Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 18 травня 2023 року розглянув звіт Рахункової палати за 2022 рік.

Комітет відзначив, що Рахунковою палатою у минулому році перевірено 355 об’єктів, за результатами чого затверджено 39 звітів/висновків, а саме: 4 висновка щодо виконання державного бюджету, 1 експертиза проекту закону про державний бюджет, 16 аудитів ефективності, 4 фінансових аудита, 14 аналізів.

Обсяг перевірених Рахунковою палатою публічних фінансів у 2022 році становив 351,3 млрд грн. Загалом виявлено порушень та недоліків на суму 58,6 млрд грн, у т.ч.: порушення і недоліки при адмініструванні доходів державного бюджету - 45,9 млрд грн; порушення законодавства (включаючи нецільове використання коштів і порушення при плануванні) - 4,5 млрд грн; неефективне управління коштами і майном, їх неефективне використання - 7,2 млрд грн; порушення, допущені при плануванні публічних фінансів, - 1 млрд грн.

За результатами 7 заходів зовнішнього фінансового контролю направлено 15 повідомлень правоохоронним органам щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень, при цьому за результатами 5 контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 12 досудових розслідувань у кримінальних провадженнях.

З наданих у 2021 і 2022рр. Рахунковою палатою рекомендацій за результатами заходів зовнішнього фінансового контролю до кінця минулого року повністю виконані 44,4%, перебувають у процесі виконання 25,6%.

Представники Рахункової палати протягом звітного періоду взяли участь у 56 засіданнях комітетів Верховної Ради і їх підкомітетів /на яких розглянуто 26 питань щодо діяльності Рахункової палати та здійснених нею контрольних заходів/, 2 засіданнях робочих груп та 1 засіданні тимчасової слідчої комісії.

У процесі опрацювання звіту Рахункової палати за 2022 рік Комітетом з питань бюджету проаналізовано стан врахування Рахунковою палатою рекомендацій, наданих Комітетом за результатами розгляду попереднього звіту, та зазначено питання, які потребують належної уваги Рахункової палати, з метою підвищення ефективності її діяльності.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету взяв до відома звіт Рахункової палати за 2022 рік, а також надав Рахунковій палаті ряд рекомендацій, зокрема:

подати на затвердження Верховної Ради пропозиції щодо граничної чисельності апарату Рахункової палати;

поінформувати про заходи, що вживаються Рахунковою палатою для врахування зауважень з питань зовнішнього аудиту, наведених у главі 32 Аналітичного звіту Європейської Комісії щодо узгодження законодавства України з правом ЄС (від 01.02.2023);

надати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, спрямовані на удосконалення діяльності Рахункової палати, а також на імплементацію права ЄС з урахуванням відповідних зауважень від Європейської Комісії;

розмістити на веб-сайті Рахункової палати інформацію про стан реалізації Стратегії розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки за 2021 і 2022 роки та у подальшому щорічно оприлюднювати відповідну інформацію за звітний період;

здійснити належне укомплектування апарату Рахункової палати шляхом заповнення вакантних посад;

розглянути можливість здійснення окремого аудиту операцій щодо державних запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу;

передбачити на 2024 рік здійснення заходів зовнішнього фінансового контролю щодо використання добровільних внесків, що надходять на рахунки державних органів у НБУ (визначених пунктом 56 розділу VI Бюджетного кодексу), та/або коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії;

активізувати роботу щодо оприлюднення на веб-сайті Рахункової палати реєстру здійснених Рахунковою палатою контрольних заходів з можливістю групування звітів і рішень Рахункової палати за різними критеріями;

забезпечити затвердження ІТ стратегії Рахункової палати;

переглянути форму подання Верховній Раді інформації про стан виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати, забезпечивши розширення можливостей практичного застосування такої інформації при здійсненні парламентського контролю, шляхом викладу узагальненого аналітичного висновку щодо стану і якості виконання рекомендацій Рахункової палати та за необхідності пропозицій щодо вжиття Верховною Радою чи її органами відповідних заходів;

надати звіт про результати внутрішнього аудиту Рахункової палати за 2018-2022 роки.

Детальна інформація щодо розгляду даного питання розміщена на сайті Комітету з питань бюджету (у рубриці «Рахункова палата / Звіти про діяльність Рахункової палати»).

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

15 липня 2024 15:47
02 липня 2024 17:18
01 липня 2024 12:38
20 червня 2024 10:14
19 червня 2024 17:41
19 червня 2024 11:59
11 червня 2024 15:16
03 червня 2024 16:18
08 травня 2024 18:15
26 квітня 2024 09:24