Щодо розгляду заяви Голови Рахункової палати Пацкана В.В. про звільнення з посади

16 листопада 2022, 17:03

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) на своєму засіданні 16 листопада 2022 року розглянув питання щодо заяви Голови Рахункової палати Пацкана В.В. про звільнення з посади, відмітивши таке.

За дорученням Голови Верховної Ради України до Комітету 16.11.2022 надійшла заява Голови Рахункової палати Пацкана Валерія Васильовича про звільнення з посади.

Щодо даного питання належить звернути увагу на таке.

Верховною Радою України 15 березня 2018 року відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України та статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» /далі – Закон/ призначено Пацкана Валерія Васильовича на посаду Голови Рахункової палати (Постанова Верховної Ради України від 15.03.2018 № 2346-VIII).

Згідно з пунктом 16 частини першої статті 85 Конституції України звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати належить до повноважень Верховної Ради України.

Статтею 208-2 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ визначено, що: звільнення з посад членів Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України за наявності рішення Комітету (частина шоста); призначення на посаду та звільнення з посади Голови Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (частина сьома); рішення щодо звільнення з посади Голови, іншого члена Рахункової палати оформляється відповідною постановою Верховної Ради (частина восьма).

Статтею 20 Закону встановлено, що:

строк повноважень Голови Рахункової палати становить шість років (частина шоста);

голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі настання визначених умов (частина сьома), зокрема у разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням (пункт 1 частини сьомої).

Слід звернути увагу, що після прийняття Верховною Радою України відповідного рішення про звільнення з посади Голови Рахункової палати застосовуються такі законодавчі норми:

протягом 14 днів з дня дострокового припинення повноважень члена Рахункової палати оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати (частина друга статті 208-2 Регламенту і частина п’ята статті 20 Закону);

у разі відсутності Голови Рахункової палати або неможливості здійснення ним своїх повноважень заступник Голови Рахункової палати тимчасово виконує повноваження Голови Рахункової палати (частина третя статті 21 Закону).

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України, враховуючи положення пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 1 частини сьомої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» і статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України, звільнити Пацкана Валерія Васильовича з посади Голови Рахункової палати у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням шляхом прийняття в цілому підготовленого Комітетом проекту постанови Верховної Ради України «Про звільнення Пацкана В.В. з посади Голови Рахункової палати». Відповідний проект постанови Верховної Ради України розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України за реєстр. № 8211.