Комітет з питань бюджету (далі – Комітет) на засіданні 07 лютого 2023 року затвердив план роботи Комітету на дев’яту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання, схвалив переліки проектів законів (за якими Комітет визначено головним) для включення їх до проекту порядку денного сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання і тих, які пропонується не включати до проекту порядку денного дев’ятої. Поряд з тим Комітет рекомендував Верховній Раді України, враховуючи положення частини другої статті 48 та частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України, зняти з розгляду проекти законів України про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4692) та про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних вугільної підприємств) (реєстр. № 5891-1), як такі, що втратили актуальність, та визнати такими, що втратили чинність, постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України» від 1 липня 2021 року № 1602- ІХ та «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних вугільної підприємств)» від 16 грудня 2021 року № 1979-ІХ .

При цьому Комітетом відмічається таке:

I. План роботи Комітету передбачає основні напрями його діяльності з урахуванням вимог щодо застосування положень бюджетного законодавства в умовах дії воєнного стану. Основою законотворчої роботи Комітету в період дев’ятої сесії (розділ І проекту плану роботи) має стати опрацювання проектів законів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (далі - Закон) та до Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), а також розгляд питань щодо Бюджетної декларації на 2024 – 2026 роки, звітів про виконання законів України про державний бюджет на 2021 рік та на 2022 рік, щорічного звіту про діяльність Рахункової палати. Разом з тим відповідно до підпункту 1 пункту 22 розділу VI Кодексу в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються окремі норми Кодексу, зокрема стаття 33 та пов’язані з нею норми щодо Бюджетної декларації, частина перша статті 61 у частині дотримання терміну подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

У розділі ІІ плану роботи передбачено розгляд проектів законів, до яких Комітетом мають бути надані висновки щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству. Відповідно до Регламенту Верховної Ради такі висновки Комітет надає до всіх зареєстрованих у Верховній Раді проектів законів.

У розділі ІV плану роботи запропоновано перелік заходів з питань участі Комітету у процесі виконання та контролю за виконанням державного бюджету у 2023 році (зокрема, шляхом погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо передачі бюджетних призначень і перерозподілу видатків державного бюджету, розподілу/перерозподілу міжбюджетних трансфертів) і контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Разом з тим, згідно з підпунктом 1 пункту 22 розділу VI Кодексу в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються норми статей 23 і 108 Кодексу та норми статей 4 і 33 Закону в частині погодження з Комітетом рішень Кабінету Міністрів України.

II. На виконання доручення Голови Верховної Ради підготовлені переліки законопроектів, за якими Комітет визначено головним: таких, що пропонується включити до проекту порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, та таких, що не рекомендуються для включення до проекту порядку денного дев’ятої сесії, як такі, що втратили актуальність.

При цьому пропонується не включати до проекту порядку денного девятої сесії законопроекти як такі, що втратили актуальність, а саме:

-  проекти законів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»:

реєстр. №№ 6499, 6500, 6501, 6510, 6510-1, 6511, 6511-1, 7035, 7661, 8026, 8233, 8233-1, 8260 – у зв’язку із завершенням бюджетного періоду 2022 року /з огляду на норми статті 96 Конституції України та статті 3 Кодексу державний бюджет затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а відтак бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Крім того, згідно з частиною 12 статті 23 Кодексу усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, крім передбачених цим Кодексом випадків/;

-  проекти постанов за реєстр. № 6520 (про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення обсягу видатків на 2022 рік за бюджетною програмою 2211190 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" та внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами), реєстр. № 7580 (про підготовку змін до Державного бюджету України на 2022 рік), реєстр. № 8000- П (про особливі процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про Державний Бюджет України на 2023 рік) – у зв’язку із завершенням бюджетного періоду 2022 року та прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;

-  проекти законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України:

реєстр. № 3123 (щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) і реєстр. №3123-1 (щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ветеранам війни), зважаючи на таке: 1) відповідно до підпункту 1 пункту 22 розділу VI Кодексу в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації норми статті 55 цього Кодексу не застосовуються; 2) за висновками Міністерства фінансів України прийняття таких законопроектів не підтримується з огляду на відсутність необхідного фінансового ресурсу для практичної реалізації відповідних законодавчих ініціатив; 3) Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за наслідками розгляду цих законопроектів прийняв рішення їх відхилити;

реєстр. № 6088 (щодо плати за використання автомобільних доріг загального користування) – оскільки порушені у цьому законопроекті питання врегульовані у Законі України від 15.02.2022 № 2043-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»;

реєстр. № 6571 (щодо відновлення можливості розміщення регіонального замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійної-технічної) освіти) – оскільки за висновком Міністерства фінансів України прийняттю такого законопроекту має передувати внесення змін до законодавства про освіту для врегулювання питання підготовки фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою різними ланками закладів освіти з метою припинення дублювання такої підготовки та відмови закладів освіти від «подвійних» ліцензій. Крім того, реалізація законопроекту потребуватиме додаткових коштів з місцевих бюджетів для здійснення прийому на підготовку фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, однак всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не надано відповідних пропозицій для збалансування місцевих бюджетів;

реєстр. № 8276 (щодо визначення захищеними видатки, передбачені на соціальний захист військовослужбовців, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України), зважаючи на таке: 1) відповідно до підпункту 1 пункту 22 розділу VI Кодексу в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації норми статті 55 цього Кодексу не застосовуються; 2) за висновком  Міністерства фінансів України прийняття такого законопроекту не підтримується з огляду на неузгодженість законодавчої ініціативи бюджетній методології та вже часткове врегулювання порушених питань чинними нормами Бюджетного кодексу України.

III. Щодо законопроектів за реєстр. №№ 4692 і 5891-1, які прийняті Верховною Радою України за основу, але втратили свою актуальність, пропонується відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України зняти їх з розгляду.

Проект Закону України про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4692), поданий народними депутатами України Кравчук Є.М. та Потураєвим М.Р., 1 липня 2021 року Верховною Радою України прийнято за основу (згідно з Постановою Верховної Ради України від 01.07.2021 р. № 1602-ІХ).

Основним завданням законопроекту згідно з пояснювальною запискою до нього визнано необхідність врегулювання питання фінансового забезпечення центрів культурних послуг з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад та конкретизації деяких інших видатків, що здійснюються з таких бюджетів у сфері культури, для узгодження із нормами законодавства про культуру, про освіту, про тваринний світ. Для забезпечення такого завдання у законопроекті шляхом внесення змін до пункту 5 частини першої статті 89 Кодексу запропоновано уточнити та доповнити перелік видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад у сфері культури, а саме:

включити до переліку закладів, що забезпечують виконання державних культурно-освітніх та театрально-видовищних програм, центри культурних послуг, студії та інші заклади культури;

термін «школи естетичного виховання дітей» замінити терміном «мистецькі школи»;

виключити з такого переліку слова «сільські, селищні, міські бібліотеки,…палаци і будинки культури» як такі, що дублюються;

виокремити із переліку таких закладів зоопарки комунальної власності.

Підставою для включення до переліку закладів для виконання державних культурно-освітніх та театрально-видовищних програм «центрів культурних послуг» стало прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг» від 29.04.2021 № 1432-IX (що набирав чинності з 4 грудня 2021 року), яким до правового поля було введено поняття «центр культурних послуг».

З огляду на зазначене та зважаючи на необхідність реалізації положень законопроекту за реєстр. № 4692 при формуванні бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад на 2022 рік, таку законодавчу пропозицію було включено до другого читання законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України за реєстр. № 5719 разом з іншими положеннями, пов’язаними з регулюванням бюджетного процесу 2022 року, та розглянуто Верховною Радою України у встановленому порядку.

Відтак, порушені у законопроекті про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4692) питання повністю врегульовані у Законі України від 15.02.2022 № 2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» шляхом відповідного доповнення та уточнення положень пункту 5 частини першої статті 89 цього Кодексу.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних вугільної підприємств) (реєстр. № 5891-1), поданий народними депутатами України Гриб В.О., Волинцем М.Я. та іншими народними депутатами України, 16 грудня 2021 року Верховною Радою України прийнято за основу (згідно з Постановою Верховної Ради України від 16.12.2021 р. № 1979-ІХ).

Слід відмітити, що частиною першою статті 3 Кодексу встановлено, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. 

Частиною дванадцятою статті 23 Кодексу визначено, що усі бюджетні  призначення втрачають чинність  після закінчення бюджетного періоду.

Відповідно до частини першої статті 57 Кодексу не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду Казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету.

Відтак, зважаючи на вимоги Кодексу, законопроект за реєстр. № 5891-1 втратив свою актуальність у зв’язку із закінченням бюджетного періоду 2021 року ще 31 грудня 2021 року.

У зв’язку з цим слід звернути увагу на такі норми Регламенту Верховної Ради України:

частину другу статті 48 (згідно з якою «закони, постанови та інші акти Верховної Ради, що набрали чинності, скасуванню Верховною Радою не підлягають, вони можуть бути визнані Верховною Радою такими, що втратили чинність»);

частину другу статті 95 (згідно з якою «Верховна Рада своїм рішенням може зняти законопроект з розгляду, якщо внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших причин законопроект втратив свою актуальність»).

Беручи до уваги наведене, прийняті за основу законопроекти за реєстр. №№ 4692 і 5891-1 належить зняти з розгляду.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“План роботи Комітету”

06 лютого 2024 15:31
05 вересня 2023 15:06
07 лютого 2023 11:20
05 вересня 2022 10:48
07 лютого 2022 11:19
30 серпня 2021 12:01
01 лютого 2021 10:45
24 липня 2020 12:23
05 лютого 2020 09:49
12 вересня 2019 14:52