Щодо розгляду законопроекту про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000)

22 грудня 2016, 12:01

Щодо законопроекту про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000 від 03.11.2016), доопрацьованого Кабінетом Міністрів України до другого читання

 

Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 21 грудня 2016 року розглянув питання щодо підготовки до розгляду проект закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000 від 03.11.2016), доопрацьованого Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Згідно з статтею 158 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 16 листопада п.р. заслухав питання щодо законопроекту про державний бюджет на 2017 рік (реєстр. № 5000), підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання /далі – доопрацьований законопроект за реєстр. № 5000/, включаючи стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України (схвалених Постановою Верховної Ради України від 20.10.2016 р. № 1706-VIІІ).

Зокрема, аналіз стану врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України свідчить про таке:

щодо розділу 1 (пропозиції): з 50 пунктів враховано 31 пункт, враховано частково 10 пунктів і не враховано 9 пунктів;

щодо розділу 2 (доручення Уряду): з 42 пунктів враховано 8 пунктів, враховано частково 3 пункти і не враховано 31 пункт.

Беручи до уваги, що у доопрацьованому законопроекті за реєстр. № 5000 Урядом враховані положення урядових законопроектів за реєстр. № 5130 (щодо змін до деяких законодавчих актів України), № 5131 (щодо змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення та виконання бюджетів) та № 5132 (щодо змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році), які безпосередньо впливають на показники державного та місцевих бюджетів і відповідно без прийняття яких передчасно розглядати у другому читанні доопрацьований законопроект за реєстр. № 5000, Комітет рекомендував Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 після прийняття таких урядових бюджетоутворюючих. При цьому, Комітет відмічав, що враховуючи стан розгляду та прийняття зазначених законопроектів, Комітет з питань бюджету за участю Міністерства фінансів України підготує передбачений частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України висновок до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 та додатково подасть його на розгляд Верховної Ради України.

Пізніше, 7 грудня п.р., на засіданні Комітету наголошувалося, що 6 грудня п.р. вже прийнято в цілому законопроект за реєстр. № 5130 із зміненою редакцією, а при прийнятті в цілому законопроектів за реєстр. № 5131 і № 5132 можуть бути також змінені їх положення, що призведе до розбалансування показників проекту державного бюджету на 2017 рік. Тому Комітет з питань бюджету рекомендував Кабінету Міністрів України доручити Мінфіну за наслідками розгляду Парламентом урядових законопроектів за реєстр. № 5130, № 5131 і № 5132 подати до 21 грудня п.р. Комітету з питань бюджету відповідні пропозиції змін до текстових статей законопроекту про державний бюджет на 2017 рік та додатків до нього, що будуть пов’язані з необхідністю збалансування бюджетних показників та узгодженням з остаточною редакцією зазначених законопроектів.

Водночас, для усунення неузгодженостей з бюджетним законодавством запропонованого Урядом у доопрацьованому законопроекті за реєстр. № 5000 нового положення (щодо встановлення з 01.03.2017 р. відносин між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, в яких перші місцеві вибори призначено на грудень 2016 р., шляхом перерозподілу Урядом у 2017 році відповідних міжбюджетних трансфертів для визначення обсягів трансфертів для таких бюджетів), зважаючи на відтермінування розгляду даного законопроекту, а також на проведення відповідних перших місцевих виборів 11 і 18 грудня п.р., Комітет з питань бюджету рекомендував Кабінету Міністрів України доручити Мінфіну за участю відповідних центральних органів виконавчої влади здійснити розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів на 2017 рік для бюджетів тих об’єднаних територіальних громад, в яких у грудні 2016 року відбудуться перші місцеві вибори і які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та не пізніше 20 грудня п.р. подати Комітету з питань бюджету уточнені додатки № 6 і № 11 до законопроекту за реєстр. № 5000 в частині визначення міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів.

Поряд з тим, за рішенням Комітету було направлено листа Голові Верховної Ради України А.В. Парубію з пропозицією передбачити прийняття Верховною Радою України в цілому законопроектів за реєстр. № 5131 і № 5132 не пізніше 20 грудня 2016 р., а розгляд у другому читанні законопроекту за реєстр. № 5000 передбачити через один день після прийняття вищезазначених законопроектів (тобто не раніше 22 грудня 2016 р.).

Таким чином, враховуючи прийняття 20 грудня п.р. Верховною Радою України законопроектів за реєстр. № 5131 і № 5132 в цілому, Міністерство фінансів України надало Комітету з питань бюджету пропозиції щодо уточнення показників доходів проекту державного бюджету на 2017 рік та пропозиції щодо збалансування його показників, а також додатки № 6 і № 11 до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 у новій редакції (що пов’язано з визначенням міжбюджетних трансфертів для бюджетів тих об’єднаних територіальних громад, в яких у грудні 2016 року відбулися перші місцеві вибори і які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад).

Поряд з тим, з часу подання Урядом доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000 (з 03.11.2016 р.) до Комітету надійшли додаткові пропозиції народних депутатів України до цього законопроекту. При цьому, згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Комітетом разом з уповноваженими представниками Мінфіну неодноразово розглядалося дане питання, включаючи зазначені пропозиції до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 5000, а також невраховані або частково враховані Урядом Бюджетні висновки Верховної Ради України.

За підсумками розгляду питання Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України законопроекту про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000 від 03.11.2016 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням погоджених з Міністерством фінансів України пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту.