Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (реєстр. № 4015а)

03 листопада 2016, 15:52

Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (реєстр. № 4015а)

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 2 листопада 2016 року розглянув питання підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (реєстр. № 4015а).

Зазначений законопроект 6 жовтня 2016 року був розглянутий Верховною Радою України у першому читанні та прийнятий за основу із скороченням строків підготовки до другого читання /згідно з Постановою Верховної Ради України від 06.10.2016 р. № 1672-VIIІ/.

Згідно із статтею 116 Регламенту Верховної Ради України до Комітету з питань бюджету надійшло 65 пропозицій народних депутатів України до законопроекту.

Сутність і мета основних пропозицій до законопроекту, які Комітетом з питань бюджету пропонуються для врахування в остаточній редакції законопроекту, полягає у такому:

відтермінувати набрання чинності відповідного закону з 01.01.2017 р. на 01.01.2018 р. /для недопущення розбалансування показників загального фонду державного бюджету на 2017 рік/;

передбачити перехідний період щодо наповнення державного дорожнього фонду, а саме встановити, що акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів, акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів та ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у 2018 р. у розмірі 50 відсотків, у 2019 р. – у розмірі 75 відсотків /для недопущення розбалансування показників загального фонду державного бюджету/;

уточнити розподіл коштів державного дорожнього фонду за напрямами таким чином: 60 відсотків – на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання доріг державного значення, інших заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», та на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання доріг державного значення; 35 відсотків – на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання доріг місцевого значення; 5 відсотків – на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

встановити, що перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, а також встановити, що аналогічний перелік щодо доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок відповідної субвенції) затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету /з метою забезпечення парламентського контролю за розподілом коштів державного дорожнього фонду/;

передбачити можливість спрямування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах не більше 20 відсотків обсягу відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

уточнити редакцію окремих положень для приведення у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, узгодження з іншими положеннями законопроекту і нормами Бюджетного кодексу України, включаючи бюджетну методологію.

За підсумками опрацювання законопроекту за участю представників Міністерства інфраструктури України та Державного агенства автомобільних доріг України Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (реєстр. № 4015а) прийняти у другому читанні та в цілому після прийняття в цілому законопроекту про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (реєстр. № 4014а).