеціального фонду для Міністерства оборони України /далі – Міноборони/ за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 67.565.140 тис. грн (видатки розвитку) за рахунок залучення на цю суму позики від Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на реалізацію нового інвестиційного проекту «Офіційна кредитна підтримка обороноздатності Збройних сил України». Відповідно на цю суму передбачається збільшити планові показники фінансування спеціального фонду в частині зовнішніх запозичень (код 401200).

Поряд з тим, шляхом внесення змін до статті 6 Закону пропонується скасувати обмеження щодо обсягу державних гарантій, які можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України: загальне (до 3% планових доходів загального фонду державного бюджету), щодо державних гарантій на портфельній основі (до 10 млрд грн), щодо державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави (до 20 млрд грн), а також уточнити встановлені обмеження щодо інших державних гарантій (зокрема, збільшити надання державних гарантій  за кредитом від Кредитної установи для відбудови (KfW) для реалізації проектів щодо підвищення ефективності передачі електроенергії з 823,68 млн грн до 1.939,08 млн грн).

Крім того, новою статтею 38 Закону передбачається установити, що у 2022 році кошти державного дорожнього фонду, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/, спрямовуються в першу чергу на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування та можуть спрямовуватися на інші цілі виключно після виконання всіх боргових зобов'язань, визначених пунктом 3 частини третьої статті 24-2 Кодексу.

У пояснювальній записці до законопроекту № 7167 вказано, зокрема, що:

законопроект № 7167 підготовлено з метою реалізації заходів з ефективного забезпечення захисту територіальної цілісності та суверенітету України, захисту вільного судноплавства, територіальних вод у Чорному та Азовському морях та підтримки енергетичного сектору з метою інтеграції української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми;

необхідно надати доступ Міноборони до ресурсів, що надаються Україні відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України /далі – Рамкова угода/, ратифікованої Законом України від 27.01.2022 р. № 2025-ІХ;

Україна має намір реалізувати державні інвестиційні проекти із закупівлі у Британських постачальників 2 протимінних кораблів (ПМК), їх доставки та обслуговування, спільного будівництва 8 ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі, спільного будівництва фрегату, а також консультаційної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання, в межах підтримки Британської Сторони у формі кредитів на розвиток спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

ІІ. Щодо процедури розгляду законопроекту № 7167 та опрацювання експертних висновків до нього.

Спочатку відповідно до статей 93 і 96 Регламенту Верховної Ради України необхідно розглянути питання щодо включення законопроекту № 7167 до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України, позитивне вирішення якого буде підставою для розгляду Верховною Радою України законопроекту № 7167 у першому читанні.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України /далі – ГНЕУ/ у своєму висновку до законопроекту № 7167 (лист від 14.03.2022 р. № 16/03-2022/55405(850055)) зазначає, що не заперечує щодо можливості ухвалення законопроекту № 7167 з огляду на його спрямованість та необхідність нагального фінансового забезпечення відповідних оборонних заходів, за умови позитивного висновку Уряду, а також надає окремі зауваження до законопроекту № 7167.

Згідно з частинами третьою і четвертою статті 52 Кодексу проект закону про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді України лише у разі наявності експертного висновку Міністерства фінансів України /далі – Мінфін/, а якщо такий проект закону передбачає зміну граничного обсягу дефіциту державного бюджету, граничного обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій, тоді він може розглядатися Верховною Радою України лише у разі наявності експертного висновку Мінфіну та рішення Комітету щодо підтримки такого проекту закону. Принагідно варто зазначити, що серед переліку умов внесення змін до закону про державний бюджет (визначених частиною першою статті 52 Кодексу) не передбачено випадків щодо порушеного законопроектом № 7167 питання, але відповідно до підпункту 1 пункту 22 і підпункту 1 пункту 22-1 розділу VI Кодексу така норма у 2022 році, в умовах воєнного стану в Україні (введеного Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64, затвердженим Законом України від 24.02.2022 р. № 2102-IX) не застосовується.

Мінфін у своєму висновку до законопроекту № 7167 (лист від 14.03.2022 р. № 04110-02-2/6126) зазначає, що законопроект № 7167 є збалансованим та підтримується Мінфіном.

Вищезгадані експертні висновки (листи) щодо законопроекту № 7167 надано народним депутатам України – членам Комітету.

На час розгляду у Комітеті даного питання не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України до Європейського Союзу (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) до законопроекту № 7167.

ІІІ. У Комітеті в рамках відведеного дуже стислого часу та в надзвичайних умовах попередньо опрацьовано законопроект № 7167, проаналізовано отримані висновки до нього і звернуто увагу на таке.

1. Частиною другою статті 16 Кодексу зазначено, що: кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень; кошти для реалізації таких інвестиційних проектів, а також витрати на обслуговування та погашення відповідних кредитів (позик) передбачаються у законі про державний бюджет протягом усього строку дії кредитних договорів; відповідні міжнародні договори не потребують ратифікації, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 15 і пункту 1 частини четвертої статті 30 Кодексу такі кредити (позики) зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на реалізацію відповідних інвестиційних проектів.

Щодо використання коштів спеціального фонду бюджету Кодексом передбачені такі вимоги: платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету /частина восьма статті 13/; витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету /частина четверта статті 23/; розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету /частина друга статті 48/; на кінець бюджетного періоду Казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення /частина друга статті 57/.

Згідно з частиною другою статті 4 Закону дозволено Мінфіну на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом, вносити зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених Законом, а також перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку № 8 до Закону.

Слід відмітити, що Рамкова угода вчинена 12.11.2021 р. в м. Лондоні, але подана на ратифікацію Верховною Радою України згідно з розпорядженням КМУ від 24.01.2022 р. № 68-р та ратифікована Законом України від 27.01.2022 р. № 2025-IX.

Зважаючи на наведене, порушені законопроектом № 7167 питання не могли бути передбачені на 2022 рік у Законі, оскільки на дату його прийняття /02.12.2021 р./ Рамкова угода ще не була подана на ратифікацію. Крім того, такі питання не можуть бути врегульовані в рамках реалізації частини другої статті 4 Закону (тобто без внесення змін до Закону), оскільки йдеться про нову позику від Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на реалізацію нового інвестиційного проекту.

Отже, прийняття законопроекту № 7167 створить правові підстави для фінансового забезпечення заходів в рамках реалізації нового інвестиційного проекту «Офіційна кредитна підтримка обороноздатності Збройних сил України»» за рахунок відповідної позики.

2. Згідно з пояснювальною запискою законопроектом № 7167 пропонується збільшити видатки за спеціальним фондом державного бюджету на 67,6 млрд грн за рахунок збільшення фінансування спеціального фонду державного бюджету, отже законопроект № 7167 є збалансованим, водночас призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та обсягу державного боргу і в майбутніх бюджетних періодах потребуватиме здійснення обслуговування і погашення залученого кредиту у сумі 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що теж відмічено у висновку Мінфіну.

Загалом у супровідних матеріалах до законопроекту № 7167 наведено короткі пояснення щодо напрямів збільшення фінансування і видатків державного бюджету у запропонованих обсягах, проте не надано належних обґрунтувань і розрахунків щодо змін бюджетних показників, хоча частиною першою статті 27 Кодексу та частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України вимагається подання до законопроекту фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

3. Законопроектом № 7167 на 35,8% збільшується граничний обсяг дефіциту державного бюджету до 256,36 млрд грн, що становитиме 4,8% прогнозного ВВП і перевищуватиме граничну величину, визначену частиною першою статті 14 Кодексу (не більше 3% прогнозного ВВП), хоча дію відповідної норми зупинено на 2022 р. пунктом 3 розділу «Прикінцеві положення» Закону.

Поряд з тим, законопроектом № 7167 виключаються обмеження щодо граничного обсягу надання державних гарантій за рішеннями Кабінету Міністрів України, при тому що на 2022 рік Законом не визначено граничного обсягу гарантованого державою боргу на 31.12.2022 р.

Зазначене створює ризики неконтрольованого зростання у 2022 р. обсягу надання державних гарантій і відповідно гарантованого державою боргу, а також значного боргового навантаження на державний бюджет у наступних бюджетних періодах.

4. Положення запропонованої нової статті 38 Закону не має чіткої правової визначеності, що може призвести до його довільного трактування, а відтак потребує належної конкретизації. ГНЕУ також зауважує, що доречно уточнити, про які саме «інші цілі» йде мова, та вважає доцільним у тексті положення обмежитися посиланням на пункт 3 частини третьої статті 24-2 Кодексу, оскільки формулювання «виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» повністю дублює зміст цієї норми.

5. Довідково варто звернути увагу, що Законом України від 23.02.2022 р. № 2099-ІX щодо змін до Закону збільшено видатки загального фонду державного бюджету на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави загалом на 22.709,7 млрд грн (з них для Міноборони – на 16.040,8 млн грн).

6. Положення законопроекту № 7167 містять техніко-юридичні неточності та потребують приведення у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, бюджетної методології та правил підготовки законопроектів про внесення змін до закону про державний бюджет.

Крім того, законопроект № 7167 може потребувати інших уточнень, спрямованих на забезпечення узгодженості правових норм, якщо до його розгляду Верховна Рада України розгляне і прийме інші законопроекти щодо внесення змін до Закону.

IV. Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України члени Комітету Арістов Ю.Ю., Гевко В.Л., перший заступник Міністра фінансів України Улютін Д.В. та Голова Рахункової палати Пацкан В.В.

Зокрема, заступник Голови Комітету Гевко В.Л. поінформував щодо основних положень законопроекту № 7167 та експертних висновків до нього, а також запропонував прийняти рішення Комітету згідно з проектом ухвали (який надано народним депутатам України – членам Комітету та додається), зокрема: рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 7167 включити до порядку денного сьомої сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, наведених у проекті ухвали, щодо уточнення редакції нової статті 38 Закону (передбачивши, що у 2022 р. кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони) та внесення необхідних техніко-юридичних правок.

Перший заступник Міністра фінансів України Улютін Д.В. пояснив важливість положень законопроекту № 7167 та зазначив про його підтримку, включаючи запропоноване уточнення редакції нової статті 38 Закону. Голова Рахункової палати Пацкан В.В. також повідомив про підтримку законопроекту № 7167.

Підсумовуючи розгляд даного питання, Голова Комітету Арістов Ю.Ю., зважаючи на необхідність оперативного врегулювання відповідних питань в умовах воєнного стану, запропонував визначитися шляхом голосування щодо прийняття рішення Комітету згідно з наданим проектом ухвали. За результатами голосування таке рішення Комітету підтримано одноголосно присутніми на засіданні народними депутатами України – членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», поданий народним депутатом України Кузбитом Ю.М. (реєстр. № 7167 від 14.03.2022 р.), включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій Комітету:

пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:

«4. Доповнити статтею 38 такого змісту:

«Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень
статті 24-2 Бюджетного кодексу України, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються
першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони»;

внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки для узгодження правових норм (у т.ч. щодо приведення до вимог нормопроектувальної техніки).

Відповідно у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 7167 Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні відповідного закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо зазначеного законопроекту.

Голосували: «за» – одноголосно.

Голова Комітету                                                                  Ю.Ю. Арістов

Секретар Комітету                                                              В.В. Цабаль