Комітет з питань бюджету направив Верховній Раді України рішення про результати проведених заходів повторного конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати

12 грудня 2022, 10:59

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) на своєму засіданні 12 грудня 2022 року узагальнив результати проведених заходів повторного конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати, відмітивши таке.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України (далі – Регламент) призначення членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України на підставі конкурсу, за організацію проведення якого відповідає Комітет.

Верховною Радою України на пленарному засіданні 1 грудня 2022 року розглядалося питання про призначення члена Рахункової палати (за результатами оголошеного Комітетом у вересні 2020 року відповідного конкурсу), але за підсумками голосування не було призначено члена Рахункової палати. Згідно з абзацом третім частини п’ятої статті 208-2 Регламенту, якщо за список кандидатів на посади членів Рахункової палати не отримано необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.

Враховуючи зазначене, Комітетом на початку грудня 2022 року оголошено повторний конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати (далі – повторний конкурс). Зокрема, Комітет на своєму засіданні 1 грудня 2022 року затвердив Оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати, яке 2 грудня 2022 року було розміщено на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету та опубліковано в газеті «Голос України» від 02.12.2022 № 245.

Своєчасно та з дотриманням вимог Оголошення до Комітету подали документи 4 кандидата на посаду члена Рахункової палати (далі – кандидати), а саме: Ганущак В.Ю., Мазярчук В.М., Пліс Г.В., Хмельков А.В.

Керуючись вимогами абзацу четвертого частини другої статті 208-2 Регламенту та враховуючи рішення Комітету від 01.12.2022, Комітетом разом з Апаратом Верховної Ради України забезпечено з 8 грудня 2022 року оприлюднення на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Комітету інформації про кандидатів. Зазначена інформація про кандидатів буде відображатися на вказаних веб-сайтах до завершення повторного конкурсу.

Кандидатів відповідно до наданої ними інформації можна охарактеризувати за такими критеріями:

гендерна складова: чоловіки – 3 кандидата /Мазярчук В.М., Пліс Г.В., Хмельков А.В./; жінки – 1 кандидат /Ганущак В.Ю./;

вік: 36 років /Ганущак В.Ю./; 42 роки /Мазярчук В.М./; 50 років /Хмельков А.В./; 55 років /Пліс Г.В./;

трудова діяльність:

– державна служба /на час подання документів/: мають стаж державної служби всі кандидати, з них 1 кандидат /Мазярчук В.М./ працює у Рахунковій палаті, 2 кандидати /Ганущак В.Ю., Пліс Г.В./ раніше працювали у Державній аудиторській службі України;

– наукова діяльність: мають наукові ступені 2 кандидата /Пліс Г.В., Хмельков А.В./, з них 1 кандидат /Хмельков А.В./ також має вчене звання;

участь у попередніх конкурсах на зайняття посад членів Рахункової палати, оголошених Комітетом: 3 кандидата /Пліс Г.В. – у конкурсі, що проводився у 2015-2016 рр.; Мазярчук В.М. – у конкурсі, що проводився у 2020-2022 рр., та у конкурсі, оголошеному у січні 2020 р; Ганущак В.Ю. – у конкурсі, оголошеному у січні 2020 р./.

При цьому всі кандидати відповідають вимогам до члена Рахункової палати, визначеним частиною першою статті 19 Закону, щодо віку та стажу роботи.

З приводу визначених цією нормою вимог до члена Рахункової палати щодо володіння державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) необхідно відмітити таке:

згідно з наданими державними сертифікатами про рівень володіння державною мовою (що видані Національною комісією зі стандартів державної мови) кандидати володіють державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня /Ганущак В.Ю., Мазярчук В.М., Хмельков А.В./ та другого ступеня /Пліс Г.В./, що відповідає вимогам, визначеним статтями 9 і 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та пунктом 4 Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 24.06.2021 № 31;

у поданій кандидатами інформації вказано, що володіють англійською мовою на таких рівнях згідно з рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти (CEFR): середній рівень (В1) – Ганущак В.Ю.; середній рівень (В2) – Хмельков А.В.; середній рівень – рівень вільного володіння мовою (В2-С1) – Пліс Г.В.; рівень вільного володіння мовою (С1) – Мазярчук В.М.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 19 Закону на посаду члена Рахункової палати не може бути призначена особа, яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції». У зв’язку з цим та з врахуванням рішення Комітету від 01.12.2022 Апаратом Верховної Ради України необхідні документи всіх кандидатів були направлені в установленому порядку для проведення спеціальної перевірки. За результатами спеціальної перевірки стосовно всіх кандидатів відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, не виявлено.

Для об’єктивної оцінки кандидатів та зваженого прийняття рішення щодо них у підкомітеті з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету 9 грудня 2022 року проведено співбесіди з кандидатами.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення, зокрема:

1) затвердити:

висновки Комітету щодо кожного з 4 кандидатів на посаду члена Рахункової палати /Ганущак В.Ю., Мазярчук В.М., Пліс Г.В., Хмельков А.В./, відповідно до яких усі кандидати пройшли перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції» (відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, не виявлено), та відповідають вимогам до члена Рахункової палати, визначеним статтею 19 Закону України «Про Рахункову палату»;

орієнтовний регламент розгляду Верховною Радою України питання щодо порядку призначення на посаду члена Рахункової палати;

2) направити Верховній Раді України зазначене рішення Комітету, включаючи відповідні висновки Комітету щодо кандидатів. При цьому не додавати відомості про кандидатів на посаду члена Рахункової палати (частина друга статті 205 Регламенту Верховної Ради України), оскільки копії відповідних документів Комітету (крім окремих відомостей, що належать до конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом, і декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за 2021 рік) розміщені на офіційних сайтах Верховної Ради України та Комітету.

Скан-версія рішення Комітету з питань бюджету з цього питання