Головна > Текстові публікації > Рахункова палата > Призначення та звільнення членів Рахункової палати

Повідомлення

Перейти до розділу
30 березня 14:49
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", поданий Кабінетом Міністрів України (звіт та матеріали до нього) посилання...
29 березня 15:09
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" посилання...
15 квітня 15:06
Щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами за реєстр. № 5304 докладніше
15 квітня 12:49
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
09 квітня 10:10
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом за реєстр. № 5308 докладніше
09 квітня 10:06
Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України за реєстр. № 5197-2 докладніше
25 березня 12:52
Щодо повторного розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197) та розгляду альтернативних законопроектів (реєстр. № 5197-1 та № 5197-2) докладніше
18 березня 15:23
Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197) докладніше
17 березня 17:10
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
04 березня 11:05
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Призначення та звільнення членів Рахункової палати

18 вересня 2020, 09:01

Про оголошення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати

 

Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 16 вересня 2020 року розглянув питання про оголошення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України (далі – Регламент) призначення членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України на підставі конкурсу, за організацію проведення якого відповідає Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет).

Верховною Радою України 3 вересня 2020 року прийнято рішення про звільнення Яременка О.С. з посади члена Рахункової палати у зв’язку з досягненням шістдесяти п’яти років /постанова Верховної Ради України від 03.09.2020 р. № 865-ІХ/.

Згідно з частиною п’ятою статті 20 Закону та частиною другою статті 208-2 Регламенту конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати оголошується не пізніш як за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень.

Таким чином, Комітету належить оголосити конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати (далі – конкурс).

Керуючись статтею 20 Закону та статтею 208-2 Регламенту, враховуючи практику проведення попередніх конкурсів, у Комітеті передбачається здійснити поетапно такі заходи конкурсу:

– ухвалення Комітетом рішення про оголошення конкурсу;

– забезпечення опублікування в газеті «Голос України» та оприлюднення за участю Апарату Верховної Ради України на офіційних сайтах Верховної Ради України і Комітету оголошення про конкурс;

– приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

– забезпечення оприлюднення за участю Апарату Верховної Ради України інформації про кандидатів на посаду члена Рахункової палати, які подали документи на конкурс (далі – кандидати), на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету;

– забезпечення проведення разом з Апаратом Верховної Ради України спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– попередній розгляд поданих документів кандидатів на відповідність встановлених Законом вимог та опрацювання отриманих результатів спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– проведення співбесід з кандидатами;

– розгляд Комітетом результатів здійснених заходів конкурсу та ухвалення відповідного рішення Комітету з висновками щодо кожного кандидата, а також надання таких матеріалів для розгляду Верховній Раді України та забезпечення оприлюднення рішення Комітету.

Зважаючи на зазначене, у підкомітеті з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету підготовлено проект Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати, в якому з огляду на практику проведення попередніх конкурсів деталізовано перелік документів та конкретизовано вимоги щодо їх змісту і форми (з урахуванням внесених до них змін та відповідних роз’яснень). При цьому пропонується встановити строк подання документів для участі в конкурсі – з 18 вересня по 1 жовтня 2020 року (що становить два тижні).

Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України інформація про кандидатів, які подали документи, розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку для подання документів. На виконання цієї норми у Комітеті має бути проведено роботу з підготовки в електронному вигляді для розміщення на веб-сайті таких документів кандидатів: автобіографія; мотиваційний лист; копії дипломів про вищу освіту (без додатків); декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік (роздрукована після подання з Єдиного державного реєстру відповідних декларацій); копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності); копії сертифікатів чи інших документів про володіння державною мовою, однією з офіційних мов Ради Європи (за наявності). При цьому, приховуються відомості, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомості про номер контактного телефону і адресу електронної пошти.

За результатами розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення:

1. Затвердити Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати.

2. Доручити голові підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету з питань бюджету Молотку І.Ф. за участю секретаріату Комітету з питань бюджету забезпечити:

оприлюднення Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати 18 вересня 2020 року шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та опублікування в газеті «Голос України» /направлення від Комітету з питань бюджету відповідних звернень до Апарату Верховної Ради України та газети «Голос України»/, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комітету з питань бюджету;

розміщення інформації про кандидатів на посаду члена Рахункової палати на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і Комітету з питань бюджету не пізніше 8 жовтня 2020 року;

організацію та проведення подальших заходів конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати.