Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини

07 лютого 2023, 10:40

 

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України та статей 27 і 109 Бюджетного кодексу України Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 07 лютого 2023 року розглянув 124 законопроекти та ухвалив рішення:

41 законопроект не має впливу на показники бюджету;

83 законопроекти мають вплив на показники бюджету (59 законопроектів мають безпосередній вплив у т.ч: 51 - зменшують надходження та/або збільшують витрати/ 8 - збільшують надходження та/або зменшують витрати та 24 законопроекти мають опосередкований вплив);

при цьому 10  законопроектів містять положення, які потребують узгодження з бюджетним законодавством і щодо них додатково пропонуються рекомендації профільному комітету.

1.     Законопроекти, які не мають впливу на показники бюджетів

1.1.        Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо створення умов для участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та розвитку форм місцевої демократії" (р. №8212 від 17.11.2022, н.д. Мороз В.В.);

1.2.     Проект Закону "Про внесення змін до Закон України «Про дорожній рух» щодо усунення неточностей у сфері державної реєстрації та обліку транспортних засобів" (р. №8246 від 29.11.2022, н.д. Крейденко В.В.);

1.3.     Проект Закону "Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про критичну інфраструктуру» (щодо сфери застосування Закону)" (р. №8265 від 06.12.2022, н.д. Швець С.Ф., Федієнко О.П., Кузьміних С.В., Мазурашу Г.Г.);

1.4.     Проект Закону "Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо особливостей призначення та звільнення керівників установ, підприємств і організацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту " (р. №8261 від 05.12.2022, н.д. Бондаренко О.В., Мандзій С.В., Шуляк О.О., та інші.);

1.5.     Проект Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення його у відповідність із Законом України "Про страхування"" (р. №8170 від 01.11.2022, Кабінет Міністрів України);

1.6.     Проект Закону "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень)" (р. №8235 від 28.11.2022, н.д. Бакумов О.С., Іонушас С.К., Захарченко В.В., Дануца О.А., Яцик Ю.Г., Арешонков В.Ю., Неклюдов В.М.);

1.7.     Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про внутрішній водний транспорт" щодо зменшення неправомірного фінансового тягаря для річкових портів (терміналів)" (р. №8266 від 06.12.2022, н.д. Крейденко В.В.);

1.8.     Проект Закону "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, підписаної в м. Мінську 22 січня 2003 року" (р. №0179 від 29.11.2022, Кабінет Міністрів України);

1.9.     Проект Закону "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації" (р. №0181 від 05.12.2022, Кабінет Міністрів України);

1.10.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України окремих об'єктів культурної спадщини " (р. №8273 від 09.12.2022, Кабінет Міністрів України);

1.11.Проект Закону "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (р. №8221 від 23.11.2022, н.д. Княжицький М.Л., Павленко Р.М., Білозір Л.М., та інші.);

1.12. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання" (р. №8223 від 23.11.2022, Кабінет Міністрів України);

1.13.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок" (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки)" (р. №8280 від 13.12.2022, н.д. Кісєль Ю.Г., Зуєв М.С., Крейденко В.В., та інші.);

1.14.Проект Закону "Про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників" (р. №8149 від 24.10.2022, н.д. Гайду О.В., Салійчук О.В., Торохтій Б.Г., Стернійчук В.О., Тарасов О.С., та інші.);

1.15.Проект Закону "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Держави Катар про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи" (р. №0180 від 05.12.2022, Кабінет Міністрів України);

1.16.Проект Закону "Про внесення змін до статті 300-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення" (р. №8285 від 15.12.2022, Кабінет Міністрів України);

1.17.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби наукових і науково-педагогічних працівників" (р. №8315 від 28.12.2022, н.д. Грищук Р.П., Колєв О.В., Констанкевич І.М., Брагар Є.В., Піпа Н.Р., та інші.);

1.18.Проект Закону "Про вихід з Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів" (р. №0185 від 03.01.2023, Кабінет Міністрів України);

1.19. Проект Закону "Про зупинення у відносинах України з Російською Федерацією та Республікою Білорусь дії Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів та Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року" (р. №0184 від 26.12.2022, Кабінет Міністрів України);

1.20.Проект Закону "Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про критичну інфраструктуру" (щодо врегулювання спорів, предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності)" (р. № 8316 від 28.12.2022, н.д. Федієнко О.П., Безугла М.В., Завітневич О.М., Копитін І.В., Пасічний О.С., та інші.);

1.21.Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах" (р. №8244 від 29.11.2022, Кабінет Міністрів України);

1.22.Проект Закону "Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова від 13 листопада 2003 року" (р. №0151 (доопрац.) від 26.12.2022, Кабінет Міністрів України);

1.23.Проект Закону "Про внесення змін до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо окремих особливостей оподаткування грального бізнесу" (р. №8253 від 01.12.2022, н.д. Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.);

1.24. Проект Закону "Про денонсацію Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки " (р. №0182 від 19.12.2022, н.д. Клименко Ю.Л.,   Крейденко В.В., Савчук О.В., та інші.);

1.25.Проект Закону "Про вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва від 2 квітня 2001 року" (р. №0183 від 19.12.2022, н.д. Клименко Ю.Л., Крейденко В.В., Савчук О.В., та інші.);

1.26. Проект Закону "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України (у частині визначення походження дитини, вирощеної у штучному середовищі поза межами людського тіла)" (р. №8306 від 26.12.2022, н.д. Дануца О.А.);

1.27. Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" (щодо вимог при наданні електронних комунікаційних послуг органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним організаціям (установам, закладам) та на об'єкти критичної інфраструктури)" (р. №8238 від 28.11.2022, н.д. Федієнко О.П., Струневич В.О., та інші.);

1.28.Проект Закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо внесення, розгляду та прийняття законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції" (р. №8242 від 28.11.2022, н.д. Стефанчук Р.О., Корнієнко О.С., Кондратюк О.К.);

1.29. Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо усунення неузгодженостей з чинними Правилами дорожнього руху" (р. №8247 від 29.11.2022, н.д. Крейденко В.В.);

1.30. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України (щодо тимчасового порядку обстеження та оцінки пошкодженого житла внаслідок військової агресії Російської Федерації)" (р. №8204 від 14.11.2022, н.д. Дубінський О.А., Мазурашу Г.Г., Гунько А.Г., Швець С.Ф., та інші.);

1.31.Проект Закону "Про внесення змін до пункту 4 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом багатоквартирних будинків, побудованих до 2004 року, які були підключені до інженерних мереж в установленому порядку" (р. №8334 від 04.01.2023, н.д. Гривко С.Д.);

1.32.Проект Закону "Про внесення змін до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо особливостей застосування положень про обмеження сумісництва та суміщення діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах воєнного стану" (р. №8307 від 26.12.2022, н.д. Гривко С.Д.);

1.33.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування конкурсної процедури призначення керівників комунальних закладів культури та формування базової мережі закладів культури" (р. №8216 від 22.11.2022, Кабінет Міністрів України);

1.34.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" та деяких інших законів України щодо вдосконалення засад функціонування добровольчих формувань територіальних громад" (р. №8259 від 02.12.2022, н.д. Кожем'якін А.А.);

1.35. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення правил безпеки дорожнього руху" (р. №8356 від 12.01.2023, н.д. Крейденко В.В.);

1.36. Проект Закону "Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо врахування вимог безпеки дорожнього руху при плануванні та забудові територій" (р. №8354 від 12.01.2023, н.д. Крейденко В.В.);

1.37.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2022/2023 навчального року та прийому до закладів фахової передвищої та вищої освіти у 2023 році" (р. №8228 від 24.11.2022, н.д. Білозір Л.М., Дануца О.А., Бужанський М.А., та інші.);

1.38.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо завершення 2022/2023 навчального року та проведення вступної кампанії 2023 року" (р. №8228-2 від 07.12.2022, н.д. Бабак С.В., Бондаренко О.В., та інші.);

1.39. Проект Закону "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів процедури ліцензування" (р. №8365 від 16.01.2023, н.д. Коваль О.В., Бабак С.В., та інші.).

Законопроекти, які не мають вплив на показники бюджету та потребують узгодження з бюджетним законодавством

1.40.Проект Закону "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо процедури використання коштів місцевих бюджетів територіальних громад, територія яких тимчасово окупована" (р. №8283 від 13.12.2022, н.д. Железняк Я.І., Безгін В.Ю.);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки при доопрацюванні законопроекту врахувати положення бюджетного законодавства, зважаючи на висновки Комітету з питань бюджету, Міністерства фінансів України та Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

1.41.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної компанії 2023 року" (р. №8228-1 від 29.11.2022, Кабінет Міністрів України);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань освіти, науки та інновацій при доопрацюванні законопроекту узгодити положення підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту з вимогами абзацу третього частини другої статті 4, пункту 2 статті 10, пункту 5 частини першої статті 40 Бюджетного кодексу України.

 

2.                 Законопроекти, які мають вплив на показники бюджетів

Безпосередній:

а) такі, що зменшують надходження та / або збільшують витрати

2.1.          Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами"  (р. №8187 від 07.11.2022, Кабінет Міністрів України);

2.2.          Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства" (р. №8151 (доопрац.) від 26.10.2022, н.д. Веніславський Ф.В. та інші.);

2.3.          Проект Закону "Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств" (р. №8143 від 20.10.2022, н.д. Третьякова Г.М., Мазурашу Г.Г., Швець С.Ф., Камельчук Ю.О., та інші.);

2.4.          Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню" (р. №8185 від 07.11.2022, Кабінет Міністрів Україна);

2.5.          Проект Закону "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору" (р. №8028 від 13.09.2022, н.д. Кожем'якін А.А.);

2.6.          Проект Закону "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про відпустки" щодо гарантування права мобілізованих осіб на отримання грошової компенсації за невикористану відпустку" (р. №8164 від 31.10.2022,   н.д. Рудик С.Я., Батенко Т.І., Кулініч О.І., Констанкевич І.М., та інші.);

2.7.          Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких соціальних гарантій Захисників і Захисниць України"    (р. №8164-1 від 16.11.2022, н.д. Третьякова Г.М.).

2.8.          Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо продовження строку введення в експлуатацію об'єктів відновлюваної енергетики за договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року" (р. №8191 від 08.11.2022, Кабінет Міністрів України);

2.9.          Проект Закону "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" (р. № 6004 від 07.09.2021, н.д. Васильченко Г.І., Крейденко В.В., Піпа Н.Р., Гурін Д.О., Лозинський Р.М., Грищук Р.П., та інші.);

2.10.     Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України щодо автоматичної фіксації правопорушень у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  (р. №8192 від 08.11.2022, н.д. Єфімов М.В., Мороз В.В., Яковенко Є.Г., та інші.);

2.11.     Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань" (р. №8060 від 19.09.2022, н.д. Герасимов А.В., та інші.);

2.12.     Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позаблокового статусу України" (р. №6553 від 25.01.2022, н.д. Загородній Ю.І., Шуфрич Н.І.);

2.13.     Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України" (р. №8200 від 10.11.2022, н.д. Приходько Б.В., Арешонков В.Ю., Кулініч О.І., Люшняк М.В., та інші.);

2.14.     Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації іноземців та осіб без громадянства у разі порушення вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (р. №8154 від 26.10.2022, н.д. Веніславський Ф.В., Кузьміних С.В., та інші.);

2.15.     Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо підтримки виробників та залучення іноземних інвестицій під час воєнного стану" (р. №7456 від 10.06.2022, н.д. Лабазюк С.П., Дануца О.А., Мінько С.А., Нікітіна М.В., Констанкевич І.М., та інші.);

2.16.     Проект Закону "Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України" (р. № 8139-2 від 03.11.2022, н.д. Бондар В.В., Мотовиловець А.В.);

2.17.     Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу" щодо вдосконалення порядку призначення на посади дипломатичної служби" (р. №8314 від 28.12.2022, н.д. Геращенко І.В., Іонова М.М., Климпуш-Цинцадзе І.О., Ар'єв В.І., та інші.);

2.18.     Проект Закону "Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України" (р. №8176 від 03.11.2022, н.д. Бондар В.В., Мотовиловець А.В.);

2.19.     Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільг на ввезення і постачання окремих товарів, що є критично важливими для українського суспільства в холодну пору 2022/2023 року" (р. №8182 від 07.11.2022, н.д. Красов О.І.);

2.20.     Проект Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо пільгового ввезення окремих товарів, що є критично важливими для українського суспільства в холодну пору 2022/2023 року" (р. №8183 від 07.11.2022, н.д. Красов О.І.);

2.21.     Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за обігом підакцизних товарів" (р. №8174 від 03.11.2022, н.д. Петруняк Є.В.);

2.22.     Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів" (р. №8237 від 28.11.2022, н.д. Холодов А.І.);

2.23.      Проект Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану" (р. №8299 від 22.12.2022, н.д. Арахамія Д.Г., Гетманцев Д.О., Кінзбурська В.О., Ляшенко А.О., Бондаренко О.В., та інші.);

2.24.     Проект Закону "Про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення умов для виконання договорів про закупівлю робіт та послуг"    (р. №8202 від 11.11.2022, н.д. Підласа Р.А., Мовчан О.В., Шуляк О.О., та інші.);

2.25.     Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану" (р. №8298 від 22.12.2022, н.д. Арахамія Д.Г., Гетманцев Д.О., Михайлюк Г.О., та інші.);

2.26.     Проект Закону "Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» щодо розміру допомоги по безробіттю" (р. №8278 від 12.12.2022, н.д. Тимошенко Ю.В., Цимбалюк М.М.);

2.27.     Проект Закону "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України" (р. №7721-1 ( доопрац.) від 20.09.2022, н.д. Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Санченко О.В.);

2.28.     Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливого режиму оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку" (р №8226 від 24.11.2022, н.д. Железняк Я.І., Гетманцев Д.О., Бондаренко О.В., Фролов П.В., та інші.);

2.29.     Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо медичного обслуговування ветеранів війни" (р. №8318 від 29.12.2022, Кабінет Міністрів України);

2.30.     Проект Закону "Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України» щодо удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Національної гвардії України" (р. №8303 від 23.12.2022, н.д. Павлюк М.В., Бакумов О.С., Іонушас С.К., та інші.);

2.31.     Проект Закону "Про внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України щодо можливості звернення в дохід держави застави щодо якої слідчим суддею, судом не було вирішено питання про її повернення підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю" (р. №7705 від 29.08.2022, н.д. Маслов Д.В., Іонушас С.К., Стефанчук М.О., та інші.);

2.32.     Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження" (р. №8038 від 15.09.2022, Кабінет Міністрів України);

2.33.     Проект Закону "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо додаткових підстав для звільнення з військової служби" (р. № 8323 від 30.12.2022, н.д. Мазурашу Г.Г.);

2.34.      Проект Закону "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо врахування отриманої безоплатної та безповоротної допомоги підприємствами комунальної та енергетичної інфраструктури при обрахуванні і сплаті податку на прибуток підприємств" (р. №8291 від 19.12.2022, н.д. Красов О.І., Гриб В.О., та інші.);

2.35.     Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних із застосуванням арешту майна" (р. №8227 від 24.11.2022, н.д. Славицька А.К., Ткаченко О.М., Шинкаренко І.А.);

2.36.      Проект Закону "Про захист персональних даних" (р. №8153 від 25.10.2022, н.д. Стефанчук Р.О., Чернєв Є.В., Тарасенко Т.П., Ар'єв В.І., та інші.);

2.37.     Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо матеріально-технічного забезпечення заходів у сфері цивільного захисту" (р. №8257 від 01.12.2022, н.д. Бондаренко О.В., Мандзій С.В., та інші.);

2.38.     Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури" (р. №8225 від 24.11.2022, н.д. Кириченко М.О., Герман Д.В., Вагнєр В.О.);

2.39.      Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері керування або експлуатації великотоннажними транспортними засобами, тракторами, самохідними шасі, самохідними машини, іншими технологічними транспортними засобами, причепами та причіпним обладнання до них" (р. №8194 від 09.11.2022, н.д. Медяник В.А., Дануца О.А., та інші.);

2.40.      Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення проблеми надмірної тривалості цивільного, господарського та адміністративного провадження" (р. №8083 від 28.09.2022, Кабінет Міністрів України);

2.41.      Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання діяльності релігійних організацій" (р. № 8262 від 05.12.2022, н.д. Констанкевич І.М., та інші.);

2.42.     Проект Закону "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України" (р. №8263 від 05.12.2022, н.д. Безгін В.Ю., Лозинський Р.М., та інші.);

2.43.     Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил етичної поведінки народних депутатів України (Етичного кодексу)" (р. №8327 від 30.12.2022, н.д. Подгорна В.В., Фролов П.В., та інші.);

2.44.      Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань роботи працівників у нічний час" (р. №8309 від 27.12.2022, н.д. Мороз В.В., Бурміч А.П., та інші.);

2.45.      Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо приведення положень Закону у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 18.02.2020 року № 2-р/2020)" (р. №5456 від 30.04.2021, н.д.Демченко С.О., Маслов Д.В., Німченко В.І., Шпенов Д.Ю. та інші.);

2.46.      Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання діяльності Верховного Суду та статусу суддів Вищих спеціалізованих судів України, які ліквідуються" (р. №5456-1 від 20.05.2021, н.д. Іонушас С.К., Арахамія Д.Г., Корнієнко О.С.);

 

Законопроекти, які мають вплив на показники бюджету (такі, що зменшують надходження та / або збільшують витрати) та потребують узгодження з бюджетним законодавством

2.47.     Проект Закону "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" (р. №6004-1 від 07.09.2021, н.д. Марусяк О.Р., Дануца О.А., Колюх В.В., Бунін С.В., та інші.);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань екологічної політики та природокористування при доопрацюванні положень законопроекту (а саме, частини сьомої статті 3) врахувати вимоги частини другою статті 4,  частини п’ятої статті 13, пункту 24 частини другої статті 29  Кодексу.

2.48.     Проект Закону "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля" (р. №6004-2 від 22.09.2021, н.д. Бондаренко О.В., Маріковський О.В., Криворучкіна О.В., та інші.);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань екологічної політики та природокористування при доопрацюванні положень законопроекту (а саме, частини сьомої статті 3) врахувати вимоги частини другою статті 4 та частини п’ятої статті 13 Кодексу.

2.49.     Проект Закону "Про дошкільну освіту" (р. №8030 від 13.09.2022, н.д. Воронов В.А., Бабак С.В., Лис О.Г., та інші.);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань освіти, науки та інновацій при доопрацюванні законопроекту привести його положення в частині фінансового забезпечення дошкільної освіти та здійснення фінансово-господарської діяльності закладів дошкільної освіти у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України (зокрема, статей 2, 4, 13, 16, 43, 78, 97, 103-2, 103-3) з урахуванням висновків Комітету з питань бюджету та Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

2.50.Проект Закону "Про дошкільну освіту" (р. №8030-1 від 29.09.2022, н.д. Піпа Н.Р., Клименко Ю.Л., та інші.).

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань освіти, науки та інновацій при доопрацюванні законопроекту привести його положення в частині фінансового забезпечення дошкільної освіти та здійснення фінансово-господарської діяльності закладів дошкільної освіти у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України (зокрема, статей 2, 4, 13, 16, 43, 78, 97, 103-2, 103-3) з урахуванням висновків Комітету з питань бюджету та Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

2.51.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення контррозвідувальної діяльності та посилення інституційної спроможності суб'єктів її здійснення під час відсічі збройної агресії проти України" (р. №7684-д від 29.11.2022, н.д. Завітневич О.М., Безугла М.В., та інші.);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки при опрацюванні законопроекту виключити підпункт 3 пункту 4 розділу І законопроекту, взявши до уваги вимоги частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, врахувавши зауваження, зазначені у висновках Комітету з питань бюджету та Міністерства фінансів України до цього законопроекту.

 

б) такі, що збільшують надходження та / або зменшують витрати

2.52.Проект Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"" (р. №6453 від 20.12.2021, Кабінет Міністрів України);

2.53.Проект Закону "Про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових особливостей визначення, що вивозяться за межі митної території України" (р. №8274 від 09.12.2022, н.д. Гетманцев Д.О., Бондар В.В., та інші.);

2.54.Проект Закону "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо безоплатної передачі об'єктів державної власності у власність Славутицької територіальної громади" (р. №7052 від 15.02.2022, н.д. Василевська-Смаглюк О.М.);

2.55.Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення системи оподаткування місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (р. №8317 від 29.12.2022, н.д. Дмитрук А.Г., Яковенко Є.Г.);

2.56. Проект Закону "Про внесення змін до Прикінцевих положень Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за обігом підакцизних товарів" (р. №8174-2 від 18.11.2022, н.д. Дубінський О.А.);

2.57.Проект Закону "Про внесення зміни до пункту 1 підрозділу 9-4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо уточнення термінів подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації" (р. №7671 від 15.08.2022, н.д. Богданець А.В., Клочко А.А., та інші.);

Законопроекти, які мають вплив на показники бюджету (такі, що збільшують надходження та / або зменшують витрати) та потребують узгодження з бюджетним законодавством

2.58.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання" (р. №7696 від 25.08.2022, Кабінет Міністрів України);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань транспорту та інфраструктури при доопрацюванні законопроекту привести його положення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України (зокрема, статей 4, 13, 24-2 і 29), зважаючи, що питання формування коштів державного дорожнього фонду є предметом регулювання бюджетного законодавства.

2.59.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за послуги у сфері державної реєстрації транспортних засобів та допуску до керування транспортними засобами" (р. № 8193 від 09.11.2022, н.д. Медяник В.А., Дануца О.А.,  та інші.).

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань транспорту та інфраструктури при доопрацюванні законопроекту привести його окремі положення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України (насамперед, статей 4, 13, 29, 30, 64, 64-1 і 66), зокрема виключити абзаци шістнадцятий і сімнадцятий підпункту 2 та абзаци дванадцятий і тринадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту /щодо розподілу відповідних коштів між державним і місцевими бюджетами та цільового спрямування таких коштів/, замінивши їх положеннями такого змісту: «Адміністративний збір зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України»

Опосередкований вплив:

2.60.Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних компаній"  (р. №8137 від 19.10.2022, н.д. Гетманцев Д.О., Марусяк О.Р.,  та інші.);

2.61.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі" щодо матеріальної відповідальності поліцейських"    (р. №8213 від 18.11.2022, Кабінет Міністрів України);

2.62. Проект Закону "Про внесення змін до частини сьомої статті 14 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо уточнення положень та сприяння продажу об'єктів малої приватизації" (р. №8236 від 28.11.2022, н.д. Підласа Р.А., Костюх А.В., та інші.);

2.63. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації та продажу земельних ділянок, власниками яких є громадяни країни-агресора" (р. №8167-1 від 16.11.2022, н.д. Кириченко М.О.);

2.64.Проект Закону "Про внесення змін до статті 114-2 Кримінального кодексу України щодо удосконалення положень про кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про вогневе ураження об’єктів на території України" (р. №8218 від 23.11.2022, н.д. Фріс І.П., Батенко Т.І., Бужанський М.А., Вінтоняк О.В., та інші.);

2.65.Проект Закону "Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" щодо заборони імпорту та транзиту тютюнових виробів з території Республіки Білорусь" (р. №8215 від 21.11.2022, н.д. Дубінський О.А.);

2.66.Проект Закону "Про внесення зміни до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою взаємного погашення боргів та збереження бюджету оборонного відомства" (р. №8207 від 15.11.2022, н.д. Копитін І.В., Завітневич О.М., Веніславський Ф.В., Мисягін Ю.М., Здебський Ю.В., Касай Г.О.);

2.67.Проект Закону "Про внесення змін до пункту 7 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо забезпечення реалізації позичальниками права на обов'язкову реструктуризацію зобов'язань відповідно до закону" (р. №8220 від 23.11.2022, н.д. Гривко С.Д.);

2.68. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння продажу об’єктів малої приватизації" (р. №8236-1 від 12.12.2022, н.д. Мовчан О.В.);

2.69. Проект Закону "Про внесення змін до статті 111-1 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність" (р. №8301 від 23.12.2022, н.д. Бакумов О.С., Чернєв Є.В., та інші.);

2.70.Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення визначення контрольованих іноземних компаній та вдосконалення оподаткування прибутку таких компаній" (р. №8137-1 від 25.11.2022, н.д. Разумков Д.О., Дмитрієва О.О., Юнаков І.С., та інші.);

2.71.Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії правопорушенням у сфері виготовлення, зберігання, збуту та транспортування підакцизних товарів" (р. №8288 від 15.12.2022, н.д. Гетманцев Д.О., Аллахвердієва І.В., Железняк Я.І., та інші.);

2.72.Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання рішень про стягнення коштів за час роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України" (р. №8152 від 24.10.2022, Кабінет Міністрів України);

2.73.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" щодо оптимізації структури Фонду державного майна України" (р. №8250 від 30.11.2022, н.д. України Підласа Р.А., та інші.);

2.74.Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері управління об’єктами державної власності"(р. №8293 від 19.12.2022, н.д. Устінова О.Ю., Михайлюк Г.О., Іванов В.І., та інші.);

2.75.Проект Закону "Про внесення змін до статті 111-1 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність" (р. №8301-1 від 05.01.2023, н.д. Павлюк М.В.);

2.76.Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо здійснення примусової мобілізації в незаконні збройні чи воєнізовані формування, створені на тимчасово окупованій території, та/або збройні чи воєнізовані формування держави-агресора" (р. №8325 від 30.12.2022, н.д. Михайлюк Г.О., Іонушас С.К., Бакумов О.С., Дануца О.А., Фролов П.В., Кравчук Є.М., та інші.);

2.77. Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо насильницького вивезення особи в умовах збройної агресії" (р. №8326 від 30.12.2022, н.д. Михайлюк Г.О., Іонушас С.К., Бакумов О.С., Дануца О.А., Фролов П.В., та інші.);

2.78.Проект Закону "Про внесення змін до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, в населених пунктах на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами" (р. №8308 від 26.12.2022, н.д. Дмитрук А.Г., Яковенко Є.Г., Гнатенко В.С.);

2.79. Проект Закону "Про внесення змін до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів з метою увічнення пам’яті осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, сприяли такому захисту, а також видатних осіб та пам’ятних дат про визначні події" (р. №8279 від 12.12.2022, н.д. Юрченко О.М., Гнатенко В.С., Яковенко Є.Г.);

2.80. Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень про судовий розгляд та досудове розслідування" (р. №5661 від 14.06.2021, н.д. Маслов Д.В., Яцик Ю.Г., та інші.);

2.81.Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо уточнення відповідальності за деякі види кримінальних правопорушень на тимчасово окупованих територіях" (р. №8301-2 від 09.01.2023, н.д.Юрчишин Я.Р., Клименко Ю.Л., Совсун І.Р., та ініші.);

2.82. Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за зловживання в сфері формування і використання житлового фонду соціального призначення" (р. №8249 від 30.11.2022, н.д. Гривко С.Д.);

Законопроекти, які мають опосередкований вплив на показники бюджету та потребують узгодження з бюджетним законодавством

2.83.Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" та інших законодавчих актів України щодо державної допомоги суб’єктам господарювання" (р. №5648 (доопрац.) від 26.12.2022, н.д. Наталуха Д.А., Лічман Г.В., та інші.);

Пропонується додатково:

рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку при доопрацюванні законопроекту привести його положення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України (зокрема, статей 1, 4, 35).