Предмети відання

02 вересня 2019, 16:25

Відповідно додатку до Постанови Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» Комітет Верховної Ради України з питань бюджету здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні функції у відповідних сферах відання з таких питань:

u державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини;

u бюджетний процес (у тому числі середньострокове бюджетне планування, звітування про виконання бюджету, контроль за дотриманням бюджетного законодавства);

u Державний бюджет України;

u державний внутрішній і зовнішній борг;

u діяльність Рахункової палати;

u діяльність державних фінансових органів та органів державного фінансового контролю (Державної аудиторської служби України);

u проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.

 

 

ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ
підкомітетів Комітету з питань бюджету
Верховної Ради України дев’ятого скликання

Підкомітети Комітету з питань бюджету попередньо розглядають питання, віднесені до предметів відання Комітету з питань бюджету, та готують їх для подальшого розгляду на засіданнях Комітету з питань бюджету за такими напрямами:

1) підкомітет з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України:

комплексне опрацювання Бюджетної декларації, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Регламенту Верховної Ради України (в частині спеціальних процедур щодо державного бюджету) та пропозицій з удосконалення бюджетного процесу, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

2) підкомітет з питань доходів і фінансування державного бюджету та державного боргу:

опрацювання питань доходів і фінансування державного бюджету, державного боргу і державних гарантій в процесі розгляду Бюджетної декларації, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету /відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України/;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та передачі бюджетних призначень в частині бюджетних програм, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів /відповідно до частин шостої і восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України/;

3) підкомітет з питань видатків державного бюджету:

опрацювання питань видатків і кредитування державного бюджету в процесі розгляду Бюджетної декларації, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та передачі бюджетних призначень /відповідно до частин шостої, восьмої і дев’ятої статті 23 Бюджетного кодексу України/;

попередній розгляд питання про погодження проекту кошторису Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на відповідний рік /відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»/;

попередній розгляд питання про погодження розподілу коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами /відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами»/;

4) підкомітет з питань державних інвестиційних проектів:

опрацювання питань видатків державного бюджету, пов’язаних з реалізацією державних інвестиційних проектів, в процесі розгляду Бюджетної декларації, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо передачі бюджетних призначень для реалізації державного інвестиційного проекту від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого для реалізації інших державних інвестиційних проектів /відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України/, а також забезпечення участі у діяльності Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів /відповідно до частини п’ятої статті 33-1 Бюджетного кодексу України/;

5) підкомітет з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку:

опрацювання питань місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з державним бюджетом, питань державного фонду регіонального розвитку у процесі розгляду Бюджетної декларації, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій /відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України/;

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку /відповідно до частини п’ятої статті 24-1 Бюджетного кодексу України/, а також забезпечення участі у діяльності комісії, яка утворюється для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку /відповідно до частини третьої статті 24-1 Бюджетного кодексу України/;

6) підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати:

опрацювання питань державного фінансового контролю у процесі розгляду законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, законів України «Про Рахункову палату» і «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

опрацювання питань щодо призначення на посади і звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати, попередній розгляд щорічного звіту Рахункової палати про її діяльність;

попередній узагальнений розгляд звітів про виконання бюджету і висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів;

7) підкомітет з питань оцінки законопроектів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству:

опрацювання всіх зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів (крім тих, за якими Комітет з питань бюджету визначено головним) щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету;

8) підкомітет з питань сучасних інформаційних технологій та інновацій у бюджетному процесі:

опрацювання питань сучасних інформаційних технологій та інновацій на всіх стадіях бюджетного процесу і питань доступності інформації про бюджет, а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету.