Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
01 квітня 12:30
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" посилання...
12 грудня 09:20
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (з додатками) посилання...
07 вересня 09:35
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" посилання...
21 червня 15:26
Представники Комітету з питань бюджету зустрілися з делегацією Державної аудиторської установи ОАЕ на чолі з Президентом INTOSAI докладніше
20 червня 11:24
Про Висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому кварталі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році докладніше
20 червня 11:21
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
06 червня 15:49
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини
докладніше
28 травня 17:43
Щодо Звіту Рахункової палати за 2018 рік докладніше
28 травня 17:41
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
16 травня 17:17
Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді України взяти до відома звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» докладніше
15 травня 17:36
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

08 грудня 2017, 15:12

Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7345)

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту закону є продовження практики надання фінансової підтримки телерадіокомпаніям, що функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.

Для реалізації зазначеного законопроектом пропонується виключити у абзаці другому пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) слова і цифри «у 2016 році», що дозволить, як виняток з положень пункту 11 частини першої статті 87 цього Кодексу, здійснювати Кабінету Міністрів України у наступних бюджетних періодах визначення напрямку використання бюджетних коштів на програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Тобто, законопроектом скасовується обмеження в термінах дії положення щодо надання з державного бюджету фінансової підтримки вказаним телерадіокомпаніям, отже пропонується надати таку можливість на постійній основі.

Згідно з проектом закону відповідний Закон набиратиме чинність з дня, наступного за днем його опублікування.

Слід відмітити, що згідно із абзацом першим пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу установлено, що на період дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» норми цього Кодексу, що поширюються на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, застосовуються в особливому порядку.

Зокрема, нормами статті 5 вказаного Закону задекларовано, що Україна зобов’язується підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території.

Водночас необхідно зазначити, що відповідно до пункту 11 частини першої статті 87 Кодексу до видатків, що здійснюються з державного бюджету, належать видатки на програми підтримки національних і державних телерадіокомпаній, суспільного телебачення і радіомовлення, преси, книговидання, державних інформаційних агентств.

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» державні телерадіоорганізації - це телерадіоорганізації, які є державними підприємствами і засновані органами державної влади. При цьому встановлено, що фінансування державних телерадіоорганізацій за рахунок коштів державного бюджету здійснюється тільки через державне замовлення у порядку та формах, визначених законодавством.

В той же час, виходячи з вимог статті 19 зазначеного Закону джерелами фінансування телерадіоорганізацій є бюджетні асигнування на виконання державного замовлення, абонентна плата, кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм на замовлення, іншої передбаченої законодавством і статутними документами комерційної діяльності, кредити, інвестиції, внески засновників, спонсорів, благодійних організацій. При цьому, забороняється будь-яке пряме бюджетне утримання телерадіоорганізацій органами державної влади. Допускається оплата за рахунок бюджетних коштів інформаційних послуг, наданих телерадіоорганізаціями органам влади та управління згідно із законодавством України.

Поряд з цим, відповідно до статей 16, 18, 25, 26 Господарського кодексу України державна підтримка суб’єктів господарювання може здійснюватися за умов недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів іншими, при цьому органам державної влади, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.

За інформацією, викладеною у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація проекту закону не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету, оскільки надалі надання фінансової підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги, за інформацією Міністерства фінансів України здійснюватиметься за рахунок і у межах коштів, передбачених за бюджетною програмою 2501120 «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України». Про вказане Міністерство фінансів України також зазначило у своєму експертному висновку до даного законопроекту. Так, згідно із даними звіту про виконання паспорта цієї бюджетної програми за 2016 рік, розміщеного на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України, на фінансову підтримку ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «АТR T», для забезпечення надання інформаційних послуг депортованим за національною ознакою осіб було спрямовано 38,9 млн. грн., а за показниками паспорта цієї бюджетної програми на 2017 рік на вказану мету заплановано виділити близько 35 млн. гривень. Використання коштів за вказаною бюджетною програмою здійснюється згідно із Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 647.

Поряд з цим слід зазначити, що на розгляд до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України подано проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо пільг окремим категоріям громадян за реєстр. № 6668 від 05.07.2017, у якому також передбачено положення, аналогічне запропонованій ініціативі законопроекту за реєстр. № 7345. За наслідками розгляду цього законопроекту Комітет з питань бюджету 15 листопада 2017 року прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за реєстр. № 6668 за основу та в цілому як закон.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ) у своєму експертному висновку  зазначає, що надання бюджетних коштів на програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надавали інформаційні послуги, виглядає сумнівним. Такий виняток, у разі необхідності, може бути встановлений лише на період анексії відповідної території. За загальним же правилом, встановленим статтею 95 Конституції України, «виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків». При цьому, зауважено на необхідності надання належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), в якому доцільно було б, серед іншого, висвітлити питання щодо дієвості застосування відповідної норми у попередні роки відповідно до мети її запровадження, потреби в коштах на майбутні періоди, виходячи з результатів фінансової діяльності відповідних суб’єктів, тощо. За узагальнюючим висновком ГНЕУ, враховуючи зазначене, а також вимоги пункту 6 статті 116 Конституції України та статті 42 Кодексу, за якими розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, вважається логічним для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту отримати відповідний експертний висновок Уряду.

Міністерство фінансів України  у своєму експертному висновку  зазначає, що не заперечує щодо розгляду даного законопроекту, реалізація його положень не впливатиме на видаткову частину державного бюджету.

За наслідками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення зміни до пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7345 від 29.11.2017), поданий народними депутатами України Герасимовим А.В. та Чубаровим Р.А., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому.