Відповідно до законодавчих вимог та в рамках здійснення парламентського контролю Комітет з питань бюджету 19 червня 2024 року розглянув звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (далі – Звіт).

Згідно із Звітом державний бюджет виконано у 2023 р. за доходами в сумі 2.672,5 млрд грн, видатками - 4.014,8 млрд грн, обсягом повернення кредитів - 14,8 млрд грн, обсягом надання кредитів - 9,3 млрд грн, з дефіцитом у сумі 1.336,8 млрд грн.

За результатами опрацювання Звіту, висновків Рахункової палати до нього та іншої інформації у Комітеті підготовлено проект постанови Верховної Ради про Звіт, в якому:

наведено узагальнений аналіз реалізації Закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік", включаючи характеристику виконання основних показників державного бюджету і боргових параметрів, особливості відповідного бюджетного періоду, а також виявлені проблемні питання за підсумками виконання державного бюджету у минулому році;

запропоновано Звіт взяти до відома;

передбачено надати Кабінету Міністрів України доручення, зокрема, проаналізувати відповідні висновки Рахункової палати, вжити заходів, спрямованих на врегулювання виявлених проблемних питань та поліпшення управління бюджетними коштами у процесі виконання державного бюджету у 2024 році і при формуванні проекту державного бюджету на 2025 рік (з урахуванням висновків і пропозицій Рахункової палати).

Підсумовуючи розгляд даного питання, Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти проект постанови Верховної Ради України «Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зареєстровано за № 11353).

Водночас Комітет з питань бюджету направив Кабінету Міністрів України у вигляді рекомендацій доручення, передбачені у зазначеному проекті постанови Верховної Ради України, зокрема рекомендовано Уряду, серед іншого:

проаналізувати висновки Рахункової палати щодо Звіту, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, недопущення порушень бюджетного законодавства у поточному і наступних роках та щодо реалізації відповідних пропозицій Рахункової палати;

вжити заходів щодо скорочення податкового боргу та недопущення нарощування нової податкової заборгованості, обмеживши щорічні списання такого боргу і підвищивши дієвість податкового контролю за суб’єктами господарювання, які мають відповідну заборгованість;

здійснити інвентаризацію наявних податкових пільг, оцінивши їх ефективність і доцільність, розробити єдиний підхід до застосування податкових стимулів та за результатами внести відповідні пропозиції з метою запобігання необґрунтованих втрат доходів бюджету, а також забезпечити постійний моніторинг податкових преференцій та посилити контроль за правомірністю наданих пільг з податків і зборів;

доручити головним розпорядникам коштів здійснювати щомісячний моніторинг надходження і використання доходів спеціального фонду за кодом 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ", включаючи надходження у натуральній формі, в розрізі бюджетних програм і напрямів використання таких коштів, та враховувати результати зазначеного моніторингу при плануванні видатків загального фонду державного бюджету за відповідними програмами;

проаналізувати доцільність значної кількості рахунків, відкритих у НБУ головним розпорядникам коштів відповідно до пункту 56 розділу VI Бюджетного кодексу, зважаючи на малі обсяги коштів на окремих з таких рахунків та/або низький рівень використання коштів, розглянути можливість оптимізації таких рахунків, актуалізувавши напрями залучення коштів відповідно до суспільно резонансних потреб, а також спрощення процедур виділення відповідних коштів для їх оперативного і ефективного використання;

продовжити активну співпрацю з ЄС, міжнародними фінансовими установами, урядами іноземних держав щодо залучення міжнародної фінансової допомоги передусім у вигляді грантів на бюджетну підтримку для мінімізації боргового навантаження на державний бюджет і зменшення його дефіциту;

вжити заходів за участю НБУ щодо ефективного здійснення державних запозичень, зокрема шляхом зменшення їх вартості та збільшення частки довгострокових боргових зобов’язань;

вжити заходів щодо здійснення правочинів з державним боргом і державними деривативами з метою відтермінування виплат за зовнішніми борговими зобов'язаннями і державними деривативами та спрямування відповідних бюджетних коштів на пріоритетні загальносуспільні потреби;

здійснювати постійний моніторинг ЄКР та його коштів, залучених до загального фонду державного бюджету, забезпечувати їх послідовне повернення з дотриманням вимог бюджетного законодавства, а також застосовувати дієві інструменти щодо поліпшення ліквідності такого рахунку;

доручити головним розпорядникам коштів проаналізувати стан реалізації бюджетних програм за 2023 рік і в 2024 році, оцінивши ефективність, результативність, економічну доцільність витрат, визначити заходи, які втратили актуальність чи є непершочерговими, насамперед в період дії воєнного стану, та підготувати пропозиції щодо скорочення видатків для спрямування вивільнених ресурсів на національну безпеку і оборону, заходи з ліквідації наслідків збройної агресії, відновлення країни;

звернути увагу головних розпорядників коштів на обов’язковість дотримання встановлених строків затвердження порядків використання коштів державного бюджету та паспортів бюджетних програм, продовживши здійснення Мінфіном і Казначейством контроль за виконанням такої робити;

доручити головним розпорядникам коштів здійснювати на постійній основі моніторинг та аналіз стану кредиторської і дебіторської бюджетної заборгованості за видатками державного бюджету, не допускаючи її нарощування та вживаючи заходи з погашення насамперед простроченої заборгованості, а також неухильний контроль за відповідною роботою розпорядників коштів нижчого рівня;

доручити Міндовкілля проаналізувати доцільність збереження значних залишків коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами і державного фонду розвитку водного господарства, спроможність використання таких залишків за цільовим призначенням та надати пропозиції щодо ефективного використання зазначених коштів;

забезпечити прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету відповідно до визначеної мети формування цього фонду з дотриманням нормативно-правових вимог щодо порядку використання таких коштів;

доручити головним розпорядникам коштів за участю Мінінфраструктури здійснювати підготовку належного фінансово-економічного обґрунтування щодо виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, забезпечувати ефективне, економне і цільове використання виділених коштів, а також постійний та дієвий контроль за використанням цих коштів розпорядниками коштів нижчого рівня і одержувачами бюджетних коштів;

звернути увагу відповідних центральних органів виконавчої влади на необхідність своєчасного затвердження порядків і умов надання трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, а також розподілу зазначених трансфертів між місцевими бюджетами;

посилити контроль за використанням субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, забезпечуючи моніторинг своєчасного і цільового використання таких коштів з місцевих бюджетів, мінімізацію накопичення залишків таких коштів на рахунках місцевих бюджетів та зменшення кількості незавершених проектів (програм, заходів), що реалізуються за рахунок відповідних субвенцій.

 

Проект Постанови Верховної Ради України "Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Інформаційно-аналітична довідка про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

01 липня 2024 12:15
20 червня 2024 09:39
20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44