Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання

Повідомлення

Перейти до розділу
05 червня 11:41
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (із змінами) посилання...
05 червня 11:22
Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" посилання...
03 липня 17:23
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3776) докладніше
02 липня 14:19
Щодо розгляду законопроектів про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за реєстр. №3712 та №3712-1 докладніше
02 липня 14:17
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи за реєстр. № 3614 докладніше
02 липня 12:43
Щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3664) докладніше
02 липня 11:55
Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати (реєстр. № 3708) докладніше
01 липня 17:30
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3659) докладніше
01 липня 17:27
Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (реєстр. № 3598) докладніше
01 липня 17:05
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання

15 березня 2018, 11:01

Щодо законопроекту про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7419)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 14 березня 2018 року (протокол № 132) розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7419 від 19.12.2017 року), внесений народними депутатами України Княжицьким М.Л. та Єленським В.Є., і повідомляє наступне.

Законопроектом пропонується у пункті 5 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якою визначено перелік видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, зокрема, у сфері культури та мистецтва, слова «школи естетичного виховання» замінити словами «мистецькі школи».

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою його прийняття є приведення у відповідність назви закладів спеціалізованої мистецької освіти, що застосовуються у Кодексі та Законі України «Про позашкільну освіту», а також наводяться такі обґрунтування:

– згідно із Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 05.09.2017р. № 2145-VIII «Про освіту» внесено зміни до Закону України «Про позашкільну освіту», визначивши серед іншого термін «заклад спеціалізованої позашкільної освіти, як заклад позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування», а також термін «мистецька школа – заклад спеціалізованої мистецької освіти: музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо, який надає початкову мистецьку освіту», замінивши таким чином термін «школа естетичного виховання»;

– на даний час у Кодексі до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, належать видатки на школи естетичного виховання дітей, що відповідно до вищезазначених змін необхідно замінити видатками на мистецькі школи.

При цьому, слід звернути увагу, що у розділі XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 05.09.2017р. № 2145-VIII «Про освіту» Кабінету Міністрів України серед іншого доручається протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (опубліковано 27.09.2017 р. у газеті «Голос України») підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом, а також рекомендується засновникам закладів освіти протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом.

Зважаючи на такі положення, Законом України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» доповнено Прикінцеві положення Закону України «Про позашкільну освіту» та передбачено, що:

– до приведення законодавства і установчих документів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) у відповідність із цим Законом терміни «початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання)» і «мистецька школа» є ідентичними, а всі суб’єкти владних повноважень і початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) керуються всіма положеннями цього Закону, що стосуються мистецьких шкіл, а також положеннями законодавства, що стосуються спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) в частині, що не суперечить цьому Закону;

– до приведення законодавства у відповідність із цим Законом на мистецькі школи поширюються умови та порядок фінансування, передбачені для шкіл естетичного виховання дітей і початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

Відтак, питання фінансового забезпечення мистецьких шкіл до приведення законодавства у відповідність із Законом України «Про позашкільну освіту» унормовано.

Водночас, беручи до уваги, що у частині другій статті 4 Кодексу встановлено, якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу, то з прийняттям запропонованих у законопроекті змін до Кодексу може бути ускладнено проведення видатків на утримання мистецьких шкіл, якщо не будуть внесені відповідні зміни до іншого законодавства та установчих документів шкіл естетичного виховання.

Враховуючи наведене та з метою уникнення ризиків виконання відповідних бюджетних призначень у 2018 році і безперебійного фінансового забезпечення мистецьких шкіл, пропонується у законопроекті встановити термін набрання чинності відповідним законом з 1 січня 2019 року.

Міністерство фінансів України у експертному висновку до цього законопроекту, зазначаючи, що його прийняття не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету, звертає увагу, що на даний час не внесено зміни до Положення про початковий спеціалізований мистецький заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. №523, і вважає за доцільне здійснити внесення змін до Кодексу після приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із Законом України «Про позашкільну освіту».

Згідно із висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, яке погоджується з необхідністю системного застосування термінологічного апарату в освітньому процесі, законопроект може бути прийнятий у першому читанні за основу.

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомендує Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект.

Варто також відмітити, що окремі положення законопроекту потребують техніко–юридичних поправок. Зокрема:

1) беручи до уваги вимоги статті 58 Конституції України, згідно з якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, та з огляду на наведене вище, пункт 2 законопроекту (щодо набирання чинності Законом з 1 січня 2018 року) належить викласти в такій редакції: «2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року»;

2) зважаючи, що завданням законопроекту є приведення положень Кодексу у відповідність із Законом України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту», та з огляду на вимоги пункту 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону, згідно з якими надано відповідні доручення Кабінету Міністрів України, пункт 3 законопроекту пропонується виключити, як такий, положення якого врегульовано у інший спосіб.

На час розгляду законопроекту висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроектів) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроектів міжнародно - правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) до Комітету не надійшли.

За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України (реєстр.№7419 від 19.12.2017 р.), внесений народними депутатами України Княжицьким М.Л. та Єленським В.Є., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій:

– пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:

«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року»;

– пункт 3 законопроекту виключити.

Відповідно Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні на підпис Голові Верховної Ради України законопроекту за реєстр. №7419 у разі його прийняття належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо цього законопроекту.