Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
17 червня 2022, 12:38

Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 17 червня 2022 року (протокол № 126) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429 від 01.06.2022, поданий Кабінетом Міністрів України, відмітивши таке.

І. До Комітету надійшов на розгляд проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429 /далі – законопроект № 7429/.

Законопроектом № 7429 пропонуються зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» /далі – Закон-2022/, згідно з якими передбачено передусім:

1) включити до складу доходів спеціального фонду державного бюджету на 2022 рік нові джерела /доповнення статті 11 Закону-2022 новими пунктами 9–11/, а саме:

надходження від сплати дивідендів (доходу), що нараховуються на акції АТ «НАК «Нафтогаз України», що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства у 2022 р. /пункт 9/;

авансовий внесок з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів згідно з пунктом 9 цієї статті /пункт 10/;

надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу /далі – ЄС/, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, яка надається з метою фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення /пункт 11/.

Відповідно запропоновано зміни до статті 1 і додатка № 1 до Закону-2022 щодо збільшення доходів державного бюджету (разом та за спеціальним фондом) на 264,3 млрд грн, у т.ч. щодо: податку на прибуток підприємств (код 11020000) – на 11.593.220,3 тис. грн; частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивідендів (дохід), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність (код 21010000) – на 64.406.779,7 тис. грн; надходжень в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (код 42030000) – на 188,3 млрд грн;

2) визначити цільове спрямування запропонованих нових джерел спеціального фонду державного бюджету на 2022 рік із збільшенням видатків державного бюджету (разом та за спеціальним фондом) на 264,3 млрд грн /доповнення статті 14 Закону-2022 новими пунктами 24–26, зміни до статті 1 та додатків № 3 і № 6 до Закону-2022/, а саме спрямувати такі джерела на:

фінансування заходів із урегулювання заборгованості, передбачених Законом України «Про заходи щодо подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» /далі – Закон № 1639-ІХ/ (за рахунок джерел, визначених пунктами 9–10 статті 11 Закону-2022) /пункт 24/. Відповідно передбачено видатки споживання Міністерству енергетики України /далі – Міненерго/ за новою бюджетною програмою з аналогічним найменуванням (код 2401180) у сумі 76 млрд грн;

компенсацію суб’єктам ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, економічно обґрунтованих витрат, понесених ними в цілях виконання покладених на них спеціальних обов’язків, зменшених на обсяг грошових коштів, отриманих у процесі їх виконання в оплату природного газу, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, що підлягає врегулюванню згідно із статтею 2 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» /далі – Закон щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану/ за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 Закону-2022) /пункт 25/. Відповідно передбачено видатки розвитку Міненерго за новою бюджетною програмою з аналогічним найменуванням (код 2401170) у сумі 150,1 млрд грн;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягає відшкодуванню згідно із статтею 2 Закону щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 Закону-2022) /пункт 26/. Відповідно передбачено видатки споживання Міністерству розвитку громад та територій України /далі – Мінрегіон/ (загальнодержавні видатки та кредитування) за новою бюджетною програмою з аналогічним найменуванням (код 2761510) у сумі 38,2 млрд грн;

3) визначити особливості проведення передбачених законопроектом № 7429 операцій за спеціальним фондом державного бюджету /доповнення Закону-2022 новою статтею 14-1/, зокрема, встановити, що:

проведення взаєморозрахунків в цілях фінансування видатків, передбачених пунктом 24 статті 14 Закону-2022, здійснюються за рахунок джерел, визначених пунктами 9–10 статті 11 Закону-2022, в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету за результатами підтвердження заборгованості відповідно до Закону № 1639-ІХ, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, із застосуванням рахунків, відкритих в органах Казначейства України, на підставі договору про організацію розрахунків, що укладається між учасниками розрахунків та примірна форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України;

фінансування компенсації, передбаченої пунктом 25 статті 14 Закону-2022, здійснюється за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 Закону-2022, в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в обсязі, розрахованому відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки;

відшкодування різниці в тарифах, передбаченої пунктом 26 статті 14 Закону-2022, здійснюється за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 Закону-2022, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в обсязі, розрахованому та підтвердженому відповідно до Закону щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану.

Крім того, пунктом 3 розділу ІІ законопроекту № 7429 пропонується установити, що до нормативно-правових актів, які приймаються на виконання відповідного закону (законопроекту № 7429 у разі його прийняття), не застосовуються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно з пояснювальною запискою законопроект № 7429 розроблено з метою: забезпечення реалізації компенсаторних заходів, передбачених статтею 2 Закону щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану; створення умов для стабілізації діяльності підприємств стратегічних галузей, що докладають усіх можливих зусиль для забезпечення енергетичної безпеки держави та запобігання настанню гуманітарних криз і катастроф на усій території України, у період воєнного стану та післявоєнний період.

ІІ. Щодо процедури розгляду законопроекту № 7429 та опрацювання експертних висновків до нього.

Спочатку відповідно до статей 93 і 96 Регламенту Верховної Ради України необхідно розглянути питання щодо включення законопроекту № 7429 до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України, позитивне вирішення якого буде підставою для розгляду Верховною Радою України законопроекту № 7429 у першому читанні.

До Комітету надійшло звернення від імені депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (лист від 15.06.2022 № 04-01/05-2022/96806 (934063)) з проханням невідкладно розглянути законопроект № 7429 на засіданні Комітету.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України /далі – ГНЕУ/ у своєму висновку до законопроекту № 7429 (лист від 07.06.2022 № 16/03-2022/92080 (919067)) висловлює окремі зауваження до нього.

Згідно з частиною третьою статті 52 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ проект закону про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді України лише у разі наявності експертного висновку Мінфіну. Принагідно варто зазначити, що частина перша статті 52 Кодексу щодо переліку умов внесення змін до закону про державний бюджет не застосовується у 2022 р. в умовах воєнного стану в Україні (введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (із змінами), затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX) /відповідно до підпункту 1 пункту 22 і підпункту 1 пункту 22-1 розділу VI Кодексу/.

Міністерство фінансів України /далі – Мінфін/ у своєму висновку до законопроекту № 7429 (лист від 08.06.2022 № 47010-02-2/11788) зазначає, що законопроект № 7429 є збалансованим і не суперечить законам, що регулюють бюджетні відносини.

На час розгляду у Комітеті даного питання не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України до Європейського Союзу (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) до законопроекту № 7429.

ІІІ. У Комітеті в рамках відведеного часу попередньо опрацьовано законопроект № 7429, проаналізовано отримані висновки до нього і звернуто увагу на таке.

1. Виходячи з положень законопроекту № 7429 та пояснювальної записки до нього, законопроект № 7429 розроблено на виконання Закону щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану. Однак у чинному законодавстві немає такого закону, натомість одночасно із законопроектом № 7429 Кабінетом Міністрів України подано системно пов’язаний законопроект з ідентичною назвою, а саме: проект Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» за реєстр. № 7427 від 01.06.2022 /далі – законопроект № 7427/.

Законопроектом № 7427, серед іншого, передбачено, що:

протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому його буде припинено: забороняється підвищувати тарифи на послуги розподілу природного газу, тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води; ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами на 24.02.2022 /частини перша і друга статті 1/;

суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво та/або транспортування та/або постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, компенсується різниця в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, у т.ч. з урахуванням додаткових витрат через різницю між фактичною ціною закупівлі природного газу та ціною, передбаченою в тарифі на відповідні послуги, та витрат та/або втрат, понесених внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкоджених виробничих потужностей, втрат від зменшення кількості абонентів та/або обсягу наданих послуг, а також зниження рівня розрахунків, що утворилися (утворяться) за періоди з 01.02.2022 по останнє число шостого місяця після місяця, в якому припинено воєнний стан /частина перша статті 2/;

операторам газорозподільних систем компенсуються: заборгованість (грошові зобов’язання) на 01.03.2022, що підлягають врегулюванню згідно з Законом № 1639-ІХ; різниця в тарифах на послуги розподілу природного газу в обсягах перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності з урахуванням витрат та/або втрат, понесених внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури, втрати від зменшення кількості абонентів та/або обсягу наданих послуг, а також зниження рівня розрахунків, над отриманою тарифною виручкою, що утворилася (утвориться) за період з 01.03.2022 по останнє число шостого місяця після місяця, в якому припинено воєнний стан /частина друга статті 2/;

постачальникам природного газу компенсуються: заборгованість побутових споживачів, яка врегульовується згідно з Законом № 1639-ІХ; втрати, понесені внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться втрати від зниження рівня розрахунків, що утворилися (утворяться) за період з 01.03.2022 по останнє число шостого місяця після місяця, в якому припинено воєнний стан /частина третя статті 2/;

суб’єктам ринку природного газу, на яких відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладаються спеціальні обов’язки, щомісячно компенсуються економічно обґрунтовані витрати, здійснені такими суб’єктами, зменшені на обсяг грошових коштів, отриманих у процесі виконання покладених на них спеціальних обов’язків в оплату природного газу, та з урахуванням допустимого рівня прибутку /частина четверта статті 2/;

фінансове забезпечення таких компенсацій здійснюється за рахунок видатків державного бюджету за цільовим призначенням, що передбачаються Законом-2022 /частина перша статті 3/;

кошти, отримані з державного бюджету на фінансове забезпечення компенсацій, передбачених частинами першою–третьою статті 2 законопроекту № 7427, за виключенням сум відшкодувань витрат, понесених суб’єктами ринку природного газу та у сфері теплопостачання внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій на ремонт пошкоджених виробничих потужностей та інфраструктури, використовуються виключно для розрахунків з АТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» АТ «Укртрансгаз», для подальшої закупівлі зазначеними суб’єктами природного газу для забезпечення потреб опалювального сезону 2022/2023 років та для розрахунків з АТ «НАК «Нафтогаз України» /частина друга статті 3/.

Поряд з тим, законопроектом № 7427 вносяться пов’язані зміни до деяких законів України, включаючи зміни до Закону № 1639-ІХ, якими серед іншого доповнено види заборгованості (грошових зобов’язань) суб’єктів ринку природного газу, що підлягають врегулюванню шляхом взаєморозрахунків за рахунок видатків державного бюджету.

Отже, законопроект № 7429 є похідним від законопроекту № 7427 (який є базовим з даного питання), на що також ГНЕУ звертає увагу та зауважує, що рішення щодо законопроекту № 7429 має прийматися виключно за результатами розгляду законопроекту № 7427. При цьому на даний час щодо законопроекту № 7427 немає інформації з приводу наявності відповідного висновку Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (який визначено головним з розгляду законопроекту № 7427). У свою чергу Мінфін зазначає, що законопроект № 7429 є системно пов’язаним із законопроектом № 7427 та іншим урядовим законопроектом за реєстр. № 7428 від 01.06.2022 (про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення).

Законопроект № 7429 також спрямований на реалізацію статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», якою визначено, що: з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства /частина перша/; рішення Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу має визначати, зокрема, джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, з урахуванням положення частини сьомої цієї статті /пункт 7 частини четвертої/; суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України /частина сьома/. На виконання цієї законодавчої норми прийнято відповідні рішення Уряду, зокрема, постанови КМУ:

від 03.12.2020 № 1194 «Про затвердження Порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки»;

від 06.03.2022 № 222 (із змінами) «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (набирає чинності з 01.03.2022 та діє протягом шести місяців після припинення воєнного стану), згідно з якою спеціальні обов’язки покладаються на: ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» – щодо забезпечення реалізації природного газу за договорами з постачальниками природного газу побутовим споживачам; ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем; суб’єкта господарювання, що здійснює функції постачальника “останньої надії”, – щодо забезпечення постачання природного газу окремим споживачам; АТ «НАК «Нафтогаз України» – щодо забезпечення ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», у т.ч. як постачальника “останньої надії”, ресурсом природного газу, необхідним для забезпечення виконання спеціальних обов’язків; АТ «Укргазвидобування» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» – щодо продажу природного газу, а АТ «НАК «Нафтогаз України» – щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії шляхом придбання такого газу;

від 31.05.2022 № 637 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії» (набирає чинності з 01.06.2022 і діє до 31.07.2022), згідно з якою спеціальні обов’язки покладаються на: ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» – щодо забезпечення реалізації природного газу за договорами з виробниками теплової енергії; АТ «НАК «Нафтогаз України» - щодо забезпечення ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» ресурсом природного газу, необхідним для забезпечення виконання спеціальних обов’язків; з 01.06.2022 по 31.07.2022 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» реалізує природний газ виробникам теплової енергії, у т.ч. для ОСББ, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, управителів багатоквартирних будинків в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання, за ціною 7420 грн з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу, до якої додається тариф на послуги з транспортування природного газу та коефіцієнт, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед.

2. У пояснювальній записці до законопроекту № 7429 в частині фінансово-економічного обґрунтування зазначено, зокрема, що:

розрахунок додаткових доходів за кодами 11020000 і 2101000 ґрунтується на тому, що щодо заборгованості суб’єктів ринку природного газу перед АТ «НАК «Нафтогаз України» та підприємствами Групи (АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України») наразі створено резерв сумнівних боргів відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності, погашення такої заборгованості із застосуванням механізмів, передбачених Законом № 1639-ІХ, дозволить зменшити (сторнувати) резерви сумнівних боргів і покращити фінансові результати та надалі нарахувати і сплатити на користь держави дивіденди на державну частку в статутному капіталі АТ «НАК «Нафтогаз України», авансовий внесок з податку на прибуток. Зокрема, погашення заборгованості на 31.12.2021 постачальників природного газу і ОГРМ перед АТ «НАК «Нафтогаз України» дозволить зменшити (сторнувати) резерв сумнівних боргів на 20 млрд грн, погашення заборгованості ОГРМ перед АТ «Укртрансгаз» надалі дозволить зменшити (сторнувати) резерв сумнівних боргів на 13,5 млрд грн, це також стосується заборгованості постачальників природного газу перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (близько 12 млрд грн в резерві сумнівних боргів) і заборгованості ОГРМ перед ОГТСУ (12 млрд грн);

додаткові доходи за кодом 42030000 буде залучено в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та спрямовано насамперед на формування ресурсу природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2022/2023 р.;

щодо видатків за новою бюджетною програмою 2401170 – розрахунок компенсації суб’єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, здійснено з дотриманням принципів її обчислення, закладених частиною сьомою статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», відповідно до Порядку визначення такої компенсації, затвердженого постановою КМУ № 194, з урахуванням підготовлених до нього змін (довідково: наразі до цієї постанови зміни не внесені);

щодо видатків за новою бюджетною програмою 2401180 – остаточне підтвердження обсягів заборгованості, що підлягатимуть урегулюванню згідно із Законом № 1639-ІХ, здійснюватиметься НКРЕКП на підставі висновків аудиторів з урахуванням змін, передбачених прикінцевими та перехідними положеннями Закону щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану (тобто законопроекту № 7427);

щодо видатків за новою бюджетною програмою 2401180 – розрахунок різниці в тарифах на теплову енергію, погашення якої передбачено статтею 2 Закону щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану (тобто законопроекту № 7427), здійснено з урахуванням передбаченого механізму: з урахуванням додаткових витрат через різницю між фактичною ціною закупівлі природного газу та ціною, передбаченою в тарифі на відповідні послуги, і витрат та/або втрат, понесених внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкоджених виробничих потужностей, втрат від зменшення кількості абонентів та/або обсягу наданих послуг, а також зниження рівня розрахунків, що утворилися (утворяться) за періоди з 01.02.2022 по останнє число шостого місяця після місяця, в якому припинено воєнний стан.

Проте зазначена інформація є неповною з огляду на вимоги частини першої статті 27 Кодексу та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), на що також звертає увагу ГНЕУ. Виникає питання щодо відповідності положень законопроекту № 7429 визначеному пунктом 5 частини першої статті 7 Кодексу принципу обґрунтованості (бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил).

Так, у супровідних матеріалах до законопроекту № 7429 не наведено розрахунків щодо запропонованих (у змінах до додатка № 1 до Закону) обсягів додаткових доходів спеціального фонду державного бюджету за їх видами та відповідних обґрунтувань, передусім в частині реалістичності таких додаткових надходжень, а також не наведено обґрунтувань і розрахунків щодо запропонованих (у змінах до додатка № 3 до Закону) обсягів видатків спеціального фонду державного бюджету за новими бюджетними програмами.

Наприклад, немає пояснень і розрахунків щодо надходжень в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у сумі 188,3 млрд грн в розрізі конкретних надавачів такої допомоги, відповідних договорів тощо. Крім того, не зрозуміло, чи плануються такі надходження від ЄС (як зазначено у новому пункті 11 статті 11 Закону), оскільки ЄС не згадується у найменуванні показника таких надходжень за кодом 42030300 (у змінах до додатка № 1 до Закону). Таким чином, виникає питання щодо реалістичності отримання зазначених надходжень у запланованому обсязі, від чого безпосередньо залежить можливість здійснення видатків за новими бюджетними програмами (коди 2401170 і 2761510) з огляду на вимоги щодо використання коштів спеціального фонду бюджету (визначені частинами третьою і восьмою статті 13, частиною четвертою статті 23, частиною другою статті 48 і частиною другою статті 57 Кодексу), зокрема щодо здійснення витрат спеціального фонду бюджету виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень цього фонду. У зв’язку з цим, від Комітету направлено звернення до Міненерго щодо надання пояснень і розрахунків стосовно зазначених надходжень, але на даний час відповідні матеріали до Комітету не надійшли.

ГНЕУ зауважує, що не надано інформації щодо: потреби у фінансовому забезпеченні передбачених законопроектом № 7429 заходів та взаєморозрахунків; параметрів (обсягів, структури) залучення додаткових коштів в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ; очікуваних витрат (з урахуванням обсягів, джерел та ціни придбання) на формування ресурсу природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2022/2023 р.

Мінфін вважає, що Верховній Раді України під час розгляду законопроекту № 7429 слід врахувати, що потребує підтвердження НКРЕКП щодо затвердження Комісією обсягів заборгованості (грошових зобов’язань), що підлягають врегулюванню відповідно до Закону № 1639-ІХ та законопроекту № 7427, а також потребує підтвердження потреба щодо сум видатків за напрямами використання бюджетних коштів, у т.ч. підтверджених аудитом Державної аудиторської служби України /далі – Держаудитслужба/, з наданням первинних документів, що підтверджують виникнення відповідних витрат, здійснених суб’єктами ринку природного газу. У зв’язку з цим, від Комітету направлено звернення до Міненерго, НКРЕКП і Держаудитслужби щодо надання відповідної інформації. У відповідь Держаудитслужбою повідомлено (лист від 15.06.2022 № 000500-11/4221-2022), що підтримуються зауваження і пропозиції Мінфіну, зокрема щодо потреби обов’язкового підтвердження Держаудитслужбою сум видатків за напрямами використання бюджетних коштів, з наданням первинних документів, що підтверджують виникнення відповідних витрат, здійснених суб’єктами ринку природного газу. Відповіді від Міненерго і НКРЕКП на даний час до Комітету не надійшли.

3. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту № 7429 реалізація запропонованих змін не спричинить негативного впливу на баланс державного бюджету, оскільки передбачені законопроектом № 7429 додаткові видатки спеціального фонду державного бюджету на фінансове забезпечення компенсаторних заходів, передбачених Законом щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану (тобто законопроектом № 7427), буде забезпечено додатковими надходженнями спеціального фонду державного бюджету, що не враховувалися під час планування державного бюджету на 2022 рік.

Однак законопроектом № 7429 передбачається зарахувати до спеціального фонду державного бюджету надходження від сплати дивідендів, що нараховуються на акції АТ «НАК «Нафтогаз України», що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства у 2022 р., та авансового внеску з податку на прибуток при виплаті зазначених дивідендів, хоча ці платежі згідно з пунктами 2 і 17 частини другої статті 29 Кодексу належать до доходів загального фонду державного бюджету. Отже, реалізація положень законопроекту № 7429 може призвести до втрати потенційних доходів загального фонду державного бюджету щодо вказаних платежів, при тому що у зв’язку повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України ймовірним може бути невиконання таких доходів у 2022 р. та проблематично їх прогнозувати на 2023 р. Довідково: згідно із звітними даними доходи загального фонду державного бюджету за січень-травень 2022 р. надійшли загалом в обсязі 467,2 млрд грн або 99,8% уточненого плану на цей період (на 0,8 млрд грн менше), з них надходження податку на прибуток підприємств становили 61,5 млрд грн або 82,2% уточненого плану на цей період (на 13,4 млрд грн менше), частини прибутку державних підприємств та дивідендів на державну частку власності – 39,3 млрд грн або на 36,6 млрд грн більше уточненого плану на цей період (за рахунок переважно авансової сплати таких платежів у березні).

Виходячи з наведеного, у разі прийняття даної законодавчої ініціативи залежно від практики застосування відповідного закону, подальшого виконання державного бюджету у п.р. і формування бюджетних показників на наступний рік в умовах воєнного стану може виникнути ризик розбалансування показників загального фонду державного бюджету. У цьому зв’язку слід зазначити, що відповідно до законодавчих вимог держава прагне до збалансованості бюджету України /частина третя статті 95 Конституції України/ та бюджетна система України ґрунтується на принципі збалансованості /пункт 2 частини першої статті 7 Кодексу/.

Поряд з тим, положення нових пунктів 9 і 10 статті 11 Закону щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету надходжень від відповідних платежів не узгоджуються з пунктами 2 і 17 частини другої статті 29 Кодексу, згідно з якими відповідні платежі належать до доходів загального фонду державного бюджету. У зв’язку з цим, для усунення такої неузгодженості законопроектом № 7429 передбачена нова стаття 11-1 Закону, в якій пропонується зафіксувати унормування цього питання, як виняток з вищенаведених норм Кодексу.

4. Окремі положення законопроекту № 7429 не узгоджуються з нормами бюджетного законодавства чи положеннями законопроекту № 7427 та потребують внесення техніко-юридичних уточнень для узгодження правових норм і приведення до вимог нормопроектувальної техніки, зокрема:

1) у пункті 1 розділу І і додатку № 2 до законопроекту № 7429 /щодо змін до статті 1 і додатка № 3 до Закону/ підсумкові показники видатків державного бюджету належить привести у відповідність до чинної редакції Закону, врахувавши норми Закону України від 31.05.2022 № 2280-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (яким видатки державного бюджету /разом і за загальним фондом/ збільшено на 287.694.191,6 тис. грн), з метою узгодження правових норм і забезпечення збалансованості бюджетних показників, на що теж вказує Мінфін;

2) у назві і тексті законопроекту № 7429 (у новому пункті 11 статті 11, нових статтях 11-1 і 14-1 та новому пункті 24 статті 14 Закону) та додатку № 2 до нього (у найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2401180) застосований термін «фінансування» не відповідає його значенню, наведеному у пункті 51 частини першої статті 2 Кодексу (а саме надходження та витрати бюджету, пов’язані із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна, зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету). У зв’язку з цим, у законопроекті № 7429 слово «фінансування» необхідно замінити словами «фінансове забезпечення»;

3) у назві законопроекту № 7429 передбачається вираз «під час війни», проте у новому пункті 11 статті 11 Закону застосовується вираз «у період воєнного стану», а у назві і тексті законопроекту № 7427 (на який є посилання у законопроекті № 7429) передбачено вирази «протягом дії воєнного стану» і «протягом дії воєнного стану в Україні». Оскільки йдеться про один період часу, у законопроекті № 7429 зазначений вираз необхідно привести у відповідність до законопроекту № 7427 для уніфікації застосування зазначеної дефініції;

4) ГНЕУ вбачає некоректним з точки зору вимог законодавчої техніки посилання у нових пунктах 25 і 26 статті 14 Закону на конкретну статтю 2 Закону щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану (тобто законопроекту № 7427). Це зауваження також стосується аналогічного посилання у найменуваннях нових бюджетних програм за кодами 2401170 та 2761510;

5) у новій статті 11-1 Закону слова і цифри «(у частині дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність)» та «що спрямовуються на фінансування видатків, передбачених пунктом 24 статті 14 цього Закону» є зайвими і потребують виключення, оскільки: по-перше, у цій статті йдеться про зарахування надходжень, визначених новим пунктом 9 статті 11 Закону, до спеціального фонду державного бюджету як виняток з положень пункту 17 частини другої статті 29 Кодексу, а не про зупинення дії цього пункту (тоді потрібна була б деталізація, в якій саме частині зупиняється його дія); по-друге, цільове спрямування відповідних надходжень передбачається у новому пункті 24 статті 14 Закону, відтак не потребує дублювання у новій статті 11-1 Закону;

6) у новому пункті 24 статті 14 і новій статті 14-1 Закону та найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2401180 у змінах до додатка № 3 до нього назва Закону № 1639-ІХ («Про заходи щодо подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу») не відповідає її чинній редакції («Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»);

7) у новому пункті 26 статті 14 і новій статті 14-1 Закону та найменуванні відповідної нової субвенції у змінах до додатків № 3 і № 6 до нього передбачається вираз «відшкодування різниці в тарифах» з посиланням на Закон щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану (тобто законопроект № 7427), хоча у ньому в цьому контексті слово «відшкодування» не застосовується, а передбачається компенсувати різницю в тарифах. Відтак, для уникнення юридичної колізії у законопроекті № 7429 слово «відшкодування» слід замінити словом «компенсація» у відповідному відмінку;

8) в абзацах другому і третьому нової статті 14-1 Закону слова «в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету» є зайвими і потребують виключення, оскільки вони дублюють вищезгадані вимоги Кодексу щодо використання коштів спеціального фонду бюджету (передусім частину четверту статті 23);

9) у новій статті 14-1 Закону слова «Казначейства України» потрібно замінити словами «Державної казначейської служби України», оскільки застосування скороченої назви зазначеного державного органу законодавчо унормовано лише для тексту Кодексу;

10) вигляд додатків до законопроекту № 7429 слід привести у відповідність до правил законодавчої техніки щодо оформлення додатків до закону про внесення змін до закону про державний бюджет, наприклад, виключити рядок «Затверджено» у додатку № 1 і слова «субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на» у додатку № 3, на що теж звернув увагу Мінфін;

11) у законопроекті № 7429 міститься багато посилань на Закон щодо відносин на ринку газу та у сфері теплопостачання протягом воєнного стану (тобто законопроект № 7427), тому положення законопроекту № 7429 можуть потребувати уточнення у разі зміни назви і положень законопроекту № 7427 при його доопрацюванні. Свідченням цього є зауваження ГНЕУ до законопроекту № 7427 (наведені у відповідному висновку – лист від 14.06.2022 № 16/03-2022/95559 (922495)), включаючи зауваження до його назви. Зокрема, ГНЕУ зауважує, що назва законопроекту № 7427 не повною мірою відповідає його змісту (у назві йдеться про період дії воєнного стану та подальшого відновлення, а у тексті – про період дії воєнного стану та шести місяців після його припинення), період «подальшого відновлення» законодавчо не визначений, а отже часовий горизонт цього періоду невідомий.

Крім того, Верховна Рада України може розглянути інші законопроекти щодо внесення змін до Закону, відтак у разі їх прийняття до розгляду законопроекту № 7429 залежно від сутності внесених змін до Закону окремі положення та показники законопроекту № 7429 можуть потребувати уточнення з метою забезпечення узгодженості правових норм.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429 від 01.06.2022, поданий Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, розглянути в першому читанні після прийняття проекту Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» (реєстр. № 7427) та за результатами такого розгляду законопроект за реєстр. № 7429 прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій Комітету:

у пункті 1 розділу І /щодо змін до статті 1 Закону/ і рядку «Всього:» додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ підсумкові показники видатків державного бюджету привести у відповідність до чинної редакції Закону, врахувавши норми Закону України від 31.05.2022 № 2280-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (яким видатки державного бюджету збільшено на 287.694.191,6 тис. грн);

у назві, розділі І та найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2401180 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення»;

у назві слова «під час війни» та в абзаці четвертому пункту 2 розділу І /щодо нового пункту 11 статті 11 Закону/ слова «у період воєнного стану» замінити словами «протягом дії воєнного стану»;

в абзаці другому пункту 3 розділу І /щодо нової статті 11-1 Закону/ слова і цифри «(у частині дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність)» та «що спрямовуються на фінансування видатків, передбачених пунктом 24 статті 14 цього Закону» виключити;

в абзаці другому пункту 4 розділу І /щодо нового пункту 24 статті 14 Закону/, абзаці третьому пункту 5 розділу І /щодо абзацу другого нової статті 14-1 Закону/ та найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2401180 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ слова «заходи щодо подолання» замінити словами «заходи, спрямовані на подолання»;

в абзацах третьому і четвертому пункту 4 розділу І /щодо нових пунктів 25 і 26 статті 14 Закону/, найменуванні нових бюджетних програм за кодами 2401170 і 2761510 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ та найменуванні нової субвенції у додатку № 3 /щодо змін до додатка № 6 до Закону/ слова і цифру «згідно із статтею 2 Закону» замінити словами «згідно із Законом»;

в абзаці четвертому пункту 4 розділу І /щодо нового пункту 26 статті 14 Закону/, найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2761510 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ та найменуванні нової субвенції у додатку № 3 /щодо змін до додатка № 6 до Закону/ слова «відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягає відшкодуванню» замінити словами «компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води», а в абзаці п’ятому пункту 5 розділу І /щодо абзацу четвертого нової статті 14-1 Закону/ слово «відшкодування» замінити словом «компенсація»;

в абзацах третьому і четвертому пункту 5 розділу І /щодо абзаців другого і третього нової статті 14-1 Закону/ слова «в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету» виключити;

в абзаці третьому пункту 5 розділу І /щодо абзацу другого нової статті 14-1 Закону/ слова «Казначейства України» замінити словами «Державної казначейської служби України»;

у додатку № 1 /щодо змін до додатка № 1 до Закону/ слово «Затверджено» виключити;

у додатку № 3 /щодо змін до додатка № 6 до Закону/ слова «субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на» виключити;

внести необхідні редакційні і техніко-юридичні правки для узгодження правових норм (включаючи внесення відповідних уточнень до зазначеного законопроекту у разі внесення змін до назви і положень законопроекту за реєстр. № 7427, прийняття інших законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» до розгляду зазначеного законопроекту).

Відповідно у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 7429 Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні відповідного закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо зазначеного законопроекту.