Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

Протокол засідання №169 від 02 жовтня 2023 року

11  год. 00 хв.  м. Київ, вул. Банкова, 6-8, кімн. 510

(у режимі відеоконференції)

 

Головує: Голова Комітету Підласа Р.А.

Присутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Лопушанський А.Я., Цабаль В.В., Бакунець П.А., Батенко Т.І., Герман Д.В., Гнатенко В.С., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Дунаєв С.В., Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Качний О.С., Кіссе А.І., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Лаба М.М., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Поляк В.М., Пузійчук А.В., Пуртова А.А., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я., Фролов П.В., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 34 народні депутати України.

Відсутні:

Члени Комітету: Борт В.П., Урбанський А.І.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Больбат О.О., Бурякова Т.С., Войтенко Є.А., Кочергіна Н.В., Кочубей О.П., Новацька О.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., Симончук К.В., Сторожук Т.Б., Філіпченко Т.О., Шпак В.П., Климчук Д.І., Клочкова Т.В., Рощенко С.В.

Запрошені:

Демченко С.О., Железняк Я.І., Микиша Д.С., Разумков Д.О., Южаніна Н.П. – народні депутати України;

Улютін Д.В. – перший заступник Міністра фінансів України;

Майснер А.В. – т.в.п. Голови Рахункової палати.

 

Відкриваючи засідання, Голова Комітету Підласа Р.А. поінформувала народних депутатів України – членів Комітету, що на її звернення більше половини членів Комітету надали згоду на проведення 2 жовтня п.р. засідання Комітету у режимі відеоконференції.

Затим, після реєстрації присутності членів Комітету в умовах віддаленого приєднання до участі у цьому засіданні і затвердження порядку денного, члени Комітету перейшли до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань (реєстр. № 10038).

Слухали:

Інформацію голови підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету з питань бюджету Забуранної Л.В. про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань (реєстр. № 10038).

Відмітили:

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань, за реєстр. № 10038 від 12.09.2023 р., поданий Кабінетом Міністрів України, /далі – законопроект № 10038/, 20 вересня 2023 року Верховною Радою України прийнято за основу з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ доопрацювати законопроект № 10038 з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні (згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.09.2023 № 3382-ІХ).

За поясненнями Уряду цей законопроект має забезпечити здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії російської федерації проти України, та вирішення інших першочергових питань держави, насамперед, забезпечення належної державної соціальної підтримки населення та вирішення важливих питань держави.

Положення законопроекту № 10038 стосуються такого:

1. Загалом законопроектом передбачаються зміни до статей 1, 5, 10, 11, 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» /далі  Закон/, доповнення Закону новою статтею 8, новим пунктом 14 розділу «Прикінцеві положення» цього Закону та зміни до додатків № 1, № 2, № 3, № 4 і № 6 до Закону.

Відповідно запропоновано такі зміни загальних показників державного бюджету на 2023 рік:

збільшуються видатки на 317 077,1 млн грн (у т.ч. за загальним фондом – на 311 107,1 млн грн, за спеціальним фондом – на 5 970 млн грн),

джерелами покриття яких є:

збільшення доходів на 26 063 млн грн (у т.ч. за загальним фондом – на 20 093 млн грн, за спеціальним фондом – на 5 970 млн грн),

збільшення обсягу повернення кредитів до державного бюджету (разом і за загальним фондом) на 350 млн грн,

збільшення обсягу загального фінансування (разом і за загальним фондом) на 290 664,1 млн грн і відповідно на таку суму граничного обсягу дефіциту.

Тобто, положення законопроекту № 10038 є збалансованими за показниками надходжень та витрат державного бюджету, реалізація законопроекту № 10038 матиме наслідком збільшення дефіциту державного бюджету (на 290,7 млрд грн до 2 010,4 млрд грн).

2. Змінами до статті 5 Закону зменшено граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2023 року на 87 286,4 млн гривень (за поясненнями Міністерства фінансів України прогнозний обсяг державного боргу на кінець 2023 року в еквіваленті у національній валюті уточнено внаслідок зміни фінансування державного бюджету за рахунок боргових джерел та з урахуванням фактичного виконання державного бюджету у 2023 році).

3. У законопроекті також пропонується врегулювати такі питання:

включити до джерел формування спеціального фонду державного бюджету на 2023 рік у частині доходів надходження в рамках програми бюджетної підтримки Європейського Союзу відповідно до Угоди між Урядом України та ЄС із спрямуванням отриманих коштів на реалізацію програм та заходів у рамках впровадження програм бюджетної підтримки Європейського Союзу на підтримку швидкого відновлення України (зміни до статей 10, 11 та 14 Закону);

дозволити Кабінету Міністрів України, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, спрямовувати залишки коштів станом на 1 січня 2023 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр України, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 1 вересня 2023 року, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на закупівлю спеціальної техніки та обладнання (доповнення Закону новою статтею 38);

дозволити у 2023 році залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів України або особи, яка виконує його обов’язки, за рішенням Кабінету Міністрів України, при цьому такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань (новий пункт 14 розділу «Прикінцеві положення» Закону).

4. У законопроекті запропоновано збільшити загальний обсяг видатків державного бюджету (за загальним та спеціальними фондами із урахуванням скорочення окремих видатків) на 317 077,1 млн грн, у тому числі за загальним фондом – на 311 107,1 млн грн та спеціальним фондом – на 5 970 млн гривень.

4.1. Збільшення видатків за загальним фондом державного бюджету (разом на 322,6 млрд грн) передбачено за такими напрямами:

1) окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету суб’єктам сектору національної безпеки і оборони – на 302 640,1 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 255 936,1 млн грн, з яких на оплату праці – на 188 846,8 млн грн і комунальні послуги та енергоносії – на 199,5 млн грн; видатки розвитку – на 46 704 млн грн), а саме для:

Міністерства оборони України /далі – Міноборони/ – на 211 001,7 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 197 680,4 млн грн, з яких на оплату праці – на 146 659,6 млн грн і комунальні послуги та енергоносії – на 77,4 млн грн; видатки розвитку – на 13 321,3 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (код 2101020) – на 195 691 млн грн; «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) – на 13 239,5 млн грн; «Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту України» (код 2105010) – на 2 071,2 млн грн;

Міністерства внутрішніх справ України /далі – МВС/ на 79 248,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 52 681,8 млн грн, з яких на оплату праці – на 37 973,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії – на 120,9 млн грн; видатки розвитку – на 26 567 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України» (код 1003020) – на 39 712,1 млн грн; «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України» (код 1002030) – на 20 401,09 млн грн; «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національної поліції України» (код 1007020) – на 18 984,58 млн грн; «Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання» (код 1001080) – на 151,05 млн грн;

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України за бюджетною програмою «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» (код 2601030) – на 4 361,3 млн грн (видатки розвитку);

Служби безпеки України /далі – СБУ/ за бюджетною програмою: «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» (код 6521010) – на 4 200,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 3 511,4 млн грн, з яких на оплату праці – на 2 592 млн грн; видатки розвитку – на 689,4 млн грн);

Головного управління розвідки Міністерства оборони України /далі – ГУР Міноборони/ за бюджетною програмою «Розвідувальна діяльність у сфері оборони» (код 5961010) – на 2 526 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 1 030,5 млн грн, з яких на оплату праці – на 858,7 млн грн; видатки розвитку – на 1 495,5 млн грн);

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України /далі – Адміністрація Держспецзв’язку/ – на 570,2 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 500,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 368,2 млн грн і комунальні послуги та енергоносії – на 1,2 млн грн, видатки розвитку – на 69,5 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» (код 6641010) – на 486,45 млн грн; «Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади» (код 6642020) – на 57,23 млн грн; «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв’язку закладами вищої освіти» (код 6641050) – на 15,71 млн грн, «Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» (код 6641020) – на 7,77 млн грн, «Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну» (код 6642010) – на 3 млн грн;

Служби зовнішньої розвідки України /далі – СЗР/ за бюджетною програмою «Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України» (код 6621010) – на 500,7 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 400,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 336,7 млн грн; видатки розвитку – на 100 млн грн);

Управління державної охорони України /далі – УДО/ за бюджетною програмою «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» (код 6601020) – на 230,5 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 130,47 млн грн, з яких на оплату праці – на 58,2 млн грн; видатки розвитку – на 100,06 млн грн);

2) окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету для вирішення важливих завдань та забезпечення виконанням ними покладених на відповідні органи влади повноваження (разом на 19,9 млрд грн), а саме:

Міністерству соціальної політики України за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» (код 2501530) – на 16 511,5 млн грн (видатки споживання) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яку на сьогодні отримують понад 2 млн осіб, і чисельність таких осіб постійно збільшується/;

Міністерству закордонних справ України – на 1 315,1 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 1 265,8 млн грн, з яких на оплату праці – на 57,8 млн грн і комунальні послуги та енергоносії на 22,9 млн грн; видатки розвитку – на 49,3 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» (код 1401010) – на 71,7 млн грн; «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» (код 1401030) – на 1 243,4 млн грн /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту, зокрема для розширення дипломатичної присутності в 10 країнах Африки та Аравійського півострова; для посилення захисту прав і інтересів громадян України за кордоном на консульському напрямі; забезпечення юридичного супроводу справ України проти російської федерації, що розглядаються в Міжнародному Суді ООН та в Арбітражних трибуналах з морського права; належного функціонування дипломатичних установ в умовах зростання вартості життя у державах перебування, пов’язаних із глобальними економічними ризиками та посиленням міграційних процесів унаслідок невиправданої агресії російської федерації проти України/;

Міністерству освіти і науки України – на 572,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 46,3 млн грн, з яких на оплату праці – на 16,4 млн грн; видатки розвитку – на 526,5 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) – на 19,9 млн грн; «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) – на 552,8 млн грн /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для видання та придбання шкільних підручників/;

Міністерству енергетики України на нову бюджетну програма «Надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу» (код 2401110) в обсязі 350 млн грн (видатки розвитку), поряд з цим передбачено за новою бюджетною програмою «Повернення коштів, наданих для фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу» (код 2401120) у сумі 350 млн грн /довідково розпорядженням Уряду від 19.08.2023 р. № 730-р Міненерго виділено (для Фонду розвитку підприємництва) на умовах повернення за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 350 млн грн на надання фінансової державної підтримки суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електростанціях та/або теплоелектроцентралях, шляхом здешевлення вартості кредитів/;

Бюро економічної безпеки України за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» (код 6491010) – на 315,2 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 248,5 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для продовження набору працівників/;

Міністерству фінансів України /далі – Мінфін/ на 272,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 273,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 224,7 млн грн; при цьому видатки розвитку зменшено на 939,4 тис. грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту № 10038 для забезпечення належної діяльності та функціонування установ/, у тому числі за бюджетними програмами: «Керівництво та управління у сфері фінансів» (код 3501010) – на 37,1 млн грн, «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» (код 3504010) – на 51,7 млн грн, «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» (код 3505010) – на 185,4 млн грн, при цьому, скорочено видатки за бюджетними програмами: «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики» (код 3501530) – на 827,8 тис. грн (видатки розвитку), «Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти» (код 3501520) – на 428,5 тис. грн (видатки споживання), «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням» (код 3501480) – на 111,6 тис. грн (видатки розвитку);

Міністерству юстиції України за бюджетною програмою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» (код 3601020) – на 91,2 млн грн (видатки споживання, з яких комунальні послуги та енергоносії на 41,8 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту № 10038 для забезпечення продуктами харчування військовополонених, а також проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії таборами і дільницями для їх утримання/;

Національній академії медичних наук України за бюджетною програмою «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (код 6561160) – на 53,5 млн грн (видатки споживання) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту № 10038 для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів Державною установою «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» з метою забезпечення лікувального процесу, зокрема, пацієнтам з важкими поліструктурними травмами кінцівок, що потребують складних високотехнологічних оперативних втручань/;

Херсонській обласній державній адміністрації за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» (код 7911010) – на 46,8 млн грн (видатки споживання, з них на оплату праці – на 38,4 млн грн);

Фонду державного майна за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного майна» (код 6611010) – на 43 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 39,3 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту № 10038 для забезпечення вивільнення працівників регіональних відділень/;

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України на 30,1 млн грн (у тому числі видатки розвитку – на 30,5 млн грн, при цьому видатки споживання зменшено на 437,3 тис. грн), у тому числі за бюджетною програмою «Підтримка у безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 2708120) – на 30,5 млн грн (видатки розвитку) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту № 10038 з метою недопущення несвоєчасних розрахунків за спожиту електроенергію та нарахування штрафних санкцій Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС»/, при цьому, скорочено видатки за бюджетними програмами: «Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» (код 2701090) – на 414,8 тис. грн (видатки споживання), «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів» (код 2701520) – на 22,5 тис. грн (видатки споживання);

Міністерству культури та інформаційної політики України за бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках» (код 3801490) – на 18,4 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 6,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії – на 9,4 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту № 10038 для забезпечення утримання у належному стані об’єктів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повернутих у власність держави від Української православної церкви Московського патріархату/.

4.2. Скорочення видатків за загальним фондом державного бюджету передбачено таким окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету (разом на 11,4 млрд грн):

Мінфіну (загальнодержавні видатки та кредитування) за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350) – на 10 659,7 млн грн (видатки споживання);

Міністерству аграрної політики та продовольства України на 199 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 154,6 млн грн і комунальні послуги та енергоносії на 4,6 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу» (код 2804120) – на 168,3 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 137,5 млн грн і комунальні послуги та енергоносії на 1,2 млн грн), «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ  у сфері рибного господарства» (код 2804020) на 46,3 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 26,7 млн грн і комунальні послуги та енергоносії на 3,4 млн грн), при цьому збільшено видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» (код 2801010) на 15,5 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 9,6 млн грн);

Національному агентству з питань запобігання корупції скорочено видатки за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» (код 6331020) – на 132,2 млн грн (видатки споживання);

Міністерству молоді та спорту України на 43,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 43,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 1,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії на 146,5 тис. грн; видатки розвитку – на 127,2 тис. грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» (код 3401320) – на 18,2 млн грн (у тому числі видатки споживання – 18,1 млн грн, видатки розвитку 127,2 тис. грн); «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на 15,6 млн грн (видатки споживання), «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» (код 3401110) на 5,6 млн грн (видатки споживання), «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3401070) на 5,1 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 1,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії на 146,5 тис. грн), при цьому, збільшено видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері молоді та спорту» на 702,4 тис. грн (видатки споживання);

Управлінню справами Апарату Верховної Ради України за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (код 0111010) – на 30 млн грн (видатки споживання, з яких оплату праці – на 10,7 млн грн);

Рахунковій палаті за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010) – на 23 млн грн (видатки споживання);

Антимонопольному комітету України за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції» (код 6011010) – на 11,9 млн грн (видатки споживання);

Секретаріату Кабінету Міністрів України - на 10,7 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 12,5 млн грн, з яких збільшено видатки на оплату праці на 163,1 млн грн і комунальні послуги та енергоносії – на 10,6 млн грн, і також збільшено видатки розвитку на 1,8 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (код 0412020) – на 289,6 млн грн (видатки споживання), «Фінансова підтримка газети "Урядовий кур’єр"» (код 0411070) – на 5 млн грн (видатки споживання), «Функціонування інституції з підтримки та просування експорту» (код 0411240) – на 3,7 млн грн (видатки розвитку), «Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні» (код 0411190) – на 1 млн грн (видатки споживання), «Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади» (код 0411130) – на 993 тис. грн (видатки споживання), при цьому збільшено видатки за бюджетними програмами: «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) – на 214,4 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 208,9 млн грн, з яких на оплату праці – на 101,5 млн грн і комунальні послуги та енергоносії на 10,6 млн грн; видатки розвитку – на 5,5 млн грн), «Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (код 0412010) – на 75,2 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 61,6 млн грн);

Міністерству цифрової трансформації України на 18,6 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 3,6 млн грн, з яких на оплату праці – на 2,4 млн грн; видатки розвитку – на 15 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Електронне урядування» (код 2901030) на 45 млн грн (видатки розвитку), «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» на 3,6 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 2,4 млн грн), при цьому встановлено видатки за новою бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» (код 2901060) у обсязі 30 млн грн (видатки розвитку) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту № 10038 для реалізації проектів ініціатив BRAVE1, як єдиного вікна співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа та ін.);

Центральній виборчій комісії (загальнодержавні видатки та кредитування) за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) – на 7,6 млн грн (видатки споживання);

Раді національної безпеки і оборони України за бюджетною програмою «Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони» (код 6501010) – на 6,9 млн грн (видатки розвитку);

Луганській обласній державній адміністрації за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої влади у Луганській області» (код 7821010) – на 3,05 млн грн (видатки споживання, комунальні послуги та енергоносії – 3,05 млн грн);

Державному космічному агентству України за бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) – на 3 млн грн (видатки розвитку);

Вищому антикорупційному суду за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом» (код 0851010) – на 1,6 млн грн (видатки споживання);

Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за бюджетною програмою «Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення» (код 6441010) – на 936 тис. грн (у тому числі видатки споживання на 536 тис. грн, видатки розвитку – на 400 тис. грн);

Уповноваженому із захисту державної мови за бюджетною програмою «Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови» (код 5971010) – на 700 тис. грн (видатки споживання);

Національній академії правових наук України – на 716,9 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 216,8 тис. грн, видатки розвитку – на 500,1 тис. грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права» (код 6581040) – на 500,1 тис. грн (видатки розвитку), «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України» (код 6581020) – на 216,8 тис. грн (видатки споживання).

4.3. Запропоновано перерозподіл видатків в межах загального обсягу видатків, передбачених Міністерству охорони здоров’я України за загальним фондом державного бюджету, шляхом збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» (код 2307010) – на 2 млн грн (видатки споживання, з яких комунальні послуги та енергоносії – на 1,3 млн грн) та зменшення видатків за бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (код 2301040) – на 2 млн грн (видатки споживання);

4.4. Збільшено видатки за спеціальним фондом державного бюджету, а саме для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 5 970 млн грн за новою бюджетною програмою «Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України» (код 3111380) у такій же сумі. Джерелом покриття таких видатків визначено надходження у обсязі 5 970 млн грн за спеціальним фондом державного бюджету в рамках програми бюджетної підтримки Європейського Союзу відповідно до Угоди між Урядом України та ЄС.

5. Збільшено доходи загального фонду державного бюджету разом на 20 093 млн гривень, а саме за рахунок:

адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі) на 2 094,9 млн грн;

плати за користування кредитами (позиками), залученими державою, на 1 654,9 млн грн;

збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів на 1 548,4 млн грн;

інших надходжень на 14 794,8 млн гривень.

6. Збільшено загальний обсяг фінансування за загальним фондом державного бюджету за борговими операціями на 290 664,1 млн грн, при цьому обсяг державних внутрішніх запозичень збільшено на 207 569,5 млн грн, державних зовнішніх запозичень – на 91 277,3 млн гривень. Водночас, збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8 182,7 млн грн (погашення внутрішнього боргу збільшено на 23 607,6 млн грн, погашення зовнішнього боргу зменшено на 15 424,9 млн грн).

ІІ. Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 27 вересня 2023 року/ до Комітету надійшли пропозиції до законопроекту № 10038, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 1032 пропозиції.

Переважну більшість пропозицій подано спільно народними депутатами Разумковим Д.О., Моканом В.І., Микишею Д.С., Бабієм Р.В., Саладухою О.В. та іншими /521 пропозиція, або 50,5% від загальної кількості пропозицій/, Железняком Я.І., Цабалем В.В., Хлапуком М.М. та іншими /245 пропозицій, або 23,7% від загальної кількості пропозицій/, Гончаренком О.О., Герасимовим А.В., Фединою С.Р., Фріз І.В., Ар’євим В.І., Бондарем М.Л, Величковичем М.Р., Чийгозом А.З., Павленком Р.М. /203 пропозиції, або 19,7% від загальної кількості пропозицій/.

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету /далі – голова підкомітету/ Забуранна Л.В., доповідаючи про стан підготовки законопроекту № 10038 до другого читання, поінформувала про хід роботи робочої групи і підкомітету з опрацювання поданих до законопроекту пропозицій.

За підсумками опрацювання пропозицій до законопроекту № 10038 в межах відведеного часу у Комітеті за участю представників Мінфіну та Рахункової палати пропонується відхилити більшість поданих пропозицій /1023/, зважаючи, зокрема, на таке:

третина з поданих пропозицій передбачає зміну назви законопроекту та його додатків, найменувань бюджетних показників, що відповідно не узгоджується з предметом законопроекту та бюджетною методологією, так запропоновані зміни щодо показників доходів та фінансування в окремих випадках не відповідають назві відповідних податків (зборів, платежів) та бюджетній класифікації, затвердженій в установленому порядку та побудованій на основі міжнародних стандартів, а зміна найменувань бюджетних програм, незадовго до кінця бюджетного періоду, вимагатиме перегляду бюджетної документації (насамперед, порядків використання бюджетних коштів, паспортів бюджетних програм тощо) і може мати наслідком призупинення на певний час виконання заходів за відповідними бюджетними програмами та взагалі до їх виконання на низькому рівні за підсумками бюджетного періоду;

окремі пропозиції не відповідають правилам нормо-проектувальної техніки щодо законодавства;

значна кількість пропозицій повторюється або відрізняється обсягами пропонованого збільшення/зменшення видатків, що ставить під сумнів обґрунтованість запропонованих змін до бюджетних показників та їх відповідність реальним потребам, при цьому окремі правки полягають у мізерному збільшенні/зменшенні обсягу видатків (до сотні тисяч гривень), що ставить під сумнів власне необхідність внесення таких змін;

до більшості пропозицій не надано належних фінансово-економічних обґрунтувань (включаючи розрахунки) та пояснень, що унеможливило проведення їх належної експертної оцінки;

ряд пропозицій взагалі не містять джерел покриття додаткових витрат державного бюджету, що не відповідає принципу збалансованості бюджетної системи України, визначеному пунктом 2 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України, або визначені джерела не є реалістичними до виконання (насамперед, за окремими доходами);

у деяких пропозиціях джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету передбачено збільшення внутрішніх запозичень та відповідно граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, але згідно з частиною четвертою статті 52 Бюджетного кодексу України такі питання можуть розглядатися Верховною Радою України лише у разі їх підтримки Мінфіном;

окремі пропозиції безпосередньо не стосуються предмету правового регулювання законопроекту, разом з тим, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України за основу, а також до інших положень, якщо про необхідність їх внесення зазначено у висновку головного комітету.

Голова підкомітету Забуранна Л.В. запропонувала (проект рішення і проект ухвали надано народним депутатам України – членам Комітету) врахувати у законопроекті № 10038 до другого читання такі пропозиції:

1. Включити до розділу І законопроекту нові положення щодо доповнення:

- частини четвертої статті 29 Закону в частині розширення напрямів спрямування коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а саме на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації, поточний ремонт) закладів охорони здоров’я для забезпечення надання медичної та реабілітаційної допомоги особам, постраждалим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

- розділу «Прикінцеві положення» Закону новим пунктом щодо збереження на кінець 2023 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, на рахунках відповідних місцевих бюджетів залишків коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, наданою з державного бюджету у 2023 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3121440 /субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, відкритою відповідно до статті 34 Закону/ для здійснення відповідних витрат у 2024 році з урахуванням їх цільового призначення.

2. У додатку № 3 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону/:

передбачити у складі видатків Міністерства оборони України за загальним фондом державного бюджету видатки споживання за новою бюджетною програмою 2101530 «Формування статутного капіталу Державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони» (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 0210) у сумі 27.000 тис. грн, зменшивши на таку ж суму видатки споживання за бюджетною програмою 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни»;

передбачити за загальним фондом за бюджетною програмою 2501010 «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» збільшення видатків споживання на 5.647,0 тис. грн (з них оплата праці 4.628,7 тис. грн), зменшивши за цією бюджетною програмою видатки розвитку на 5.647,0 тис. грн;

збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою 2501530 «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» на 57.705,9 тис. грн;

передбачити встановлення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою 2707090 «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» у обсязі 3.000 тис. грн;

зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» на 95.200 тис. грн (з них оплата праці 78.033 тис. грн) (відповідно скоротивши обсяг збільшення видатків за цією бюджетною програмою, передбачений у законопроекті, прийнятому у першому читанні, до 219.997,4 тис. грн);

передбачити за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області» збільшення видатків споживання на 34.494,1 тис. грн (з них оплата праці  28.273,8 тис. грн).

Слід звернути увагу, що у порівняльній таблиці до законопроекту № 10038 через встановлений формалізований вигляд такої таблиці технічно неможливо у ній відобразити: у графі «Редакція, прийнята в першому читанні» – у повному обсязі зміст додатків № 3, № 4 і № 5 /щодо змін до додатків № 3, № 4 і № 6 до Закону/, які мають велику кількість граф і показників; у графі «Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції» – остаточну редакцію додатків № 1, № 2, № 3, № 4 і № 5 /щодо змін до додатків № 1, № 2, № 3, № 4 і № 6 до Закону/ за формами, затвердженими Законом.

Завершуючи доповідь, голова підкомітету Забуранна Л.В. запропонувала врахувати 9 пропозицій (з них 2 – частково) і відхилити 1023 пропозиції та рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 10038 прийняти у другому читанні і в цілому як закон в запропонованій остаточній редакції, викладеній у порівняльній таблиці до законопроекту № 10038, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками (порівняльна таблиця до законопроекту № 10038 в остаточній редакції надана народним депутатам України – членам Комітету та додається).

IІІ. Голова Комітету Підласа Р.А. відповідно до пропозиції першого заступника Голови Комітету Крулька І.І. запропонувала такий регламент розгляду цього питання: для виступів авторів поправок і пропозицій – до 3 хвилин; для коментаря Мінфіну – до 2 хвилин по пропозиціях.

За результатами голосування така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні на час голосування народних депутатів України – членів Комітету (проголосували: «за» – 26, «проти» – 0, «утрималися» – 1, «не голосували» – 0 /на час голосування на засіданні були присутні 27 народних депутатів України – членів Комітету/).

Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України члени Комітету Підласа Р.А., Крулько І.І., Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Цабаль В.В., Гончаренко О.О., Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Лаба М.М., народні депутати України Разумков Д.О., Железняк Я.І., Демченко С.О., Микиша Д.С., перший заступник Міністра фінансів України Улютін Д.В., т.в.п. Голови Рахункової палати Майснер А.В.

Переходячи до розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 10038 та відповідно до попередньо схваленого регламенту з розгляду цього питання, Голова Комітету Підласа Р.А. надала слово авторам для представлення пропозицій, викладених у відповідній порівняльній таблиці до законопроекту № 10038 і які у Комітеті пропонується відхилити, зокрема:

Народний депутат Крулько І.І. – щодо пропозицій №№ 38, 44, 89, 90, 239, 589 /щодо збільшення видатків державного бюджету на лікування військовослужбовців за рахунок збільшення обсягів державних внутрішніх запозичень та зменшення окремих видатків державного бюджету/ (не наполягав на голосуванні).

Народні депутати Цабаль В.В. і Железняк Я.І. – озвучили ключові пропозиції /щодо збільшення видатків для Міноборони та відповідно збільшення низки доходів та скорочення окремих видатків державного бюджету, а також щодо видатків для Бюро економічної безпеки/ (не наполягали на голосуванні).

Народний депутат Разумков Д.О. – щодо пропозицій №№ 77, 251, 378, 388, 456, 507, 594, 719, 792, 812, 884, 910, 951, 962, 967, 977 /щодо збільшення видатків для Міноборони, зокрема за рахунок скасування запропонованого у законопроекті збільшення видатків за окремими бюджетними програмами/. За наполяганням народного депутата Разумкова Д.О. Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування врахувати такі пропозиції. За результатами голосування така пропозиція не була підтримана присутніми на засіданні на час голосування народними депутатами України – членами Комітету (проголосували: «за» – 2, «проти» – 0, «утрималися» – 20, «не голосували» – 0 /на час голосування на засіданні були присутні 22 народні депутати України – члени Комітету/).

Народний депутат Демченко С.О. – щодо пропозицій №№ 307-312 /щодо збільшення видатків для Служби судової охорони для проведення виплат відповідно до постанови Уряду від 28.02.2022 № 168/. За наполяганням народного депутата Демченка С.О. Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування врахувати пропозицію № 309. За результатами голосування така пропозиція не була підтримана присутніми на засіданні на час голосування народними депутатами України – членами Комітету (проголосували:«за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 16, «не голосували» – 1 /на час голосування на засіданні були присутні 22 народні депутати України – члени Комітету/).

Народний депутат Микиша Д.С. – щодо пропозиції № 83 (не наполягав на голосуванні).

Народний депутат Гончаренко О.О. – щодо пропозицій, які подані від народних депутатів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (усього 203 пропозиції). За наполяганням народного депутата Гончаренка О.О. Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування врахувати пропозиції, які подані від народних депутатів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». За результатами голосування така пропозиція не була підтримана присутніми на засіданні на час голосування народними депутатами України – членами Комітету (проголосували: «за» – 8, «проти» – 0, «утрималися» – 18, «не голосували» – 0 /на час голосування на засіданні були присутні 26 народних депутатів України – членів Комітету/).

Поряд з цим, народним депутатом Крулько І.І. було запропоновано врахувати частково відхилену поправку № 90 і викласти її у такій редакції: доповнити «Прикінцеві положення» законопроекту новим абзацом такого змісту: «Доручити Кабінету Міністрів України на період дії воєнного стану в Україні при розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні і реабілітаційні послуги, які включають у тому числі посилене п’тиразове харчування під час проходження реабілітації в лікувальних і реабілітаційних закладах, для усіх військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, які отримали травми (поранення, контузію, каліцтво), пов’язані з захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, опрацювати застосування підвищуючого коефіцієнту, що є не меншим за 3,0».

Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування озвучену народним депутатом Крульком І.І. пропозицію щодо врахування частково пропозиції № 90 в редакції Комітету. За результатами голосування така пропозиція була підтримана усіма присутніми на засіданні на час голосування народними депутатами України – членами Комітету (проголосували: «за» – 27, «проти» – 0, «утрималися» – 0, «не голосували» – 0 /на час голосування на засіданні були присутні 27 народних депутатів України – членів Комітету/).

Голова підкомітету Забуранна Л.В. з урахуванням підтриманої пропозиції народного депутата Крулька І.І. запропонувала Комітету прийняти таке рішення: рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект № 10038 у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці.

Підсумовуючи розгляд даного питання, Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування озвучену головою підкомітету Забуранною Л.В. пропозицію прийняти рішення Комітету згідно з наданим проектом, враховуючи щойно підтриману пропозицію № 90, зокрема: врахувати 10 пропозицій (з них 3 – частково) і відхилити 1022 пропозиції та рекомендувати Верховній Раді законопроект № 10038 прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній у наданій порівняльній таблиці до законопроекту № 10038, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками. За результатами голосування така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні на час голосування народних депутатів України – членів Комітету.

Ухвалили:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань (реєстр. № 10038) прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками.

Голосували: «за» – 27, «проти» – 0, «утрималися» – 2, «не голосували» – 0 (на час голосування на засіданні були присутні 29 народних депутатів України – членів Комітету).

Голова Комітету                                                        Роксолана ПІДЛАСА

Секретар Комітету                                                     Володимир ЦАБАЛЬ
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку