Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
16 липня 2022, 20:12

Щодо підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 16 липня 2022 року (протокол № 130) розглянув питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429, відмітивши таке.

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429 від 01.06.2022, поданий Кабінетом Міністрів України /далі – законопроект № 7429/, 21 червня 2022 року Верховною Радою України прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект № 7429 з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні (згідно з Постановою Верховної Ради України від 21.06.2022 № 2329-ІХ).

Законопроектом № 7429 пропонується, насамперед:

загалом внести зміни до статей 1, 11 і 14, додатків № 1, № 3 і № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» /далі – Закон/ та доповнити Закон новими статтями 11-1 і 14-1, збільшивши доходи і видатки державного бюджету (разом та за спеціальним фондом) на 264,3 млрд грн;

включити до складу доходів спеціального фонду нові джерела, а саме: надходження від сплати дивідендів (доходу), що нараховуються на акції АТ «НАК «Нафтогаз України», що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства у 2022 р. (64,4 млрд грн); авансовий внесок з податку на прибуток підприємств при виплаті таких дивідендів (11,6 млрд грн); надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, яка надається з метою фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення (188,3 млрд грн);

передбачити видатки спеціального фонду (за рахунок запропонованих нових джерел спеціального фонду) на: фінансування заходів із урегулювання заборгованості, передбачених Законом України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» (76 млрд грн); компенсацію суб’єктам ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, економічно обґрунтованих витрат, понесених ними в цілях виконання покладених на них спеціальних обов’язків, зменшених на обсяг грошових коштів, отриманих у процесі їх виконання в оплату природного газу, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, що підлягає врегулюванню згідно із статтею 2 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» (150,1 млрд грн); субвенцію місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягає відшкодуванню згідно із статтею 2 вищезазначеного Закону (38,2 млрд грн);

визначити особливості проведення передбачених законопроектом № 7429 операцій за спеціальним фондом державного бюджету.

Законопроект № 7429 є похідним від поданого Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» за реєстр. № 7427 від 01.06.2022 /далі – законопроект № 7427/, який Верховною Радою України також 21.06.2022 прийнято за основу з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг доопрацювати законопроект № 7427 до другого читання. Таким чином, для узгодження правових норм підготовку законопроекту №7429 до другого читання належить здійснювати взаємоузгоджено з підготовкою до другого читання законопроекту № 7427, при цьому розглядати законопроект № 7429 у другому читанні слід після розгляду і прийняття у другому читанні законопроекту № 7427. За попередньою інформацією, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні 16.07.2022 розглянув питання щодо підготовки законопроекту № 7427 до другого читання та ухвалив відповідне рішення.

ІІ. Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 5 липня 2022 року/ до Комітету надійшли пропозиції до законопроекту № 7429, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 1453 пропозиції. Разом з тим, 2 пропозиції до законопроекту № 7429 подано народним депутатом України Кучеренком О.Ю. 15.07.2022 (тобто після встановлених строків), а тому не включені до відповідної порівняльної таблиці і не розглядалися.

У Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України, Міністерства енергетики України та Рахункової палати в межах відведеного часу опрацьовано пропозиції до законопроекту № 7429. При цьому пропонується відхилити більшість поданих пропозицій, зважаючи, зокрема, на таке:

переважну більшість пропозицій подано народним депутатом України Кучеренком О.Ю. /1328 пропозицій, або 91,4% від загальної кількості пропозицій/ та спільно народними депутатами Рудик К.О. і Совсун І.Р. /80 пропозицій, або 5,5% від загальної кількості пропозицій/, але такі пропозиції в основному не узгоджуються між собою і щодо них не надано пояснень;

окремі пропозиції безпосередньо не стосуються предмету правового регулювання законопроекту № 7429, хоча відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий Верховною Радою України за основу. Крім того, деякі з таких пропозицій вже враховано у нещодавно прийнятих законах від 09.07.2022 № 2385-ІХ і № 2386-ІХ (йдеться про прийняті законопроекти за реєстр. № 7523 і № 7525);

в основному пропозиції подано без фінансово-економічного обґрунтування і відповідних розрахунків (зокрема, без пояснень і розрахунків щодо реалістичності надходження джерел покриття запропонованих додаткових видатків державного бюджету), що унеможливило проведення їх належної експертної оцінки.

За підсумками опрацювання пропозицій у Комітеті в остаточній редакції законопроекту № 7429 пропонується врахувати окремі пропозиції, передусім:

– пропозиції щодо техніко-юридичних уточнень, зазначені у рішенні Комітету від 29.06.2022 щодо підготовки законопроекту № 7429 до розгляду у першому читанні /лист-висновок Комітету від 17.06.2022 № 04-13/6-2022/97781 (944890)/, зокрема:

уточнити підсумкові показники доходів і видатків державного бюджету у пункті 1 розділу І /щодо змін до статті 1 Закону/, доходів державного бюджету у рядках «Разом доходів:», «Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)» та за кодами 40000000, 42000000 і 42030000 додатку № 1 /щодо змін до додатка № 1 до Закону/, видатків державного бюджету у рядку «Всього:» та за кодами 2760000 і 2761000 додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ для приведення у відповідність до чинної редакції Закону (з урахуванням змін до нього, внесених законами від 31.05.2022 № 2280-ІХ /яким, серед іншого, збільшено видатки загального фонду на 287.694.191,6 тис. грн/ та від 09.07.2022 № 2385-ІХ /яким, серед іншого, збільшено доходи загального фонду на 1.545.500 тис. грн та видатки на 80.976.809,6 тис. грн, у т.ч. за загальним фондом – на 79.314.275,6 тис. грн, за спеціальним фондом – на 1.662.534 тис. грн/);

у назві, розділі І та найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2401180 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення»;

у назві слово «війни» замінити словами «дії воєнного стану»;

в абзаці другому пункту 3 розділу І /щодо нової статті 11-1 Закону/ слова і цифри «(у частині дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність)» та «що спрямовуються на фінансування видатків, передбачених пунктом 24 статті 14 цього Закону» виключити;

в абзаці другому пункту 4 розділу І /щодо нового пункту 24 статті 14 Закону/, абзаці третьому пункту 5 розділу І /щодо абзацу другого нової статті 14-1 Закону/ та найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2401180 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ слова «заходи щодо подолання» замінити словами «заходи, спрямовані на подолання»;

в абзацах третьому і четвертому пункту 4 розділу І /щодо нових пунктів 25 і 26 статті 14 Закону/, найменуваннях нових бюджетних програм за кодами 2401170 і 2761510 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ та найменуванні нової субвенції у додатку № 3 /щодо змін до додатка № 6 до Закону/ слова і цифру «згідно із статтею 2 Закону» замінити словами «згідно із Законом»;

в абзаці четвертому пункту 4 розділу І /щодо нового пункту 26 статті 14 Закону/, найменуванні нової бюджетної програми за кодом 2761510 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ та найменуванні нової субвенції у додатку № 3 /щодо змін до додатка № 6 до Закону/ слова «відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягає відшкодуванню» замінити словами «компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води», а в абзаці п’ятому пункту 5 розділу І /щодо абзацу четвертого нової статті 14-1 Закону/ слово «відшкодування» замінити словом «компенсація»;

в абзацах третьому і четвертому пункту 5 розділу І /щодо абзаців другого і третього нової статті 14-1 Закону/ слова «в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету» виключити;

в абзаці третьому пункту 5 розділу І /щодо абзацу другого нової статті 14-1 Закону/ слова «видатків» і «Казначейства України» замінити відповідно словами «заходів» і «Державної казначейської служби України»;

у додатку № 1 /щодо змін до додатка № 1 до Закону/ слово «Затверджено» виключити;

у додатку № 3 /щодо змін до додатка № 6 до Закону/ слова «субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на» виключити;

– пропозиції щодо техніко-юридичних уточнень, пов’язані з уточненням положень законопроекту № 7427 при його доопрацюванні до ІІ читання, а саме: у назві, абзаці четвертому пункту 2 розділу І /щодо нового пункту 11 статті 11 Закону/, абзацах третьому і четвертому пункту 4 розділу І /щодо нових пунктів 25 і 26 статті 14 Закону/, абзаці п’ятому пункту 5 розділу І /щодо абзацу четвертого нової статті 14-1 Закону/, найменуваннях нових бюджетних програм за кодами 2401170 і 2761510 у додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ та найменуванні нової субвенції у додатку № 3 /щодо змін до додатка № 6 до Закону/ після слова «відновлення» доповнити словами «їх функціонування», слова «протягом» чи «у період» замінити словами «під час» (для узгодження правових норм у зв’язку з викладом назви законопроекту № 7427 у такій редакції: «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»);

– пропозицію про доповнення розділу ІІ положенням стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ щодо застосування положень частини дев’ятої статті 45 Кодексу з урахуванням особливості, що дохід за державними цінними паперами, придбаними Національним банком України в емітента у період дії воєнного стану, перераховується НБУ до державного бюджету у повному обсязі протягом 10 днів з дня виплати такого доходу /доповнення розділу VI Кодексу новим пунктом 22-7/, хоча згідно з частиною п’ятою статті 4 Кодексу зміни до Кодексу мають вноситися законами про внесення змін до Кодексу;

– необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості положень і показників законопроекту № 7429 з урахуванням врахованих пропозицій, та щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті № 7429 у разі прийняття Верховною Радою України до його розгляду інших законопроектів щодо змін до Закону (для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету).

Слід звернути увагу, що у порівняльній таблиці до законопроекту № 7429 через встановлений формалізований вигляд такої таблиці технічно неможливо у ній відобразити: у графі «Редакція, прийнята в першому читанні» – у повному обсязі зміст додатка № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/, який має велику кількість граф і показників; у графі «Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції» – остаточну редакцію додатків № 1, № 2 і № 3 /щодо змін до додатків № 1, № 3 і № 6 до Закону/ за формами, затвердженими Законом.

Загалом Комітетом пропонується врахувати 35 пропозицій до законопроекту № 7429 (з них 4 – в іншій редакції, 6 – частково) і відхилити 1418 пропозицій до нього.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) за реєстр. № 7429 розглянути у другому читанні після прийняття в цілому проекту Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» (реєстр. № 7427) та за результатами такого розгляду прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до законопроекту, з урахуванням внесення необхідних редакційних і техніко-юридичних поправок за результатами прийняття зазначеного законопроекту та у разі прийняття інших законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» до розгляду зазначеного законопроекту.