Щодо розгляду проекту Постанови Верховної Ради України про звільнення Огня Ц.Г. з посади члена Рахункової палати (реєстр. № 9663)

14 вересня 2023, 16:11

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 14 вересня 2023 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Огня Ц.Г. з посади члена Рахункової палати (реєстр. № 9663 від 01.09.2023), поданий народними депутатами України Підласою Р.А., Германом Д.В. та іншими, відмітивши таке.

До Комітету надійшов на розгляд проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Огня Ц.Г. з посади члена Рахункової палати за реєстр. № 9663 від 01.09.2023 /далі – проект постанови № 9663/.

Проектом постанови пропонується відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України та статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» /далі – Закон/ звільнити Огня Цезаря Григоровича з посади члена Рахункової палати у зв’язку з досягненням шістдесяти п’яти років.

У пояснювальній записці до проекту постанови № 9663 зазначено, що Постановою Верховної Ради України від 15.03.2018 № 2345-VІІІ «Про призначення на посади членів Рахункової палати» Огня Ц.Г. призначено членом Рахункової палати, однак 16 серпня 2022 року Огонь Ц.Г. досяг 65-річного віку, що є підставою для його звільнення з посади члена Рахункової палати до закінчення строку йог повноважень.

Частиною п’ятою статті 20 Закону визначено, що строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років. Отже, строк повноважень члена Рахункової палати Огня Ц.Г. (призначеного на посаду 15.03.2018) має закінчитися 15 березня 2024 року.

Законом України від 14.11.2019 № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» внесені зміни до Закону (які набрали чинності з 13.12.2019), зокрема, частину сьому статті 20 Закону доповнено новим пунктом 3-1, згідно з яким член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі досягнення шістдесяти п’яти років.

Відповідно до пункту 16 статті 85 Конституції України звільнення з посад членів Рахункової палати належить до повноважень Верховної Ради України. Згідно з частинами шостою і восьмою статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ звільнення з посад членів Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України за наявності рішення Комітету, при цьому рішення щодо звільнення з посади члена Рахункової палати оформляється відповідною постановою Верховної Ради України.

Зважаючи на вищезазначені законодавчі норми, на виконання рішення Рахункової палати від 17.12.2019 № 37-12 «Про інформування Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету» листом Рахункової палати від 17.12.2019 № 10-3401 Комітету надано інформацію про вік членів Рахункової палати станом на 17 грудня 2019 року з наведенням дати їх народження. Зокрема, виходячи з цієї інформації, Огонь Цезар Григорович (дата народження: 16 серпня 1957 року) досягнув шістдесяти п’яти років 16 серпня 2022 року.

Комітет на своєму засіданні від 26.08.2022 (протокол № 136) розглянув аналогічний за змістом до проекту постанови № 9663 проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Огня Ц.Г. з посади члена Рахункової палати (реєстр. № 7677 від 16.08.2022), поданий народними депутатами України Германом Д.В., Горенюком О.О. та іншими /далі – проект постанови № 7677/, та рекомендував Верховній Раді України проект постанови № 7677 за результатами розгляду прийняти. Разом з тим, відповідно до статті 104 Регламенту народним депутатом України Германом Д.В. за згодою з іншими ініціаторами внесення відкликано проект постанови № 7677 у зв’язку з його доопрацюванням, внаслідок чого 01.09.2023 проект постанови № 7677 знято з розгляду.

Частиною другою статті 208-2 Регламенту передбачено, що не пізніш як за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати.

Довідково: на 01.09.2023 фактичний склад Рахункової палати становить 8 членів Рахункової палати, при тому що згідно з частиною першою статті 17 Закону (із змінами, внесеними законом від 14.11.2019 № 293-IX) Рахункова палата складається з 13 членів Рахункової палати (до внесення таких змін було визначено, що Рахункова палата складається з 9 членів Рахункової палати).

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України, враховуючи положення пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 3-1 частини сьомої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» і частини шостої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України, проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Огня Ц.Г. з посади члена Рахункової палати (реєстр. № 9663 від 01.09.2023), поданий народними депутатами України Підласою Р.А., Германом Д.В. та іншими, за результатами розгляду прийняти в цілому.